Google Ads er navnet på Google sitt annonsesystem – som tidligere het Google AdWords.

Google Ads består av annonsering i søk, display, video på YouTube, App og Shopping annonser.

Her kan du lese om det vi har skrevet om Google Ads – og ønsker du å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dette finner du det på siden om Google Ads her.

Innlegg

Google Ads har startet å kreve at du som annonsør må identifisere hvem du er for å kunne annonsere. Så hvis du ikke har fått det, så får du snart beskjed om å bekrefte hvem du er.

I dette innlegget går vi gjennom hvordan du bekrefter identiteten din på Google Ads slik at du kan fortsette å annonsere.

Derfor må du bekrefte identiteten din

Google selv sier at dette er for “å skape større åpenhet rundt annonsering.” 

Det kommer også til å bli merker på annonsene når identiteten din er bekreftet, ved at annonsene vil inneholde “en bekjentgjørelse som viser annonsørens navn og beliggenhet.” 

Det er noen bransjer som blir bedt om å identifisere seg før andre. Det gjelder disse bransjene

Slik ser det ut når annonsører sin identitet er bekreftet på Google Ads
Slik ser det ut når annonsører sin identitet er bekreftet på Google Ads.
 • Annonsører for varer, tjenester og produkter.
  • Eksempler: B2B, reiseliv, teknologi, detaljhandel og media og underholdning
 • Annonsører for informativt, veiledende eller pedagogisk innhold.
  • Eksempler: innhold hvor det fremmes utdanningsressurser, statistikk og undersøkelser, gratis råd om helse eller økonomi, veldedige saker og viktige samfunnsspørsmål
 • Annonsører for innhold knyttet til regulerte bransjer.
  • Eksempler: spill og gambling, finansielle produkter eller tjenester og helseprodukter eller -tjenester

Slik blir du bekreftet

Det er ulike krav til hvordan du blir bekreftet for hvert land. For Norge er det noen dokumenter som kan brukes, avhengig om du eier kontoen som privatperson eller bedrift.

Bedrifter må sende inn ett av dokumentene nedenfor for å få bekreftet annonsøridentitet. 

Følgende dokumenter godtas for bedrifter:

 • registrerings- eller stiftelsesbevis
 • utdrag fra foretaksregisteret
 • mva.-registreringssertifikat
 • DUNS-sertifikat

Enkeltpersoner og autoriserte representanter må sende inn gyldig legitimasjon med bilde – utstedt i et EØS-land eller Sveits – som en del av bekreftelsesprogrammet. 

Følgende dokumenter godtas for privatpersoner: 

 • pass
 • nasjonalt ID-kort
 • førerkort
 • oppholdstillatelse

Husk at prosessen kan ta tid så start så tidlig som mulig så du ikke risikerer at annonsene dine blir stanset før du er blitt vurdert.

Annonsører som får krav om å bekrefte identiteten sin vil få en epost om dette. Da har du 30 dager på seg til å sende inn dokumentasjon, men vi anbefaler at du sender det inn så raskt som mulig. 

Bekreftelsen og dokumentene må sendes inn av en autorisert representant i bedriften. Dette er ofte en person som har myndighet til å signere på vegen av selskapet. Når du har sendt inn relevant dokumentasjon, har du 30 dager på deg til å fullføre eventuelle ekstra trinn i bekreftelsen før Google midlertidig sperrer kontoen din. 

Hvis du prøver å gjennomføre bekreftelsen flere ganger, men mislykkes hver gang, sperrer Google kontoen din midlertidig.

Hvis du får hjelp av et byrå til Google Ads så kan vi som byrå hente ut en oversikt over din status på identitetsbekreftelse. Skulle du ha noen spørsmål om hvordan du bekrefter identiteten din på Google Ads er det bare å kontakte oss her. 

Utvidede tekstannonser ble gjort til standard i Google Ads i 2016 og ga da mer plass og flere tegn til annonsene som kommer opp når du søker. Men nå er det slutt.

30. juni 2022 kan du ikke lenger opprette eller endre utvidede tekstannonser i Google Ads. Da tar responsive tekstannonser over som annonsene du må opprette.

Hva er nytt

Utvide tekstannonser ga plass til flere overskrifter og lengre beskrivelser, og du styrte rekkefølgen på hvordan disse skulle vises. Nå får du ikke lengre opp valget om å opprette utvidede søkeannonser.

Responsive tekstannonser gir deg like mange tegn i overskriftene og beskrivelsene, men rekkefølgen og hvilke som vises blir nå opp til Google Ads. Jo mer innhold du legger inn i hver annonse jo flere varianter og muligheter har systemet til å teste og finne annonsen som fungerer best for deg. Det er også mulig å feste overskrifter og beskrivelser til faste posisjoner om du ønsker det.

Responsive søkeannonser tilpasser annonseinnholdet slik at det samsvarer i størst mulig grad med søketermene til potensielle kunder.

Google Ads bruker de responsive annonsene til å kjøre automatiske tester av de ulike kombinasjonene for å finne ut hva som oppnår de beste resultatene.

Hva må du gjøre

Vi anbefaler at du allerede nå starter å lage responsive tekstannonser i alle annonsegrupper. Det gir deg tid til å sammenligne resultatene med de utvidede tekstannonsene og du kan optimalisere hvilke overskrifter og beskrivelser du skal ha med.

Vi anbefaler også at du tar med overskrifter og beskrivelser som har fungert godt i de utvidede tekstannonsene dine videre til de responsive annonsene.

Når du skal opprette responsive tekstannonser anbefaler vi at du lager

 1. Overskrifter – minst 3 og opp til 15
 2. Beskrivelser – minst 2 og opp til 4

Du kan fortsatt pause og gjennoppta utvide tekstannonser i Google Ads etter 30. juni 2022, men altså ikke opprette eller endre på de.

Hvis du ønsker hjelp med å lage responsive annonser eller lurer på om Google Ads-kontoen din er satt opp riktig, kan du alltid kontakte oss for en hyggelig prat.

I slutten av juli annonserte Google at det fra september av skal innføres et advarselsbasert system for straff på gjentatte brudd på retningslinjer i Google Ads

Dette tiltaket skal sørge for at brukerne får en trygg opplevelse når de bruker Google, men hvordan vil det påvirke annonsørene?

Hvordan fungerer systemet?

Fra 21. september 2021, med en gradvis opptrapping de tre påfølgende månedene, vil du få advarsler når du bryter en av retningslinjene som inngår i dette systemet. Hvis du fortsetter å bryte disse retningslinjene kan det til slutt resultere i at du ikke får kjøre flere annonser for bedriften din på Google Ads.

Retningslinjene som omfattes av dette systemet er i første omgang knyttet til temaer det ikke er lov å annonsere for. Dette er:

 • Ikke-godkjente stoffer
 • Innhold som muliggjør uærlig atferd
 • Tobakk
 • Eksplosiver 
 • Våpen og våpendeler

Første gang det er et brudd på en av disse retningslinjene vil du kun få et varsel. Skjer det flere ganger får du en advarsel, og kontoen din blir sperret for en gitt periode.

Ved den første advarselen vil kontoen sperres i tre dager, mens andre advarsel gjør at kontoen sperres i sju dager. Får du en tredje advarsel vil kontoen sperres for alltid.

Hva gjør du hvis du får en advarsel? 

Får du kun et varsel, eller hvis kontoen din blir sperret midlertidig som følge av at du har fått en eller flere advarsler tidligere, må du rette opp i annonsen slik at du ikke fortsetter å bryte med retningslinjene. Så må du sende inn en bekreftelse til Google på at du har gjort endringene og vente i 3 eller 7 dager for å få åpnet kontoen din igjen.

Hvis du mener at du ikke skulle hatt advarselen i utgangspunktet kan du anke. Hvis denne anken tas til følge vil annonsene dine starte med en gang igjen, men hvis ikke vil advarselen bli liggende i kontoen i 90 dager og du risikerer å få kontoen din sperret for alltid hvis du får en ny advarsel.

Bekrefter du ikke at du har rettet opp i annonsene, eller hvis du ikke får godkjent en anke, vil kontoen forbli sperret.

Konsekvenser av et advarselsbasert system

Retningslinjene som inngår i dette systemet er knyttet til temaer det heller ikke tidligere har vært lov å annonsere for. Derfor vil det forhåpentligvis ikke bli et stort problem for de fleste som annonserer på Google Ads i dag.

Vi opplever likevel utfordringer med at norske ord misforstås og bryter med retningslinjer på grunn av betydningen på andre språk. Dette skal i utgangspunktet kunne ordnes opp i ved å anke. Men, det kan bety at kontoen sperres for en periode. Dette er veldig kjedelig – spesielt når du egentlig er innenfor retningslinjene.

Vi ser også at Google gir disse feilmeldingene på bakgrunn av hva som er av innhold på nettsiden. Fremover blir det derfor ekstra viktig å ha god kontroll på om det er noe på nettsiden som kan bryte med retningslinjene.

Får du tre advarsler slik at kontoen sperres for alltid får du heller ikke annonsere via en annen konto. Google vil kunne kjenne igjen tilknyttede e-poster, betalingsinformasjon, MCC-konto, landingssider osv. Setter du opp en ny konto risikerer du derfor å få denne stengt umiddelbart. Søkeannonser på Google er for veldig mange en ekstremt viktig kilde til trafikk og konverteringer, så å miste muligheten til å annonsere her kan ha en stor betydning på bedriftens resultater.

Hvor stort omfanget blir når dette systemet trer i kraft vet vi ikke enda, men vi overvåker det nøye. I forkant er det også fornuftig å ta en grundig sjekk i de kontoene hvor det har vært brudd på disse retningslinjene tidligere, for å se om det er noen endringer du bør gjøre for å unngå eventuelle varsler i fremtiden.


Har du spørsmål angående denne endringen eller lurer du på noe annet knyttet til Google Ads? Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg!

Siden 2003 har Google tilbudt annonsering på Søk helt gratis for veldedige organisasjoner gjennom det som heter Google Ad Grants. De tilbyr nå dette til mer enn 35 000 ideelle organisasjoner. Det kom til Norge i 2014, men siden da har alle bedrifter som oppfyller Google sine krav hatt muligheten til å søke om å få dekke markedsføringen på Google.

For de som blir godkjent er dette svært lønnsomt siden du kan annonsere for opptil 10.000 dollar pr måned – betalt av Google. Det betyr at du potensielt kan vise annonser for rundt 1 million kroner pr år uten å betale for det.

Til tross for at mange veldedige organisasjoner blir godkjent for Ad Grants, skal det litt til å bruke opp hele beløpet. De vi har jobbet med, ligger ofte litt lavere, men de får fortsatt dekket betydelige beløp og kostnader for annonsering på Google. 

Google Ad Grants fungerer i utgangspunktet veldig likt som vanlige Google annonser. Du legger inn søkeord og annonser som vises når noen søker etter det. Dermed kan du komme opp når noen leter etter det dere tilbyr.

Den største forskjellen er at alle beløp er i dollar, samt at det er en del regler med hensyn til hvordan du må sette opp kampanjene, hvor mye du kan by pr klikk og hvilke søkeord du kan bruke. Det stilles også krav til nettsiden din, men dette kommer vi tilbake til.

Det er bare mulig å vise tekstannonser i Ad Grants, så dersom du skal vise videoannonser eller display-annonser så må du gjøre det i en annen konto. 

Men Ad Grants kan brukes av både store og små ideelle organisasjoner. Dette er en glimrende løsning som alle som oppfyller kravene bør benytte seg av.

Hvem kan søke og bli med i Google Ad Grants?

Google Ad Grants er laget for å hjelpe veldedige organisasjoner, så det er jo derfor et krav om at du er veldedig og ikke kommersiell for å søke her.

For å få bli med i Google Ad Grants må du oppfylle en del krav og kriterier. Litt forenklet så kan vi si at du må være en veldedig organisasjon, som driver med veldedig arbeid, oppfører deg ordentlig og har en nettside som gjenspeiler det.

De som ikke er kvalifisert er alle offentlige institusjoner og organisasjoner, sykehus og legesentre, skoler, barnehager, akademiske institusjoner og universiteter, med unntak av filantropiske deler av utdanningsinstitusjoner som kan bli kvalifisert.

Du vil heller ikke bli godkjent om du diskriminerer når det gjelder ansettelser, eller viser annonser som fremmer hat, intoleranse, diskriminering eller vold. I tillegg er det begrensninger rundt politiske budskap.

Det er også et krav om at organisasjonen må være med i Frivillighetsregisteret.

Som du skjønner er det en rekke krav som gjør at du ikke blir godkjent, men de aller fleste veldedige organisasjonene i Norge er godt innenfor dette, og blir godkjent. Ofte kan den største utfordringen være tiden søknaden tar, samt at nettsiden av og til må oppdateres med f.eks. hva pengene dere mottar blir brukt til.

Ett av kravene er også at du har en “nettside av høy kvalitet”. Det betyr bl.a. at det er organisasjonen som selv må eie domenet. Nettsiden må også ha en “klar beskrivelse av organisasjonen, målsetning og aktiviteter.” Informasjonen må også være oppdatert, laste raskt og bruke https.

Det er også en del krav rundt “kommersiell aktivitet” siden dette er laget for veldedige organisasjoner. Du kan ikke bruke AdSense-nettverket til Google på nettsiden din, og hvis du har noe annonsering på nettsiden din må det støtte opp under målsetningen din og ikke være for påtrengende.

Som du ser ER det en del regler, men min erfaring er at de fleste er godt innenfor dette. Det tar dog litt tid å fylle ut alt, men det er det verdt,  og det er muligheter for å få hjelp fra noen som har gjort det før.

Når du skal søke og kommer i gang er det et par punkter du må oppfylle for å bli kvalifisert:

 • Organisasjonen din må være registrert i Google for ideelle organisasjoner
 • Organisasjonen din må ha et nettsted som gjenspeiler formålet ditt
 • Nettstedet ditt må være sikret med HTTPS
 • Nettstedet ditt må overholde alle retningslinjene for nettsteder for Ad Grants

Dette må passe på

Google gir bort annonsering for inntil 10.000 dollar pr måned, men tilbakestiller en del krav til de som er kvalifisert for dette. Dette er regler som du må følge for å kunne fortsette å være en del av Ad Grants-programmet og få annonsere gratis.

Litt overordnet så handler dette om at du må følge best practice og ha en konto av god kvalitet. La oss se litt nærmere på hva dette betyr.

Som vi var innom i forrige leksjon kan du maks bruke 10.000 dollar pr måned, dvs 329 dollar pr dag for alle kampanjene dine. 

Du må målrette deg mot det landet eller området hvor du befinner deg iht søknaden. Hvis f.eks personer i lokalsamfunnet er hovedmålgruppen din, bør annonsene dine kun vises i byen eller lokalområdet.

Hvis du driver med humanitær nødhjelp i Vietnam, men hovedmålet ditt på nettet er å skaffe donasjoner og giverne dine er i Norge, så skal du vise annonsene dine i Norge.

Hver kampanje må ha minst 2 aktive annonsegrupper, og hver annonsegruppe må inneholde et sett med nært beslektede søkeord og 2 aktive og unike tekstannonser, samt minst 2 unike utvidelser for nettstedslinker.

Det er også et krav om at du opprettholde en klikkfrekvens på 5% hver måned. Dette er på kontonivå, og ikke nødvendigvis for hvert søkeord. Hvis kravet for klikkfrekvens ikke oppfylles for to påfølgende måneder, blir kontoen din midlertidig deaktivert. 

Det er også et krav om at du må konfigurere konverteringssporing for kontoen din som er beregnet for ideelle organisasjoner. Eksempler på meningsfulle konverteringsmål inkluderer donasjoner, kjøp, billettsalg, medlemsregistreringer, e-postregistreringer, registreringer av frivillige, utfylte skjemaer av nye medlemmer og signerte underskriftskampanjer. Men det er også godkjent å måle fullførte quizer, forespørsler om innhenting av informasjon, anrop til organisasjonen din eller tid brukt på å lese innhold på nettstedet ditt.  

Kravet er at du oppnår minst én konvertering per måned.

Det er også krav til hvilke budstrategier du kan bruke. Google krever at du bruker konverteringsbasert smart budgivning for alle kampanjer. Det vil si at alle kampanjene må bruke enten Maksimer antall konverteringer, Maksimer konverteringsverdien, mål-CPA eller mål-ROAS-budgivning. 

Google sender også en årlig undersøkelse som du må fylle ut, så dette ligger også inne som et krav.

Krav til søkeord

Søkeordene er kanskje den mest sentrale delen av søkeannonsene i Google Ads, og det er intet unntak i Ad Grants.

Søkeordene du kan bruke her må være både relevante, men også oppnå gode resultater. 

I tillegg kan ikke søkeordene være for brede, som vil si at du ikke kan ha med “single keyword”.

Det betyr at søkeordet du legger inn må bestå av minst 2 ord. For eksempel så er søkeordet “donasjon til flyktninger” helt greit, men “donasjoner” alene ikke blir godkjent. Unntaket her er Merkevarenavnet deres, men det hender at det aktivt søkes om å bli godkjent.

Søkeordene må også ha OK eller bra Kvalitetspoeng, som betyr at Søkeord med 1 eller 2 kvalitetspoeng ikke er tillatt og må pauses. Du må derfor følge med på at søkeordene dine har minst 3 i Kvalitetspoeng.

Et annet krav med hensyn til søkeord er at du må ha minst 5% klikkrate som stiller strenge krav til at søkeordene du tar med oppleves som relevante for dere. Kravet er på kontonivå, og ikke nødvendigvis for hvert søkeord. Det betyr bl.a. at det er lurt å by på navnet til organisasjonen din og merkevarebyggingsprofilen din. I tillegg kan du skru av søkeord som er for generiske og jobbe med negative søkeord for å øke klikkraten.

Google Ad Grants er en glimrende mulighet for mange organisasjoner, men det krever at du jobber kontinuerlig med kontoen og vedlikeholder den. Hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med Google Ad Grants er det bare å ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Responsive søkeannonser er søkeannonser som Google tilpasser automatisk etter hva det søkes etter, og hva som fungerer best. Google anbefaler alltid å ha minst en responsiv søkeannonse i hver annonsegruppe, og nå er denne annonsetypen også blitt standardformatet når du skal sette opp søkeannonser i Google Ads.

