4 tips for etiketter i Google Ads

27.09.20


11 minutter

Etiketter er et "multi-tool verktøy" som gjør at du kan jobbe mer effektivt med kampanjene dine i Google Ads. Etiketter kan brukes til å organisere kampanjer, grupper, søkeord eller annonser i egendefinerte kategorier, eller til å automatisere enkelte oppgaver. I dette blogginnlegget går vi gjennom 4 bruksområder for etiketter som vil forenkle arbeidsdagen din.

Hvordan lager du etiketter?

Det er samme fremgangsmåte for å lage etiketter i Google Ads, enten du skal lage disse for kampanjer, annonsegrupper, søkeord eller annonser.  

Nedenfor viser vi hvordan du lager nye etiketter som skal brukes på noen kampanjer.

Huk av i boksen ved siden av kampanjene for å lage nye etiketter.

Du lager nye etiketter ved å krysse av i boksen ved siden av de kampanjene du vil merke med en etikett.

Klikk på menypunktet Etikett for å åpne dialogboksen. Så klikker du på NY ETIKETT.

Deretter klikker du på menypunktet “Etikett” etterfulgt av “NY ETIKETT” i dialogboksen.

Slik velger du navn, farge og beskrivelse på etiketter i Google Ads.

Så velger du navn, farge og beskrivelse. Til sist klikker du på “OPPRETT” for å lage den nye etiketten. Kampanjene er nå merket med etikettene du nettopp lagde

For å bruke etiketter som er opprettet fra før, så huker du av i boksen ved siden siden av de kampanjene du ønsker å merke.

Så klikker du på “Etiketter” og dialogboksen med ferdige etiketter åpner seg. Så markerer du i firkanten ved siden av etikettene du ønsker å bruke og klikker på “OPPRETT”. 

Hva brukes etiketter til?

Etiketter i Google Ads er som en sveitsisk lommekniv. De hjelper deg med mange arbeidsoppgaver. 

Oppsummert kan vi si at etiketter har 4 bruksområder:

  1. Få bedre oversikt
  2. Kategorisering og organisering
  3. Rapportering på segmenterte elementer
  4. Automasjon og regler 

Få bedre oversikt

Når man jobber med Google Ads eller Microsoft Ads håndterer man mye informasjon. 

Hvorfor man pauset et søkeord som konverterer bra er vanskelig å huske 4 uker etter at søkeordet ble pauset. I ettertid husker man ikke om det ble pauset av en god grunn, eller om det er pauset fordi noen gjorde en feil og søkeordet egentlig burde være aktivt.

Ved å bruke etiketter til å loggføre viktige handlinger reduserer man sannsynligheten for feil og usikkerhet i ettertid. Det er også lurt å bruke en kort og selvforklarende tekst på etikettene fordi dette gjør det lett å ha oversikt i kontostrukturen.

Hvor mange etiketter bør jeg ha? 

Du kan ha så mange etiketter du vil ha. Likevel er det lurt å ikke ha for mange da dette lett fører til at du ikke bruker dem fordi du mister oversikten. Da mister etikettene sin funksjon med å være et konrollverktøy.

Vi foreslår å bruke følgende etiketter for å få bedre oversikt:

Pauset

Å pause elementer som ikke fungerer er en viktig del av arbeidet med Google Ads. Derfor er det lurt å ha en etikett med beskrivelsen “Pauset” som kan brukes når man pauser en kampanje, annonsegruppe, søkeord eller annonse. 

Konsulent

Er det flere konsulenter som jobber på en konto er det lurt å bruke etiketter for å vise hvilke konsulenter som har ansvar for de forskjellige områdene. 

Nedenfor er eksempler på hvordan man kan navngi slike etiketter. Man kan gjerne bruke forkortelser for å spare plass.

Konsulent: Nicholas Karlsen

Konsulent: NK

Konsulent: Trine Lium

Konsulent: TL

Start & sluttdato og Budsjetter

Hvis det er knyttet bestemte datoer til når ulike kampanjer skal starte og stoppe er det lurt å merke disse kampanjene med egne etiketter. Er det også satt av unike budsjetter for disse kampanjene bør dette også merkes med en etikett.

Kategorisering og organisering

Det å kategorisere elementer med etiketter er lurt fordi du får bedre oversikt. I tillegg blir det lettere å rapportere på de segmenterte elementene du ønsker mer innsikt om.

