Dette må styreledere og daglig ledere kunne om Google Ads

19.01.21


7 minutter

Hvis du er styreleder eller daglig leder i en bedrift har du ikke bare et ansvar for å vite om det som påvirker resultatene, men også en plikt til å sørge for at bedriften går best mulig. Og for mange bedrifter og personer er søk på Google noe som påvirker hva vi kjøper av hvem.

I dette innlegget skal vi gå konkret gjennom hva du som leder må kunne om Google Ads. For det er ikke alle detaljer du trenger å vite om, men som leder er det noen prinsipper og muligheter du bør kjenne til.

Hvor synlig er dere i søk

Det er anslått at vi alle sammen gjør rundt 3,5 milliarder søk hver eneste dag, som tilsvarer over 40.000 søk pr sekund, på Google. Dette er globale tall, men også i Norge blir det gjort mange søk hver dag. Og annonsene du ser øverst får en stor andel av klikkene når vi søker. Ofte får nettsider mellom 50 og 70 prosent av trafikken sin fra Google søk - som sier mye om hvor utrolig viktig trafikk-kilde og kanal Google er for mange bedrifter.

Så, hvor lett er det å finne bedriften din når jeg søker? Og vet du hvilke ord jeg bruker når jeg leter etter deg?

For å svare på dette må du blant annet tenke gjennom hva jeg kaller produktene og tjenestene deres. Bruker dere de samme eller andre navn på de?

Du må også tenke gjennom hvordan nettsiden din er bygget opp og innholdet der. For trafikken fra søk og annen digital markedsføring kommer ofte inn på nettsiden din, og da må nettsiden din overta jobben med å skape verdi.

Les også: Forskjellen på push og pull markedsføring

Hvor mye penger bør dere bruke?

På Google Ads bestemmer du selv hvor mye penger du vil bruke. Budsjettene settes pr kampanje pr dag.

Den vanligste måten å betale på i Google Ads er pr klikk, men det er noen kampanjetyper hvor du betaler pr visning f.eks. på YouTube.

I tillegg finnes det budstrategier hvor du setter en maks kostnad pr konvertering eller lønnsomhet, men det brytes egentlig bare ned til en kostnad pr klikk.

Når du selv setter budsjettene betyr det at du kan gi én kampanje mer penger enn en annen kampanje. På den måten kan du skille på kampanjer som annonserer for noe du tjener mye penger på og andre som ikke er like lønnsomme. Du bør altså ikke gi alle kampanjene samme budsjett.

Konverteringer - og mer presist, verdien av én konvertering eller transaksjon, forteller deg hvor mye inntekter Google Ads har bidratt med. Det gir deg grunnlaget til å se på forholdet mellom inntekter og kostnader. Er det lønnsomt?

Jeg mener at hvis du tjener 10 kroner for hver krone du bruker på Google Ads, så bør du bruke mer penger og øke budsjettet ditt. Men hvis du bare tjener 2 kroner pr krone du bruker på annonsering så burde du stramme inn og få bedre lønnsomhet. Her vil dine krav til lønnsomhet og avkastning påvirke om du bør justere budsjettet.

Disse tallene bør du følge med på

Det er mange tall i Google Ads og digital markedsføring, og det er ikke uvanlig med diskusjoner om hvilke tall som er viktige å følge med på.

Men noen er mer udiskutable, og et av de er konverteringer, og aller helst konverteringsverdi.

Konverteringer er noe du setter opp i Google Ads eller Google Analytics som måler en ønsket handling til en bruker. Det kan være et kjøp i en nettbutikk, fylt ut et kontaktskjema eller lastet ned en brosjyre.

Uansett hva konverteringen din er så vil det å oppnå en konvertering være gunstig og bra. Så blir neste spørsmål; til hvilken pris? Er det lønnsomt?

Derfor kan det være lurt å prøve å sette verdi på konverteringene. Hva kan det være verdt at noen kontakter dere? Eller laster ned en brosjyre? Verdien vil selvfølgelig variere, men greier du å finne et snitt så kan du mye lettere måle lønnsomheten og hvor mye penger du bør bruke.