Hva er egentlig en responsiv søkeannonse, og hvorfor bør du bruke det? Det skal vi fortelle deg her!

Hva er responsive søkeannonser?

Responsive søkeannonser (RSA) er tekstannonser som består av mange flere overskrifter og beskrivelser enn det er i vanlige tekstannonser. Google setter så sammen overskriftene og beskrivelsene som Google tror gir de beste resultatene i hvert enkelt søk. Dette baseres på hva Google anser som mest relevant, og også hva som tidligere har fungert best.

For den som søker vil annonsen se lik ut som en vanlig tekstannonse, men når du setter den opp kan du skrive inntil

 • 15 overskrifter
 • 4 beskrivelser

Responsive søkeannonser er nå den nye standarden for tekstannonser når du skal skrive nye annonser i Google Ads. Du kan fortsatt laste opp vanlige tekstannonser, men Google anbefaler at du alltid har minst en responsiv søkeannonse i hver annonsegruppe.

Det kan være inntil tre responsive annonser i hver annonsegruppe.

Fordeler med responsive søkeannonser

Det finnes mange fordeler med å bruke responsive søkeannonser. 

Først og fremst viser tidligere erfaringer at slike søkeannonser ofte har gode klikk- og konverteringsrater. Dette påvirkes av at relevansen mellom søketerm og annonse kan bli enda tydeligere når Google selv får matche søketerm og annonse-elementer. I tillegg får Google også teste og prioritere de kombinasjonene som fungerer best. 

Mange opplever også at Google ofte prioriterer å vise de responsive annonsene fremfor de vanlige tekstannonsene. 

Responsive søkeannonser gjør det også enklere å teste flere budskap, fordi du kan teste alle budskapene mot hverandre i en og samme annonsegruppe. Hvis du for eksempel ser at en overskrift har fått veldig lite visninger i forhold til de andre kan dette være et tegn på at Google mener den ikke fungerer så bra.

De responsive søkeannonsene gir også en mulighet til å ha flere ulike (men fortsatt relaterte) søkeord i samme annonsegruppe. Dette er mulig fordi du kan tilpasse en responsiv annonse til alle søkeordene i annonsegruppen.

I utgangspunktet anbefaler vi å samle søkeordene som har samme intensjon i samme annonsegrupper, men hvis du for eksempel ønsker å bruke automatiske budstrategier som krever en viss mengde data, kan det være en løsning å utvide hvilke søkeord du har med noe. Da er responsive søkeannonser en god løsning for å sikre god relevans.

Ulemper med responsive søkeannonser

Selv om det er mange fordeler med de responsive søkeannonsene er det også utfordringer knyttet til denne annonsetypen.

Med responsive søkeannonser har du ikke 100% kontroll på hvordan annonsen blir seendes ut og hvilke tekster som settes sammen. Dette kan gjøre at det er uaktuelt for noen annonsører og bedrifter. Vi mener likevel at det ikke er noe problem i forhold til brand safety, fordi du selv bestemmer alle tekstelementene.

Du får ikke detaljerte resultater for alle tekstelementer eller kombinasjoner, noe som er veldig dumt når du skal optimalisere annonsen. Du kan få en oversikt over antall visninger hvert element har hatt og du kan se hvilke kombinasjoner som har gjort det best, men dette baseres kun på visninger. Her må vi rett og slett stole på at Google faktisk viser de annonsene som også gir mest klikk og konverteringer.

Hvordan sette opp responsive søkeannonser

Å sette opp en responsiv søkeannonse i Google Ads er ganske enkelt, men det er noen ting du bør være obs på underveis.

Hvis du ikke allerede har en responsiv søkeannonse i annonsegruppen vil du få opp et forslag om å sette opp dette når du er i oversikten over annonser i en spesifikk annonsegruppe. Hvis ikke du får opp dette forslaget kan du klikke på den blå, runde knappen med plusstegn.

Slik ser det ut når du setter opp en responsiv annonse

Har du først kjørt vanlige tekstannonser i annonsegruppen din vil du se at Google allerede har lagt inn noen forslag til tekstelementer når du skal sette opp en responsiv annonse. Dette er basert på de andre annonsene i annonsegruppen og kontoen. Det er viktig å sjekke at dette stemmer, og du bør vurdere om det er noe du skal endre på eller legge til.

Feltene som skal fylles inn for å sette opp en responsiv annonse er følgende: 

Nettadresse og visningsadresse

Først fyller du inn endelig nettadresse og eventuelt en visningsadresse hvis du ønsker det. 

Overskrifter

Så kan du fylle ut inntil femten ulike overskrifter. Anbefalingen fra Google er at du har minst 8, men jo flere du får skrevet jo mer kan Google teste og jo bedre og mer relevant kan annonsen bli. 

Her står du fritt frem til å trekke frem det som er viktig med bedriften og produktene/tjenestene dine. Her er det fint å trekke frem flere ting som Google kan teste. Fungerer det for eksempel best å skrive “fri frakt” eller “gratis levering”?

Du bør passe på å få med søkeordet ditt i minst to av overskriftene, men også ha noen overskrifter uten søkeordene (helst minst tre). Det er mulig å ha ganske like overskrifter for å teste varianter av det, men minst fem av de bør være unike og ikke ha samme betydning som hverandre.

Husk at du bør ta med alle tre overskrifter du ville hatt med i en vanlig tekstannonse. Du bør ha med noen call-to-actions, noen overskrifter med søkeordet og noen med det du vil fremheve med bedriften.

I tillegg til vanlige tekstelementer kan du også teste overskrifter med innsetting av søkeord, lokasjon eller nedtellingsfunksjonen.

Beskrivelser

Etter at du har skrevet alle overskriftene du vil ha med kan du skrive inntil fire beskrivelser. Husk at du alltid bør ha minst to beskrivelser, da annonsene oftest vises med to.

For både overskriftene og beskrivelsene bør du tenke på at tekstelementene skal kunne stå godt alene og i kombinasjon. 

Feste et tekstelement 

Du kan også velge å feste et eller flere av tekstelementene for å sikre at dette alltid blir vist på valgt plassering. Dette gjør du ved å klikke på pin-ikonet bak tekstfeltet. Velg så hvilken plassering du vil feste elementet på.

Det er viktig å huske på at hvis du velger å feste et tekstelement vil du begrense Googles valgmuligheter, noe som kan gå utover annonsekvaliteten og relevansen. Men det er en veldig fin løsning hvis du har informasjon som alltid bør være med i annonsene.

Husk at hvis du fester noe i overskrift 3 har du ingen garanti for at denne alltid vil vises. Overskrift 3 er ikke alltid med på alle enheter og formater. Derfor bør du alltid bruke overskrift 1 og 2 hvis du skal feste noe. 

Du kan også feste flere overskrifter til samme posisjon, da vil det variere hvem av disse som vises for denne posisjonen. Hvis du har festet elementer til alle tre overskriftene og beskrivelsene vil du ikke kunne vise de tekstelementene som ikke er festet.

Klikk på pin-ikonet for å feste en overskrift eller en beskrivelse

Alternativer for annonsenettadresse

Til slutt kan du også legge til sporingstagger og andre alternativer for annonsenettadressen hvis du ønsker det. 

Følg med på annonsekvaliteten

På høyre side kan du se eksempler på hvordan annonsen blir seendes ut underveis i arbeidet. 

Her får du også en oversikt over annonsekvaliteten. Denne er viktig å følge med på når du setter opp annonsen, da denne endrer seg underveis. Kvaliteten går på en skala fra ufullstendig til utmerket. Du bør sørge for at kvaliteten på annonsen minst er “god” for å sikre at annonsen presterer best mulig.

Ved annonsekvaliteten kan du også se forslag til hva du kan gjøre for å forbedre annonsen.

Følg med på annonsekvaliteten når du skriver annonseelementene.

Resultater for ulike tekstelementer

Når annonsene har gått en stund og har fått samlet data, kan du se på resultatene fra de ulike elementene. 

For å få oversikt over dette klikker du på “se informasjon om elementene” under den responsive søkeannonsen.

Se informasjon om de ulike tekstelementene for den responsive søkeannonsen

Hvis du har mange visninger (som regel over 5000) over en periode på 30 dager har du en kolonne for resultater per tekstelement. Her kan du se hva som har fungert bra og hva som fungerer mindre bra, og som du bør vurdere å bytte ut. Hvis du ikke har så mange visninger får du kun oversikt over hvor mange visninger hvert enkelt element har.

Du kan også klikke på fanen for kombinasjoner, for å se hvilke kombinasjoner av elementer som er blitt vist mest. 

Bruk disse resultatene for å optimalisere annonsen ved å bytte ut de tekstelementene som fungerer dårligst. Du kan også bruke disse resultatene for å finne tekstelementer som du ønsker å sette sammen og teste i vanlige tekstannonser.

Har du noen spørsmål om responsive søkeannonser, eller er det noe annet i Google Ads du trenger hjelp med? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg! 

Anbefalinger i Google Ads kan nå bli aktivert automatisk. Er det smart eller får du dårligere relevans og resultater? Vi går gjennom hva «Auto-Apply Recommendations» (AAR) er for noe og hva vi tenker om dette.

Helt siden 2018 har det ligget innstillinger som automatisk aktiverer anbefalinger i Google Ads, men det har vært enten AV eller PÅ. Nå får du muligheten til å velge hva slags anbefalinger som skal gjøre endringer i kontoen automatisk, og hva slags endringer som ikke skal gjøres automatisk.

For de fleste som jobber tett med Google Ads er det en viss skepsis til de automatiske anbefalingene. Spesielt innenfor søkeord – på norsk – har vi sett eksempler som ikke vil øke relevansen.

Hva er anbefalinger i Google Ads

Anbefalinger er et eget område inne på Google Ads som har vært tilgjengelig i alle kontoer de siste årene. Her dukker det stadig opp anbefalinger og forslag til endringer du kan gjøre, og som Google da anbefaler basert på data fra kontoen din.

Anbefalingene oppsummeres med Optimaliseringspoeng som går fra 0% til 100%. Dette tallet gir deg en indikasjon på om kontoen utnytter sitt fulle potensiale i henhold til Google. Optimaliseringspoeng brukes ikke av kvalitetspoengene dine eller AdRank.

I tillegg til poengsummen ser du en listen med anbefalinger som det foreslås at du gjør. De anbefalingene som har størst påvirkning på kontoen din ligger normalt øverst. Du kan også se en %-sum som sier noe om forventet effekt på kontoen. Disse anbefalingene kan du enten Avvise eller Godkjenne.

Slik ser noen anbefalinger ut på en konto i Google Ads.

Anbefalingene har blitt automatiske

Google har nå gjort det mulig for deg å velge inntil 17 typer anbefalinger som kan bli skrudd på automatisk hvis du vil. Disse kan deles inn i følgende kategorier

 • Budgivning og budsjetter (6 anbefalinger)
 • Søkeord og målretting (9 anbefalinger)
 • Annonser og utvidelser (2 anbefalinger)

Under hver kategori kan du velge mellom forskjellige anbefalinger som altså kan aktiveres automatisk. Her ser du de ni som nå er tilgjengelig for søkeord og målretting.

Disse 9 områdene kan du automatisk aktivere anbefalinger på – hvis du ønsker.

I tillegg til disse anbefalingene som ligger i Google Ads nå, er det en rekke flere som er på vei og tilgjengelig på noen kontoer. Gjennom en egen løsning hos Google har vi tilgang til 19 flere anbefalinger som kan skrus på for automatisk aktivering. Men mange av valgene som er knyttet til søkeord og språk er ikke tilgjengelig på norsk.

Vi savner noe funksjonalitet og har spilt inn det som tilbakemeldinger til Google.

Bør du bruke automatiske anbefalinger?

Vi tror svaret er både ja og nei.

Men det som er helt sikkert er at vi – og du – bør teste hvertfall noen av anbefalingene for å se hvordan det påvirker resultatet i kontoen. Utgangspunktet vårt er at vi ikke vet før vi har testet det. I tillegg tror vi det vil være forskjell mellom kontoer i Google Ads. Det vil si at det kan fungere noen steder, men ikke alle.

Vi tror også det er noen anbefalinger som alle bør teste. Det inkluderer «Bruk optimalisert annonserotasjon», «Bruk datadrevet attribusjon» og «Vise annonser i Googles søkepartnere».

Det er også relevant å teste utvidelser og annonser – som da bruker tekst du allerede har i kontoen – for å se om det gir bedre relevans og resultater.

Vi tror ikke du automatisk bør legge til nye søkeord, og mange av alternativene rundt søkeord er ikke tilgjengelig på norsk (enda).

For flere av Google Ads-kontoene har vi startet tester for å se hvordan noen av disse automatiske anbefalingene påvirker kontoen, resultater, kostnader og konverteringer. Vi følger tett med på hvilke endringer som blir gjort og resultatet av disse.

Har du spørsmål om automatiske anbefalinger i Google Ads, eller trenger hjelp til å få bedre resultater fra digital markedsføring – kan du kontakte oss for en hyggelig prat.

Rapportering blir stadig bedre takket være Google Data Studio. Det ble lansert i Norge i starten av 2017 og har siden utviklet seg til å ha stadig flere funksjoner og muligheter. Én av mulighetene er å rapportere tall og resultater for Google Ads som vi skal se nærmere på her.

En klar fordel med Data Studio er muligheten til å kunne samle flere datakilder og vise de i samme rapport. Hvis du har en Google Ads-konto anbefaler jeg at du legger til den i Data Studio slik at vi kan vise tall derfra. Nå skal jeg vise deg hvordan du gjør det.

Slik legger du til Google Ads som kilde

Trykk på menyen Ressurs og så på Administrer datakilder som er lagt til. Her ser du alle datakildene du allerede har lagt til, samt at vi kan legge til nye.

Hvis du trykker på “Legg til datakilde” får du opp oversikten hvor du kan legge til nye kilder og hvor det ligger en rekke “connectors”. For å legge til Google Ads velger du Google Ads under Google Connectors. Du får da opp en oversikt over de Google Ads-kontoene du har tilgang til.

Velg den kontoen som du ønsker og legge til. Du må trykke deg bort til kolonnen Rapport hvor det står “Felt for hele kontoen”. Da kan du trykke på “Legg til” nede til høyre.

Google ads datakilder Data Studio

Dermed har du koblet sammen dataene i Google Ads og Data Studio. Du kan nå starte å vise tallene i rapporten.

Tenk gjennom hva du ønsker å vise, men det vil være naturlig å trekke frem både de viktigste tallene, samt noen grafer for utviklingen.

Gjør rapporten bedre

Når du skal rapportere så er kanskje det aller viktigste rådet å ikke samle for mye data på samme side. Jeg vet det er fristende å ønske å vise frem en rekke tall, grafer og oversikter – men blir det for mye kan det fort virke mot sin hensikt.

I tillegg er det ofte lurt å ha litt variasjon i hvordan tall vises. Ikke bare lag tabeller, eller samle alt i grafer.

I tillegg kan du gjøre ganske mye med hvordan tallene skal se ut.

Trykk på et element for å få opp valgmulighetene. Du vil da sa til høyre at du kan velge mellom Data og Stil.

Data gir deg valg rundt hvilken datakilde du skal bruke, hvilke tall fra kilden som skal vises, samt tidsperiode og sammenligning. Jeg anbefaler å legge inn en datoperiode på rapporten og at hvert element settes til “Standard datoperiode – Automatisk”. Det gir alle brukere av rapporten mulighet til selv å endre tidsperioden det skal vises data fra.

Når du sammenligner med f.eks. forrige periode eller året før, så vil du se endringen under. 

Google ads data sammenlignet data studio

Som standard er tallene vi sammenligner med grønn når det går opp og rød når det går ned. Men det er jo ikke alle tall som stiger som nødvendigvis er positivt. Sånn som f.eks kostnader. I bildet over ser du at “Snitt CPC” – som står for gjennomsnittlig kostnad pr klikk – har steget med nesten 53%. Derfor ønsker du at den skal være rød.

Trykker du på Stil får du anledning til å endre både farger, skriftstørrelser, antall desimaler og mange andre ting. Det kan være lurt å bruke litt tid her til å gjøre rapporten mer pedagogisk.

Data Studio er en god mulighet til å vise frem tall og resultater. Den har allerede mange fordeler og muligheten til å skape bedre rapporter enn mye annet. Trenger du hjelp med Data Studio, Google Ads eller analyse er det bare å kontakte Digital Opptur her.

Annonseutvidelser i Google Ads er tilleggsinformasjon som du legger til og som utvider annonsene dine. Legger du til utvidelser på søkeannonsene dine, kan det både gjøre annonsen mer relevant for den som søker, og bidra til at annonsene dine blir mer synlige ved at de tar opp større plass i søkeresultatet. Men hvordan gjør du det, og hvilke utvidelser skal du velge?

Her forteller vi deg mer om hvorfor du bør bruke annonseutvidelser på dine søkeannonser, og hvilke utvidelser som finnes.

Hva er annonseutvidelser og hvorfor bør du bruke det?

Utvidelser er tilleggsinformasjon du kan legge til, og som vil kunne vises sammen med søkeannonsene dine i søkeresultatet. Disse utvidelsene kan blant annet være ekstra tekst, lenker til andre sider på bedriftens nettsted, bedriftens telefonnummer og bedriftens adresse. 

I tillegg til at utvidelser tilfører mer informasjon til søkeannonsene, blir annonsene også mer fremtredende i søkeresultatet. Dette gjør at potensielle kunder lettere legger merke til akkurat dine annonser og dermed får du flere klikk. Bruk av utvidelser øker også sjansen for en høyere plassering i søkeresultatet.

Det er gratis å bruke utvidelser. Du belastes kun når noen klikker på utvidelsen, akkurat slik du ville blitt belastet hvis noen klikket på overskriften eller beskrivelsen i søkeannonsen.

Automatiske eller manuelle utvidelser?

