Performance marketing

Performance Marketing – eller resultatbasert markedsføring – er ikke noe nytt, men det er fortsatt alt for få som virkelig jobber med fokus på lønnsomhet og resultater.

For oss er det viktig å kunne synliggjøre resultatene som er skapt og ha et tett fokus på at du ikke bruker mer penger enn du tjener. Da er det ikke lønnsomt.

Hva er performance marketing?

Kort fortalt er performance marketing resultatbasert markedsføring som sikter på å maksimere, eller som minimum sikre, lønnsomheten. Det betyr at du må tjene mer penger på markedsføringen enn det koster.

For å vite dette må vi ha tall og data på hvor mye du tjener. Dette kan i enkelte bransjer være komplisert enten fordi du ikke selger noe på nettsiden eller dere ikke samler inn nødvendige data.

Da er det lurt å bruke tid på å sette ambisjoner, mål og KPI-er slik at vi sammen vet hva vi skal styre etter og måles på. Det gjør det mulig å se seg tilbake og gjøre en vurdering på om vi nådde målet eller ikke.

Gjennom en kundereise er det viktig at du setter tilpassede mål slik at du får et riktig bilde på hvordan det presterer.

Så gjør vi mer av det som er lønnsomt – og mindre av det som ikke er lønnsomt.

Les mer om mål og KPI-er her.

Hvem passer performance marketing for?

Performance marketing passer best for de som er opptatt av lønnsomhet og som kan måle verdien gjennom nettsiden.

Nettbutikker og nettsider som ønsker leads og henvendelser har et godt utgangspunkt for å jobbe med performance marketing.

Hvor mye koster performance marketing?

For å jobbe optimalt med performance marketing bør du ha et dynamisk budsjett hvor du bruker litt mer så lenge det er lønnsomt.

Hvis du kan få 3 kroner tilbake for hver krone du bruker, bør du normalt gjøre det.

Dette kan høres vanskelig ut, men det er mest for de som er vant til faste budsjetter over lange perioder. Du vil oppleve en raskere vekst hvis budsjettet ditt kan styres etter lønnsomheten.

Kanalvalg i Performance Marketing

Når det gjelder performance marketing, er kanalvalget avgjørende for å oppnå optimal avkastning. Ved å velge riktig kombinasjon av disse kanalene og kontinuerlig optimalisere innsatsen basert på data, kan man oppnå bedre resultater og høyere avkastning på markedsføringsinvesteringen.

Her er noen av de mest brukte kanalene:

Google Ads

Google Ads er en kraftfull kanal for å nå ut til potensielle kunder gjennom søk, displaynettverk, og YouTube. Fordelene inkluderer høy målrettingsevne og detaljert sporing, mens utfordringene kan være høye kostnader per klikk i konkurranseutsatte bransjer.

I tillegg til annonsene på Google så ser vi at for stadig flere bransjer får gode resultater med Microsoft Ads.

Sosiale Medier

Facebook Ads gir muligheten til å målrette annonser basert på demografi, interesser og atferd. Dette gjør det til en ideell kanal for å nå ut til spesifikke målgrupper med skreddersydd innhold. Utfordringene her inkluderer å holde annonsene friske og relevante for å unngå annonsetretthet.

Plattformer som Instagram, LinkedIn og Twitter kan også være verdifulle kanaler for performance marketing. De gir mulighet til å engasjere med publikum på en mer personlig måte og kan være effektive for både B2C og B2B markedsføring.

E-postmarkedsføring

E-postmarkedsføring forblir en kostnadseffektiv kanal for å nå ut til eksisterende kunder og abonnenter. Effektiv bruk av segmentering og personalisering kan føre til høyere åpning- og klikkrater.

Måling og Analyse i Performance Marketing

Effektiv måling og analyse er avgjørende for å forstå og optimalisere performance marketing-kampanjer. Her er en detaljert oversikt over de viktigste aspektene:

KPI-er og Metrics

Nøkkelindikatorer (KPI-er) gir innsikt i kampanjens ytelse. Noen av de mest kritiske KPI-ene inkluderer:

 • CPA (Cost Per Acquisition): Denne måler kostnaden for å skaffe en ny kunde. Lavere CPA indikerer en mer kostnadseffektiv kampanje.
 • ROAS (Return on Ad Spend): Avkastningen på annonseutgifter viser hvor mye inntekt kampanjene genererer i forhold til kostnadene. En høy ROAS betyr at kampanjen er lønnsom.
 • CTR (Click-Through Rate): Prosentandelen av visninger som resulterer i klikk. Høy CTR indikerer at annonsene er relevante og engasjerende for målgruppen.

Andre viktige metrics kan inkludere konverteringsrate, kundens levetidsverdi (LTV), og engagement rate.

Verktøy og Teknologi

Å bruke riktig verktøy og teknologi er avgjørende for å samle inn og analysere data nøyaktig. Noen av de mest brukte verktøyene inkluderer:

 • Google Analytics: Gir omfattende innsikt i nettstedtrafikk og brukeradferd.
 • Conversion Tracking: Sporingsverktøy som Google Ads Conversion Tracking og Facebook Pixel hjelper med å måle konverteringer fra forskjellige kanaler.
 • A/B Testing: Tillater testing av forskjellige versjoner av annonser for å se hvilken som presterer best. Dette kan gjøres med verktøy som Google Optimize eller Optimizely.

Rapportering

Detaljerte og informative rapporter er essensielle for å evaluere kampanjenes effektivitet. En god rapport bør inkludere:

 • Sammenligning av KPI-er over tid: For å identifisere trender og mønstre i kampanjeprestasjonene.
 • Analyse av annonsens ytelse: En grundig evaluering av hvilke annonser og budskap som resonnerer best med målgruppen.
 • Innsikt fra A/B Testing: Resultater og lærdommer fra forskjellige testvarianter, som kan brukes til å finjustere fremtidige kampanjer.

Optimalisering

Dataene som samles inn fra måling og analyse, bør brukes til kontinuerlig optimalisering av kampanjene. Dette inkluderer:

 • Justering av budstrategier: Tilpasning av bud for å sikre at de mest kostnadseffektive metodene benyttes.
 • Forbedring av annonseinnhold: Justere annonsetekster, bilder og målretting basert på ytelsesdata.
 • Målretting: Finjustering av målgruppesegmenter for å bedre nå de mest verdifulle kundene.

Ved å fokusere på disse aspektene kan du sikre at dine performance marketing-kampanjer gir maksimal verdi og avkastning, samtidig som du kontinuerlig forbedrer effektiviteten basert på datadrevne innsikter.

Er du usikker på hvor mye du bør starte med eller ønsker hjelp til å legge en plan? Vi hjelper deg.

Lurer du på noe?


  På utkikk etter lesestoff?

  Meld deg på vårt nyhetsbrev
   
  Alle rettigheter reservert 2024