SEO-strategi: hvordan lykkes i 2024

Søkemotoroptimalisering (SEO) er en viktig del av markedsføring som kan gi mye verdi, men er samtidig et omfattende fagområde som kan virke overveldende. I denne guiden hjelper vi deg derfor med å lage en god SEO-strategi for 2024. Vi tar for oss hva en SEO-strategi er, og hvordan du bør gå frem for å bygge opp din egen.

Hva er SEO-strategi og hvorfor er det viktig? 

SEO-strategi handler om å planlegge hvordan du skal øke den organiske trafikken fra søkemotorer til nettsiden din, og hva målet med denne trafikken skal være. Dette er viktig å ha på plass for ikke bare å lage innhold du tror folk leter etter, men sikre at innholdet speiler det som faktisk søkes på. 

Det er også viktig for å skille på hva slags trafikk du får. Mange besøkende på nettsiden er noe de fleste ønsker seg, men ikke all trafikk er verdifull trafikk. Du kan få mange klikk fra irrelevante søkeord, hvor søkeren ikke er i målgruppen din. 

Da gir trafikken lite verdi. Derfor er det viktig å legge en plan for nøyaktig hvilke søkeord og områder du ønsker trafikk fra.

Steg én: sett konkrete mål 

Det første du må gjøre er å sette noen mål for SEO-arbeidet. Hva vil du oppnå? Er det å øke salget med x innenfor y kategori? Leads fra besultningstakere innenfor en bestemt sektor? 

SEO-strategien bør alltid være forankret i verdifulle forretningsmål. Du bør også sette noen KPI-er (Key Performance Indicators) for målet, som kan overvåkes kontinuerlig. 

Dette kan være klikk til spesifikke landingssider, antall søkeord innenfor en kategori nettsiden rangerer på, eller lignende. Da er det lettere å holde oversikt underveis, og gjøre justeringer i tråd med disse. 

Etter at du har satt noen mål, er det tre ting som bør gjennomføres for at du skal få et godt grunnlag for SEO-strategien:

 1. Søkeordsanalyse for å kartlegge markedet
 2. Hva slags innhold du allerede har og hvordan dette rangerer
 3. Den tekniske tilstanden til nettsiden

Kartlegging av markedet 

For å kartlegge markedet er det naturlig å gjennomføre en søkeordsanalyse. En søkeordsanalyse avdekker blant annet hvilke ord målgruppen din bruker, hvor mange som søker på disse ordene, og om/når det er sesongsvingninger. 

Du kan også se hvilke kategorier eller tjenester som blir mest søkt etter, og bruke dette til strukturering av nettsiden og til prioritering av innhold.

Les mer om søkeordsanalyse her.

Hvordan gjør nettsiden din det i dag? 

Etter at du har dypdykket i hva målgruppen din faktisk søker etter, bør du få en oversikt over hvordan nettsiden din gjør det i dag. 

Her kan du blant annet se på dagens rangeringer og trafikken du får av disse, backlinks, og eksisterende innhold av lav kvalitet. La oss se litt nærmere på disse.

Dagens rangeringer og trafikk 

I søkeordsanalysen bør du se hvordan nettsiden din rangerer i dag på de søkeordene du har hentet inn. 

Via verktøy som Semrush kan du se hvor mange av ordene nettsiden rangerer på, og hvilken plassering de individuelle landingssidene har i søkeresultatet. 

Via Google Search Console kan du også se hvor mange klikk du får fra disse søkeordene. Med dette kan du se hvor du har innhold som kan forbedres, samt områder og søkeord du mangler innhold på. 

Bli ekspert på ditt felt

Etter du har sett på dette bør du velge deg ut én eller to kategorier, samt hvilke søkeord innenfor disse som er viktigst for bedriften din. 