Noe du kan kategorisere og segmentere med etiketter er: 

Testing av annonsebudskap

Etiketter er et flott verktøy når det gjelder å teste og optimalisere ulike annonsebudskap opp mot hverandre. 

La oss si at du ønsker du å teste hvordan annonser som fokuserer på “Fri frakt” gjør det kontra annonser som fokuserer på “Gratis frakt”. Fremgangsmåten er like enkel som den er genial. Du lager en etikett som heter “Fri Frakt” og en etikett som heter “Gratis Frakt”. Så merker du de ulike annonsene med hver sin etikett avhengig av hvilken kategori annonsen tilhører. 

Etter at annonseringen er over filtrerer du annonsene etter hva slags etikett de er merket med. Da er det lett å se om det samlet sett er annonsene med “Fri frakt” i teksten eller “Gratis frakt” i annonseteksten som samlet sett har gjort det best.

Sommerannonser & Høstannonser

La oss si at vi driver et hotell og ønsker å fokusere på ulike budskap i annonsene avhengig av om det er sommer eller høst. 

Om sommeren ønsker vi å fokusere på hotellets “fantastiske bademuligheter” i annonsene og om høsten ønsker vi å fokusere på “gode turmuligheter”. 

Når sommeren går over til høst, så setter du annonsene med sommerbudskap på pause og starter annonsene med høstbudskap.

Ved å tilpasse annonsebudskapet i forhold til sesong får du hyperrelevante annonser istedenfor “kjedelige og generiske” annonser som er like hele året uavhengig av sesong.

Ved å merke annonsene med etiketter avhengig om de fokuserer på “fantastiske bademuligheter” eller “gode turmuligheter” så kan vi sammenligne resultatene fra de ulike sesongene mot hverandre og se hvilken sesong som ga det beste resultatet.

Kampanjeperioder

Mange annonser skal kun vises i kortere perioder, for eksempel med et spesifikt kampanjebudskap.

Det er nettopp ved slike scenarioer at etiketter kommer til sin rett. 

Nedenfor er eksempler på etiketter du kan lage for å bruke på ulike annonser som skal vises i ulike kampanjeperioder: 

“Kampanje: 01.01.20 - 31.08.20”

“Kampanje: 1.januar - 31 august”

“Helg” 

“Ukedager” 

“Julekampanje”, 

“Påskekampanje” 

Ulike annonsetyper

Etiketter kan også brukes til å sammenligne ulike annonsetyper mot hverandre. Ved for eksempel å merke dynamiske søkeannonser (DSA) med etiketten “DSA” og vanlige tekstannonser som på engelsk kalles for Expanded Text Ads med “ETA” kan vi sammenligne hvordan disse typene gjør det mot hverandre. 

I tillegg til å kategorisere annonser og sammenligne resultater i forhold til kampanjeperioder kan disse etikettene brukes til å starte og stoppe annonser automatisk.

Rapportering på segmenterte elementer

Å gruppere kampanjer, grupper, søkeord og annonser i egne kategorier ved hjelp av etiketter gjør det lett å analysere og finne innsikt om disse segmenterte kategoriene i etterkant. Du kan raskt filtrere og opprette rapporter om de kategoriene du synes er mest interessante.   

Etiketter gjør det mulig å sammenligne de segmenterte kategoriene med hverandre.

I det følgende eksempelet ser du hvordan du bruker etiketter for å sammenligne resultatene til annonser som har kjørt i 2 ulike kampanjeperioder. 

Nedenfor ser du hvordan du går frem for å finne informasjon om de annonsene som er merket med etikettene “Kampanje: 03.03.20 - 26.03.20” og “Kampanje: 03.10.19 - 03.11.19”

For å finne frem til disse etikettene følger du følgende fremgangsmåte.

Slik bruker du filter på etiketter i Google Ads for å finne bestemte annonser.

Klikk på “LEGG TIL FILTER”.

For å finne etiketter i Google Ads klikker du først på Attributter og så på etikett.

Så klikker du på feltet som heter “Attributter” og scroller deg ned til feltet som heter “Etikett”.

Deretter må du velge hvilke betingelser eller filtre som skal gjelde for de etikettene du er interessert i å finne informasjon om.

Slik bruker du filter i Google Ads for å finne informasjon.