Automatiske utvidelser legges på av Google der Google mener det vil gi bedre resultater. Dette trenger du ikke å sette opp i kontoen, da dette genereres automatisk.

Manuelle utvidelser er utvidelser du selv setter opp. Disse utvidelsene kan legges på kontonivå slik at de gjelder for alle annonsene. Utvidelsene kan også legges på kampanje- og annonsegruppenivå hvis du ønsker at de skal være mer spesifikke og tilpasset til enkelte annonser. 

Her er det viktig å huske på at hvis du har utvidelser på kampanjenivå vil disse prioriteres ovenfor utvidelser på kontonivå. I likhet vil utvidelser på annonsegruppenivå prioriteres over utvidelsene som ligger på kampanjenivå. 

Hva slags utvidelser finnes?

Det finnes mange ulike typer manuelle utvidelser du kan bruke for å forbedre søkeannonsene dine. 

Utvidelse for nettstedslinker

Nettstedslinker er en annonseutvidelse som gjør det mulig å vise frem flere viktige sider på nettsiden din. 

Her kan du for eksempel legge til sider med gode tilbud, relevante kategorier og annen informasjon du mener er relevant for de som søker.

Eksempel på utvidelse for nettstedslinker

Infoutvidelse

Infoutvidelsene er korte tekstfelt som legges til for å fremheve viktige budskap for bedriften din. En infoutvidelse kan være på maks 25 tegn, så her gjelder det å være kort og rett på sak.

Det kan legges til opptil 10 infoutvidelser på en annonse, så det er bare å trekke frem så mange gode salgsargumenter og viktige budskap som du kommer på. 

Eksempel på infoutvidelse

Utvidelse med nettstedsinfo

Med utvidelser med nettstedsinfo kan du trekke frem viktige aspekter ved produktene og tjenestene dine. Disse aspektene knyttes opp til utvalgte kategorier.

Du kan velge mellom mange ulike kategorier, som for eksempel merkevarer, destinasjoner, modeller, tjenester og lokalområder. 

Eksempel på utvidelse med nettstedsinfo

Anropsutvidelse

Anropsutvidelsen brukes for å få flere anrop til bedriften. Med denne utvidelsen vises telefonnummeret i annonsen, og søkeren kan enkelt klikke på det for å ringe. 

Eksempel på anropsutvidelse

Skjemautvidelse for potensielle salg

Med skjemautvidelse for potensielle salg får søkeren opp et skjema hvor de kan fylle inn informasjon. Denne informasjonen hentes så ut fra Google Ads, eller den kan sendes direkte til bedriftens CRM-system.

Denne utvidelsen egner seg godt for å skaffe bedriften flere leads ved å gjøre det enkelt for søkeren å ta kontakt, eller å registrere seg for å motta spesifikk informasjon. 

Du kan lese mer om skjemautvidelsen her.

Eksempel på skjemautvidelse for potensielle salg

Adressetillegg

Adressetillegg gjør det mulig å vise bedriftens beliggenhet i annonsen til de søkerne som er innen en viss avstand fra bedriften. Du bør bruke denne utvidelsen hvis du ønsker at kundene skal komme til en fysisk lokasjon, som for eksempel butikker.

For noen av de større bedriftene og kjedene har Google allerede registrert adressen slik at du enkelt kan huke av for å bruke plasseringen i annonsen din. Hvis bedriften din ikke ligger under Googles utvalgte steder må du knytte sammen bedriftens Google Min Bedrift-konto for å få lagt til adressetillegg i Google Ads.

Finn ut mer om adressetillegg her.

Eksempel på adressetillegg

Adressetillegg for samarbeidspartner

Adressetillegg for samarbeidspartnere vises i annonsen på samme måte som vanlig adressetillegg, men beliggenheten som vises er beliggenheten til dine samarbeidspartnere. 

Dette brukes gjerne hvis du selger produkter til detaljister, og du ønsker at potensielle kunder skal oppsøke disse detaljistene for å finne produktene dine.

Når du setter opp dette kan du enkelt huke av de detaljistene du selger produkter gjennom, du trenger ikke å koble til Google Min Bedrift. Men, fordi du er avhengig av at Google allerede har beliggenheten din kan denne utvidelsen kun brukes hvis produktene selges hos de utvalgte kjedene.

Finn ut mer om adressetillegg for samarbeidspartner her.

Prisutvidelse

Prisutvidelsen brukes for å trekke frem ulike produkter og tjenester, og vise frem prisene på disse. Dette gjør det enkelt for søkeren å klikke seg direkte inn til de nevnte produktene eller tjenestene, og kan gjøre det enda tydeligere for søkeren hvilke produkter og tjenester bedriften selger.

Denne utvidelsen er for øyeblikket ikke tilgjengelig på norsk, men kan blant annet brukes på svenske og engelske annonser.

Eksempel på prisutvidelse

Apputvidelse

Med en apputvidelse i Google Ads kan du legge til en link til appen din under tekstannonsene. Når noen klikker på utvidelsen kommer de direkte til Google Play eller App Store, slik at de enkelt kan laste ned appen.

Eksempel på apputvidelse

Markedsføringsutvidelse

Markedsføringsutvidelsen, eller promoteringsutvidelsen, gir muligheter for å fremheve viktige tilbud og rabatter i annonsene dine.

Utvidelsen kan bidra til flere klikk på annonsen og salg av produkter og tjenester, ved å vise søkeren et viktig tilbud allerede før de har klikket seg inn på nettsiden.

Eksempel på markedsføringsutvidelse

Hvilke manuelle utvidelser bør du bruke?

Det finnes altså mange forskjellige manuelle utvidelser, og det anbefales å bruke så mange av de ulike typene som mulig, så lenge det er relevant for din bedrift og dine mål. 

Google velger også hvilke utvidelser som blir vist fra gang til gang, ut fra hva som er mest relevant i hvert søk. Så jo flere ulike utvidelsestyper du bruker, jo mer har Google å velge mellom når det avgjøres om annonsen din skal vises, og hvor i søkeresultatet den plasseres.

Vær obs på at selv om du har satt opp mange utvidelser er det ikke alltid de blir vist sammen med annonsene. Dette avhenger blant annet av hvor i søkeresultatet annonsen plasseres og hva slags annonserangering du har. 

Har du noen spørsmål om utvidelser, eller ønsker du hjelp med annonsering i Google Ads? Ta kontakt med oss i dag!

Hva er målet ditt i Google Ads? I denne bloggen viser vi deg hvordan du konfigurerer mål i Google Ads når målene er importert fra Google Analytics. I tillegg viser vi deg hva du må tenke på og hvorfor. 

Gode mål hjelper deg med å forstå hvordan det går med annonsene dine, og hva du kan gjøre for å få enda bedre resultater av annonseringen din i Google. Etter at målene fra Google Analytics er importert til Google Ads må disse konfigureres i Google Ads.

Viktig å konfigurere riktig

Det er viktig å konfigurere målene i Google Ads i forhold til hva du ønsker å måle, og for at målingene skal bli så riktige som mulig i forhold til dette ønsket. Grunnen til at det er viktig med nøyaktige målinger er at du kan bruke denne informasjonen til å forbedre resultatene av annonseringen din i Google.

Slik går du frem for å konfigurere målene dine i Google Ads.

Klikk på innstillingen som heter “Verktøy og innstillinger”, og deretter på “Konverteringer”.

Verrktøy og innstillinger i Google Ads

Skjermbildet som nå åpnes er et oversiktsbilde over målene som er tilknyttet denne Google Ads kontoen og hvordan de er konfigurert.

Oversiktsbilde over mål i Google Ads

I dette tilfellet ønsker du å konfigurere målet “Mail klikk” som registrerer hvor mange som klikker på lenken, og som dermed sender inn en henvendelse via e-post. 

Videre kan vi lese av innstillingene at målet er satt opp i Google Analytics (Kilde) og kategorisert som Henvendelse (Kategori). 

Vi skal også gå gjennom kolonnene og innstillingene “Telling”, “Konverteringsvindu for klikk” og “Ta med i Konverteringer” i denne bloggen sammen med en del andre viktige innstillinger.

Konfigurering av mål i Google Ads

For å begynne prosessen med å konfigurere målene som er lastet opp, så må må du klikke på det målet du ønsker å begynne med.

Klikk på navnet på målet for å konfigurere akkurat dette målet.

Nedenfor ser du oversikten over de innstillingene som gjelder for akkurat dette målet. Har du ikke gjort noe vil det være standardinnstillingene som gjelder, men de kan det være lurt å endre. For å gjøre det  klikker du på “endre innstillingene” som er markert i den røde firkanten.

Konfigurering av mål i Google Ads

Skjermbildet som åpner seg ser slik ut.

Konfigurering av mål i Google Ads 2

Du kan nå begynne prosessen med å konfigurere innstillingene på målene du har lastet opp fra Google Analytics til Google Ads.

Konverteringsnavn

Konverteringsnavn er navnet på målet i Google Ads. Dette navnet er det samme som navnet du ga målet i Google Analytics.

Du kan gi dette målet et eget navn i Google Ads som er forskjellig fra navnet på målet i Google Analytics hvis du vil, med det anbefales ikke å gjøre det. Ved å ha forskjellige navn på samme mål kan man fort skape forvirring om det er det samme målet med forskjellige navn, eller om det er snakk om to ulike mål med ulike navn.   

Det beste er å gi målet et selvforklarende navn i Google Analytics og ikke endre navnet etter at det er lastet opp til Google Ads.

Kategori

Kategori er en innstilling som du bruker til å samle målene dine i ulike kategorier. 

Ved å samle målene i ulike kategorier gjør du det lettere for deg selv i ettertid å se hva slags handling du faktisk måler. I tillegg kan du se resultatene fra alle målene som tilhører samme kategori.

Du kan klassifisere målene dine i 3 hovedkategorier med hver sine underkategorier:

 1. Salgskategorier
  • Kjøp
  • Legg i handlekurven
  • Start betalingsprosessen
  • Abonner
 2. Kategorier for potensielle salg
  • Henvendelse
  • Skjema for potensielle salg sendt inn
  • Avtale bestilt
  • Registrering
  • Pristilbud etterspurt
  • Få veibeskrivelse
  • Klikk ut av domenet
 3. Flere kategorier
  • Sidevisning
  • Annen

Hva er det verdt?

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi. 

Fordelen med å gi oppnåelsen av et mål en verdi, og gjerne en pengeverdi, er at det er lettere å se effekten av hva annonseringen gir deg i form av kroner og øre. i tillegg er det lettere å snakke med utenforstående om verdien av annonseringen når du med sikkerhet kan si at vi brukte X kroner og fikk Y kroner tilbake.

Men det å sette en pengeverdi på fullføring av et mål kan være en vanskelig øvelse med mindre man driver en nettbutikk hvor man selger varer som har en bestemt transaksjonsverdi. 

Siden det er vanskelig å si hva verdien er av at en bruker sender oss en e-post, gir vi ikke dette målet en verdi. Vi har heller ikke satt opp noen verdi på dette målet i Google Analytics, så vi bruker bare innstillingen derfra. 

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi.

Telling

Telling er en innstilling hvor du stiller inn hvordan målfullføringene dine skal telles etter at en potensiell kunde har klikket på annonsen din.

Du kan velge om du vil at målene skal telles per klikk, eller per interaksjon.

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi. 2

Innstillingen “Alle” anbefales der alle fullførte konverteringer har en pengeverdi. Et typisk eksempel her er salg i nettbutikker, hvor du ønsker å måle alle transaksjoner (salg av varer).

Innstillingen “En” anbefales der bare en handling per klikk på en annonse er verdifull. Typiske eksempler på dette er innsending av kontaktskjemaer fra potensielle kunder og klienter. Det som er interessant å måle er at en potensiell kunde har tatt kontakt, ikke hvor mange ganger den potensielle kunden har tatt kontakt.    

I dette tilfellet ønsker vi å måle om en potensiell kunde sender inn en henvendelse via e-post. Ikke hvor mange ganger den potensielle kunden henvender seg via e-post.

Vi velger derfor innstillingen “En”. Dette er et godt valg hvis du ikke er interessert i antall hendelser som genereres, men i stedet vil finne ut hvorvidt det ble generert en bestemt hendelse, eller ikke.

Konverteringsvindu for klikk

I innstillingen “Konverteringsvindu for klikk” stiller du inn hvor lang tid det kan gå fra at et annonseklikk fører til at konverteringshandlingen som er definert som en målfullføring registreres som en gjennomført konvertering. 

Konverteringsvindu for klikk

Problemstilingen er at en bruker kan klikke på en Google Ads annonse i dag, men utføre selve konverteringshandlingen på et senere tidspunkt. 

La oss si at du ønsker å måle innsendelse av et kontaktskjema fra en potensiell kunde. 

Hvis du stiller inn konverteringsvinduet på 30 dager, betyr det at om kontaktskjemaet sendes inn før, eller når det har gått 30 dager, så vil innsendelsen bli registrert som en konvertering. 

Hvis den samme kunden sender inn kontaktskjemaet etter 31 dager med konverteringsvinduet stilt inn på 30 dager, så vil handlingen ikke telles som en konvertering fra Google Ads fordi konverteringsviduet var for kort. Hvis vi derimot hadde satt konverteringsvinduet til 31 dager, så ville innsendelsen av kontaktskjemaet blitt registrert som en konvertering.

Kundereiser

Har man lengre kundereiser, bør man også ha lengre konverteringsvinduer slik at man fanger opp de som har blitt påvirket av Google Ads annonsen og som konverterer på et senere tidspunkt. På samme måte som man bør ha lengre konverteringsvinduer ved lengre kundereiser bør man ha kortere konverteringsvinduer ved kortere kundereiser slik at man er sikker på at konverteringene kommer direkte fra Google Ads annonsene. 

Ta med i Konverteringer

Du bruker denne innstillingen for å kontrollere hvilke mål du skal optimalisere mot når du byr på søkeord ved hjelp av automatiske budstrategier, og for å tilpasse hvordan rapportene dine i Google Ads vises med hensyn til “Konverteringskolonnen” og “Alle konverteringer kolonnen”.

Denne innstillingen forteller Google Ads systemet om hvilke mål det skal optimaliseres mot når du bruker automatiske budstrategier, og hvilke mål som skal telles og registreres, men som det ikke skal optimaliseres mot når du bruker de samme automatiske budstrategiene.

Grunnen til at det er forskjell på resultatene i de to kolonnene ovenfor er at i den første kolonnen er det kun de viktigste konverteringenene som er tatt med, mens i den andre kolonnen er alle konverteringer som er satt opp i Google Ads tatt med. 

I dette tilfellet ønsker vi at de automatiske budstrategiene skal optimalisere på de søkeordene og søketermene som fører til at potensielle kunder sender e-post henvendelser. Derfor krysser vi av i boksen ved siden av “Ta med i Konverteringer”. Da vil det stå “ja” i kolonnen “Ta med i Konverteringer” for dette målet. 

Sammenlign dette med Konverteringshandlingen “Time on site (180 sec) som forteller oss når en potensiell kunde har befunnet seg 3 minutter på nettstedet. Dette er en konverteringshandling vi ikke ønsker at de automatiske budstrategiene skal optimalisere mot. Derfor fjerner vi avkryssingen ved siden av “Ta med i Konverteringer” for dette målet. Da vil det stå “nei” i kolonnen “Ta med i Konverteringer” for dette målet. 

Det å få potensielle kunder til å kontakte oss via telefon, mail eller å sende inn kontaktskjema er viktigere enn hvor lenge en kunde befinner seg på nettstedet vårt. Derfor er mål som går på hvor lenge en potensiell kunde befinner seg på nettstedet vår ekskludert fra å tas med i konverteringer, mens konverteringshandlinger som går på å få kontakt med potensielle kunder er inkludert. 

Grunnen til at vi har mål på hvor lenge potensielle kunder befinner seg på nettstedet vårt, er at dette er et mikromål på veien mot å oppnå et makromål.

Eller for å si det på godt norsk. Det er et middel for å oppnå et mål som er å få potensielle kunder til ta kontakt med oss.

Budgivning ved automatiske budstrategier

Når du bruker automatiske budstrategier tar Google Ads systemet seg av det kompliserte arbeidet med å bestemme hvilke bud du skal gi på de ulike søkeordene dine for at du best skal nå resultatmålene dine. 

De ulike budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå bestemte mål for bedriften din til en bestemt konverteringskostnad. Men for at strategiene skal virke optimalt er det viktig at du har gått gjennom målene dine og at disse er konfigurert riktig i henhold til slik du ønsker.

Innstillingen “Ta med i Konverteringer” styrer hvilke mål som Google Ads optimaliserer mot når du bruker følgende automatiske budstrategier: 

 • målkostnad per handling (CPA)
 • mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS) 
 • utvidet kostnad per klikk (ECPC) 

Budstrategiene fungerer ved at budene på søkeordene dine angis automatisk for å oppnå så mange konverteringer som mulig og er basert på avansert maskinlæring.

Hvis du ikke bruker automatiske budstrategier for å optimalisere for konverteringer, har ikke denne innstillingen innvirkning på budgivningen din. 

Standardinnstillingen for de fleste konverteringshandlinger er at dataene blir tatt med i «Konverteringer»-kolonnen.

Attribusjonsmodell

Attribusjonsmodell er en innstilling som avgjør hvor mye av konverteringskreditten som skal tilskrives de ulike klikkene.

På veien mot en fullføring av et mål eller en konvertering kan det hende at en kunde ser på flere annonser. Ved hjelp av ulike attribusjonsmodeller kan du angi hvor stor del hver annonseinteraksjon har å si for konverteringene dine.

Ved hjelp av ulike modeller kan du få en bedre forståelse av resultatene dine  

Du kan velge mellom disse attribusjonsmodellene:

 • siste klikk
 • første klikk
 • lineær
 • tidsrelatert verdifall
 • posisjonsbasert 
 • databasert 

Hver av disse modellene har ulike fremgangsmåter for å beregne hvordan verdien av en konvertering skal fordeles. De ulike modellene forteller deg ulike ting om hvordan annonseringen din gjør det.

