Alt du må vite om eksperimenter i Google Ads

20.05.21


12 minutter

Eksperimenter i Google Ads er et verktøy for å teste ulike versjoner og innstillinger i en kampanje, hvor hensikten er å finne ut hva som gir de beste resultatene.

I dette innlegget viser vi deg det du må vite om eksperimenter i Google Ads for å komme i gang, starte å teste, og se resultatene.

Hva er eksperimenter i Google Ads?

Eksperimenter i Google Ads er et verktøy som gjør det enkelt å sette opp A/B-tester på kampanjene dine. En A/B-test er et randomisert eksperiment med 2 versjoner av en variabel som kalles versjon A og versjon B.

Det at A/B-testen er tilfeldig betyr at vi på forhånd ikke vet om det er versjon A, eller versjon B som vil vises i søkeresultatet til Google når en potensiell kunde gjør et søk. 

Målet med en A/B-test er å teste 2 versjoner av en Google Ads kampanje mot hverandre for å se hva som skaper de beste resultatene. Hvis resultatene fra A/B-testen er statistisk signifikante ved at det er nok data kan man forvente å oppnå tilsvarende resultater i fremtiden ved å fortsette å bruke innstillingene fra den versjonen som gjorde det best.

Med eksperimenter i Google Ads kan du endre forskjellige innstillinger som annonseutvidelser, budstrategier og lignende, og se om dette fører til bedre resultater enn om du ikke hadde gjort endringen.

Eksperimenter i Google Ads kan kun brukes på kampanjer i Søke- og Displaynettverket, i tillegg til at det nå også er mulig å sette opp eksperimenter på YouTube. I skrivende stund er det ikke mulig å opprette eksperimenter for, app- eller shopping-kampanjer.

Hvorfor jobbe med eksperimenter?

Hva fungerer best og hvor store endringer vil det føre til på resultatene hvis du endrer på en av innstillingene?

Det å prøve nye ting er en del av det å jobbe med betalt søk, og markedsføring generelt. Dessverre hender det at nye ting ikke fungerer etter hensikten, og det er her eksperimenter i Google Ads kommer inn i bildet. 

Det geniale med eksperimenter i Google Ads er at det gjør det mulig å kontrollere og overvåke en endring på en del av en eksisterende kampanje før man lanserer endringen fullt ut.  

Det å endre budstrategi, eller å skrive noen særdeles originale annonsetekster for å få økt oppmerksomhet kan fungere veldig godt, eller det kan føre til økte kostnader uten å gi noe særlig tilbake. Ved å sette opp et eksperiment får du svar på hva som kommer til å skje om du bytter budstrategi, eller om du skriver nye annonser.

Ofte vet vi ikke sikkert hva som vil fungere best, og det er en gjennomgående holdning hos oss i Digital Opptur å teste. Det anbefaler vi alle andre å gjøre også.

Hvordan jobbe med eksperimenter?

Du setter opp et eksperiment i Google Ads ved å først lage en blåkopi av en eksisterende kampanje. Denne blåkopien kalles et utkast, eller et kampanjeutkast. I dette utkastet endrer du de variablene du ønsker å teste virkningen av. Endringene du gjør i kampanjeutkastet vil ikke påvirke innstillingene til den originale kampanjen.   

Et eksperiment deler dagsbudsjett med den kampanjen den er basert på. Men du kan bestemme hvor stor andel av dagsbudsjettet som skal gå til eksperimentet. Hvis du har et dagsbudsjett på 100 kroner kan du bestemme deg for at 25% av budsjettet skal gå til eksperimentet. Da vil dagsbudsjettet for den originale kampanjen være 75 kroner, mens budsjettet for eksperimentet er 25 kroner.

Etter at du har bestemt deg for hvor stor andel som skal gå til eksperimentet må du bestemme deg for hvor lenge eksperimentet skal kjøre. Det viktigste å tenke på her, er at eksperimentet går lenge nok til å få et statistisk signifikant tallmateriale som du kan basere gode avgjørelser på. Det betyr at det må være mange nok visninger og klikk i kampanjene for å med stor sannsynlighet kunne si hva som er best.

Når du har stilt inn dette er det bare å sette i gang eksperimentet.  

Det er verdt å nevne at du ikke kan bruke delt budsjett i Google Ads sammen med eksperimenter. Hvis du ønsker å kjøre et eksperiment på en kampanje som benytter seg av et delt budsjett må du først fjerne kampanjen fra det delte budsjettet før du begynner å sette opp et kampanjeutkast.

Husk også at eksperimenter i Google Ads kun fungerer på kampanjenivået. Det betyr at hvis du for eksempel ønsker å teste nye annonser, må du kopiere en original kampanje og endre annonsene i det nye kampanjeutkastet.

4 ting det er viktig å huske på

#1 Hva skal testes?

