Digital strategi

Med en digital strategi legger du planer og setter mål for hva du ønsker med din tilstedeværelse digitalt. Dette blir sentralt i arbeidet fremover for å oppnå de målene som er satt.

Med så mange muligheter og en kundereise som stadig blir mer kompleks er det viktig med en god digital strategi.

Sammen kan vi stille de riktige spørsmålene slik at vi setter kursen rett vei og øker sannsynligheten for gode resultater.

Viktigheten av en Digital Strategi

En digital strategi er avgjørende for enhver moderne virksomhet. Den fungerer som et veikart som navigerer gjennom det komplekse digitale landskapet og gir klare retningslinjer for hvordan bedriften skal bruke digitale kanaler for å nå sine forretningsmål.

En godt utformet digital strategi kan forbedre merkevarebevissthet, øke kundelojalitet og drive salg.

Prosessen for å utvikle en Digital Strategi

Strategi er et langsiktig arbeid som blir best over tid, spesielt når du får gode data som du kan bruke til å justere og sette strategien din. Men det er fortsatt mye du kan starte med og her er noe av det vi tar med oss inn i arbeidet med å utforme en strategi.

Analyse av nåværende situasjon

En grundig analyse av bedriftens nåværende digitale tilstedeværelse og prestasjoner er det første steget. Dette inkluderer en SWOT-analyse for å identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler.

I tillegg så er ofte Søkeordsanalyser og Tekniske SEO-analyser gode grunnlag til å få verdifull data. Vi liker også å se på annonsekontoer som har vært aktive for å se hva som finnes av nyttig data der.

Ved å forstå hvor du står, kan du bedre planlegge hvor du vil gå.

Definere mål

Hva er suksess?

Målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbundne (SMART).

Dette kan inkludere mål som å øke nettsidetrafikken med 20% innen seks måneder, forbedre konverteringsraten med 15% eller oppnå en spesifikk avkastning på annonseutgifter (ROAS).

Jo tydeligere mål vi setter på forhånd, jo lettere er det å løpende evaluere hvor godt arbeidet fungerer.

Målgruppeanalyse

Detaljert innsikt i målgruppens demografi, atferd, interesser og behov er essensielt. Dette hjelper med å skreddersy budskapet for å resonere med målgruppen.

Bruk av verktøy som Google Analytics og sosiale medier innsikt kan gi verdifulle data for å forstå og segmentere publikum.

Kanalvalg

Du hverken kan eller bør (sannsynligvis) være på alle kanaler. Her vil svarene fra Målgruppeanalysen bidra til innsikt om hvilke kanaler som er de viktigste og trolig vil gi best resultater.

Velge de mest effektive digitale kanalene basert på målgruppen og målene er kritisk.

Dette kan inkludere SEO for organisk søk, Google Ads for betalt søk, sosiale medier for engasjement og merkevarebygging, e-postmarkedsføring for direkte kommunikasjon, og content marketing for å tiltrekke og engasjere publikum.

Innholdsstrategi

(Veldig) Godt innhold er fortsatt helt avgjørende. Det er derfor viktig å ha en plan for hvilket innhold som skal produseres og publiseres på hvilke tidspunkt og av hvem

Planlegging av innhold som skal publiseres på ulike kanaler for å engasjere målgruppen og drive handling.

Innholdet bør være relevant, verdifullt og konsistent. Dette kan omfatte bloggartikler, videoer, infografikk, podcaster, og sosiale medier innlegg.

Implementering

"Implement like hell" er et uttrykk som fortsatt står seg godt og som er med som en viktig faktor for at en strategi skal lykkes. Det holder ikke med grundig analyser og fine planer om ingenting blir laget og lagt ut.

En detaljert plan for gjennomføring av strategien bør utarbeides.

Dette inkluderer ressursallokering, tidslinjer og ansvar. Effektiv prosjektledelse og samarbeid på tvers av team er avgjørende for en vellykket implementering.

Måling og justering

Ting endrer seg - og da bør du også endre på arbeidet og planene. Det betyr ikke at du endre, for det er mulig å ha gode resultater over tid med en god strategi. Men du bør endre om dataene tilsier det.

Kontinuerlig overvåking og evaluering av strategiens effektivitet er essensielt.

Les mer om mål og KPI-er her

Bruk av KPI-er som konverteringsrate, bounce rate, CPA og ROAS hjelper med å spore fremdriften. Justeringer gjøres basert på data og innsikt for å sikre kontinuerlig forbedring og optimalisering av kampanjene.

Disse har lykkes

Etterhvert som den digitale strategien kjøres ut i praksis, vil data og resultater komme inn. Disse dataene er verdifulle for å måle og analysere hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Her er noen vi har jobbet med som har lykkes med sin digitale strategi.

Bibelselskapet: Utsolgte forestillinger

Bibelselskapet ønsket å øke billettsalget for en serie teaterforestillinger. Digital Opptur utviklet en målrettet digital strategi som inkluderte bruk av sosiale medier, e-postmarkedsføring, og søkemotorkampanjer. Gjennom nøye planlagt annonsering og innholdsproduksjon, klarte Bibelselskapet å nå nye målgrupper og generere stor interesse for forestillingene.

Strategien resulterte i utsolgte forestillinger, med en betydelig økning i billettsalg og engasjement på tvers av digitale kanaler. Dette caset demonstrerer effektiviteten av en godt gjennomført digital strategi for å oppnå konkrete forretningsmål.

For flere detaljer, kan du lese hele caset her.

Blå Kors: 400% økning i henvendelser

Blå Kors hadde som mål å øke antall henvendelser for sine hjelpetjenester. Digital Opptur utviklet en ny digital strategi som inkluderte omfattende testing og optimalisering av annonser på sosiale medier. Gjennom A/B-testing og målrettede kampanjer klarte Blå Kors å nå ut til en bredere målgruppe, og antall henvendelser økte med hele 400%.

Denne suksesshistorien illustrerer hvordan en skreddersydd digital strategi og kontinuerlig testing kan gi bemerkelsesverdige resultater. For flere detaljer, les hele caset her.

Helseoversikt: Økt organisk trafikk med over 230%

Helseoversikt ønsket å øke sin organiske trafikk for å nå flere brukere med sine helseopplysninger. Digital Opptur implementerte en omfattende søkemotoroptimalisering (SEO) strategi som inkluderte teknisk SEO, innholdsoptimalisering, og opprettelse av verdifullt, søkemotorvennlig innhold. Som et resultat økte den organiske trafikken til nettstedet med over 230%.

Denne casestudien viser hvordan en gjennomtenkt SEO-strategi kan dramatisk forbedre synligheten og trafikken til et nettsted. For flere detaljer, les hele caset her.

Hvis du trenger hjelp med din digitale strategi eller ønsker å ta en prat om hva som skal til for at du lykkes. Da er det bare å kontakte oss for en hyggelig prat.

Lurer du på noe?


    På utkikk etter lesestoff?

    Meld deg på vårt nyhetsbrev
     
    Alle rettigheter reservert 2024