Innlegg

Hva er målet ditt i Google Ads? I denne bloggen viser vi deg hvordan du konfigurerer mål i Google Ads når målene er importert fra Google Analytics. I tillegg viser vi deg hva du må tenke på og hvorfor. 

Gode mål hjelper deg med å forstå hvordan det går med annonsene dine, og hva du kan gjøre for å få enda bedre resultater av annonseringen din i Google. Etter at målene fra Google Analytics er importert til Google Ads må disse konfigureres i Google Ads.

Viktig å konfigurere riktig

Det er viktig å konfigurere målene i Google Ads i forhold til hva du ønsker å måle, og for at målingene skal bli så riktige som mulig i forhold til dette ønsket. Grunnen til at det er viktig med nøyaktige målinger er at du kan bruke denne informasjonen til å forbedre resultatene av annonseringen din i Google.

Slik går du frem for å konfigurere målene dine i Google Ads.

Klikk på innstillingen som heter “Verktøy og innstillinger”, og deretter på “Konverteringer”.

Verrktøy og innstillinger i Google Ads

Skjermbildet som nå åpnes er et oversiktsbilde over målene som er tilknyttet denne Google Ads kontoen og hvordan de er konfigurert.

Oversiktsbilde over mål i Google Ads

I dette tilfellet ønsker du å konfigurere målet “Mail klikk” som registrerer hvor mange som klikker på lenken, og som dermed sender inn en henvendelse via e-post. 

Videre kan vi lese av innstillingene at målet er satt opp i Google Analytics (Kilde) og kategorisert som Henvendelse (Kategori). 

Vi skal også gå gjennom kolonnene og innstillingene “Telling”, “Konverteringsvindu for klikk” og “Ta med i Konverteringer” i denne bloggen sammen med en del andre viktige innstillinger.

Konfigurering av mål i Google Ads

For å begynne prosessen med å konfigurere målene som er lastet opp, så må må du klikke på det målet du ønsker å begynne med.

Klikk på navnet på målet for å konfigurere akkurat dette målet.

Nedenfor ser du oversikten over de innstillingene som gjelder for akkurat dette målet. Har du ikke gjort noe vil det være standardinnstillingene som gjelder, men de kan det være lurt å endre. For å gjøre det  klikker du på “endre innstillingene” som er markert i den røde firkanten.

Konfigurering av mål i Google Ads

Skjermbildet som åpner seg ser slik ut.

Konfigurering av mål i Google Ads 2

Du kan nå begynne prosessen med å konfigurere innstillingene på målene du har lastet opp fra Google Analytics til Google Ads.

Konverteringsnavn

Konverteringsnavn er navnet på målet i Google Ads. Dette navnet er det samme som navnet du ga målet i Google Analytics.

Du kan gi dette målet et eget navn i Google Ads som er forskjellig fra navnet på målet i Google Analytics hvis du vil, med det anbefales ikke å gjøre det. Ved å ha forskjellige navn på samme mål kan man fort skape forvirring om det er det samme målet med forskjellige navn, eller om det er snakk om to ulike mål med ulike navn.   

Det beste er å gi målet et selvforklarende navn i Google Analytics og ikke endre navnet etter at det er lastet opp til Google Ads.

Kategori

Kategori er en innstilling som du bruker til å samle målene dine i ulike kategorier. 

Ved å samle målene i ulike kategorier gjør du det lettere for deg selv i ettertid å se hva slags handling du faktisk måler. I tillegg kan du se resultatene fra alle målene som tilhører samme kategori.

Du kan klassifisere målene dine i 3 hovedkategorier med hver sine underkategorier:

 1. Salgskategorier
  • Kjøp
  • Legg i handlekurven
  • Start betalingsprosessen
  • Abonner
 2. Kategorier for potensielle salg
  • Henvendelse
  • Skjema for potensielle salg sendt inn
  • Avtale bestilt
  • Registrering
  • Pristilbud etterspurt
  • Få veibeskrivelse
  • Klikk ut av domenet
 3. Flere kategorier
  • Sidevisning
  • Annen

Hva er det verdt?

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi. 