Det er vanskelig å si at en modell er mer riktig enn en annen. For å forstå hvordan annonseringen din gjør det, bør du se på ulike modeller, og gjerne sammenligne disse mot hverandre over tid.

For å få et bedre bilde av hvordan annonseringen i Google Ads gjør det i samspill med andre kanaler som organisk trafikk, trafikk fra sosiale medier osv er det lurt å se på ulike attribusjonsmodeller i Google Analytics.   

Innsikten som dette gir er viktig for å lykkes med den digitale markedsføringen.

Oppsummering

Når man måler forskjellige konverteringshandlinger i Google Ads er det lurt å ha et bevisst forhold til hva man faktisk måler ved de ulike konfigurasjonene.

Denne bevisstgjøringen gjør at man får et bedre utgangspunkt for å forstå hva som fungerer med annonseringen og hvor godt det fungerer, noe som igjen fører til at man kan ta bedre avgjørelser og få bedre resultater.

Det er viktig at målene i Google Ads er satt opp riktig og ønsker du hjelp med å konfigurere målene dine er det bare å ta kontakt med oss.

Har du noen gang sett den opplastede banneren din på en nettside, men så lagt merke til at den ikke ser helt lik ut som den som er lastet opp i Google Ads? Nei, det er ikke du som ser feil, for Google kan faktisk endre formatet på opplastede bannere.

Her viser vi deg et eksempel på hvordan Google har endret formatet på en opplastet bannerannonse, og hva det har å si for annonseringen i Googles Displaynettverk.

Mer kontroll med opplastede bannere

Bannerannonsering er blant annet en god måte å skape oppmerksomhet og interesse for en merkevare på, og ved å annonsere i Googles Displaynettverk kan du plassere disse bannerne på over 2 millioner nettsteder, apper og videoer. 

Når du skal kjøre bannerkampanjer i Google Ads kan du velge mellom å laste opp egendefinerte (ferdiglagde) bannere, eller sette opp responsive bannere med tekst, bilder og videoer. 

Fordelen med responsive bannerannonser er at du ikke trenger å designe en banner, og at formatet enkelt tilpasses alle plasseringene i displaynettverket. Men en ulempe med denne typen annonser er at du ikke har full kontroll på hvordan annonsen vil se ut. Det er Google som selv kombinerer og setter sammen de ulike annonseelementene. 

Hvis du ønsker mer kontroll på hvordan bannerne ser ut anbefaler Google derfor å laste opp egne bannere. 

Men, full kontroll får du ikke.

Ikke full kontroll på opplastede bannere

I høst satte vi opp en bannerkampanje og lastet opp egne bannerannonser for Increo.

Ikke lenge etterpå oppdaget de at den ene annonsen ikke så lik ut som den de hadde sendt over, og lurte på om vi hadde endret noe på den. Det hadde vi selvfølgelig ikke.

Her er forskjellen på den opplastede banneren og banneren som ble vist: 

Her har Google fjernet mye av luften mellom elementene, slik at annonsen skulle passe inn i et annet format.
Banneren til venstre er slik den så ut på plasseringen hvor annonsen var synlig. Banneren til høyre er slik den så ut når den ble lastet opp.

Her har Google fjernet mye av luften mellom elementene, slik at annonsen skulle passe inn i et annet format.

Bannere kan endres

Vi har ikke tidligere opplevd at Google har endret format på en opplastet bannerannonse, så vi tok kontakt med Google for å sjekke det opp. 

Kort oppsummert var svaret fra Google at bannerannonsene i noen tilfeller kan bli justert automatisk, slik at de passer inn i ulike formater på de forskjellige enhetene og plasseringene. 

– Dette gjøres for å sikre best mulig brukeropplevelse for de som besøker de ulike sidene, appene og videoene bannerannonsene plasseres på.

Bør du unngå å annonsere på Google Display?

For mange er det viktig å ha full kontroll på hvordan banneren ser ut. Det at det finnes en risiko for at banneren kan endres kan skape en usikkerhet rundt annonsering i Googles Displaynettverk.

Vår mening er at du likevel bør fortsette med annonsering i displaynettverket, fordi vi ser at det gir gode resultater.

Det finnes mange fordeler med bannerannonsering i Google Ads, som du går glipp av hvis du ikke kjører bannerannonser. Det viktigste er kanskje at du kan vise annonser på veldig mange gode plasseringer. Det er også mange spennende muligheter i forhold til målretting. 

Det ser ut til at bannerne kun endres når det ikke påvirker elementene i banneren. Som i eksempelet over hvor det kun er luften mellom elementene som er fjernet. Så selv om banneren kan se noe annerledes ut, skal det ikke gå utover budskap og innhold.

For å ha full kontroll over bannerne hadde selvfølgelig det beste vært om Google ikke endret noe på bannerne. Samtidig tror vi også Googles ønske om best mulig brukeropplevelse der hvor bannerne plasseres, også er bra for annonsøren. Da kan de unngå at brukerne blir irriterte av en banner som ikke passer inn eller som er i veien. 

I tillegg vil de automatiske endringene gi flere muligheter for å vise annonsene, også på plasseringer hvor du egentlig ikke har en banner i riktig format. Men, hvis du ønsker synlighet på flest mulig plasseringer, er responsive bannerannonser også et godt alternativ. Disse åpner opp for flere visninger, og ofte gir bedre resultater enn de opplastede bannerannonsene.

Kort oppsummert mener vi at fordelene veier opp for manglende kontroll. Dette er ikke noe vi har sett mye av, og endringene som forekommer ser ut til å være små. Sannsynligvis blir ikke dette lagt merke til av de som ikke har sett den originale banneren, og det bør heller ikke ha noen negativ påvirkning for merkevaren. 


Lurer du på noe angående dette eller noe annet knyttet til bannerannonsering eller Google Ads generelt? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Hvis du er styreleder eller daglig leder i en bedrift har du ikke bare et ansvar for å vite om det som påvirker resultatene, men også en plikt til å sørge for at bedriften går best mulig. Og for mange bedrifter og personer er søk på Google noe som påvirker hva vi kjøper av hvem.

I dette innlegget skal vi gå konkret gjennom hva du som leder må kunne om Google Ads. For det er ikke alle detaljer du trenger å vite om, men som leder er det noen prinsipper og muligheter du bør kjenne til.

Hvor synlig er dere i søk

Det er anslått at vi alle sammen gjør rundt 3,5 milliarder søk hver eneste dag, som tilsvarer over 40.000 søk pr sekund, på Google. Dette er globale tall, men også i Norge blir det gjort mange søk hver dag. Og annonsene du ser øverst får en stor andel av klikkene når vi søker. Ofte får nettsider mellom 50 og 70 prosent av trafikken sin fra Google søk – som sier mye om hvor utrolig viktig trafikk-kilde og kanal Google er for mange bedrifter.

Så, hvor lett er det å finne bedriften din når jeg søker? Og vet du hvilke ord jeg bruker når jeg leter etter deg?

For å svare på dette må du blant annet tenke gjennom hva jeg kaller produktene og tjenestene deres. Bruker dere de samme eller andre navn på de?

Du må også tenke gjennom hvordan nettsiden din er bygget opp og innholdet der. For trafikken fra søk og annen digital markedsføring kommer ofte inn på nettsiden din, og da må nettsiden din overta jobben med å skape verdi.

Les også: Forskjellen på push og pull markedsføring

Hvor mye penger bør dere bruke?

På Google Ads bestemmer du selv hvor mye penger du vil bruke. Budsjettene settes pr kampanje pr dag.

Den vanligste måten å betale på i Google Ads er pr klikk, men det er noen kampanjetyper hvor du betaler pr visning f.eks. på YouTube.

I tillegg finnes det budstrategier hvor du setter en maks kostnad pr konvertering eller lønnsomhet, men det brytes egentlig bare ned til en kostnad pr klikk.

Når du selv setter budsjettene betyr det at du kan gi én kampanje mer penger enn en annen kampanje. På den måten kan du skille på kampanjer som annonserer for noe du tjener mye penger på og andre som ikke er like lønnsomme. Du bør altså ikke gi alle kampanjene samme budsjett.

Konverteringer – og mer presist, verdien av én konvertering eller transaksjon, forteller deg hvor mye inntekter Google Ads har bidratt med. Det gir deg grunnlaget til å se på forholdet mellom inntekter og kostnader. Er det lønnsomt?

Jeg mener at hvis du tjener 10 kroner for hver krone du bruker på Google Ads, så bør du bruke mer penger og øke budsjettet ditt. Men hvis du bare tjener 2 kroner pr krone du bruker på annonsering så burde du stramme inn og få bedre lønnsomhet. Her vil dine krav til lønnsomhet og avkastning påvirke om du bør justere budsjettet.

Disse tallene bør du følge med på

Det er mange tall i Google Ads og digital markedsføring, og det er ikke uvanlig med diskusjoner om hvilke tall som er viktige å følge med på.

Men noen er mer udiskutable, og et av de er konverteringer, og aller helst konverteringsverdi.

Konverteringer er noe du setter opp i Google Ads eller Google Analytics som måler en ønsket handling til en bruker. Det kan være et kjøp i en nettbutikk, fylt ut et kontaktskjema eller lastet ned en brosjyre.

Uansett hva konverteringen din er så vil det å oppnå en konvertering være gunstig og bra. Så blir neste spørsmål; til hvilken pris? Er det lønnsomt?

Derfor kan det være lurt å prøve å sette verdi på konverteringene. Hva kan det være verdt at noen kontakter dere? Eller laster ned en brosjyre? Verdien vil selvfølgelig variere, men greier du å finne et snitt så kan du mye lettere måle lønnsomheten og hvor mye penger du bør bruke.

Kostnadene er selvfølgelig også viktig å følge med på. Hva er det verdt at noen klikker på annonsen din, og greier du å tjene penger på det? Her vil det selvfølgelig være store variasjoner avhengig av lønnsomhet. Søkeordene Kredittkort og Forbrukslån er aktørene villig til å betale mange hundre kroner pr klikk for, men det er fordi de tjener penger på det.

Hvis det er rekkevidde og synlighet som er viktig for deg så bør du følge med på antall visninger, hvor mange klikk og hva som er klikkraten (CTR). For Display er normalt en klikkrate på over 0,1% helt greit, mens klikkraten bør være mye høyere på Søkeannonser.

For søkekampanjene dine bør du følge også følge med på kvalitetspoengene for hvert søkeord. Faller det under 3 begynner det å bli så lavt at du bør ta grep. Greier du å fikse slik at det blir bedre, eller er det kanskje slik at det ikke er relevant og du bør ta det bort?

I tillegg kan det være smart å følge med på hvor mye annonsene dine blir vist. Uten begrensninger i budsjett bør annonsene dine jo bli vist 100% når noen søker etter søkeordet ditt. Men både budsjett og kvaliteten på annonsene avgjør hvor mye du blir vist. Det kan du sjekke i kolonnene

 • Visningsandel for søk
 • % visninger absolutt topp
 • % visninger topp

Jo høyere disse tallene er jo oftere blir du vist. Er de veldig lave bør du gå gjennom og se hva det er som trekker det ned og vurdere om du skal gjøre justeringer.

Disse kravene bør du stille som leder

Digital markedsføring – og kanskje spesielt Google Ads – er veldig dynamisk med kontinuerlig endringer. Det gjør det tidkrevende å drifte kampanjer, men tid er viktig.

Som leder kan du har ulike tilnærminger til hvor detaljert du vil involvere deg. Uansett om Google Ads-kontoen dere driftes av dere selv, eller av et byrå bør du som leder jevnlig ha oversikt over de mest sentrale tallene og resultatene.

Overordnet bør du jevnlig få oversikt over inntekter, kostnader, lønnsomhet og utvikling i søkevolumer. Er det flere som søker etter selskapet deres i år enn i fjor? Er det en kategori som har veldig mange flere eller færre søk? Har etterspørselen endret seg eller påvirkes du av konkurrentene dine?

Du bør også kunne forvente – og kreve – at annonser er oppdatert. Det skal ikke stå sommersalg i oktober, eller være annonser for varer som ikke lengre er på lager. Husk at dette krever tid og en god struktur.

Som leder bør du også fokusere på at Google Ads henger sammen med hva dere gjør ellers i bedriften. Har dere en kampanje i butikk bør det også komme frem når noen søker etter dere.

Du bør også stille krav – og se resultater av testing. Sørg for at det er rutiner og planer for å teste jevnlig. Enten om det er budskap i annonsene, landingssider eller plassering. Får dere bedre resultater hvis dere endrer noe i kampanjen?

Igjen husk at slik testing tar tid, men gjort riktig kan det gi veldig gode resultater. Du bør stille krav om å få presentert hypotesene og resultatet av testene. Kanskje det forteller dere noe som kan brukes i andre sammenhenger også.

Vi mener også at du som leder bør være opptatt av de som jobber med Google Ads-kontoen din er faglig oppdatert. Når var de sist på et kurs? Har de et fagmiljø å diskutere med? Dette er viktig for å henge med i utviklingen og skape de gode resultatene.

Endringene innen både Google Ads – og innen digital markedsføring – skjer så fort at en av suksessfaktorene er å holde seg faglig oppdatert. Ofte hjelper det også på motivasjonen og resultatene.

Det kan virke mye å sette seg inn i, men bruker du litt tid på det – sammen med flinke folk i bedriften din eller samarbeider med et byrå, så vil du både lære og se at det gir gode resultater. Hvis du ønsker å snakke om hvordan Google Ads eller digital markedsføring kan hjelpe din bedrift er det bare å ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Noe som brukes mye i markedsføring er argumenter som at et tilbud varer i begrenset tid eller at siste frist for påmelding til et arrangement nærmer seg. Dette oppfordrer kunden til å handle med én gang, for å unngå at varene blir utsolgt eller plassene fylt opp. Dette er også noe vi kan bruke i annonsene på Google Ads.

Du kan godt skrive “få dager igjen” eller manuelt legge til hvor mange dager det er igjen av tilbudet, men for å gjøre dette mer dynamisk, og automatisk, kan du bruke nedtellingsfunksjonen i Google Ads. Her viser vi deg hvordan.

Hva er nedtellingsfunksjonen i Google Ads?

Det finnes flere ulike annonsetilpasninger du kan bruke i tekstannonsene i Google Ads, som kan gjøre annonsene mer interessante, og mer relevante for søkeren.

En av disse tilpasningene er en nedtellingsfunksjon, som rett og slett automatisk teller ned til et gitt tidspunkt. Dette kan for eksempel være et arrangement, en påmeldingsfrist eller sluttdatoen for et tilbud. 

Funksjonen legges i annonseteksten og vil automatisk telle ned antall dager til den spesifikke sluttdatoen du har satt. Når det er timer igjen vil den telle ned i timer, og den siste timen vil den telle minuttene. 

Denne nedtellingen kan brukes i både overskrifter og beskrivelser, og fungerer derfor i både vanlige utvidede tekstannonser, responsive annonser og dynamiske søkeannonser.

Hvordan får du nedtelling i tekstannonsene dine?

Å legge til nedtellingsfunksjonen i tekstannonsene dine er enkelt.

1. Lag en ny annonse, kopier en eksisterende annonse eller bruk en annonse som allerede er aktiv.

2. Velg hvilket felt du vil ha nedtellingen i. Du kan ha nedtellingen i både overskriftene og i beskrivelsene.

3. Skriv inn en klammeparentes { i feltet du vil ha nedtellingen i. Da får du opp noen valg.

4. Velg nedtelling og fyll ut informasjonen.


Først fyller du ut når nedtellingen slutter. Her kan du velge om det er begynnelsen eller slutten av dagen, eller du kan velge et spesifikt klokkeslett (skrives i 24-timers format). Tidspunktet du velger her er tidspunktet annonsen vil telle ned til.

Så kan du velge hvor mange dager før sluttdatoen du vil at nedtellingen skal begynne å telle ned. Her har vi ingen fasit på hvor tidlig det er lurt å starte nedtellingen, og det avhenger nok også av hva du teller ned til. Er det et event som annonseres for kan det for eksempel være ideelt å telle ned ganske mange dager i forveien, mens med et tilbud er det kanskje bedre å kun bruke nedtellingen de siste dagene. Lar du dette feltet stå tomt vil nedtellingen vises fem dager før sluttdatoen. 

Velg så om du vil bruke tidssonen der annonsen blir vist, eller om du vil bruke tidssonen for kontoen.

Hvis du velger tidssonen der annonsen blir vist, telles det ned til det angitte tidspunktet, tilpasset tidssonen til søkeren.  

Bruker du tidssonen for kontoen vil du telle ned til et tidspunkt som samsvarer med tidspunktet i kontoen din. Det vil si at gjenværende dager/timer/minutter vil være lik uansett hvilken tidssone søkeren er i. Det kan være lurt å bruke dette alternativet hvis du har et arrangement som holdes på et spesifikt klokkeslett eller et tilbud som gjelder frem til et spesifikt klokkeslett i din tidssone.

Til slutt må du velge riktig språk i forhold til annonsene dine, slik at det på for eksempel norske annonser vil stå dager, timer og min, og ikke days, hours og mins. Legg merke til at når du bruker nedtelling i en responsiv søkeannonse får du ikke mulighet til å endre språket, det vil tilpasses automatisk.

Klikk så på bruk, slik at funksjonen legges til i annonsen. Gi nedtellingen en kontekst ved å legge til tekst foran eller bak nedtellingen. I nedtellingen vil det f.eks stå “3 dager”, også må du legge til resten. 

Husk at når du legger til tekst må du fortsatt holde deg innenfor tegngrensen. Ta derfor høyfe for at funksjonen bruker opptil 8 tegn. 

Noen ting å huske på

Når du setter opp annonsen vil du legge merket til at i forhåndsvisningen av nedtellingen i annonsen ikke nødvendigvis stemmer helt overens med nedtellingen du har satt opp. Dette er kun fordi forhåndsvisningen kun viser et eksempel, det er ikke fordi du har satt det opp feil. 

Det er også viktig å huske på at når nedtellingen er ferdig må annonsene pauses, eller endres, slik at du ikke sitter igjen med en tilbudsannonse hvor det står 0 dager igjen av tilbudet.