Kostnadene er selvfølgelig også viktig å følge med på. Hva er det verdt at noen klikker på annonsen din, og greier du å tjene penger på det? Her vil det selvfølgelig være store variasjoner avhengig av lønnsomhet. Søkeordene Kredittkort og Forbrukslån er aktørene villig til å betale mange hundre kroner pr klikk for, men det er fordi de tjener penger på det.

Hvis det er rekkevidde og synlighet som er viktig for deg så bør du følge med på antall visninger, hvor mange klikk og hva som er klikkraten (CTR). For Display er normalt en klikkrate på over 0,1% helt greit, mens klikkraten bør være mye høyere på Søkeannonser.

For søkekampanjene dine bør du følge også følge med på kvalitetspoengene for hvert søkeord. Faller det under 3 begynner det å bli så lavt at du bør ta grep. Greier du å fikse slik at det blir bedre, eller er det kanskje slik at det ikke er relevant og du bør ta det bort?

I tillegg kan det være smart å følge med på hvor mye annonsene dine blir vist. Uten begrensninger i budsjett bør annonsene dine jo bli vist 100% når noen søker etter søkeordet ditt. Men både budsjett og kvaliteten på annonsene avgjør hvor mye du blir vist. Det kan du sjekke i kolonnene

  • Visningsandel for søk
  • % visninger absolutt topp
  • % visninger topp

Jo høyere disse tallene er jo oftere blir du vist. Er de veldig lave bør du gå gjennom og se hva det er som trekker det ned og vurdere om du skal gjøre justeringer.

Disse kravene bør du stille som leder

Digital markedsføring - og kanskje spesielt Google Ads - er veldig dynamisk med kontinuerlig endringer. Det gjør det tidkrevende å drifte kampanjer, men tid er viktig.

Som leder kan du har ulike tilnærminger til hvor detaljert du vil involvere deg. Uansett om Google Ads-kontoen dere driftes av dere selv, eller av et byrå bør du som leder jevnlig ha oversikt over de mest sentrale tallene og resultatene.

Overordnet bør du jevnlig få oversikt over inntekter, kostnader, lønnsomhet og utvikling i søkevolumer. Er det flere som søker etter selskapet deres i år enn i fjor? Er det en kategori som har veldig mange flere eller færre søk? Har etterspørselen endret seg eller påvirkes du av konkurrentene dine?

Du bør også kunne forvente - og kreve - at annonser er oppdatert. Det skal ikke stå sommersalg i oktober, eller være annonser for varer som ikke lengre er på lager. Husk at dette krever tid og en god struktur.

Som leder bør du også fokusere på at Google Ads henger sammen med hva dere gjør ellers i bedriften. Har dere en kampanje i butikk bør det også komme frem når noen søker etter dere.

Du bør også stille krav - og se resultater av testing. Sørg for at det er rutiner og planer for å teste jevnlig. Enten om det er budskap i annonsene, landingssider eller plassering. Får dere bedre resultater hvis dere endrer noe i kampanjen?

Igjen husk at slik testing tar tid, men gjort riktig kan det gi veldig gode resultater. Du bør stille krav om å få presentert hypotesene og resultatet av testene. Kanskje det forteller dere noe som kan brukes i andre sammenhenger også.

Vi mener også at du som leder bør være opptatt av de som jobber med Google Ads-kontoen din er faglig oppdatert. Når var de sist på et kurs? Har de et fagmiljø å diskutere med? Dette er viktig for å henge med i utviklingen og skape de gode resultatene.

Endringene innen både Google Ads - og innen digital markedsføring - skjer så fort at en av suksessfaktorene er å holde seg faglig oppdatert. Ofte hjelper det også på motivasjonen og resultatene.

Det kan virke mye å sette seg inn i, men bruker du litt tid på det - sammen med flinke folk i bedriften din eller samarbeider med et byrå, så vil du både lære og se at det gir gode resultater. Hvis du ønsker å snakke om hvordan Google Ads eller digital markedsføring kan hjelpe din bedrift er det bare å ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024