Fordelen med å gi oppnåelsen av et mål en verdi, og gjerne en pengeverdi, er at det er lettere å se effekten av hva annonseringen gir deg i form av kroner og øre. i tillegg er det lettere å snakke med utenforstående om verdien av annonseringen når du med sikkerhet kan si at vi brukte X kroner og fikk Y kroner tilbake.

Men det å sette en pengeverdi på fullføring av et mål kan være en vanskelig øvelse med mindre man driver en nettbutikk hvor man selger varer som har en bestemt transaksjonsverdi. 

Siden det er vanskelig å si hva verdien er av at en bruker sender oss en e-post, gir vi ikke dette målet en verdi. Vi har heller ikke satt opp noen verdi på dette målet i Google Analytics, så vi bruker bare innstillingen derfra. 

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi.

Telling

Telling er en innstilling hvor du stiller inn hvordan målfullføringene dine skal telles etter at en potensiell kunde har klikket på annonsen din.

Du kan velge om du vil at målene skal telles per klikk, eller per interaksjon.

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi. 2

Innstillingen “Alle” anbefales der alle fullførte konverteringer har en pengeverdi. Et typisk eksempel her er salg i nettbutikker, hvor du ønsker å måle alle transaksjoner (salg av varer).

Innstillingen “En” anbefales der bare en handling per klikk på en annonse er verdifull. Typiske eksempler på dette er innsending av kontaktskjemaer fra potensielle kunder og klienter. Det som er interessant å måle er at en potensiell kunde har tatt kontakt, ikke hvor mange ganger den potensielle kunden har tatt kontakt.    

I dette tilfellet ønsker vi å måle om en potensiell kunde sender inn en henvendelse via e-post. Ikke hvor mange ganger den potensielle kunden henvender seg via e-post.

Vi velger derfor innstillingen “En”. Dette er et godt valg hvis du ikke er interessert i antall hendelser som genereres, men i stedet vil finne ut hvorvidt det ble generert en bestemt hendelse, eller ikke.

Konverteringsvindu for klikk

I innstillingen “Konverteringsvindu for klikk” stiller du inn hvor lang tid det kan gå fra at et annonseklikk fører til at konverteringshandlingen som er definert som en målfullføring registreres som en gjennomført konvertering. 

Konverteringsvindu for klikk

Problemstilingen er at en bruker kan klikke på en Google Ads annonse i dag, men utføre selve konverteringshandlingen på et senere tidspunkt. 

La oss si at du ønsker å måle innsendelse av et kontaktskjema fra en potensiell kunde. 

Hvis du stiller inn konverteringsvinduet på 30 dager, betyr det at om kontaktskjemaet sendes inn før, eller når det har gått 30 dager, så vil innsendelsen bli registrert som en konvertering. 

Hvis den samme kunden sender inn kontaktskjemaet etter 31 dager med konverteringsvinduet stilt inn på 30 dager, så vil handlingen ikke telles som en konvertering fra Google Ads fordi konverteringsviduet var for kort. Hvis vi derimot hadde satt konverteringsvinduet til 31 dager, så ville innsendelsen av kontaktskjemaet blitt registrert som en konvertering.

Kundereiser

Har man lengre kundereiser, bør man også ha lengre konverteringsvinduer slik at man fanger opp de som har blitt påvirket av Google Ads annonsen og som konverterer på et senere tidspunkt. På samme måte som man bør ha lengre konverteringsvinduer ved lengre kundereiser bør man ha kortere konverteringsvinduer ved kortere kundereiser slik at man er sikker på at konverteringene kommer direkte fra Google Ads annonsene. 

Ta med i Konverteringer

Du bruker denne innstillingen for å kontrollere hvilke mål du skal optimalisere mot når du byr på søkeord ved hjelp av automatiske budstrategier, og for å tilpasse hvordan rapportene dine i Google Ads vises med hensyn til “Konverteringskolonnen” og “Alle konverteringer kolonnen”.

Denne innstillingen forteller Google Ads systemet om hvilke mål det skal optimaliseres mot når du bruker automatiske budstrategier, og hvilke mål som skal telles og registreres, men som det ikke skal optimaliseres mot når du bruker de samme automatiske budstrategiene.