Som alle andre annonser du kjører, og spesielt når du tester noe nytt, bør du alltid følge med for å se om det gir ønskede resultater.

Hvis du har noen spørsmål om nedtellingsfunksjonen, eller ønsker hjelp med annonsering i Google Ads er det bare å ta kontakt med oss i Digital Opptur

Å holde oversikt over alle budsjetter i Google Ads er ikke alltid enkelt, og det er fort gjort å bruke for mye (eller for lite) penger hvis du ikke er oppmerksom nok. Har du valgt faktura som betalingsmåte kan du sette opp et budsjett for hele kontoen, som setter et tak på hvor mye penger som kan brukes innenfor en gitt periode. Da vil du garantert ikke bruker mer penger enn planlagt på annonseringen. 


Her viser vi deg hvordan du legger inn et kontobudsjett i Google Ads. 

Hvorfor bør du bruke kontobudsjett?

Selv om du setter dagsbudsjetter på kampanjene i Google Ads vil Google tillate seg å bruke mer de dagene det er mer trafikk. Totalt skal det ikke brukes mer enn dagsbudsjettet x 30,4 (gjennomsnittlig antall dager i måneden), men på grunn av dette vil kostnadene per dag kunne variere mye. Det kan gjøre det vanskelig å følge med på om annonseringen faktisk holder seg innenfor et planlagt budsjett i en gitt periode.

For å sikre at du ikke bruker mer penger enn planlagt er det derfor en god løsning å sette opp et kontobudsjett.

Med et kontobudsjett setter du et tak på hvor mye penger som kan brukes i Google Ads innenfor en gitt periode. Når kostnadene når kostnadstaket i kontobudsjettet vil alle kampanjer stoppe, uavhengig av sluttdato på kampanjene. 

Hvordan legger du inn kontobudsjett i Google Ads?

Når du skal opprette en kontobudsjett må du ha standard- eller administratortilgang i Google Ads-kontoen.

For å legge inn kontobudsjett må du først klikke på Verktøy og Innstillinger øverst til høyre når du er i kontoen din. Så kan du klikke på hvilken som helst knapp under kategorien Fakturering.

Klikk på verktøy og innstillinger og hvilken som helst fane under fakturering.

Inne på faktureringssidene vil du finne en fane som heter kontobudsjetter, hvor du får oversikt over tidligere og gjeldende kontobudsjetter.

Gå inn på fanen for kontobudsjetter og klikk på den blå sirkelen for å sette opp et nytt budsjett.

Vær obs på at kontobudsjetter kun fungerer hvis du betaler med faktura. Hvis du ikke finner kontobudsjett-fanen, er det fordi du bruker en annen betalingsmåte og derfor ikke har mulighet til å bruke kontobudsjetter. For å bruke kontobudsjetter må du da først endre betalingsmåten.

For å legge inn et nytt kontobudsjett klikker du på den blå sirkelen med plusstegnet.

Så er det bare å fylle inn feltene nedover:

Fyll ut alle feltene for å sette opp et nytt kontobudsjett.


1. Velg tjenesteavtale

Når du setter opp kontobudsjettet må du velge mellom å bruke hovedtjenesteavtalen for Google Ads eller å opprette en tjenesteavtale for budsjettet. Velger du å opprette en tjenesteavtale lager du en egen avtale for dette budsjettet. Bruker du hovedtjenesteavtalen er det en løpende avtale som kan gjelde for flere budsjetter. 


2. Velg beløp

Så fyller du inn beløpet du ønsker kontobudsjettet skal være på. 

Du må bruke kontobudsjett når du betaler med faktura, men hvis du ikke ønsker å begrense annonsekostnadene kan du sette beløpet til ubegrenset.


3. Bestem start- og sluttdato

Neste punkt er å fylle ut start- og sluttdato. Hvis du vil at budsjettet skal starte med en gang velger du så snart som mulig. Da er budsjettet gyldig med en gang det har gått gjennom Googles evalueringsprosess. 

Du kan velge å ikke ha en sluttdato for budsjettet. Da vil det gå helt til du avslutter det manuelt, eller til du legger på en sluttdato. Dette er fint å bruke når du har et ubegrenset kontobudsjett, slik at du ikke trenger å huske på å sette opp nye budsjetter når de gamle går ut.

Du kan velge helt fritt hvor lang tidsperiode du skal ha for kontobudsjettet. Det kan være lurt å legge inn for eksempel kvartalsvis, slik at du har større mulighet til å justere kampanjebudsjettene avhengig av trafikk og søk. Men det er ikke noe problem å legge inn måned for måned også, hvis du har månedsbudsjetter du må holde deg innenfor. 

Det viktigste er at du husker på å legge inn kontobudsjettet hver måned eller hver periode. Hvis et kontobudsjett går ut, og du ikke har et annet som starter, vil alle kampanjer pauses og du vil få et opphold i annonseringen. 

Du kan også legge inn flere kontobudsjetter på en gang, slik at du alltid har et kontobudsjett som starter når det andre avsluttes.

Husk at når du lager et nytt kontobudsjett som har en startdato som overlapper med et annet kontobudsjett vil det siste du lager overskrive det andre, og bli det gyldige kontobudsjettet. 

4. Bestem navn og kjøpsordre

Velg hva du vil kalle budsjettet, eller bruk det som kommer opp som forslag. Her kan du også fylle inn en kjøpsordre, hvis du vil ha med dette på fakturaen. 

5. Fyll ut notater hvis du ønsker

Hvis du ønsker å ha med noen merknader for budsjettet kan du skrive det her.

Så klikker du på lagre – og da sendes kontobudsjettet til godkjenning hos Google.

+ og – i kontobudsjettet

Hvis du ser + eller – på kontobudsjettet betyr det at det er lagt på eller trukket fra et beløp på budsjettet. 

Plusstegn i kontobudsjettet

Er det lagt på et beløp vil du få et plusstegn ved budsjettet. Dette kan komme av en kredittjustering som følge av ugyldige klikk eller hvis Google har vist annonsen for mye, og dermed brukt for mye penger. Da får du tilbake beløpet ved at det blir lagt til på kontobudsjettet.

Minustegnet betyr at det er en del av beløpet du ikke kan bruke enda, fordi du har økt budsjettet. Dette forsvinner når det nye budsjettet blir godkjent.

Viktig å huske på


Det er viktig å huske på at et kontobudsjett ikke automatisk fordeler budsjettet utover perioden. For å sikre at budsjettet varer hele perioden må du fordele det totale budsjettet på de ulike kampanjene ved å bruke kampanjebudsjetter.

Så selv om kontobudsjetter sikrer at du ikke bruker for mye penger bør du fortsatt følge jevnlig med i kontoen for å unngå at kampanjene stopper lenge før perioden er ferdig.

Vi hjelper deg gjerne med annonsering i Google Ads eller i andre kanaler om du ønsker det. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Etiketter er et «multi-tool verktøy» som gjør at du kan jobbe mer effektivt med kampanjene dine i Google Ads. Etiketter kan brukes til å organisere kampanjer, grupper, søkeord eller annonser i egendefinerte kategorier, eller til å automatisere enkelte oppgaver. I dette blogginnlegget går vi gjennom 4 bruksområder for etiketter som vil forenkle arbeidsdagen din.

Hvordan lager du etiketter?

Det er samme fremgangsmåte for å lage etiketter i Google Ads, enten du skal lage disse for kampanjer, annonsegrupper, søkeord eller annonser.  

Nedenfor viser vi hvordan du lager nye etiketter som skal brukes på noen kampanjer.

Huk av i boksen ved siden av kampanjene for å lage nye etiketter.

Du lager nye etiketter ved å krysse av i boksen ved siden av de kampanjene du vil merke med en etikett.

Klikk på menypunktet Etikett for å åpne dialogboksen. Så klikker du på NY ETIKETT.

Deretter klikker du på menypunktet “Etikett” etterfulgt av “NY ETIKETT” i dialogboksen.

Slik velger du navn, farge og beskrivelse på etiketter i Google Ads.

Så velger du navn, farge og beskrivelse. Til sist klikker du på “OPPRETT” for å lage den nye etiketten. Kampanjene er nå merket med etikettene du nettopp lagde

For å bruke etiketter som er opprettet fra før, så huker du av i boksen ved siden siden av de kampanjene du ønsker å merke.

Så klikker du på “Etiketter” og dialogboksen med ferdige etiketter åpner seg. Så markerer du i firkanten ved siden av etikettene du ønsker å bruke og klikker på “OPPRETT”. 

Hva brukes etiketter til?

Etiketter i Google Ads er som en sveitsisk lommekniv. De hjelper deg med mange arbeidsoppgaver. 

Oppsummert kan vi si at etiketter har 4 bruksområder:

 1. Få bedre oversikt
 2. Kategorisering og organisering
 3. Rapportering på segmenterte elementer
 4. Automasjon og regler 

Få bedre oversikt

Når man jobber med Google Ads eller Microsoft Ads håndterer man mye informasjon. 

Hvorfor man pauset et søkeord som konverterer bra er vanskelig å huske 4 uker etter at søkeordet ble pauset. I ettertid husker man ikke om det ble pauset av en god grunn, eller om det er pauset fordi noen gjorde en feil og søkeordet egentlig burde være aktivt.

Ved å bruke etiketter til å loggføre viktige handlinger reduserer man sannsynligheten for feil og usikkerhet i ettertid. Det er også lurt å bruke en kort og selvforklarende tekst på etikettene fordi dette gjør det lett å ha oversikt i kontostrukturen.

Hvor mange etiketter bør jeg ha? 

Du kan ha så mange etiketter du vil ha. Likevel er det lurt å ikke ha for mange da dette lett fører til at du ikke bruker dem fordi du mister oversikten. Da mister etikettene sin funksjon med å være et konrollverktøy.

Vi foreslår å bruke følgende etiketter for å få bedre oversikt:

Pauset

Å pause elementer som ikke fungerer er en viktig del av arbeidet med Google Ads. Derfor er det lurt å ha en etikett med beskrivelsen “Pauset” som kan brukes når man pauser en kampanje, annonsegruppe, søkeord eller annonse. 

Konsulent

Er det flere konsulenter som jobber på en konto er det lurt å bruke etiketter for å vise hvilke konsulenter som har ansvar for de forskjellige områdene. 

Nedenfor er eksempler på hvordan man kan navngi slike etiketter. Man kan gjerne bruke forkortelser for å spare plass.

Konsulent: Nicholas Karlsen

Konsulent: NK

Konsulent: Trine Lium

Konsulent: TL

Start & sluttdato og Budsjetter

Hvis det er knyttet bestemte datoer til når ulike kampanjer skal starte og stoppe er det lurt å merke disse kampanjene med egne etiketter. Er det også satt av unike budsjetter for disse kampanjene bør dette også merkes med en etikett.

Kategorisering og organisering

Det å kategorisere elementer med etiketter er lurt fordi du får bedre oversikt. I tillegg blir det lettere å rapportere på de segmenterte elementene du ønsker mer innsikt om.

Noe du kan kategorisere og segmentere med etiketter er: 

Testing av annonsebudskap

Etiketter er et flott verktøy når det gjelder å teste og optimalisere ulike annonsebudskap opp mot hverandre. 

La oss si at du ønsker du å teste hvordan annonser som fokuserer på “Fri frakt” gjør det kontra annonser som fokuserer på “Gratis frakt”. Fremgangsmåten er like enkel som den er genial. Du lager en etikett som heter “Fri Frakt” og en etikett som heter “Gratis Frakt”. Så merker du de ulike annonsene med hver sin etikett avhengig av hvilken kategori annonsen tilhører. 

Etter at annonseringen er over filtrerer du annonsene etter hva slags etikett de er merket med. Da er det lett å se om det samlet sett er annonsene med “Fri frakt” i teksten eller “Gratis frakt” i annonseteksten som samlet sett har gjort det best.

Sommerannonser & Høstannonser

La oss si at vi driver et hotell og ønsker å fokusere på ulike budskap i annonsene avhengig av om det er sommer eller høst. 

Om sommeren ønsker vi å fokusere på hotellets “fantastiske bademuligheter” i annonsene og om høsten ønsker vi å fokusere på “gode turmuligheter”. 

Når sommeren går over til høst, så setter du annonsene med sommerbudskap på pause og starter annonsene med høstbudskap.

Ved å tilpasse annonsebudskapet i forhold til sesong får du hyperrelevante annonser istedenfor “kjedelige og generiske” annonser som er like hele året uavhengig av sesong.

Ved å merke annonsene med etiketter avhengig om de fokuserer på “fantastiske bademuligheter” eller “gode turmuligheter” så kan vi sammenligne resultatene fra de ulike sesongene mot hverandre og se hvilken sesong som ga det beste resultatet.

Kampanjeperioder

Mange annonser skal kun vises i kortere perioder, for eksempel med et spesifikt kampanjebudskap.

Det er nettopp ved slike scenarioer at etiketter kommer til sin rett. 

Nedenfor er eksempler på etiketter du kan lage for å bruke på ulike annonser som skal vises i ulike kampanjeperioder: 

“Kampanje: 01.01.20 – 31.08.20”

“Kampanje: 1.januar – 31 august”

“Helg” 

“Ukedager” 

“Julekampanje”, 

“Påskekampanje” 

Ulike annonsetyper

Etiketter kan også brukes til å sammenligne ulike annonsetyper mot hverandre. Ved for eksempel å merke dynamiske søkeannonser (DSA) med etiketten “DSA” og vanlige tekstannonser som på engelsk kalles for Expanded Text Ads med “ETA” kan vi sammenligne hvordan disse typene gjør det mot hverandre. 

I tillegg til å kategorisere annonser og sammenligne resultater i forhold til kampanjeperioder kan disse etikettene brukes til å starte og stoppe annonser automatisk.

Rapportering på segmenterte elementer

Å gruppere kampanjer, grupper, søkeord og annonser i egne kategorier ved hjelp av etiketter gjør det lett å analysere og finne innsikt om disse segmenterte kategoriene i etterkant. Du kan raskt filtrere og opprette rapporter om de kategoriene du synes er mest interessante.   

Etiketter gjør det mulig å sammenligne de segmenterte kategoriene med hverandre.

I det følgende eksempelet ser du hvordan du bruker etiketter for å sammenligne resultatene til annonser som har kjørt i 2 ulike kampanjeperioder. 

Nedenfor ser du hvordan du går frem for å finne informasjon om de annonsene som er merket med etikettene “Kampanje: 03.03.20 – 26.03.20” og “Kampanje: 03.10.19 – 03.11.19”

For å finne frem til disse etikettene følger du følgende fremgangsmåte.

Slik bruker du filter på etiketter i Google Ads for å finne bestemte annonser.

Klikk på “LEGG TIL FILTER”.

For å finne etiketter i Google Ads klikker du først på Attributter og så på etikett.

Så klikker du på feltet som heter “Attributter” og scroller deg ned til feltet som heter “Etikett”.

Deretter må du velge hvilke betingelser eller filtre som skal gjelde for de etikettene du er interessert i å finne informasjon om.

Slik bruker du filter i Google Ads for å finne informasjon.

For å finne annonser som er merket med bestemte etiketter må du først velge hvilket filter du ønsker å bruke for å finne annonsene du er interessert i. I bildet ovenfor står filteret på “inneholder noen”.   

Deretter må du finne de annonsene som er merket med de etikettene du ønsker å rapportere på. Du kan enten søke etter etikettene i søkefeltet, eller finne disse manuelt ved å scrolle deg gjennom listen med etiketter .

Filtrering av annonser

Du kan velge mellom 3 filtre som vil gi ulikt resultat: 

For å finne frem til etiketter i Google Ads kan du bruke 3 filtertyper.

De 3 filtrene du kan velge mellom er:

 1. Inneholder noen
 2. Inneholder alle
 3. Inneholder ingen

Inneholder noen

“Inneholder noen” er en “Eller-funksjon”. Hvis du bruker dette filteret når du har huket av for flere etiketter i dialogboksen, så holder det at en annonse er merket med en av disse etikettene for å bli vist.  

Ved å bruke filteret “inneholder noen” så filtrerer man på de annonsene som enten inneholder den ene etiketten eller den andre etiketten.

Slik bruker du filtertypen "inneholder noen" på etiketter i Google Ads.

I dette tilfellet vil filteret “inneholder noen” ta med seg alle annonser som enten er merket med “Kampanje: 03.03.20 – 26.03.20 eller annonser som er merket med “Kampanje: 03.10.19 – 03.11.19”. 

Inneholder alle

“Inneholder alle” er en “Og-funksjon”. Hvis du bruker dette filteret når du har huket av for flere etiketter i dialogboksen så må annonsene som skal vises være merket med alle etikettene for å bli vist.

Hvis en annonse bare er merket med en etikett vil den ikke vises når vi bruker dette filteret.

Slik bruker du filtertypen "inneholder alle" på etiketter i Google Ads.

Inneholder alle vil ta med seg alle annonser som er merket med “Kampanje: 03.03.20 – 26.03.20” og “Kampanje: 03.10.19 – 03.11.19”

Inneholder ingen

Contains None er en “ikke-funksjon”. Dette filteret tar med seg alle annonser som ikke innholder en av disse etikettene. Resultatet som da vises er alle annonser ekskludert de annonsene som er markert med minst en av de valgte etikettene. 

Automasjon og styring av regler 

Etiketter kan også brukes til å starte og stoppe kampanjer, grupper, søkeord eller annonser på forhåndsbestemte tidspunkt ved hjelp av automatiserte regler. Regler er en funksjon i Google Ads som gjør det mulig å automatisere ulike handlinger når unike betingelser som du selv har valgt er oppfylt. 

Ved å bruke etiketter på bestemte annonser kan du planlegge at disse annonsene kun skal vises på bestemte tidspunkt. Dette gjør det mulig å tilpasse annonsebudskapet i annonsen i forhold til til sesongmessige faktorer. 

Eksempel 

La oss komme tilbake til eksemplet med hotellet vårt som tilbyr “fantastiske bademuligheter” om sommeren og “gode turmuligheter” om høsten.

