Google flytter annonsene lengre ned i søkeresultatet

03.04.24


5 minutter

Annonsene på Google har siden de ble lansert i år 2000 ligget på de øverste plassene i søkeresultatet. Men nå kan annonsene bli flyttet lengre ned, og blandes mer med de organiske søkeresultatene.

Nå oppdaterer Google definisjonen av hvordan de definerer toppannonser:

Toppannonser vises ved siden av de øverste organiske søkeresultatene. Disse annonsene vises vanligvis ovenfor de øverste organiske resultatene, men for enkelte søk kan toppannonsene vises nedenfor de øverste organiske resultatene. Plasseringen av toppannonser er dynamisk og kan endres i tråd med brukerens søk.

Denne nye definisjonen åpner altså opp for at annonsene ikke lengre automatisk er øverst.

Dette er en videreføring av at Google tester at annonsene kan vises lengre ned, og "blande" seg mer med de organiske søkeresultatene. Dette følger utviklingen fra sosiale medier hvor organiske og betalt innhold blander seg mer og ikke har faste plasseringer.

Dette er også en stor endring i hvordan du har kunnet "kjøpe deg til topps" på relevante søkeord med Google Ads.

Flere definisjoner endres

Når annonsene nå kan flyttes ned, får det konsekvenser for flere av variablene som vi er kjent med i Google Ads. Så nå får også disse nye definisjoner:

  • Toppvisningsandel 
  • Absolutt toppvisningsandel
  • Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket (% visn. (topp))
  • Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket (% visn. (abs. topp.))
  • Toppvisningsandel i Søkenettverket (topp-VA i søkenettverk)
  • Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (abs. topp-VA i søkenettverk)

Blir SEO viktigere?

Når annonsene nå av og til vil komme lengre ned gir det rom for at organiske søkeresultater blir mer synlig og kommer lengre opp i søkeresultatet.

Vi vet at jo høyere opp, jo høyere er klikkraten. Ofte er det stor forskjell på det som kommer øverst og litt lengre ned på siden.

Dermed blir det nå enda viktigere å jobbe med SEO for å kunne rangere høyt oppe på søk - og ha muligheten til å komme helt øverst.

Vi tror Google gjør dette for blant annet takle annonseblindhet. Annonsene på Google har ligget mer eller mindre samme sted i snart 24 år og det er godt kjent for alle som bruker Google hvor annonsene ligger, og dermed hopper over de. Når annonsene nå blander seg mer sammen med de organiske resultatene tror vi det kan være gunstig for både SEO og Google Ads.

Hvis du ønsker å måle hvordan du rangerer, jobbe med innholdet på nettsiden din eller Google Ads - er det bare å ta kontakt med oss her.

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024