Grunnen til at det er forskjell på resultatene i de to kolonnene ovenfor er at i den første kolonnen er det kun de viktigste konverteringenene som er tatt med, mens i den andre kolonnen er alle konverteringer som er satt opp i Google Ads tatt med. 

I dette tilfellet ønsker vi at de automatiske budstrategiene skal optimalisere på de søkeordene og søketermene som fører til at potensielle kunder sender e-post henvendelser. Derfor krysser vi av i boksen ved siden av “Ta med i Konverteringer”. Da vil det stå “ja” i kolonnen “Ta med i Konverteringer” for dette målet. 

Sammenlign dette med Konverteringshandlingen “Time on site (180 sec) som forteller oss når en potensiell kunde har befunnet seg 3 minutter på nettstedet. Dette er en konverteringshandling vi ikke ønsker at de automatiske budstrategiene skal optimalisere mot. Derfor fjerner vi avkryssingen ved siden av “Ta med i Konverteringer” for dette målet. Da vil det stå “nei” i kolonnen “Ta med i Konverteringer” for dette målet. 

Det å få potensielle kunder til å kontakte oss via telefon, mail eller å sende inn kontaktskjema er viktigere enn hvor lenge en kunde befinner seg på nettstedet vårt. Derfor er mål som går på hvor lenge en potensiell kunde befinner seg på nettstedet vår ekskludert fra å tas med i konverteringer, mens konverteringshandlinger som går på å få kontakt med potensielle kunder er inkludert. 

Grunnen til at vi har mål på hvor lenge potensielle kunder befinner seg på nettstedet vårt, er at dette er et mikromål på veien mot å oppnå et makromål.

Eller for å si det på godt norsk. Det er et middel for å oppnå et mål som er å få potensielle kunder til ta kontakt med oss.

Budgivning ved automatiske budstrategier

Når du bruker automatiske budstrategier tar Google Ads systemet seg av det kompliserte arbeidet med å bestemme hvilke bud du skal gi på de ulike søkeordene dine for at du best skal nå resultatmålene dine. 

De ulike budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå bestemte mål for bedriften din til en bestemt konverteringskostnad. Men for at strategiene skal virke optimalt er det viktig at du har gått gjennom målene dine og at disse er konfigurert riktig i henhold til slik du ønsker.

Innstillingen “Ta med i Konverteringer” styrer hvilke mål som Google Ads optimaliserer mot når du bruker følgende automatiske budstrategier: 

 • målkostnad per handling (CPA)
 • mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS) 
 • utvidet kostnad per klikk (ECPC) 

Budstrategiene fungerer ved at budene på søkeordene dine angis automatisk for å oppnå så mange konverteringer som mulig og er basert på avansert maskinlæring.

Hvis du ikke bruker automatiske budstrategier for å optimalisere for konverteringer, har ikke denne innstillingen innvirkning på budgivningen din. 

Standardinnstillingen for de fleste konverteringshandlinger er at dataene blir tatt med i «Konverteringer»-kolonnen.

Attribusjonsmodell

Attribusjonsmodell er en innstilling som avgjør hvor mye av konverteringskreditten som skal tilskrives de ulike klikkene.

På veien mot en fullføring av et mål eller en konvertering kan det hende at en kunde ser på flere annonser. Ved hjelp av ulike attribusjonsmodeller kan du angi hvor stor del hver annonseinteraksjon har å si for konverteringene dine.

Ved hjelp av ulike modeller kan du få en bedre forståelse av resultatene dine  

Du kan velge mellom disse attribusjonsmodellene:

 • siste klikk
 • første klikk
 • lineær
 • tidsrelatert verdifall
 • posisjonsbasert 
 • databasert 

Hver av disse modellene har ulike fremgangsmåter for å beregne hvordan verdien av en konvertering skal fordeles. De ulike modellene forteller deg ulike ting om hvordan annonseringen din gjør det.

Det er vanskelig å si at en modell er mer riktig enn en annen. For å forstå hvordan annonseringen din gjør det, bør du se på ulike modeller, og gjerne sammenligne disse mot hverandre over tid.