Siden vi allerede har markert annonsene som skal vises om sommeren med etiketten “sommerannonser” og annonsene som skal vises om høsten med “høstannonser” er det lett å sette opp en automatisert regel som stopper annonsene som fokuserer på fantastiske bademuligheter den 31. juli, og starte annonsene som fokuserer på gode turmuligheter den 1. august.

Oppsummering

Etiketter er et fantastisk multi tool verktøy som har mange bruksområder. De to viktigste bruksområdene til etiketter er å hjelpe til med å få bedre oversikt i kontoen og automatisering av arbeidsoppgaver i Google Ads.

Det finnes ikke en måte å organisere bruken av etiketter på som passer for alle. Derfor er det viktig at du finner et system som fungerer for deg og måten du arbeider på.    

For å hjelpe til med organisering av etiketter bør du bestemme deg for en navnekonvensjon og holde deg til dette formatet. I tillegg kan du bruke forkortelser og fargekoder for lett å gjenkjenne bruksområder som er beslektet. 

Men det aller viktigste er å lære seg de grunnleggende egenskapene til etiketter og komme i gang. Jo mer du bruker etiketter, jo mer lærer du og kan bruke disse til mer avanserte arbeidsoppgaver.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe i forhold til å bruke etiketter i Google Ads, vi hjelper deg gjerne.

Når du annonserer digitalt, enten det er programmatisk annonsering, annonsering i Google Ads eller i andre kanaler kan du plassere annonsene dine på millioner av nettsteder, apper og videoer. 

Hvis du ikke er kritisk til hvor du plasserer annonsene dine kan du ende opp med å betale for unødvendige visninger, og i verste fall kan annonsene plasseres på sider som kan gi negative assosiasjoner til merkevaren din. Det finnes også sider som opprettes kun for å ta inntekter fra digitale annonser, og disse bør selvfølgelig også unngås.

De ulike plattformene har ulike muligheter og løsninger for å jobbe med plasseringer på, men her går vi gjennom hvorfor du bør velge plasseringer selv, hvordan du jobber med det i Google Ads og hvordan du finner gode plasseringer.

Hvorfor bør du velge plasseringer?

Når du setter opp en bannerkampanje i Google Ads uten å målrette mot noen spesifikke plasseringer vil Google automatisk vise annonsene på alle plasseringene i Googles Displaynettverk. Dette omfatter over to millioner nettsteder, apper og videoer. 

Du har da altså ingen kontroll på hvor annonsene dine plasseres, og annonsene vil ganske sikkert vises på en del apper, videoer og nettsider som det er unødvendig å betale for annonsering på. Du risikerer også at annonsene vises på en nettside eller app som har innhold som kan gi negative assosiasjoner til merkevaren din.

Hvordan kan du enkelt unngå dette?

Ved å selv legge til plasseringene du vil annonsene skal bli vist på får du mye større kontroll. Da kan du forsikre deg om at annonsene bare vises der det er relevant, og at merkevaren ikke blir skadet. Når du legger til plasseringer selv kan du også tilpasse plasseringene ut fra hva du annonser for. Da sikrer du at relevansen mellom annonsen og plasseringen blir best mulig. 

2 måter å jobbe med plasseringer på

I Google Ads er det to måter du kan kontrollere annonseplasseringene på:

1. Legge til de plasseringene du vil vise annonsene på

På Google Ads kan du legge til plasseringer og målrette slik at du kun viser annonser på de valgte plasseringene. 

Du kan legge til både nettsider, domener, videoer og apper.

Dette gir deg god kontroll over hvor annonsene vises, men du må kjenne til nettsider du vil plassere annonsene på. 

2. Ekskludere plasseringer du ikke vil vise annonser på

På samme måte som du kan målrette mot spesifikke plasseringer kan du også ekskludere plasseringene du ikke ønsker å vise annonser på. Om du ønsker å annonsere på alle plasseringer utenom noen få kan du altså ekskludere disse. 

Du kan også underveis i annonseringen bruke oversikten over hvor Google har plassert annonsene for å finne plasseringer du vil ekskludere. 

I tillegg til spesifikke nettsider, videoer og apper kan du også utelukke youtube-kanaler og app-kategorier.

Utfordringen med denne metoden er at det konstant dukker opp mange nye plasseringer. Dette vil gjøre det vanskelig å utelukke alle plasseringene du etterhvert vil ekskludere. 

Vi anbefaler sterkt å legge til plasseringer, da dette klart gir mest kontroll.

Hva er gode plasseringer?

Så, hvis du skal legge til plasseringer på Google Ads, hva slags plasseringer skal du bruke? Hva er en god plassering og hvilke plasseringer bør du unngå?

Når du skal finne gode plasseringer er det flere ting du bør tenke på: 

 • Innhold på siden 
 • Assosiasjoner til merkevaren
 • Hva slags modus er brukeren i?
 • Resultater fra tidligere

Det er viktig å tenke på hva slags assosiasjoner brukeren vil få til merkevaren når de ser annonsen i sammenheng med plasseringen den vises på. Plasseringen trenger ikke nødvendigvis å være relevant for merkevaren, men den bør ikke ha et innhold som kan skape negative assosiasjoner til merkevaren.

Det er også lurt å tenke på hva slags modus brukerne er i når de er inne på stedene hvor annonsene er plassert. For eksempel er det fint å plassere annonser på nettaviser fordi her bruker leserne ofte en del tid, mens annonser med et kjøpsoppfordrende budskap fungerer kanskje godt på sider hvor brukerne er i kjøpsmodus. 

Hvis du har kjørt bannerannonser tidligere, kan du også se på resultatene for disse. Det er likevel viktig å tenke på at det ikke er noen fasit på hva som er en god plassering og ikke. Resultatene vil variere fra gang til gang i forhold til målgrupper, budskap og annonser. 

Det betyr at en plassering som får gode resultater i en kampanje ikke nødvendigvis går like bra for en annen. Likevel er det fint å teste plasseringer som har gått bra tidligere, og heller se an hvordan det går underveis.

Dårlige plasseringer vil blant annet være sider og plasseringer hvor innholdet på siden kan gi negative assosiasjoner til merkevaren. Du bør også vurdere å droppe plasseringer hvor annonsen er mer støy enn nytte for brukerne. Dette er for eksempel i apper. Her forekommer det mange feilklikk fordi knappen for å klikke seg ut av annonsen er veldig liten. Da kan det hende du bruker mye penger på mange irrelevante klikk.

Hvor finner du gode plasseringer?

Hvis du bestemmer deg for å legge til plasseringer for annonsene må du først vite hvor du kan plassere dem.

Tidligere var det mulig å hente opp oversikter over hvilke nettsider og app’er du kunne vise annonser på. Denne muligheten er nå borte, så for å finne ut av hvilke sider du kan plassere annonser på må du rett og slett gå gjennom mange ulike sider og se om det er annonser der. 

Hvis annonsen har en trekant i hjørnet, kan du klikke på den for å se om den kommer fra Google. Kommer annonsen fra Google kan du legge til siden som en plassering, og se hva slags resultater du får.

Etterhvert som du oppdager flere og flere plasseringer som kan brukes, vil du sitte igjen med en whitelist som du kan bruke på kampanjene du kjører. Da kan du velge om du vil bruke noen få som er veldig relevante til det du annonserer for, eller om du vil bruke alle plasseringene du har på listen. 

Det viktigste er uansett at du da ved å legge til plasseringer selv har utelukket de plasseringene som er helt irrelevante og som du absolutt ikke ønsker å vise annonser på.

5 gode plasseringer

Her har du 5 plasseringer du kan teste i Google Ads: 

 • tv2.no
 • abcnyheter.no
 • sol.no
 • nettavisen.no
 • startsiden.no

På disse plasseringene kan du bruke annonser i formater som 300×250, 580×400 og 300×600. Du kan også teste responsive bannerannonser, hvor annonseformatet automatisk tilpasses til de ulike plasseringene.

Ønsker du hjelp med annonsering i Google Ads eller i andre digitale kanaler? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Med skjemautvidelse for potensielle salg – eller leads som vi også sier – i Google Ads legger du til et skjema som fylles ut direkte i annonsen. Dette gjør det enkelt for brukeren å komme i kontakt med deg, og det blir lettere for deg å skaffe flere leads til bedriften.

Vi har testet denne utvidelsen over en lengre periode, og erfart at det er en nyttig utvidelse som gir leads og skaper verdi for bedriften. Her viser vi hvordan du enkelt kan sette det opp, og hva du må tenke på når du skal benytte denne utvidelsen.

Hva er skjemautvidelse for potensielle salg?

Skjemautvidelse for potensielle salg, eller lead form extension som det heter på engelsk, er en utvidelse for søkeannonser hvor søkeren kan fylle ut et skjema direkte i annonsen, uten å måtte inn på nettsiden. Det har altså mye av samme funksjonaliteten som Facebook Lead Ads-annonsene.

Utvidelsene er laget for å gjøre det enklere for brukere på mobilenheter å fylle ut et skjema, uten at de må inn på nettsiden. Skjemaene kan for eksempel brukes for å få noen til å registrere seg for å motta informasjon, melde seg på et nyhetsbrev eller om de ønsker at bedriften skal ta kontakt med dem. Her finnes det mange muligheter.

I tillegg til at skjemaene gjør det enkelt for søkeren vil det også kunne skaffe bedriften flere relevante leads.

Som de andre utvidelsene du kan bruke for søkeannonser blir skjemautvidelsen liggende under annonseteksten i søkeresultatet.

For at søkerne skal få opp skjemautvidelsen må de være innlogget i Google. Når søkeren klikker på utvidelsen vil skjemaet være ferdig utfylt, og klart til å sendes inn uten at de selv må fylle ut noe.  

Slik setter du opp en skjemautvidelse

Skjemautvidelsen setter du opp samme sted som de andre utvidelsene. Utvidelsen kan kun legges til på kampanje- eller annonsegruppenivå, og ikke på kontonivå. Hvis du ønsker å bruke utvidelsen på alle kampanjene må du derfor legge den inn på hver og en kampanje. 

For å sette opp skjemautvidelsen

 • gå inn på annonser og utvidelser i menyen
 • klikk på utvidelser i menyen
 • klikk på plusstegnet for å legge til en ny utvidelse 
 • velg skjemautvidelse for potensielle salg

Når du setter opp utvidelsen starter du med å velge en handlingsfremmende oppfordring, for eksempel registrer deg, finn ut mer, få et pristilbud eller lignende.

Så skriver du en utvidelsestekst. Denne teksten vil, i tillegg til den handlingsfremmende oppfordringen, være det brukeren ser under annonsen. Utvidelsesteksten skal ha maks 30 tegn, som en vanlig overskrift i søkeannonser.


Deretter fyller du inn det som skal stå når noen klikker på utvidelsen og kommer til skjemaet. Her må du ha med en overskrift, bedriftsnavn og en beskrivelse. 

I tillegg må du fylle ut hvilke opplysninger du vil samle inn gjennom skjemaet. Her er det viktig å tenke nøye gjennom hva slags informasjon du vil samle inn, for dette kan ikke endres i ettertid. Hvis du senere ønsker å samle inn andre opplysninger må du opprette en ny utvidelse. 

Opplysninger du kan samle inn gjennom skjemaet: 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Postnummer

Ved innsamling av personlig informasjon, slik du gjør med denne utvidelsen, er det viktig å følge personvernreglene. Du må derfor legge ved nettadressen til siden som omhandler personvern på nettsiden din, slik at brukeren enkelt kan se hvordan du behandler opplysningene som samles inn.

Når du lagrer annonsen vil du også godkjenne noen vilkår knyttet til dette, blant annet at du kun samler inn den informasjonen som er nødvendig for formålet. 

Neste steg er å laste opp et bakgrunnsbilde, hvis du vil ha med det. Dette bildet vises når brukeren åpner skjemaet.  

Neste steg er å bestemme hva søkerne får opp når de har fylt ut skjemaet. Her trenger du en overskrift på maks 25 tegn, og en beskrivelse på maks 200 tegn. 

Du kan også her velge å ha med “gå til nettstedet” eller “last ned” hvis du ønsker det. Velger du å ha med en slik oppfordring må du også legge til nettadressen som oppfordringen skal gå til.

Du kan velge å knytte utvidelsen til ditt CRM-system, slik at leadsene automatisk hentes ut og legges til i CRM-systemet.

Her finner du leadsene

Hvis du ikke har integrert utvidelsen med CRM-systemet må du hente ut leadsene manuelt.

For å hente ut leads og informasjonen brukeren har lagt inn går du inn på utvidelser og finner skjemautvidelsen for potensielle salg.

Her har du to muligheter

 • laste ned potensielle salg som CSV fil
 • laste ned potensielle salg (CRM) som har med kolonner som lettere kan kobles mot CRM-systemet du bruker

Det er viktig å ha en rutine på å hente ut informasjonen du får inn. Om dette sjekkes hver dag eller en gang i uken kommer ann på din kapasitet, men det er viktig å huske å følge det opp. Hvis noen melder seg på et nyhetsbrev eller ber om informasjon og så ikke får svar fra bedriften kan dette oppleves negativt.

Leadsene blir lagret i skjemaene i 30 dager.

Klikk og konverteringer

Hvis noen klikker på utvidelsen vil det regnes som ett klikk, akkurat som om noen skulle ha klikket på annonsen din.

Skjemautvidelsen konverterer når noen sender inn et skjema. Når du oppretter skjemautvidelsen vil du automatisk også opprette en konverteringshandling som måler antall innsendte skjemaer. Disse konverteringene, og innstillingene for konverteringene, kan du også se i totaloversikten over konverteringer under verktøy og innstillinger.

Strengere krav til skjemautvidelser

Hvis utvidelsen ikke er tilgjengelig i din Google Ads konto kan det være fordi bransjen du er i, eller produktene du selger, regnes som sensitive. Da har du ikke mulighet til å bruke skjemautvidelser.

Fordi brukerne må oppgi kontaktinformasjon i skjemaene er det noe strengere retningslinjer her enn for andre utvidelser og søkeannonser. I tillegg til de vanlige kravene kan du ikke

 • bruke feil bedriftsnavn eller et navn som ikke representerer din bedrift
 • ha innhold som er uegnet for mindreårige
 • ha innhold relatert til politikk, alkohol, gambling, helsetjenester eller legemidler
 • annonsere for et tilbud som ikke lenger er gyldig (dette regnes som villedende markedsføring)
 • være et affiliatenettverk eller en bedrift som kun genererer leads

Ekstra viktig er det at du ikke bryter med personopplysningsloven. Blant annet innebærer dette at du ikke kan bruke de innsamlede opplysningene på en annen måte enn det brukerne har samtykket til. 

Får vi flere leads?

Etter å ha testet utvidelsen en god stund opplever vi at den fungerer godt og gir relevante leads.

Det er enkelt å følge opp skjemaene jevnlig, og med stadig nye leads ser det ut til at det også gir verdi for søkerne. 

Ønsker du hjelp med å sette opp skjemautvidelse for potensielle salg for din bedrift eller trenger du hjelp til noe annet i Google Ads? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

I Google Ads kan du bruke forskjellige utvidelser i annonser for å gi ekstra informasjon om din bedrift. Disse utvidelsene kan gjøre annonsene større og gi økt sannsynlighet for klikk eller andre interaksjoner fra brukeren. 

En av disse utvidelsene er adressetillegg. Her får du svar på hva adressetillegg er, om du bør bruke det og hvordan du setter det opp i Google Ads.

Hva er adressetillegg?

Adressetillegg viser brukeren adressen til en butikk eller bedrift. I tillegg kan brukerne få opp din bedrifts beliggenhet, eller hvor langt unna det er, sammen med søkeannonsen. 

Dette gjør søkeprosessen enklere for brukeren, og kan øke sannsynligheten for at de kommer innom bedriften.

Utvidelsen kan vises på ulike måter, avhengig av hva som passer formatet best. Brukeren kan få opp adressen, avstanden fra brukeren til bedriften eller et kart. Hvis adressetillegget inneholder flere beliggenheter, kan brukeren få opp alle beliggenhetene samtidig, for å få en oversikt over hvilke butikker som ligger i nærområdet.

Adressetillegget vises kun når brukeren er i nærheten av bedriften.

Eksempel på adressetillegg i en annonse
Eksempel på adressetillegg i en annonse

Hvis du klikker på utvidelsen kommer du inn på en side med kart og flere detaljer om bedriften som gjør det enkelt for kunden å besøke eller komme i kontakt med deg. Dette kan være detaljer som 

 • åpningstider 
 • telefonnummer 
 • bilder 
 • veibeskrivelse

Adressetillegg kan vises når noen søker på Google eller leter etter noe på Google Maps, og fungerer på både datamaskiner, nettbrett og telefoner. Utvidelsen kan brukes i søkeannonser, bannerannonser og videoannonser.

Hvorfor bruke adressetillegg?

Adressetillegg er veldig nyttig for bedrifter som ønsker å få trafikk til butikk, fordi utvidelsen gir interesserte brukere raskt informasjon om hvor bedriften ligger. 

Utvidelser gjør annonsene mer synlige, og du får flere klikk. Du bør derfor alltid bruke de utvidelsene som er aktuelle for din bedrift.

I tillegg vil Google ta den forventede virkningen av utvidelser med når annonseplasseringen bestemmes. Dette betyr at hvis du bruker flere relevante utvidelser vil det kunne styrke din mulighet for å få vist annonsen på en høy plassering i søkeresultatet.

Når noen klikker på utvidelsen regnes det som et klikk på annonsen, og du betaler kun for det klikket. 

Utvidelser er altså gratis å bruke, så det finnes få grunner til å ikke benytte seg av dem.

Hvordan sette opp adressetillegg?

For å sette opp adressetillegg (og andre utvidelser) for søkeannonser i Google Ads:

 • går du inn på annonser og utvidelser 
 • klikker på utvidelser
 • klikker på plusstegnet for å legge til en ny utvidelse.

Adressetillegg bør i første omgang settes opp på kontonivå, slik at du synker alle beliggenhetene til hele kontoen.

