Fikk flere timebestillinger med annonsering på Google Ads

29.11.22


5 minutter

Etter en tre måneders testperiode med annonsering i søkemotor, oppnådde Psykologibistand en 1400 % økning i timebestillinger. 

Er du ikke synlig i Google og andre søkemotorer kan det være vanskelig for forbrukerne å finne bedriften din når de leter etter varene og tjenestene du leverer. 

Det var akkurat dette kunden vår ønsket hjelp med. Å bli funnet i søkeresultatet! Og det lyktes vi så absolutt med.

Flere timebestillinger med kveldstilbud og annonsering

Psykologbistand tilbyr psykologhjelp til privatpersoner. Et av konkurransefortrinnene deres er at kundene kan booke timer på ettermiddager og kvelder, og at man slipper lange ventelister. 

De ønsket at flere skulle bestille timer hos dem og ville se om økt synlighet på Google kunne bidra til dette. 

Synlighet i søkeresultatet kan oppnås på flere måter. Overordnet skiller vi mellom det som er betalt og det som er organisk. Vår jobb ble å sikre synlighet med betalte annonser på Google Ads, kombinert med noe rådgivning innen organisk SEO.

Kunden hadde allerede satt opp sporing av timebestillinger høsten 2020. Derfor hadde vi et sammenligningsgrunnlag klart fra start. Vi undersøkte søkeord og skrev annonser, og i april 2021 satte vi i gang en tre måneders testperiode. 

Vi evaluerte resultatene både underveis og i etterkant, og resultatene var svært gode. I perioder hvor Psykologbistand har hatt ledige timer, har vi derfor fortsatt med å annonsere på Google Ads etter testperioden.

Tydelig økning i antall konverteringer

I periodene med annonsering på Google Ads var det store økninger i konverteringer som ble registrert i Google Analytics:

Tidsperioden er 01.01.21 - 31.03.22. I denne perioden kjørte vi tre omganger med annonsering på Google Ads. 

Sammenlignes den første testperioden (april-juni) mot de tre foregående månedene, var det en økning på hele 1.400 % flere bestilte timer via skjemaet på nettsiden. Det ble ikke gjort andre markedsføringsaktiviteter eller annonsert i andre kanaler i denne perioden.

Viktigheten av denne synligheten i Google kommer også tydelig frem når vi ser på hvor konverteringene kommer fra i perioden januar-mars 2022: Hele 67 % av konverteringene kommer fra Google Ads, og 20 % kommer fra det organiske søkeresultatet i Google!

Kundens livstidsverdi

For slike tjenester som Psykologbistand leverer kan det tenkes at en kunde som konverterer ved å bestille en time, vil gjenta dette kjøpet ved å fortsette timebestillingene. 

Psykologbistand regnet ut at kundene i snitt bestiller 6,5 timer. Dermed kan man konkludere med at konverteringsverdien er betraktelig høyere enn kun den første konverteringen som registreres i Google Analytics.

Tips: Noen ganger kan vi bruke slike offline konverteringsdata til å gi Google enda mer informasjon å optimalisere ut ifra. I tilfellet med Psykologibistand ble det ikke gjort, grunnet sensitiv kundeinformasjon.

Flere timebestillinger med de riktige søkeordene

Når vi setter opp annonser på Google Ads jobber vi alltid strategisk med å finne ut hvilke søkeord vi bør ha annonser på. Det er viktig å være litt nysgjerrig. For eksempel spør vi:

  • Hva søkes det mest etter? 
  • Hvilke synonymer bruker forbrukerne? 

Dette er bare noe av det vi undersøker når vi setter opp en struktur i Google Ads. Når vi har kommet frem til det vi mener er gode og relevante søkeord, må vi rett og slett teste dem ved å se hva vi plukker opp av søketermer, samt hva vi får av konverteringer.

Bygger kontoen med prøving og feiling

Etter å ha kjørt annonsene en stund har vi fått mye data på de ulike søkeordene vi har i kontoen. Da blir det lettere å prioritere søkeordene som gir gode resultater, og sette resten på pause.

Et eksempel på dette i praksis: 

Under pandemien ble det viktig å belyse at Psykologbistand også har et onlinetilbud. Vi satt derfor opp annonser med søkeord som psykolog online og psykolog på nett. Disse førte dog ikke til konverteringer og ble derfor pauset underveis for å prioritere budsjettet på mer lønnsomme søkeord. 

Dette har tilslutt gitt en konto med færre søkeord, men hvor de søkeordene som gir konverteringer får budsjett nok til å fange opp flere av de relevante søkene.
Ønsker du også hjelp med å få flere timebestillinger? Ta kontakt med oss i dag!

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024