For å få et bedre bilde av hvordan annonseringen i Google Ads gjør det i samspill med andre kanaler som organisk trafikk, trafikk fra sosiale medier osv er det lurt å se på ulike attribusjonsmodeller i Google Analytics.   

Innsikten som dette gir er viktig for å lykkes med den digitale markedsføringen.

Oppsummering

Når man måler forskjellige konverteringshandlinger i Google Ads er det lurt å ha et bevisst forhold til hva man faktisk måler ved de ulike konfigurasjonene.

Denne bevisstgjøringen gjør at man får et bedre utgangspunkt for å forstå hva som fungerer med annonseringen og hvor godt det fungerer, noe som igjen fører til at man kan ta bedre avgjørelser og få bedre resultater.

Det er viktig at målene i Google Ads er satt opp riktig og ønsker du hjelp med å konfigurere målene dine er det bare å ta kontakt med oss.

I dette innlegget viser vi deg hvordan du importerer mål fra Google Analytics til Google Ads. På den måten kan du se data fra Google Ads i Google Analytics – og motsatt. Dermed blir det lettere å ta gode avgjørelser basert på data.

Men først går vi gjennom hva en konvertering er, og hva du må sjekke før du begynner prosessen med å importere målene dine fra Google Analytics til Google Ads. 

Hva er en konvertering?

En konvertering er en ønsket handling som noen gjennomfører i forbindelse med et besøk på nettsiden din. Typiske eksempler på konverteringer er salg i nettbutikk, utfylling av skjema (leads) og påmeldinger til nyhetsbrev. Men konverteringer kan også være å laste ned et prospekt, eller å se deler av en YouTube film. 

En konvertering kan være det du vil at det skal være, men det er viktig at handlingen som gjennomføres ved en konvertering tilfører verdi til bedriften eller organisasjonen.

Oppsett av mål på nettsiden

Det første steget med å sette opp konverteringssporing er å finne ut hva som er gode mål og målfullføringer for bedriften din. Det andre steget er å konfigurere hva du faktisk ønsker å måle.

Det er flere måter å sette opp konverteringssporing på, men to vanlige måter er via Google Analytics eller Tag Manager.

I Google Analytics kan du sette opp fire ulike måltyper som en konvertering: 

 • Mål:     bruker har besøkt en bestemt nettside (gjerne en takkeside) 
 • Varighet:    brukeren tilbringer en viss minstetid på nettstedet 
 • Sider per økt: brukeren ser på minimum et visst antall sider
 • Hendelse:  brukeren gjennomfører en bestemt handling 

Tag Manager brukes gjerne hvis man skal lage hendelser som er  mer kompliserte konverteringspunkter på en nettside som:

 • nedlasting av dokumenter
 • scrolling på en nettside
 • klikk på en epostadresse

Les også: Hvordan sette opp mål i Google Analytics

Hvorfor laste opp mål til Google Ads?

Mangler du mål å styre etter i Google Ads kan du heller ikke optimalisere kontoen din. Uten mål å styre mot i Google Ads så mangler du informasjon om hvordan ulike elementer som søkeord, søketermer og annonser bidrar til å oppnå de ulike målene som du har lastet opp fra Google Analytics.

Det er hvordan disse elementene bidrar til måloppnåelsen din som bestemmer hvordan du optimaliserer Google Ads kontoen din videre.

Uten å kunne spore hva som førte til at du oppnådde konverteringer så mangler du besluttningsgrunnlag for å kunne avgjøre hva du skal gjøre mer av og hva du skal gjøre mindre av. 

Har du ikke har klare mål å styre mot kan du heller ikke se effekten av pengene du bruker og arbeidet du legger ned i kontoen. Da vil du heller ikke vite hvilke søkeord som er de mest lønnsomme for deg å satse på, og hvilke ord som er tapsprosjekter.

Derfor er det forretningskritisk at du laster opp målene du har definert og satt opp i Google Analytics til Google Ads hvis du bruker Google Ads for å drive trafikk til nettsiden din.

Er Google Analytics koblet til Google Ads?

For å kunne laste opp målene du har satt opp i Google Analytics til Google Ads så må Google Analytics være koblet til Google Ads.