Før du setter opp et eksperiment i Google Ads er det viktig å prioritere hva slags variabler du ønsker å teste og hvordan du ønsker å teste disse variablene. 

Det er lurt å begynne med å teste de variablene som mest sannsynlig vil påvirke resultatene dine i størst mulig grad. Budstrategier og annonseutvidelser er 2 åpenbare variabler du kan begynne med å teste først.

La oss si at vi har dynamisk søkeannonser i en DSA-kampanje som vi kjører med en manuell budstrategi. Resultatene er bra, men vi ønsker at resultatene blir enda bedre. Siden vi vet at valg av budstrategi kan påvirke resultatene i stor grad ønsker vi å begynne med å teste hva slags resultater vi får med en automatisk budstrategi før vi tester andre variabler. 

Vi bestemmer oss derfor for at vi ønsker å teste variabelen; budstrategi, og vi ønsker å gjøre det ved å sette opp et utkast som benytter budstrategien Maksimer antall konverteringer. 

Andre ting du kan teste er:

 • Budgivning
 • Annonsetekster
 • Annonseutvidelser

#2 Test få variabler av gangen

En annen ting det er viktig å tenke på når du skal sette opp eksperimenter er at du ikke tester for mange variabler på en gang. Tester du for mange variabler på en gang er det vanskelig å få oversikt over hvilke variabler som førte til hvilke resultater i ettertid når du skal analysere resultatene.   

Hvis vi tester både nye annonsetekster, nye landingssider og ny budstrategi i samme eksperiment er det vanskelig i ettertid å vite om hva det var som førte til de positive endringene. 

Ved å teste få ting samtidig er det lett å få et raskt overblikk over resultatene, samtidig som det tvinger en til å begynne med de viktigste eksperimentene først.  

#3 Overvåk resultatene fra eksperimentet

Etter at eksperimentet er satt i gang kan du overvåke og sammenligne resultatene eksperimentet oppnår med den opprinnelige kampanjen. Det kan du gjøre ved å se på resultatene i et resultatkort som du får tilgang til.

#3 Overvåk resultatene fra eksperimentet - eksperimenter i google Ads

Hvis du får bedre resultater med eksperimentet enn med den opprinnelige kampanjen, kan du vurdere å bruke innstillingene i eksperimentet i den opprinnelige kampanjen. Du kan også velge å konvertere eksperimentet til en ny kampanje med samme datoer og budsjett som den opprinnelige kampanjen, og sette den opprinnelige kampanjen på pause.

Hvis resultatene er dårligere kan du velge å avslutte eksperimentet. Uansett hva du velger å gjøre er det viktig at du har nok data til å ta en riktig avgjørelse.

#4 Analyser resultatene og bruk innsikten 

Et eksperiment bør vare lenge nok til at det er nok data for å kunne si noe sikkert om resultatet. Ofte innebærer det at eksperimentet bør vare i minst 30 dager før du begynner å trekke konklusjoner om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Gjerne lenger. 

Før du begynner å analysere tallmaterialet som eksperimentet har samlet inn, er det viktig at du har nok materiale å analysere. Derfor er det viktig at du venter med dataanalysen til tallene er statistisk signifikante. 

Det at tallene er statistisk signifikante betyr at resultatet du har oppnådd ikke er et resultat av tilfeldigheter, og at du kan forvente å få lignende resultater i fremtiden.

Google viser deg når tallene er statistisk signifikante ved å vise en blå stjerne ved siden av tallene du analyserer. Nedenfor kan man se at konverteringer og konverteringsfrekvens (Konv.frekv) er statistisk signifikante fordi disse tallene er markert med en blå stjerne. 

#4 Analyser resultatene og bruk innsikten - eksperimenter i Google Ads

Samtidig ser vi at verdi per konvertering ikke er statistisk signifikant fordi dette tallet mangler en blå stjerne. Da kan det være lurt å kjøre eksperimentet litt lenger slik at denne også blir statistisk signifikant. 

#4 Analyser resultatene og bruk innsikten 2 - eksperimenter i Google Ads

Når du har kjørt et vellykket eksperiment er det viktig at du utnytter kunnskapen du har tilegnet deg i nye fremtidige kampanjer. Hovedpoenget med å eksperimentere er å lære nye ting som kan ta annonseringen din til et høyere nivå og skape bedre resultater. 

Hvilke data kan du hente ut fra et eksperiment?

Liker du ikke å knuse tall, eller hater du statistikk, må du se bort nå. 

Etter at et eksperiment er avsluttet, er det viktig å forstå hvordan eksperimentet har gjort det i forhold til den originale kampanjen. Dette for å kunne ta en veloverveid beslutning om du skal bruke endringene, eller forkaste dem.

For å forstå hvordan det har gått er du nødt til å analysere resultatkortet og sammenligne tallmaterialet til eksperimentet mot den originale kampanjen. 

