Blå Kors fikk 400 % flere henvendelser med ny digital strategi og testing

02.06.22


5 minutter

En bevisst digital strategi og bredere testing ga Blå Kors´ lavterskel terapitilbud mange nye henvendelser.

I januar 2022 startet vi et samarbeid med Blå Kors om å øke kjennskapen og antallet henvendelser til deres terapitjeneste på nett, Blå Kors kompasset, som er et tilbud for dem som har vokst opp i et hjem med alkohol-/rusproblemer. 

Etter tre måneder var resultatene tydelige. Antallet henvendelser vedrørende terapi på nett hadde økt med 400 % sammenlignet med samme periode i fjor. 

Utfordring: Nå ut til riktig målgruppe 

En stor utfordring for Blå Kors har vært å nå ut til riktig målgruppe med sitt terapitilbud. Blå Kors kompasset er et lavterskeltilbud. Det vil si at unge tar direkte kontakt selv, de trenger ikke henvisning fra lege.

Web- og sosiale medier-redaktør i Blå Kors, Rachel Iren Mathisen Hosar, forteller at tidligere forsøk har vært begrenset til kortere kampanjer:

–Vi har kjørt kampanjer i sosiale medier tidligere, men da med en tydelig kampanjetankegang over en kortere periode, uten særlig testing av flere variabler. Tidligere resultater taler for seg selv. Vi måtte endre på måten vi nådde ut til potensielle brukere på. 

3 viktige grep som gjorde at vi lyktes i sosiale medier

I Digital Opptur elsker vi utfordringer som dette. Det som ofte går igjen er at de riktige grepene ikke nødvendigvis trenger å være veldig omfattende eller dyre. Det handler mye om en bevissthet rundt hvilke muligheter som ligger i sosiale medier. 

La oss se på tre viktige grep som ble gjort innen digital strategi.

1: Always on 

Veldig mange er vant til å tenke på markedsføring gjennom begrensede kampanjeperioder. Vi har mye mer tro på en kontinuerlig tilstedeværelse i sosiale kanaler – always on.

På den måten kan man sørge for at kompliserte budskap blir formidlet over tid uten forhastede beslutninger omkring budskap og publikum. Med en slik metode kan man endre på både budskapet, materialet og publikummet underveis. 

Dette er ikke en dyrere måte å jobbe på, men mye smartere. 

2: Bevisst forhold til kundereisen

Blå Kors kompasset ønsket å nå ut til en veldig spesifikk målgruppe. For å nå disse menneskene jobbet vi aktivt med kundereisen.

Den er delt inn i fasene se, undersøke, handle og like. I praksis betyr dette at vi klassifiserte brukere basert på interessen for innhold tidlig i kundereisen: Hvis noen engasjerer seg i innhold tidlig i kundereisen, får de se mer. Hvis de ikke gjør det, ekskluderes de fra videre spredning. 

3: Testing 

Det er ingen kanaler som er bedre tilrettelagt for testing av innhold enn sosiale medier. Publikum, bilder, videoer, tekster og plasseringer kan testes uten at prisen trenger å bli noe dyrere. 

Med Blå Kors kompasset jobbet vi med et mest mulig åpent sinn. Når materiale skal testes i sosiale medier kan variablene være små, men likevel ha stor betydning. Til sammen ble det kjørt 78 varianter av annonsene på Facebook, Instagram og Snapchat. Og resultatene var svært gode.

Bildet viser et utvalg av annonser som ble brukt i sosiale medier.
Vi testet 78 versjoner av annonsene for Blå Kors kompasset i sosiale medier. Det ga veldig gode resultater og 400 % flere henvendelser.

Stor pågang med ny digital strategi

For Blå Kors kompasset har endringen av strategi vært viktig, og kampanjene ga resultater. 

–Vi er kjempefornøyde! Etter endringene som ble gjort i år har Blå Kors kompasset måttet omorganisere sin virksomhet for å tilpasse oss til nye henvendelser. Vi har rett og slett gått fra å ha åpen kapasitet til nå å ha ventelister. Det gjør at vi må gjennomføre flere avklaringssamtaler, men det er positivt når vi ser at vi treffer målgruppen. Vårt mål er å kunne hjelpe flest mulig, sier Hosar. 

Bilde viser statistikk over henvendelser fra 2020 til 2022, hvor det fremkommer at ny digital strategi har gitt en stor økning.
Etter at vi endret digital strategi for sosiale medier, opplevde Blå Kors et tydelig oppsving i antall henvendelser.

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024