Det første du bør gjøre er å sjekke om Google Analytics er koblet til Google Ads. 

Det gjør du ved å klikke på innstillingen som heter “Tilknytning til Google Ads” som du finner i Google Analytics på nivået som heter “Område”.

Slik knytter du Google Analytics til Google Ads

Så kommer du til der hvor du ser om dette området i Google Analytics er koblet til en Google Ads konto, og tilkoblede datautvalg. Hvis vi ønsker å se hvilke “rapporteringsvisninger” som er koblet til Google Ads kontoen, kan du klikke på navnet til den tilknyttede kontoen. 

Hvis du ønsker å koble flere rapporteringsvisninger til Google Ads, eller å se hvilke visninger som allerede er koblet opp, så klikker du innstillingen som heter “Tilknytningskonfigurasjon”.

Så nå vet vi at Google Analytics er koblet til Google Ads. Dermed kan du starte å overføre data mellom disse, og en av de dataene som vi kan dele er målfullføringer.

Hvordan laste opp mål til Google Ads?

Det første du må gjøre er å klikke på innstillingen som heter “Konverteringer”.

Du kommer da til et oversiktsbilde over alle målene som er satt opp i Google Ads. Noen har Google satt opp selv, mens andre settes opp manuelt. For å importere nye mål må du klikke på den blå knappen med et plusstegn inni.

For å bruke mål og konverteringer som er satt opp i Google Analytics så velger du å Importere de. Så velger du Google Analytics (UA) du får nå opp viser hvilke mål du har mulighet for å importere. De målene som allerede er aktive på Google Ads kontoen vil ikke vises her.

Huk av ved målet du ønsker å importere til Google Ads. Deretter klikker du på “Importer og fortsett”.  Du har nå importert dette målet fra Google Analytics inn til Google Ads.

Nå har du muligheten for å se hvordan ulike kampanjer, søkeord og annonser i Google Ads bidrar til å oppnå dette målet.

Ved å importere målene du har satt opp i Google Analytics til Google Ads  vil du kunne måle hvilke søkeord og annonser som er de mest verdifulle for bedriften din, og hvilke søkeord du kan kutte ut. 

Ta kontakt med oss hvis du har utfordringer med å oppnå målene dine i Google Ads.

Uten konverteringssporing driver du digital markedsføring i blinde. Konverteringssporing er grunnlaget for all digital virksomhetsoptimalisering. Uten en konvertering, er det ikke mulig å drive målrettet optimalisering av hverken annonser eller nettsider.

De tre pillarene innen all virksomhet er:

 • Kundetilfredshet
 • Kostnadreduksjon
 • Inntjening

Konverteringssporing gir mulighet for optimalisering av samtlige av disse pillarene. Dessverre er det altfor mange nettsteder og bedrifter i dag som faktisk ikke har konverteringssporing. 

Nå er det slik, at samtlige nettsteder har en eller flere suksesskriterier. Hvis du tror du ikke har suksesskriterier, så spør deg selv. Kan du slå av nettstedet og fjerne den uten videre konsekvenser for din bedrift? Hvis ja, trenger du ikke lese videre i denne artikkelen.

Hvis nei, da er grunnen(e) for å ikke slå av, en del av suksesskriteriene for nettstedet. 


Webanalysens hellige gral

Les hvordan du finner den dype innsikten

Hva er en konvertering?

Rent teknisk er det prosessen ved å endre eller sørge for en endring fra en form til en annen. I denne relasjon snakker vi om at bruker utfører en ønsket handling, da i form av en bestilling, kjøp, nedlasting eller annen utvalgt handling som er av verdi for nettstedet.

Det finnes mange mulige konverteringer og noen av disse kan være:

 • Salg av varer og tjenester
 • Leads
 • Nyhetsbrevregistreringer
 • Skjemainnsendinger

Det kan også være enda “mindre” som:

 • Nedlastinger
 • Klikk på lenker
 • Tid på en side
 • Antall besøk

Det er derfor vi deler konverteringer opp i to forskjellige kategorier;
Makrokonvertering og mikrokonvertering.

Hva er en Makrokonvertering?