Når du prioriterer noen få kategorier og har mye godt innhold rundt disse, kan Google oppfatte det som at du er en ekspert på et spesifikt tema. Da er det etterhvert enklere å rangere på søkeord med høyt volum innenfor de kategoriene som er mest verdifulle for deg. 

Få linker til nettsiden din 

En annen faktor du bør se på, er hvor mange lenker inn til nettsiden din fra andre nettsider (backlinks) du har og hvor disse kommer fra. 

Google bruker backlinks som et sterkt signal for å forstå kvaliteten på nettsiden din. Hvis du har få av disse og/eller de kommer fra nettsider av lav kvalitet, bør dette prioriteres som et videre tiltak. 

Å skaffe slike lenker er noe av det mer tidkrevende innenfor SEO, men vektlegges såpass mye av Google at det bør være en del av strategien din. Noen måter å få dette på kan være å kontakte samarbeidspartnere, gjesteblogging, eller publisering av unike studier som kan brukes som kildehenvisning.


Eksisterende innhold av lav kvalitet

Google ser også på om du har mye innhold av lav kvalitet. Her kan du igjen bruke Google Search Console, ved å sortere på landingssider som har fått null eller lite trafikk det siste året. 

Slikt innhold bør enten fjernes, optimaliseres, eller sendes videre til relevant innhold med en såkalt redirect. Redirect vil si at du lenker til lignende innhold, hvor brukeren da sendes direkte videre til den nye URL-en. Ved å gjøre dette ser Google at du kvalitetssikrer innholdet ditt og holder det oppdatert.

Teknisk tilstand 

I tillegg til hvilket innhold nettsiden har, bør du undersøke hvordan den tekniske tilstanden er. Du kan ha masse godt innhold, men hvis det tekniske ikke er på plass vil det ødelegge for rangeringene. 

Noen faktorer du bør se på for å lykkes med din SEO-strategi:

 • At siden din er indekserbar og kan crawles av Google
 • Feilkoder (404 etc.)
 • Ødelagte lenker
 • Metatitler og -beskrivelser som enten mangler eller er duplikater
 • Hastigheten på siden
 • Mobilvennlighet
 • Universell utforming (alternativ tekst på bilder, overskriftshierarki etc.)

Mange og/eller store tekniske feil bør rettes opp i tidlig. Mange av disse kan du rette opp i selv, mens faktorer som hastighet på siden kan utviklere hjelpe deg med. 

Tiltaksplan og rapportering 

For å konkretisere strategien bør du lage en tiltaksplan. Hva skal gjøres når? 

I tiltaksplanen kan du legge inn tidshorisont for aktiviteter, hvilke typer tiltak det er, hvem som er ansvarlig, og lignende. Eksempler på tiltak kan være produksjon av nytt innhold, optimalisering av eksisterende innhold eller tekniske forbedringer. 

Vårt beste tips når du skal optimalisere eksisterende innhold eller lage nytt, er å sikre at innholdet ditt samsvarer med intensjonen bak søket. Dette er den viktigste faktoren for gode rangeringer. Du kan lese mer om andre SEO-elementer du bør ha med i dette blogginnlegget.

Det siste du bør gjøre er å sette opp rapportering. Da kan du se om tiltakene dine faktisk fungerer. Her bør du sette opp måling av KPI-ene du satt i starten, så du kan følge med på utviklingen og gjøre eventuelle justeringer.

Oppsummert: Slik setter du en god SEO-strategi for 2024: 

 1. Sett klare mål og veiledende KPI-er
 2. Kartlegg markedet
 3. Få oversikt over hvordan nettsiden din gjør det i dag
 4. Velg ut dine viktigste kategorier og søkeord
 5. Lag en tiltaksplan
 6. Optimaliser og produser nytt innhold, sørg for at innholdet ditt matcher søksintensjon!
 7. Sett opp rapportering for kontinuerlig måling av aktivitetene

Ønsker du videre hjelp med SEO? Ta kontakt med oss i Digital Opptur.

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024