Slik setter du opp utvidelser

Når du skal sette opp adressetillegg for søkeannonser har du 3 muligheter:

 1. Tilknytte en Google Min Bedrift-konto
 2. Bruke Googles utvalgte steder (Kjedebeliggenheter)
 3. Bruke adressetillegg for samarbeidspartnere

Adressetillegg for samarbeidspartnere, som kan vise adressen til butikker du selger produktene dine hos, regnes som en egen utvidelse.

Tilknytte Google Min Bedrift

Den fremgangsmåten vi bruker mest er å tilknytte Google Min Bedrift-kontoen til Google Ads, for å vise Google Ads hvor din bedrifts beliggenhet(er) er. 


Det finnes flere måter du kan tilknytte Google Min Bedrift til Google Ads på.

Tilknytte Google Min Bedrift til Google Ads

Trykker du på Finn en Google Min Bedrift-konto kan du søke og se om det finnes en konto for din bedrift. Hvis domenet ikke vises automatisk må du skrive det inn for å få opp mulige kontoer.  

Velg riktig Google Min Bedrift-konto og klikk på fortsett. Da vil det sendes en forespørsel til e-posten som er registrert i kontoen, og når den godkjennes vil beliggenhetene vises som adressetillegg.

Tilknytte Google Min Bedrift til Google Ads

Hvis du trykker på tilknytt en Google Min Bedrift-konto der jeg kjenner e-postadressen, kan du knytte Google Ads til en Google Min Bedrift-konto som du selv administrerer eller be om tilgang ved å fylle inn e-posten som er registrert på Google Min Bedrift-kontoen. 

Administrerer du kontoen selv trenger du kun å velge riktig konto, men hvis du har bedt om tilgang til en annen konto må du vente på at eieren av kontoen godkjenner. Når tilknytningen er godkjent blir beliggenhetene automatisk lagt til som adressetillegg.

Googles utvalgte steder

Adressetillegg kan også settes opp ved å koble til kjedebeliggenheter, eller det som kalles Googles utvalgte steder.

Sett opp adressetillegg med Googles utvalgte steder

Her får du opp en rekke ulike kjeder, slik at du enkelt kan huke av for den kjeden du har tilknytning til:

Huk av stedene du ønsker tilknytning til

Hvis din butikk finnes her, er det enklere å bruke dette enn å tilknytte en Google Min Bedrift-konto du ikke selv har tilgang til. 

Dette alternativet ligner på adressetillegg for samarbeidspartnere, men her er det flere kjeder å velge mellom. Det er heller ingen bilforhandlere. Hvis du ikke skal markedsføre en av kjedens butikker, men for eksempel produkter som selges i disse kjedene, bør du heller bruke adressetillegg for samarbeidspartnere der det er mulig. 

Om du ikke finner dette alternativet i kontoen din er det fordi Googles utvalgte steder er en nyhet, som ikke finnes i alle kontoer enda. 

Adressetillegg for samarbeidspartnere

Hvis du selger produkter gjennom detaljister, og ønsker å markedsføre beliggenheter for disse detaljistene i annonsene dine kan du bruke adressetillegg for samarbeidspartnere. 

Da trenger du ikke å knytte Google Ads til en Google Min Bedrift-konto, men du kan enkelt huke av kjedene du selger produkter til. Da vet Google allerede hvor beliggenhetene er.

Dette er veldig enkelt å sette opp, i tillegg til at du kan velge flere beliggenheter hvis du selger fra flere detaljister. Men, det er ikke sikkert du finner en kjede som er relevant for deg. Denne utvidelsen kan kun brukes hvis produktene dine selges hos bilforhandlere eller hos utvalgte, større kjeder. 

Forskjellige adressetillegg

Det er lurt å først legge adressetillegget på kontonivå, slik at du knytter alle beliggenheter til hele Google Ads-kontoen.  

Google viser kun utvidelsen når det er relevant for brukeren. Har du mange beliggenheter knyttet til samme adressetillegg vil brukeren fortsatt kun se en adresse hvis det kun er en adresse som er i nærheten. 

Om du ønsker kan du, etter du har satt opp adressetillegg på kontonivå, velge å bruke ulike beliggenheter i ulike kampanjer eller annonsegrupper. Dette gjør du ved å lage et nytt adressetillegg, som bestemmer hvilke av beliggenhetene som er tilknyttet på kontonivå du vil bruke. Endrer du adressetillegget i en kampanje eller annonsegruppe vil dette overskrive beliggenheten på kontonivå, for denne kampanjen eller gruppen.

Når du er i kampanjen eller annonsegruppen du ønsker å spesifisere adressetillegget for, gjør du som du gjorde da du satte det opp på kontonivå:

 • legg til ny utvidelse
 • klikk på adressetillegg

Velg om du ønsker å legge det på kampanjer eller i annonsegruppen, og åpne alternativene under stedskilde. Klikk så på Bestemte steder du velger og huk av de beliggenhetene du ønsker å bruke i utvidelsen. 

Nytt adressetillegg på kampanje- eller annonsegruppenivå

Hvis du for eksempel har forskjellige annonser på forskjellige butikker kan du sette opp ulike adressetillegg for hver annonsegruppe, og plukke ut de relevante beliggenhetene til hver annonse. Dette gjøres da ved å knytte forskjellige beliggenheter til forskjellige annonsegrupper.

Vil du knytte Google Min Bedrift til kontoen uten å vise adressen i annonsen, for eksempel hvis du vil sette opp en lokal kampanje, kan du gjøre det ved å sette opp adressetillegg, men velge “ingen adressetillegg” som stedskilde. Du må da først tilknytte Google Min Bedrift som forklart over, og så endre stedskilder for alle kampanjer.


Ønsker du hjelp med adressetillegg eller annen annonsering i Google Ads? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Digital markedsføring kan være helt sentralt i å få flere kunder til butikkene, også de fysiske. Her skal vi vise deg hvordan du jobber med lokale kampanjer på Google for å få flere kunder til dine butikker.

Det er ingen hemmelighet at mange søker etter og undersøker produkter og butikker på nett, for så å avslutte handelen i en fysisk butikk. Så selv om vi selvfølgelig ønsker å øke salg og trafikk til en nettbutikk gjennom annonsering i Google Ads, må vi også tenke på hvordan vi kan være synlige for de som ønsker å oppsøke en fysisk lokasjon. 

En god løsning for dette kan være å bruke lokale kampanjer. 

Hva er lokale kampanjer?

Lokale kampanjer er kampanjer som har som mål om å få flere folk til din fysiske lokasjon, og er derfor en god løsning for blant annet butikker og restauranter. 

Kampanjene består av annonser som kan vises når noen søker på Google, som bannere på utvalgte nettsider, på Google Maps og på Youtube. 

Eksempel på annonse på Google Maps
Eksempel på annonse på Google Maps. Pin’en på kartet kan inneholde din logo og viser avstanden fra butikken din til brukeren.

Annonsene består av forskjellige elementer, som tekst, bilder og videoer. Det er Google som setter sammen de beste og mest relevante elementene. Annonsene viser brukeren hvor nærmeste butikk er eller hvor langt unna det er, alt ettersom hva som passer annonseformatet best.

Krav for lokale kampanjer

For å kunne sette opp en lokal kampanje i Google Ads er det noen krav som må være oppfylt. 

 • Du må ha flere lokasjoner som er tilknyttet Google Min Bedrift 
 • Du må ha koblet Google Min Bedrift til Google Ads for å vise lokasjonen gjennom en adresseutvidelse
 • Du må ha mange klikk og visninger i kontoen, og allerede måle butikkbesøk, for å ivareta personvernet

Fordi kampanjen har en automatisk budstrategi anbefaler Google at den kjøres i minst 30 dager, og med minst 10 lokasjoner. Dette er fordi Google tar bedre beslutninger og får bedre resultater etter en innlæringsfase. Lokasjonene kan være fordelt på ulike kampanjer.

Det at man må ha flere lokasjoner tilknyttet Google Min Bedrift og mye klikk og visninger, gir dessverre en begrensning for hvem som kan bruke lokale kampanjer. Men oppfyller bedriften kravene, og dere har som mål å få flere til deres fysiske lokasjon, da er det bare å sette i gang.

Hvordan bruke lokale kampanjer

Lokale kampanjer settes opp i Google Ads. Du må legge inn hvor butikkene ligger, hva slags budsjett du vil ha for kampanjen og laster opp annonseelementer. 

Så vil Googles teknologi optimalisere bud, annonseplassering og kombinasjonen av elementene. 

For å benytte lokale kampanjer må du først koble til Google Min bedrift- kontoen din eller velge samarbeidsbedrifter hvis du selger produktet ditt gjennom større kjeder. Dette gir Google tilgang til butikkenes fysiske lokasjoner. Dette gjør du når du setter opp adresseutvidelser, som er et krav for å få mulighet til å sette opp en lokal kampanje. 

Når du har samlet inn nok data med adresseutvidelser eller butikkbesøk, og oppfyller de andre kravene, får du muligheten til å sette opp en lokal kampanje. 

Oppsett av annonse i lokal kampanje

Når du lager en annonse i en lokal kampanje skal du fylle inn flere (maks 5) overskrifter, beskrivelser og handlingsfremmende oppfordringer. Du må også ha med minst ett bilde, en logo og en video. 

Alle disse elementene gir Google mulighet til å velge hvordan annonsen skal se ut, ut i fra det aktuelle formatet og hva som er mest relevant for brukeren.

Du setter opp en annonse i hver annonsegruppe, så når du har lagret denne annonsen er kampanjen klar. Du kan ha flere annonsegrupper, for eksempel hvis du vil teste forskjellige budskap. Du kan også ha flere lokale kampanjer, for å skille ut ulike beliggenheter i ulike kampanjer.

Resultatene fra lokale kampanjer

Resultatene fra de lokale kampanjene kan måles med ulike parametere, og også her er det viktig å se på det som er viktig for din bedrift og hva som er målet for kampanjen. Er målet å få folk inn i butikken er butikkbesøket og veibeskrivelser kanskje det viktigste, men er du en restaurant ønsker du kanskje at folk skal ringe og reservere bord eller bla i menyen og da er anropsklikk og klikk på menyen det som er viktig for deg.  

På annonsegruppenivå kan du se de vanlige parameterne for resultatene, som visninger og klikk. Ser du på butikkrapporten (som du finner når du klikker på steder), får du resultater for de forskjellige butikkbeliggenhetene. 

Disse resultatene er andre parametere enn de vi ellers bruker og finnes i to varianter. Den ene er konverteringer som baseres på klikk på annonsen, og den andre er visningskonverteringer og baseres på visninger av annonsen.

Resultatalternativer for lokale kampanjer
Data som er tilgjengelig i lokale kampanjer på Google Ads.
 • Lokal rekkevidde
  • Antall visninger av butikkens stedsbaserte annonse
 • Butikkbesøk
  • Besøk til butikken etter å ha klikket på en annonse
 • Anropsklikk
  • Klikk på ring-knappen etter å ha klikket på en annonse
 • Veibeskrivelser
  • Klikk på “få veibeskrivelse” knappen etter å ha klikket på en annonse
 • Besøk på nettstedet
  • Klikk inn til butikkens nettadresse etter å ha klikket på annonsen
 • Bestillinger
  • Folk som har bestilt noe etter å ha klikket på en annonse
 • Meny
  • Klikk på butikkens meny etter å ha klikket på en annonse 
 • Annen samhandling
  • Andre konverteringer, som å lagre butikkens posisjon eller publisere en anmeldelse, etter å ha klikket på annonsen

Resultatenes nøyaktighet

Når det kommer til resultater fra butikkbesøk er det viktig å huske på at de lave tallene ikke er helt presise. Tallene er anonymisert, så at et resultat på for eksempel 1 betyr ikke at èn person har sett annonsen og så besøkt butikken. Dette betyr heller at det er en verdi i nærheten av 1, eller en gjennomsnittlig verdi på 1. 

Dette gjøres av hensyn til personvern. Tallene blir mer nøyaktig når de er større, og det vil derfor være lurt å ha en viss størrelse på den innsamlede dataen før det gjøres evalueringer. 

Gir lokale kampanjer verdi? 

Vi har satt opp lokale kampanjer for kunder som både har nettbutikk og fysiske butikker. 

Noen varer og annonser gir få salg i nettbutikken, men annonsene er likevel en del av kundereisen for mange av de kundene som handler i fysiske butikker, og bidrar til verdifulle butikkbesøk. En lokal kampanje, med fokus på disse verdifulle butikkbesøkene, kan derfor være lønnsomt.

I tillegg til at kampanjene har gitt butikkbesøk, anropsklikk og veibeskrivelser har de også bidratt til besøk på nettsiden. Dette viser at det å fokusere på de fysiske lokasjonene også kan bidra til besøk i nettbutikk, på samme måte som annonsering for nettbutikken bidro til besøk i fysisk butikk. 

Det er viktig å tenke på synergien vi får ved å annonsere for både nettbutikk og fysiske lokasjoner, og gjøre kundereisen så enkel som mulig, uansett om det innebærer besøk til en fysisk butikk eller handel i nettbutikken.

I den spesielle tiden vi er inne i nå er nok nettbutikken hovedfokuset for mange, men det kommer en dag hvor vi skal tilbake til normalen og da er det kanskje enda viktigere med fokus på å igjen få kundene inn i de fysiske butikkene. Dette tror jeg lokale kampanjer kan hjelpe til med.

Tror du lokale kampanjer er noe for din bedrift eller ønsker du hjelp med annen annonsering i Google Ads? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Coronaviruset rammer oss alle og Google Ads stanser nå alle annonser som har noen tilknytning til det.

Annonsene vil stå som Godkjent, men om du sjekker status vil du se beskjeden “Annonsene dine er relatert til et produkt eller en tjeneste som er underlagt begrensninger.”

Feilmeldingen i Google Ads om annonsen din er stanset av corona-viruset.
Feilmeldingen som vises når annonsen din er stanset på grunn av Corona-viruset.

Det er ikke nok at annonsen ikke inneholder noe om viruset. Annonsen vil bli stoppet også om landingssiden nevner corona-viruset.

– Annonser, søkeord eller landingssider som omhandler Korona kommer under våre retningslinjer for sensitive hendelser og vil derfor ikke bli godkjent. Dette gjelder også opplysningskampanjer. Bare statlige aktører kan bli sertifiserte for å vise annonser som refererer til Korona, er beskjeden fra Google Ads.

Siden dette er en forholdsvis ny og stadig utviklende situasjon vil ikke dette vises som ikke-godkjente annonser enda selv om  det i praksis er det samme. 

Den beste løsningen vil være å gjøre endringer på landingssiden slik at referanser til corona-viruset blir fjernet, så kan annonsene vises igjen. 

Vi oppfordrer også alle som skal vise annonser som har noen tilknytning til Corona-viruset å tenke gjennom budskapet sitt. Dette er en spesiell periode og det er viktig med budskap tilpasset dette.

Ønsker du hjelp med Google Ads eller digital markedsføring er det bare å kontakte oss i Digital Opptur.

Hvilke søkeord du velger når du skal annonsere med Google Ads er avgjørende om du er synlig i de relevante søkene eller ikke. Søkeordene er derfor noe av det aller viktigste når det kommer til annonsering i Googles søkenettverk

Men, noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre hvordan du bør skrive søkeordet. Hva gjør du for eksempel når du har et søkeord som inneholder bindestrek eller punktum? Vil Google tolke søkeordet annerledes om du tar med tegnene, eller blir det feil å ikke ta det med? Det skal vi se mer på her.

Bindestrek og andre tegn i søkeord

Når du har søkeord som inneholder tegn som bindestrek og punktum, er det noen ting du bør tenke på.

Bindestreken (-), eller minustegnet, kan få en betydning for hvordan Google oppfatter søkeordet. Hvis du bruker bindestreken foran ordet du vil legge som søkeord, vil Google oppfatte det som et negativt søkeord. Altså vil søkeordet bli ekskludert, og annonsene vil ikke komme opp når noen søker etter dette.

Så hva gjør du da hvis søkeordet du ønsker å bruke inneholder en bindestrek?

Så lenge bindestreken står som et bindeledd mellom to ord, og ikke foran, kan du fint ha det med i søkeordet. Google skal da ignorere bindestreken. Du skal altså kunne skrive både “e-post” og “epost” uten at det skal ha noen betydning for hvordan Google tolker det og hvilke søketermer det blir mottakelig for. 

Andre tegn som kan endre hvordan Google tolker søkeordene er plusstegn (+), anførselstegn (“) og klammeparantes ([ ] ). Disse brukes for å definere samsvarstype for søkeordene, og bør derfor ikke brukes til noe annet enn dette.

Punktum kan brukes både foran og i midten av søkeordene, fordi det ikke gir søkeordet en annen betydning. 

Tegn i negative søkeord

Du kan også bruke bindestrek og andre tegn i negative søkeord, men retningslinjene og betydningen av tegnene er noe annerledes her. 

Bruker du bindestrek foran et negativt søkeord blir ordet ignorert, og ikke oppfattet som et negativt søkeord. For eksempel hvis vi skriver e -post vil Google tolke det som at det negative søkeord her er e, og ignorere post. 

Skriver du derimot e-post (uten mellomrom) vil bindestreken kun være bindeleddet og hele ordet vil regnes som et negativt søkeord.

Punktum blir ignorert når de benyttes i negative søkeord, og skal kunne tas med uten at det påvirker hvordan søkeordet tolkes av Google. Det samme gjelder plusstegnet, så lenge det står foran eller i midten av et ord. Står det bakerst kan det regnes som en del av søkeordet.

Hva med resultatene?

Det er ikke så ofte denne problemstillingen er aktuell, men vi har sett på en annonsegruppe hvor vi har søkeord både med og uten punktum. Her finner vi ingen store forskjeller.

Kvalitetspoengene er like og annonserelevansen er over gjennomsnittet for begge søkeordene. Det vil si at du skal kunne skrive søkeordet uten tegnet, men fortsatt skrive ordet med riktig tegn i annonsen, uten at det går utover relevansen mellom søkeord og annonse.