En maktrokonvertering er nærmere å påvirke bunnlinjen til en virksomhet/nettsted. Vi snakker da om direkte salg, bestillinger, bookinger ol. Det handler om det som er nærmest faktiske penger og pengeverdier i seg selv.

Beste eksemplet på en makrokonvertering er en fullført kjøpstransaksjon.

Hva er en Mikrokonvertering?

En mikrokonvertering er deimot en fullført aktivitet/handling som indikerer at brukeren er ett skritt nærmere en makrokonvertering, som for eksempel en epostregistrering. 

Disse konverteringene kan kalles supporterende eller assisterende konverteringer til en makrokonvertering, med det formål om at sannsynligheten for en makrokonvertering på senere tidspunkt øker. 

Suksesskriterier

Alle nettsteder er unike. Selv om et nettsted selger samme produkter, med samme software som en konkurrent, er faktisk nettstedet annerledes. Alle nettsteder med ambisjon om vekst, salg og trafikk, må identifisere hvilke suksesskriterier de har.

I Digital Opptur så bruker vi blant annet nettstedskategorisering i våre metoder, for å hjelpe kunder med å identifisere hvilke suksesskriterier de har. 

5 triks for å jobbe bedre i Google Analytics


Noen utvalgte nettstedskategorier:

 • Informasjonsnettsteder
  Suksesskriterie: Selvbetjening, besøk
 • Innholdsnettsteder
  Suksesskriterie: Visninger, besøk
 • Merkevaresider og Leads
  Suksesskriterie: Innsendte skjemaer, nedlasting av ebøker osv
 • Sosiale Medier
  Suksesskriterie Aktive brukere, registreringer
 • Ehandelssider
  Suksesskriterie: Kjøp av varer

Det handler om å finne de aktiviteter og handlinger som nettstedet er bygget for å generere.

Hvorfor konverteringssporing?

Det starter med en ambisjon om å gjøre det bedre, øke trafikk, øke inntekter og slå konkurrentene og ikke minst “seg selv”. For å kunne se hvilke kampanjer, tiltak, forbedringer og endringer som fører til hva av resultat, så må det foreligge noe å måle det på. 

Konverteringssporing sørger for mulighet for helhetlig vurdering.

Konverteringssporing måler den ønskede handlingen, hvor du som nettstedseier, markedsfører eller webansvarlig, kan se resultatet av det som er gjort for å påvirke suksesskriteriene i positiv retning. 

ABC (Acquisition, Behaviour, Conversion)

Google Analytics introduserte for noen år siden ABC, som oversatt betyr “trafikkervervelse”, “atferd” og “konvertering”.

Dette er en metode som er ment å tvinge oss til å se det hele bildet. 

Vi kjører kampanjer og annonser (trafikkervervelse), i den hensikt å sende dem videre til nettstedet hvor de finner produkt og tjenester de ønsker å kjøpe eller bestille (atferd) og dermed gjennomfører selve kjøpet eller bestillingen (konvertering).

Uten siste ledd i denne kjøpsreisen, er det vanskelig å finne hvilke kanaler og kampanjer som sørger for ønsket resultat. Eller hvilke produkter eller produktkategorier som gjør det bedre eller dårligere enn andre. Eller om det er sider på nettstedet som har dårligere konverteringsevne enn andre sider. Eller om det er steg i kjøpstrakten som er vanskelige for brukerne, slik at salgene på nettstedet ikke oppnår ønsket nivå.

Konverteringssporing i Google Analytics er ikke automatisk implementert

Dette er et veldig viktig punkt. Jeg har selv snakket med bedrifter og kunder som sier de har Google Analytics eller et tilsvarende webstatistikkverktøy implementert og tror de har konverteringssporing implementert deretter.

Det er slik at konverteringssporing er så individuelt per nettsted, at det må settes eksplisitt per nettsted. 

I Google Analytics er det to typer konverteringspunkter. Den ene er “mål” (Goal) og den andre er “transaksjon” (ecommerce). 
Les mer her om hvordan du setter opp mål i Google Analytics.

