Digital MarkedsOperatør (DMO)

Digital MarkedsOperatør er en “hybridløsning” som gir deg effektiv tilgang til dyktige personer, handlekraft og fagkunnskap – uten å ansette, og til en lavere kostnad.

Digital MarkedsOperatør er en dyktig person som jobber hos deg normalt én dag hver uke, samtidig som du kan være trygg på at denne personen blir ivaretatt og fulgt opp faglig av oss – hver uke.

Dermed kombineres det beste fra både in-house og byrå, slik at du som bedrift kan få best mulig resultater. Les mer og kontakt oss om du er interessert.

Hva kan Digital MarkedsOperatør gjøre?

Digital MarkedsOperatør (DMO) vil sitte hos deg hver uke, og kan hjelpe deg med alt det mest sentrale og viktigste innen digital markedsføring. Det inkluderer oppsett og drift av kampanjer og annonser, Sosiale Medier, rapportering og analyser.

Før de kommer til deg er de gjennom et grundig opplæringsprogram hos oss som er innom alle fagområdene. 

I tillegg vil hver DMO ved å bli kjent med deg og din bedrift, lettere kunne å anbefale og utføre de viktigste oppgavene for dere. Hver DMO får også tett oppfølging fra seniorrådgivere hos oss, samt at opplæringen fortsetter kontinuerlig. Dermed vil hvilke oppgaver de kan løse for deg bare bli flere og bedre.

Les også: -Den mest relevante deltidsjobben for markedsførings-studenter

Faglig oppfølging – helt sentralt

Mange flinke markedsførere har ikke den faglige utviklingen som de kunne hatt. Ofte kan det skylles at de ikke får den riktig oppfølgingen og opplæringen. Det å være en del av et sterkt fagmiljø er helt sentralt for å utvikle seg.

Det tar vi konsekvensen av og alle Digital MarkedsOperatørene (DMO) vil følges opp tett av egne seniorrådgivere, samt felles samlinger med utveksling av faglig kunnskap og erfaringer.

På denne måten opprettholdes utviklingen, nye ferdigheter utvikles og den faglig nysgjerrigheten stimuleres. Det er positivt for både DMOene og bedriftene som da stadig lærer noe nytt.

Hvor mye koster Digital MarkedsOperatør?

Du betaler for den tiden som Digital MarkedsOperatøren jobber hos deg ved en fast timepris. Det gir også rom for fleksibilitet når du kun betaler for tiden det arbeides for deg.

Timeprisen inkluderer lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, forsikring samt den faglige utviklingen og kunnskapen som vi deler. Timeprisen er betydelig lavere enn om du skulle ansatt én (eller flere) digital markedsfører(e) selv, og utbyttet og resultatene du får vil være svært gode som gjør dette lønnsomt for både deg og oss. 

Normalt starer opplæringen av Digitale MarkedsOperatører (DMOer) i August hvert år, og etter fullført opplæring vil de være tilgjengelig for å jobbe hos deg.

Ønsker du å vite mer om hvordan en Digital MarkedsOperatør (DMO) kan hjelpe deg, ta kontakt med oss i Digital Opptur for en prat.

Hvis du er student og ønsker å jobbe som DMO, kan du søke under Ledig Stillinger eller kontakte oss for når neste runde er planlagt.

Lurer du på noe?


    På utkikk etter lesestoff?

    Meld deg på vårt nyhetsbrev
     
    Alle rettigheter reservert 2024