Case: Slik hjalp vi Blå Kors å nå 200.000 foreldre på Facebook

01.07.21


5 minutter

Noen tema er vanskeligere å snakke om enn andre. Blå Kors ønsket å bevisstgjøre foreldre om konsekvensene alkoholbruk har på barn. Med en god strategi klarte vi å nå 200.000 foreldre uten å provosere kommentarfeltet. 

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Selv har de erfart at temaet ikke alltid er like lett å snakke om til publikum. 

Smart strategi

For oss var det viktig med en smart digital strategi. Ømfintlige temaer har ofte en tendens til å slå motsatt vei dersom man ikke har gjort et grundig forarbeid. I slike tilfeller er det ekstra viktig å tenke kvalitet fremfor kvantitet når det kommer til publikum. Det var med andre ord viktig å treffe brukere som faktisk var foreldre med små barn. 

Slik jobbet vi 

Facebook har en omfattende publikumsvelger og store muligheter for testing. For oss var de viktig å nå ut til foreldre med i størst mulig grad differensierte budskap. Vi har sterk tro på å treffe ulike deler av publikum med ulike annonser. Kampanjen ble derfor inndelt i ulike målgrupper og ulikt materiale.

Ulike målgrupper

Vi valgte å teste på ulike alderstrinn. Publikummene ble delt inn etter barnas alder på følgende måte:

  • Gradvide
  • Foreldre til barn i barnehagealder
  • Foreldre til spedbarn
  • Foreldre til barn i første til fjerde klasse
  • Foreldre til barn i femte til syvende klasse
  • Foreldre til barn i ungdomsskolealder

Kundereise

I tillegg ønsket vi å differensiere publkum etter hvor de befant seg i kundereisen. På den måten kan man fokusere annonsebudsjettet der hvor det er størst sannsynlighet å oppnå suksess. Gjennom retargeting basert på tidligere aktivitet på Blå Kors sin nettside, Facebookprofil samt innhold på Facebook delte vi inn det totale publikummer inn i etter hvorvidt de befant seg i oppdage, undersøke, handle, eller like-fasen.

Materiale 

For å skape størst mulig oppmerksomhet brukte Blå Kors video for å nå ut til publikum. For å gjøre kampanjen mest mulig relevant ble det laget en egen video til hver av målgruppene omtalt overfor.

Resultater 

Gjennom video-annonsering på Facebook og Instagram nådde Blå Kors ut til over to hundre tusen foreldre. 

Kampanjen genererte over 30 000 klikk til informasjonssidene til en klikkpris på 1,3 kroner. 

Videoene hadde også en høy view through rate. Til sammen var det 24 300 som så videoene helt ferdig.

I kommentarfeltet ble det heller ikke observert noen kommentarer av negativ karakter. Den nøye utvelgelsen av publikum ga gode resultater.

Oversikt over trafikk til ladningssiden
Oversikt over hvilke publikum som responderte best.

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024