Og det er her ting fort kan bli teknisk. Måloppsett i GA kan gjøres på handlinger (eventer), sider, tid på side og eventuelt antall sider per besøk. Ved handlinger så må det opprettes handlingssporing (event tracking) på nettstedet, enten gjennom en kodesnutt eller gjennom bruk av Google Tag Manager.

Hvordan sette opp Google Analytics riktig


Transaksjon er kun mulig gjennom implementering av et eget transaksjonsscript som implementeres i kildekode på nettstedet og eventuelt i Google Tag Manager.

Hva vil konverteringssporing gi deg?

For å hjelpe deg litt på vei med tanke på hva konverteringssporing faktisk kan gi deg, så har vi gitt noen eksempler på dette.

Hvilke kanaler genererer mest inntekt?

Hvilke kanaler genererer inntekt og hvorfor, likeledes hvilke kampanjer og annonser bør endres/forbedres for å redusere kostnad.

konverteringssporing for kanaler

Hvilke mobile enheter konverterer best? Eller minst?

Vi har sett eksempler der nettstedet feiler på enkelte mobiltyper, og vi kan derfor fikse eventuelle problemer med plattformspesifikke hindringer ved å ha konverteringssporing. 

Konverteringssporing for enheter
Konverteringssporing på mobile enheter

Hvilken dager konverterer kundene på?

Det kan være svært innsiktsfullt å vite hvilke dager kundene som oftest kjøper på nettstedet. Hvis du vet at fredager er dagen der flesteparten foretar kjøp på nettstedet ditt, kan du være i forkant med både kommunikasjon, tilbud og også serverkapasitet. 

Hvis vi identifiserer at det som regel foreligger 20% økning i besøk på Black friday, fra år til år, så kan det estimeres hvor mange besøk nettstedet kommer til å ha på neste Black Friday, og vil kunne unngå at nettstedet “kneler” på grunn av for mange besøk. 

Et eksempel på det var Elkjøp sin nettbutikk som måtte foreta “kø” for sine kunder i nettbutikken. Slik overbelastning kan føre til at verdier i millionklassen mistes i potensielt salg.

Konverteringer per dag

Hvilke produktkategorier og produkter konverterer best?

Ved å kunne følge med på konverteringstrendene til enkelte kategorier og produkter, vil du kunne ta affære for optimalisering tidligere og raskere. 

Konvertering per produkt og produktkategori

Traktanalyse

En av mine favoritter er traktanalyse, som visualiserer trakten for kjøp av produkter og tjenester. Ved en slik visualisering vil du kjapt kunne identifisere hvor i trakten kjøperne faller fra, og du har dermed muligheten til å forbedre det. 

Når det er sagt, vil du fort oppleve at en trakt aldri oppfører seg om en trakt. Her vil brukerne entre og gå ut av trakten. Og det er her mye av konverteringsoptimaliseringsarbeidet legges for å optimalisere stegene frem til et kjøp eller ønsket handling.

Trakt og traktanalyse som leder frem til konvertering

Hvilken del av kjøpsreisen som trenger optimalisering

Scenario:

Produktliste – produktvisning – handlevogn – Utsjekk – Betaling – Kvittering

Kan det oppstår flaskehalser. Uten konverteringssporing er det dessverre ekstremt vanskelig å finne flaskehalsene i denne prosessen. 

Gjennomsnittlig ordreverdi
En viktig KPI som benyttes både til prediksjon og som “helsemåling”, io den forstand at hvis den synker over tid, så finnes det som regel en god grunn til det. Da har du en mulighet til å ta affære mye tidligere,  enn ved at utviklingen fortsetter i negativ retning til det blir forretningskritisk.

Gjennomsnittlig handlekurvverdi.
En Hvor mye verdi tillegges handlekurv, kontra hvor mye som faktisk kjøpes for. Hvor mange verdier er til enhver tid i handlekurven, kontra hva som til enhver tid blir solgt for.

Gjennomsnittlig produktverdi..
Et produkt som kjøpes sjeldnere og sjeldnere kan bli kostbart hvis man opprettholder like stort inntak av denne varen. Til slutt kan man brenne inne med produkter man ikke får solgt.