Gjennomsnittlig kostnad per klikk er relativt lik for begge søkeordene, og det er omtrent samme antall visninger. Presentasjonsandelen og toppvisningsandelen i søkenettverket er også omtrent like. I dette tilfellet er det altså ingen forskjell på om vi har med tegnet i søkeordet eller ikke.

Ut i fra det vi har erfart skal du kunne ha søkeord både med og uten tegn, uten at det påvirker resultatene. Men, velger du å bruke tegn er det viktig å passe på at tegnet ikke endrer betydningen av søkeordet.

Vil du ha bedre annonser på Google Ads, og ønsker hjelp med annonsering? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat. 

Google Shopping utvider stadig hvor de viser annonser. Nå er det Gmail som blir tilgjengelig for å kunne vise annonser og Shopping-annonser kan vises på Gmail fra og med 4. mars 2020.

Google Shopping er skreddersydd for nettbutikker som ønsker å annonsere produktene sine på Google Ads. Via en produkt-feed blir navn, bilde, pris og annen informasjon synlig for brukere.

Les også: Google Bilder blir en del av søkenettverket til Shopping-annonser

Nå kan du velge om Google Shopping-kampanjene dine også skal vises på YouTube, Gmail og Discover med å huke av dette i innstillinger.

Bare for Standard Shopping-kampanje

Google Shopping har 2 ulike kampanjetyper; Smart Shopping-kampanje og Standard Shopping-kampanje.

En Smart Shopping-kampanje har færre valg og blir styrt mer automatisert. Det inkluderer at du ikke kan velge om kampanjen skal vises på Gmail eller ikke.

En Standard Shopping-kampanje derimot gir deg flere valgmuligheter som produkter, budstrategi, budsjett og målretting inkludert om du ønsker å vise annonsene på YouTube, Gmail og Discover.

Les også: Google satser på klær og sko i søk

Slik gjør du det

For å aktivere visninger av Shopping-annonser på Gmail må du velge det i innstillinger.

 1. Velg en Standard Shopping-kampanje
 2. Gå til Innstillinger
 3. Velg Nettverk
 4. Skru på YouTube, Gmail og Discover
An illustration showing how Shopping ads appear on many different devices
Skjermdump: Google.com

Shopping-annonser som vises på Gmail, blir rapportert under Google Displaynettverk når du segmenterer for Nettverk.

Hva betyr dette

At Google Shopping-utvider til Gmail er naturlig da Gmail har veldig mange brukere. Men vi er usikre på om brukere som leser eposten sin er i modus for å se, klikke og handle via Shopping-annonser.

Det har vært mulig å annonsere på Gmail i lang tid, men det har ikke vært en viktig arena for annonsørene.

Shopping-kampanjene blir nå tilgjengelig på både YouTube, Gmail og Discover – uten at du har muligheten til å bare velge én eller to av de. Det betyr at du ikke har kontroll på om annonsene dine blir vist på YouTube eller Gmail.

Vi forventer også at rapporteringen etterhvert blir bedre slik at vi kan se resultatene fra Gmail isolert.

Til tross for dette gleder vi oss til å teste dette med våre kunder. Ønsker du hjelp med Google Shopping eller nettbutikken din er det bare å ta kontakt med oss i Digital Opptur.

Har du noen gang lurt på hva som er årsaken til en endring i Google Ads? Nå gir Google deg forklaringen.

I oversikten over de største endringene i kontoen på Google Ads vises det nå en blå flik på noen av kampanjene, som kan gi deg mer informasjon og forklaringer. Dette hjelper deg med å få en oversikt over hva som kan ha forårsaket endringene i kontoen din.

Hvordan fungerer det?

I oversikten over hele kontoen i Google Ads kan du se kampanjer og annonsegrupper som har hatt store endringer den siste tiden. Noen av disse har en blå trekant i hjørnet, som indikerer at forklaringer-funksjonen er tilgjengelig. 

Slik får du tilgang til forklaringer i Google Ads

Denne funksjonen forklarer (som navnet tilsier) hva som kan være årsaken bak store endringer i klikk, visninger eller kostnader. Dette gjøres ved å vise en oversikt over andre endringer i kampanjen som for eksempel økning eller reduksjon av 

 • klikkrate (CTR)
 • visningsandel 
 • gjennomsnittlig CPC 

Det totale endringen i kampanjen vil da henge sammen med endringer i disse tallene. Du vil se endringene totalt for kampanjen, men også for både annonsegruppen og søkeordet som har påvirket endringen.

Hvis det i perioden er gjort noen endringer i kontoen som kan ha hatt en innvirkning på resultatet, vil du også få oversikt over dette. Det kan for eksempel være endringer i

 • søkeord
 • budsjetter 
 • målretting

Google vil også se om kampanjen kan være påvirket av endringer i søkeinteressen eller i auksjonskonkurransen.

Forklaringer på kampanje- og annonsegruppenivå

Du kan også få tilgang til forklaringer-funksjonen på kampanje- og annonsegruppenivå når du sammenligner to tidsperioder. Endringene som står i blått har tilgang til forklaringer ved at du holder over. Trykker du på forslaget vil du få mer informasjon.

En viktig ting å huske på når du skal sammenligne to tidsperioder er at periodene må være like lange og innenfor 90 dager for at du skal få tilgang til forklaringer-funksjonen. 

Tidsperioden må også være sammenhengende. Det vil si at du ikke kan sammenligne den første uken i hver måned, men at du må sammenligne første uken i nåværende måned med siste i forrige måned.

Se forklaringer på endringer i Google Ads

Er funksjonen nyttig?

Forklaringer-funksjonen kan være en nyttig funksjon som synliggjør og gir oversikt over større endringer og årsaker til disse. I tillegg er det tidsbesparende fordi endringene i kampanjen samles på ett sted.

Det er likevel viktig å tenke på at funksjonen kun viser mulige forklaringer, og at hvis du oppdager store og uventede endringer bør du selv gå i dybden på det og undersøke hva som kan være årsaken.

Betafunksjon

Forklaringer er nå kun en betafunksjon og har derfor noen begrensninger:

 • Kun tilgjengelig for søkekampanjer 
 • Kun tilgjengelig ved bruk av manuell CPC og eCPC budgivning
 • Kan ikke brukes for dynamiske søkeannonser
 • Kan kun vises for endringer i klikk, kostnader og visninger
 • Endringene må være betydelige

Lurer du på noe eller ønsker du hjelp med Google Ads? Meld deg på kurs eller ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

47% av kundene i en undersøkelse Google og Ipsos gjorde i 2019, sier at de bruker Google før de kjøper noe nytt. Synlighet på Google er derfor ekstremt viktig, spesielt før jul og i julesesongen, som er en veldig viktig periode i mange bransjer. 

Mange forbrukere starter julehandelen tidlig, og allerede fra inngangen til oktober ser vi en økning i antall søk. Derfor er det viktig å være tidlig ute med både planlegging og gjennomføring av kampanjer mot jul.

Her får du 7 tips som kan bidra til at du får best mulig resultater fra Google Ads i julesesongen.

1. Planlegg julekampanjer i god tid

Det er viktig å få informasjon og begynne å planlegge julekampanjer i god tid, før julehandelen begynner for fullt. Da er det tid til å sette opp gode kampanjer, og optimalisere de, før det største rushet.

Med god planlegging kan du lettere fordele budsjettet for perioden, og sikre at du har nok budsjett til hele julesesongen. For selv om julesesongen starter tidlig for mange, gjøres fortsatt 58% av julehandelen etter Cyber Monday (altså i desember), ifølge en undersøkelse Google og Ipsos gjorde rundt jul i fjor.

2. Øk budsjettet (og få mer igjen for det)

Er det en periode du bør øke budsjetter er det nå. Nå er mange forbrukere kjøpeklare, og mer villige enn ellers til å handle. Det er også en periode hvor vi både søker mer og er mer åpen for gode tilbud og forslag til julegaver. Ofte kan volumene stige kraftig og da kan det være lønnsomt å være synlig.

Det er også lurt å følge opp budsjettene du har satt. Økt volum og konkurranse kan påvirke hvor langt budsjettet ditt strekker så følge ekstra nøye med nå.

3. Prioriter smart

Lag en prioritet av annonsegrupper og produkter som er ekstra viktige i julesesongen. Se også etter om det er noen viktige søkeord som du vil øke budet på i denne perioden. 

Denne prioriteringen gjør det enklere å finne ut av hva som skal ha ekstra fokus. Det gir også en oversikt over hvor det er hensiktsmessig å øke bud og budsjetter.

4. Sjekk landingssidene

Hvor skal du sende klikkene fra annonsene og hva står på den siden? Her lønner det seg å gå gjennom innhold og hvor lett det er å konvertere. Jo lettere det er for forbrukerne å konvertere, jo større sannsynligheten er det for at du får bedre resultater.

5. Test sesongbaserte målgrupper

I Google Ads finnes det intensjonsmålgrupper med fokus på jul, som kan være spennende å teste. Legg de til som observasjon, og vurder å gjøre noen budjusteringer hvis resultatene er gode. Du kan også legge de til som målretting, hvis du for eksempel testet de i fjor og fikk gode resultater. Da kan du lage spesifikke annonser eller kjøre spesifikke kampanjer rettet mot disse målgruppene.

6. Sett opp automatiske regler

Det finnes mange måter å bruke automatiske regler på i Google Ads. Blant annet kan reglene automatisk aktivere og pause annonser, og de kan brukes til overvåkning av budsjett. Det kan derfor være veldig nyttig å bruke dette når du selv tar juleferie, slik at du får fulgt med på kampanjene uten å måtte sjekke kontoen hver dag. 

Det er også lurt å sikre at du får e-post om ikke-godkjente annonser og lignende. Da sørger du for at kontoen alltid går som den skal og at du ikke mister potensielle salg og konverteringer på manglende annonser eller andre feil som kan oppstå. 

7. Vær tilstede i flere kanaler

Dette punktet omhandler åpenbart ikke bare Google Ads, men kan likevel ha en innvirkning på hvordan salget og annonseringen i Google Ads går. I undersøkelsen Google og Ipsos gjennomførte ved juletider i fjor svarte 84% at de brukte mer enn 3 kanaler til handlingen sin. Tilstedeværelse i flere kanaler vil kunne øke salget på Google, for eksempel ved at en annonse på Instagram kan utløse et søk etter varen på Google. Kanalene bygger altså opp under hverandre, så en helhetlig digital strategi, med tilstedeværelse i flere kanaler kan bidra til et bedre resultat for julesalget.

Analyser etter jul

Etter jul er det lurt å analysere hvordan julekampanjene har gått. Se på resultatene, noter hva som fungerte og hva som ikke fungerte.

Det kan for eksempel være målgrupper som enten har gjort det veldig bra, eller ikke bra i det hele tatt, som du bør notere deg til neste år. Det kan også være målgrupper som du ønsker å følge opp og vise nye annonser til om en stund. Med økt trafikk inn til nettsiden eller nettbutikken din blir også remarketing-målgruppen større, noe du kan dra nytte av videre i annonseringen.

Selv om etterspørselen etter spesifikke produkter ofte endres fra år til år, og det derfor kan være vanskelig å planlegge både hva som bør prioriteres, hvor mye penger man skal bruke og hvem man skal målrette mot, er det veldig nyttig å ha en mal man kan ta utgangspunkt i til neste år. 

Lykke til med julesalget!

Hvis du trenger hjelp med oppsett, analyse eller strategi kan du alltid kontakte oss i Digital Opptur for en hyggelig prat.

For å få relevante visninger og verdifull trafikk til nettstedet ditt, må annonsene vises til de riktige menneskene. Derfor er målretting viktig for å oppnå gode resultater med alle typer kampanjer i Google Ads

For å oppnå enda bedre resultater med bannerannonser har Google en funksjon kalt automatisk målretting, som gir økt rekkevidde basert på den målrettingen du allerede har valgt for kampanjen. Denne målrettingsutvidelsen skal vi se nærmere på her.

Hvordan fungerer automatisk målretting?

For å målrette bannerannonser bruker vi for eksempel plasseringer, emner eller målgrupper. Dette bestemmer hvem som får se annonsene og hvor de kan vises. Når du målretter vil rekkevidden avgrenses ut i fra de kriteriene du har lagt inn, slik at du bedre treffer de personene du ønsker å kommunisere med.

Under målrettingsinnstillingene finner du en funksjon som ikke er like godt kjent som de vanlige målrettingsalternativene, nemlig automatisk målretting.

Denne funksjonen utvider rekkevidden basert på målrettingen du allerede har valgt. Google finner da flere potensielle kunder, basert på at de ligner på de du allerede målretter mot, som de mener kan gi flere visninger, klikk og konverteringer

Automatisk målretting for bannerannonser i Google Ads
Få ekstra rekkevidde med automatisk målretting

Den automatiske målrettingen har flere nivåer så du selv kan bestemme hvor mye du vil at rekkevidden skal økes. Standardinnstillingen er, for de fleste bannerkampanjer, det første nivået i målrettingsutvidelsen.

Foreløpig fungerer utvidelsen på nesten alle målrettingstyper i Displaynettverket, men ikke plasseringer og demografi. Du får dermed ikke se resultatene av den automatiske målrettingen for disse målrettingsalternativene, men de kan fortsatt være med som vanlig målretting.

Få oversikt over resultatene

Hvor gode resultater du får gjennom automatisk målretting kan du enkelt få oversikt over. Du finner resultatene der du ser statistikken for de målrettingene du har valgt (f.eks. målgrupper eller emner). 

Disse resultatene kan gi en indikasjon på om den automatiske målrettingen fungerer godt, om den bør økes eller om den skal skrus helt ned.

Se resultatene av den automatiske målrettingen
Resultatene fra automatisk målretting

Fordeler og ulemper

I likhet med de fleste andre valgene vi tar, finnes det også her noen fordeler og ulemper.

I følge Google er fordelene med den automatiske målrettingen: 

 • flere potensielle kunder
 • økt rekkevidde uten å øke bud eller kostnad per kunde

Google opplyser om at den automatiske målrettingen kan føre til nye plasseringer, selv om ikke målrettingsutvidelsen i seg selv gjelder for plasseringer. Derfor bør du unngå å bruke utvidelsen hvis du har strenge retningslinjer for hvor annonsene dine kan vises. 

Et alternativ kan være å ekskludere spesielle plasseringer, men i følge Google gir det dårligere resultater for den automatiske målrettingen og anbefales derfor ikke. 

Vi i Digital Opptur er enige i at det kan være positivt med økt rekkevidde, så lenge det utvidede publikummet fortsetter å være relevant. Ulempen er at man mister noe av kontrollen. 

Det Google ser på som relevant for oss, er ikke nødvendigvis alltid det. Får vi mange urelevante visninger, kan det føre til færre klikk på annonsene, noe som vil gi en lavere klikkrate. Kampanjen blir rett og slett ikke like relevant og optimal som den kunne ha vært. 

Full kontroll eller økt rekkevidde?

Det finnes altså både fordeler og ulemper med automatisk målretting, så spørsmålet er: bør vi bruke det? 

Som med alt annet i Google Ads, så er svaret at det kommer ann på kampanjen. Målrettingsutvidelsen kan være nyttig på noen kampanjer, mens man i andre tilfeller bør unngå å bruke den. Det handler om hvilke kampanjer man ønsker full kontroll på, og hvor man kan erstatte noe av kontrollen med økt rekkevidde.

For eksempel vil man med en remarketing-kampanje ha full kontroll fordi det er veldig spesifikke målgrupper. Vil vi vise annonsene til de som har vært på nettsiden ønsker vi ikke de som ikke har vært på nettsiden, selv om de ligner på vår målgruppe. Altså kan det tenkes at på kampanjer hvor man jobber lengre ned i kundereisen, mot handle-fasen, vil det være fornuftig å beholde all kontroll selv.

Derimot kan det være nyttig å øke rekkevidden for kampanjer som i utgangspunktet har en bredere målretting. Da er vi gjerne tidligere i kundereisen, i oppdage-fasen, hvor målet ofte er merkevarebygging og eksponering.

Så, hva bør du gjøre?

Google mener at den automatiske målrettingen har best effekt når du velger å øke rekkevidden mye, så det kan være interessant å teste. Da skal målrettingsutvidelsen også etterhvert lære seg hvilken målretting som fungerer best, og optimalisere rekkevidden etter dette. 

Fordi dette er en standardinnstilling for bannerannonser kan det være lurt å sjekke aktive kampanjer og se på resultatene fra den automatiske målrettingen. Få et overblikk over hvor målrettingsutvidelsen tilfører verdi og hvor utvidelsen ikke bidrar så bra.

Ønsker du hjelp med Google Ads? Ta kontakt med oss i Digital Opptur for en hyggelig prat.

Google bytter ut gamle bannere med responsive bannere. Her går vi gjennom hva som endres og hva du må gjøre for å ta vare på kontoen din i Google Ads.

Hva er nytt

I november 2019 starter Google å bytte ut eldre bannerannonser i Google Ads med nye responsive bannerannonser.

Dette kan føre til at bannerannonsene dine ikke lenger blir vist i kampanjer som kjører bannerannonser av eldre type. Unntaket er hvis du også har andre bannerannonser som kan brukes i stedet.

Display-annonsene som byttes ut er

 • smarte bannerannonser
 • eldre dynamiske responsive maler (mal-ID: 491)

Les også: Hvem eier Google Ads-kontoen? Kunden eller byrå?

Hva må du gjøre

For å hindre at bannerkampanjer slutter å vises må du sjekke hvilke bannere som brukes. Men Google hjelper deg med å lage nye annonser.

For at du enklere skal få erstattet de eldre bannerannonsene dine, har vi opprettet responsive bannerannonser for deg med utgangspunkt i reklameelementene du bruker i de smarte bannerannonsene.

Google Ads

De nye responsive bannerannonsene som Google lager er pauset helt til du selv skrur de på.

Så sjekk gjennom annonsene i Banner-kampanjene dine for å være sikker på at annonsene dine er oppdatert og fortsetter å vises også etter november. Ønsker du hjelp med å sjekke annonsene dine eller med å drifte Google Ads kan du kontakte oss for en hyggelig prat.