Responsive søkeannonser i Google Ads

14.06.21


8 minutter

Responsive søkeannonser er søkeannonser som Google tilpasser automatisk etter hva det søkes etter, og hva som fungerer best. Google anbefaler alltid å ha minst en responsiv søkeannonse i hver annonsegruppe, og nå er denne annonsetypen også blitt standardformatet når du skal sette opp søkeannonser i Google Ads.

Hva er egentlig en responsiv søkeannonse, og hvorfor bør du bruke det? Det skal vi fortelle deg her!

Hva er responsive søkeannonser?

Responsive søkeannonser (RSA) er tekstannonser som består av mange flere overskrifter og beskrivelser enn det er i vanlige tekstannonser. Google setter så sammen overskriftene og beskrivelsene som Google tror gir de beste resultatene i hvert enkelt søk. Dette baseres på hva Google anser som mest relevant, og også hva som tidligere har fungert best.

For den som søker vil annonsen se lik ut som en vanlig tekstannonse, men når du setter den opp kan du skrive inntil

  • 15 overskrifter
  • 4 beskrivelser

Responsive søkeannonser er nå den nye standarden for tekstannonser når du skal skrive nye annonser i Google Ads. Du kan fortsatt laste opp vanlige tekstannonser, men Google anbefaler at du alltid har minst en responsiv søkeannonse i hver annonsegruppe.

Det kan være inntil tre responsive annonser i hver annonsegruppe.

Fordeler med responsive søkeannonser

Det finnes mange fordeler med å bruke responsive søkeannonser. 

Først og fremst viser tidligere erfaringer at slike søkeannonser ofte har gode klikk- og konverteringsrater. Dette påvirkes av at relevansen mellom søketerm og annonse kan bli enda tydeligere når Google selv får matche søketerm og annonse-elementer. I tillegg får Google også teste og prioritere de kombinasjonene som fungerer best. 

Mange opplever også at Google ofte prioriterer å vise de responsive annonsene fremfor de vanlige tekstannonsene. 

Responsive søkeannonser gjør det også enklere å teste flere budskap, fordi du kan teste alle budskapene mot hverandre i en og samme annonsegruppe. Hvis du for eksempel ser at en overskrift har fått veldig lite visninger i forhold til de andre kan dette være et tegn på at Google mener den ikke fungerer så bra.

De responsive søkeannonsene gir også en mulighet til å ha flere ulike (men fortsatt relaterte) søkeord i samme annonsegruppe. Dette er mulig fordi du kan tilpasse en responsiv annonse til alle søkeordene i annonsegruppen.

I utgangspunktet anbefaler vi å samle søkeordene som har samme intensjon i samme annonsegrupper, men hvis du for eksempel ønsker å bruke automatiske budstrategier som krever en viss mengde data, kan det være en løsning å utvide hvilke søkeord du har med noe. Da er responsive søkeannonser en god løsning for å sikre god relevans.

Ulemper med responsive søkeannonser

Selv om det er mange fordeler med de responsive søkeannonsene er det også utfordringer knyttet til denne annonsetypen.

Med responsive søkeannonser har du ikke 100% kontroll på hvordan annonsen blir seendes ut og hvilke tekster som settes sammen. Dette kan gjøre at det er uaktuelt for noen annonsører og bedrifter. Vi mener likevel at det ikke er noe problem i forhold til brand safety, fordi du selv bestemmer alle tekstelementene.

Du får ikke detaljerte resultater for alle tekstelementer eller kombinasjoner, noe som er veldig dumt når du skal optimalisere annonsen. Du kan få en oversikt over antall visninger hvert element har hatt og du kan se hvilke kombinasjoner som har gjort det best, men dette baseres kun på visninger. Her må vi rett og slett stole på at Google faktisk viser de annonsene som også gir mest klikk og konverteringer.

Hvordan sette opp responsive søkeannonser

Å sette opp en responsiv søkeannonse i Google Ads er ganske enkelt, men det er noen ting du bør være obs på underveis.

Hvis du ikke allerede har en responsiv søkeannonse i annonsegruppen vil du få opp et forslag om å sette opp dette når du er i oversikten over annonser i en spesifikk annonsegruppe. Hvis ikke du får opp dette forslaget kan du klikke på den blå, runde knappen med plusstegn.

Slik ser det ut når du setter opp en responsiv annonse

Har du først kjørt vanlige tekstannonser i annonsegruppen din vil du se at Google allerede har lagt inn noen forslag til tekstelementer når du skal sette opp en responsiv annonse. Dette er basert på de andre annonsene i annonsegruppen og kontoen. Det er viktig å sjekke at dette stemmer, og du bør vurdere om det er noe du skal endre på eller legge til.