Avkastning – ROAS (en: Return On Ad Spend)
ROAS. en av de absolutt viktigste KPIene innen annonsering, som forteller  hvor mye man får igjen per brukte annonsekrone. Et selskap som bruker 2000 på digital markedsføring og har en inntjening på 10 000, vil ha en ROAS på 500%. Det tilsvarer en rate på 5 til 1. For hver brukte krone, får du 5 tilbake.

Dette er den viktigste rapporten i Google Analytics


Hva er dine suksesskriterier?

Hvilke(n) suksesskriterie er viktigst for ditt nettsted? Måler du den/de? 

Hvor ofte sjekker du om hvordan nettstedet leverer på akkurat dette suksesskriteriet?

Ta kontakt med oss, hvis du ønsker å sjekke om du har konverteringssporing på plass og eventuelt hvilket måltall du kan benytte for å rapportere på dette.

I Google Analytics kan du aktivere Smarte Mål (Smart Goals) som da vil telle som en målfullføring. Her går vi gjennom hva som kreves for å kunne aktivere det, hva det innebærer og hvordan du kan bruke det.

Smarte Mål skal gjøre det enklere for bedrifter å sette opp målsporing selv om de ikke har eller måler det på nettsiden. Det er altså en måte å måle konverteringer på uten å ha satt opp konverteringer.

Hva kreves for Smarte Mål

For å kunne bruke Smarte mål i Google Analytics må du oppfylle disse kravene:

 1. Google Analytics og Google Ads må være koblet sammen
 2. Minst 500 klikk fra Google Ads siste 30 dager
 3. Datadeling må være slått på i Analytics-kontoen din

Du kan ikke ha mer enn 10 millioner økter i løpet av de siste 30 dagene for å kunne bruke Smarte Mål. Smarte mål er ikke tilgjengelige for datautvalg som mottar over 1 million treff per dag.

Hvordan sette opp Smarte Mål

Oppfyller du kravene til Smarte Mål kan du sette opp dette på samme sted som du setter opp andre mål i Google Analytics.

Velg Nytt Mål og så Smarte Mål. Gi det et navn og det er det.

Etter at det er satt opp kan du koble det med Google Ads hvis du vil.

Hva er Smarte Mål

Google opplyser ikke nøyaktig hva som er inkludert i Smarte Mål.

Men vi vet at det brukes maskinlæringsteknikker for å vurdere en rekke signaler og variabler for å finne ut hva som har størst sannsynlighet for at vil gi en konvertering. Dette kan være ting som

 • Tid på siden
 • Sider pr økt
 • Enhet
 • Nettleser

Hver økt blir gitt en poengsum hvor de med høyest poengsum blir registrert som en konvertering av Smart Mål. Utgangspunktet er trafikken du får fra Google Ads og rundt 5% av den beste trafikken danner grunnlaget for vurderingen av trafikk fra også andre kanaler.

Hvor smart er Smarte Mål?

Det er ingen tvil om at det er delte meninger rundt Smarte Mål.

På den positive siden er tilgang til Google sin datakraft og muligheten for å se hvor mange av brukerne dine som oppfyller positive signaler en spennende mulighet. Det gir også muligheten til å skape en målgruppen med brukere som kan gi gode resultater på annonseringen.

På den andre siden er begrensningene i innsikt og det at vi faktisk ikke vet nøyaktig hva som skal til for at en bruker konverterer som Smart Mål noe som ofte oppleves negativt. Det som er sikkert er at konverteringsraten blir mye høyere for Smarte Mål enn noen av de andre konverteringene du har i Google Analytics. Det kan komplisere analysearbeidet med å se hvor mange konverteringer du har og hvor de kommer fra.

Konverteringer blir ofte knyttet med inntekter til bedrifter, mens Smarte Mål kan utløses uten at det har gitt noen direkte inntekter eller salg til bedriften.

Smarte Mål er som sagt hovedsaklig tenkt til Google Ads-kunder som ikke måler konverteringer. Hvis du kan sette opp dine egne konverteringer og måle hva brukerne gjør av ønskede handlinger vil det være å foretrekke.

Har du spørsmål om Smarte Mål, analyse eller annonsering så er det bare å kontakte oss i Digital Opptur for en hyggelig prat.