For å finne annonser som er merket med bestemte etiketter må du først velge hvilket filter du ønsker å bruke for å finne annonsene du er interessert i. I bildet ovenfor står filteret på “inneholder noen”.   

Deretter må du finne de annonsene som er merket med de etikettene du ønsker å rapportere på. Du kan enten søke etter etikettene i søkefeltet, eller finne disse manuelt ved å scrolle deg gjennom listen med etiketter .

Filtrering av annonser

Du kan velge mellom 3 filtre som vil gi ulikt resultat: 

For å finne frem til etiketter i Google Ads kan du bruke 3 filtertyper.

De 3 filtrene du kan velge mellom er:

  1. Inneholder noen
  2. Inneholder alle
  3. Inneholder ingen

Inneholder noen

“Inneholder noen” er en “Eller-funksjon”. Hvis du bruker dette filteret når du har huket av for flere etiketter i dialogboksen, så holder det at en annonse er merket med en av disse etikettene for å bli vist.  

Ved å bruke filteret “inneholder noen” så filtrerer man på de annonsene som enten inneholder den ene etiketten eller den andre etiketten.

Slik bruker du filtertypen "inneholder noen" på etiketter i Google Ads.

I dette tilfellet vil filteret “inneholder noen” ta med seg alle annonser som enten er merket med “Kampanje: 03.03.20 - 26.03.20 eller annonser som er merket med “Kampanje: 03.10.19 - 03.11.19”. 

Inneholder alle

“Inneholder alle” er en “Og-funksjon”. Hvis du bruker dette filteret når du har huket av for flere etiketter i dialogboksen så må annonsene som skal vises være merket med alle etikettene for å bli vist.

Hvis en annonse bare er merket med en etikett vil den ikke vises når vi bruker dette filteret.

Slik bruker du filtertypen "inneholder alle" på etiketter i Google Ads.

Inneholder alle vil ta med seg alle annonser som er merket med “Kampanje: 03.03.20 - 26.03.20” og “Kampanje: 03.10.19 - 03.11.19”

Inneholder ingen

Contains None er en “ikke-funksjon”. Dette filteret tar med seg alle annonser som ikke innholder en av disse etikettene. Resultatet som da vises er alle annonser ekskludert de annonsene som er markert med minst en av de valgte etikettene. 

Automasjon og styring av regler 

Etiketter kan også brukes til å starte og stoppe kampanjer, grupper, søkeord eller annonser på forhåndsbestemte tidspunkt ved hjelp av automatiserte regler. Regler er en funksjon i Google Ads som gjør det mulig å automatisere ulike handlinger når unike betingelser som du selv har valgt er oppfylt. 

Ved å bruke etiketter på bestemte annonser kan du planlegge at disse annonsene kun skal vises på bestemte tidspunkt. Dette gjør det mulig å tilpasse annonsebudskapet i annonsen i forhold til til sesongmessige faktorer. 

Eksempel 

La oss komme tilbake til eksemplet med hotellet vårt som tilbyr “fantastiske bademuligheter” om sommeren og “gode turmuligheter” om høsten.

Siden vi allerede har markert annonsene som skal vises om sommeren med etiketten “sommerannonser” og annonsene som skal vises om høsten med “høstannonser” er det lett å sette opp en automatisert regel som stopper annonsene som fokuserer på fantastiske bademuligheter den 31. juli, og starte annonsene som fokuserer på gode turmuligheter den 1. august.

Oppsummering

Etiketter er et fantastisk multi tool verktøy som har mange bruksområder. De to viktigste bruksområdene til etiketter er å hjelpe til med å få bedre oversikt i kontoen og automatisering av arbeidsoppgaver i Google Ads.

Det finnes ikke en måte å organisere bruken av etiketter på som passer for alle. Derfor er det viktig at du finner et system som fungerer for deg og måten du arbeider på.    

For å hjelpe til med organisering av etiketter bør du bestemme deg for en navnekonvensjon og holde deg til dette formatet. I tillegg kan du bruke forkortelser og fargekoder for lett å gjenkjenne bruksområder som er beslektet. 

Men det aller viktigste er å lære seg de grunnleggende egenskapene til etiketter og komme i gang. Jo mer du bruker etiketter, jo mer lærer du og kan bruke disse til mer avanserte arbeidsoppgaver.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe i forhold til å bruke etiketter i Google Ads, vi hjelper deg gjerne.

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024