Feltene som skal fylles inn for å sette opp en responsiv annonse er følgende: 

Nettadresse og visningsadresse

Først fyller du inn endelig nettadresse og eventuelt en visningsadresse hvis du ønsker det. 

Overskrifter

Så kan du fylle ut inntil femten ulike overskrifter. Anbefalingen fra Google er at du har minst 8, men jo flere du får skrevet jo mer kan Google teste og jo bedre og mer relevant kan annonsen bli. 

Her står du fritt frem til å trekke frem det som er viktig med bedriften og produktene/tjenestene dine. Her er det fint å trekke frem flere ting som Google kan teste. Fungerer det for eksempel best å skrive “fri frakt” eller “gratis levering”?

Du bør passe på å få med søkeordet ditt i minst to av overskriftene, men også ha noen overskrifter uten søkeordene (helst minst tre). Det er mulig å ha ganske like overskrifter for å teste varianter av det, men minst fem av de bør være unike og ikke ha samme betydning som hverandre.

Husk at du bør ta med alle tre overskrifter du ville hatt med i en vanlig tekstannonse. Du bør ha med noen call-to-actions, noen overskrifter med søkeordet og noen med det du vil fremheve med bedriften.

I tillegg til vanlige tekstelementer kan du også teste overskrifter med innsetting av søkeord, lokasjon eller nedtellingsfunksjonen.

Beskrivelser

Etter at du har skrevet alle overskriftene du vil ha med kan du skrive inntil fire beskrivelser. Husk at du alltid bør ha minst to beskrivelser, da annonsene oftest vises med to.

For både overskriftene og beskrivelsene bør du tenke på at tekstelementene skal kunne stå godt alene og i kombinasjon. 

Feste et tekstelement 

Du kan også velge å feste et eller flere av tekstelementene for å sikre at dette alltid blir vist på valgt plassering. Dette gjør du ved å klikke på pin-ikonet bak tekstfeltet. Velg så hvilken plassering du vil feste elementet på.

Det er viktig å huske på at hvis du velger å feste et tekstelement vil du begrense Googles valgmuligheter, noe som kan gå utover annonsekvaliteten og relevansen. Men det er en veldig fin løsning hvis du har informasjon som alltid bør være med i annonsene.

Husk at hvis du fester noe i overskrift 3 har du ingen garanti for at denne alltid vil vises. Overskrift 3 er ikke alltid med på alle enheter og formater. Derfor bør du alltid bruke overskrift 1 og 2 hvis du skal feste noe. 

Du kan også feste flere overskrifter til samme posisjon, da vil det variere hvem av disse som vises for denne posisjonen. Hvis du har festet elementer til alle tre overskriftene og beskrivelsene vil du ikke kunne vise de tekstelementene som ikke er festet.

Klikk på pin-ikonet for å feste en overskrift eller en beskrivelse

Alternativer for annonsenettadresse

Til slutt kan du også legge til sporingstagger og andre alternativer for annonsenettadressen hvis du ønsker det. 

Følg med på annonsekvaliteten

På høyre side kan du se eksempler på hvordan annonsen blir seendes ut underveis i arbeidet. 

Her får du også en oversikt over annonsekvaliteten. Denne er viktig å følge med på når du setter opp annonsen, da denne endrer seg underveis. Kvaliteten går på en skala fra ufullstendig til utmerket. Du bør sørge for at kvaliteten på annonsen minst er “god” for å sikre at annonsen presterer best mulig.

Ved annonsekvaliteten kan du også se forslag til hva du kan gjøre for å forbedre annonsen.

Følg med på annonsekvaliteten når du skriver annonseelementene.

Resultater for ulike tekstelementer

Når annonsene har gått en stund og har fått samlet data, kan du se på resultatene fra de ulike elementene. 

For å få oversikt over dette klikker du på “se informasjon om elementene” under den responsive søkeannonsen.

Se informasjon om de ulike tekstelementene for den responsive søkeannonsen

Hvis du har mange visninger (som regel over 5000) over en periode på 30 dager har du en kolonne for resultater per tekstelement. Her kan du se hva som har fungert bra og hva som fungerer mindre bra, og som du bør vurdere å bytte ut. Hvis du ikke har så mange visninger får du kun oversikt over hvor mange visninger hvert enkelt element har.

Du kan også klikke på fanen for kombinasjoner, for å se hvilke kombinasjoner av elementer som er blitt vist mest. 

Bruk disse resultatene for å optimalisere annonsen ved å bytte ut de tekstelementene som fungerer dårligst. Du kan også bruke disse resultatene for å finne tekstelementer som du ønsker å sette sammen og teste i vanlige tekstannonser.

Har du noen spørsmål om responsive søkeannonser, eller er det noe annet i Google Ads du trenger hjelp med? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg! 

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024