Igjen er det viktig at det er nok data til at du kan ta avgjørelsen på riktig grunnlag. Ved at tall har en P-verdi som er lavere enn eller lik 5% (0.05) så er de statistisk signifikante. Det betyr at dataene dine mest sannsynlig ikke kan tilskrives tilfeldigheter, og eksperimentet kommer til å oppnå lignende resultater i fremtiden hvis det gjøres om til en kampanje. 

I tilfellet nedenfor er P-verdien på 0,9% (0,009). Vi kan derfor stole på tallene siden de er statistisk signifikante..  

Hvilke data kan du hente ut fra et eksperiment? - eksperimenter i Google Ads

Det vi kan lese ut av denne dialogboksen er at eksperimentet har gitt 193 konverteringer, mens den originale kampanjen har gitt 245 konverteringer. Det betyr at eksperimentet fikk 21%  færre konverteringer enn den originale kampanjen i det aktuelle tidsrommet.  

Tallene som står i klammeparentes [-36%, -6%] viser konfidensintervallet. 

I dette tilfellet er den mulige rekkevidden for resultatforskjellen som kan forekomme mellom eksperimentet og den originale kampanjen en nedgang i antall konverteringer et sted mellom -36% og -6%.

Hvilke data kan du hente ut fra et eksperiment? 3- eksperimenter i Google Ads

Du kan endre hvilke beregninger du ser på i resultatkortet ved å bruke rullegardinmenyen du ser ved siden av navnet på bergningen.

Hvilke data kan du hente ut fra et eksperiment? 4- eksperimenter i Google Ads

Du kan hente ut informasjon om følgende beregninger i resultatkortet:

 • Visninger
 • Klikk
 • CTR
 • Gjennomsnitts CPC
 • Kostnad
 • Alle Konv
 • Konverteringer
 • Konverteringsfrekvens
 • Kostnad per konvertering
 • Konverteringsverdi / kostnad
 • Konverteringsfrekvns fra visninger (Visningskonverteringer)
 • Verdi/konvertering

3 tips til hva du bør teste 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva man bør teste, da alle bedrifter og organisasjoner har ulike behov og utfordringer. Men det er noen ting som både er mer naturlig og fornuftig å teste.
Ofte henger det sammen med at det kan gi betydelig forbedringer for resultatene dine. 

 Her er  3 forslag på hva du kan begynne å teste:

#1 Budstrategier

Google Ads tilbyr flere budstrategier som er skreddersydd etter hva slags mål du prøver å oppnå. 

Med eksperimenter i Google Ads kan du finne ut av hvilken budstrategi som gir deg best resultater med utgangspunkt i om fokus ligger på å oppnå flest mulige visninger, klikk eller konverteringer. 

Automatiske budstrategier kan hjelpe deg med å øke antall klikk eller antall konverteringer, men det hender også at de åpenbart bommer. Derfor er budstrategi noe av det første vi vil anbefale å eksperimentere med.

#2 Landingsider

Hvordan ulike landingssider responderer på trafikken som annonsene sender er også en test vi anbefaler som bør være høyt oppe på listen av hva man bør teste først. 
Kanskje problemet med Google Ads kampanjer som konverterer dårlig ligger i en dårlig landingsside. Hva med å teste en annen side?

#3 Annonseutvidelser

Ulike budskap i annonseutvidelser er også noe som du bør komme i gang med å teste. Hvilke landingssider skal annonseutvidelsene lede til og hva er den beste teksten for å oppnå målet ditt. 

Sett opp et eksperiment og begynn innsamlingen av data i dag. 

Hvordan kommer jeg i gang?

Det å komme i gang med eksperimenter i Google Ads krever litt innsats, og her er noen tips for å hjelpe deg på vei.

Har du satt opp noen eksperimenter som har feilet og har du samtidig klødd deg i hodet og blitt overrasket over at resultatene ikke ble som forventet? Da har du kommet godt i gang.

Det viktigste er dog at man alltid tester så mye som mulig og aldri slår seg til ro med at nå kan ikke kampanjene mine prestere bedre. 

Når du skal komme i gang med eksperimenter i Google Ads, har vi følgende tips for hjelpe deg med å komme i gang.

 • Eksperimenter trenger en innkjøringsperiode for å prestere bra
 • Velg kampanjer som har mye trafikk slik at du får raskere resultater
 • Velg tester som kan påvirke resultatene
 • Test få variabler på en gang.
 • Test jevnlig for å se resultater over tid
 • Gå gjennom eksperimentene - både de som går bra og de som går dårlig

Å jobbes systematisk og jevnt med å teste vil over tid gi deg bedre resultater. Vi anbefaler at du tester på både Google og andre kanaler du bruker.


Ta kontakt med oss om du ønsker å komme i gang med eksperimenter i Google Ads.

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024