Instagram

Instagram er med sin visuelle oppbygging en viktigere kanal for annonsering og merkevarebygging for bedrifter i Norge. Med stadig bedre muligheter til målretting og bygging av målgrupper enn mange andre kanaler åpner det seg en rekke muligheter.

Annonseringen på Instagram styres gjennom Facebook og disse kanalene kombineres ofte, men ikke alltid.

Hvordan fungerer Instagram Annonsering?

Alle på Instagram er logget inn og informasjonen er koblet med Facebook som gjør at vi kan målrette på en lang rekke variabler.

I Norge er rundt 50% av alle brukere og har en profil, og det er litt flere kvinner (60%) enn menn (40%). Det er flest brukere i alderen 18-29 år, men andelen eldre vokser.

Brukerne på Instagram er ofte innom og statistikk viser at flertallet er innom hver dag og over lengre tid.

De mest vanlige annonsene på Instagram er bilder, men det er en økning i bruk av video. Annonsen sin relevans og kvalitet vil være med på å påvirke hvor ofte den vises og hvor mye du til slutt betaler.

Det er også viktig med korrekt oppsett av måling og sporing slik at vi får inn riktige tall i f.eks. Google Analytics og kan analysere effekten av annonseringen.

Hvor mye koster Instagram Annonsering?

Annonsering på Instagram styres gjennom Facebook og kostnadene har du kontroll på enten med et totalbudsjett eller et budsjett pr dag.

Du må også velge mellom Automatiske bud eller Manuelt bud. Hvis du velger automatisk bud vil Facebook prøve å skaffe deg mest mulig klikk eller resultater for budsjettet ditt som normalt blir brukt opp i sin helhet.

Manuelt bud gir deg mer kontroll, men også mer arbeid med å optimalisere kampanjen og annonsene.

Det minste du kan betale for et klikk er 0,01 dollar, men det gir deg normalt ingen visninger. Ofte vi jobber vi sammen med deg for å sette riktig budsjett på Instagram ut ifra de målene dere har og hvor gode resultater vi får.

Hvordan starte med Instagram annonsering?

Hvorvidt du har jobbet med Instagram-annonsering tidligere eller er helt ny på dette – og hva du ønsker å oppnå – er med på hvordan du bør starte.

Det er også viktig å tenke gjennom hvem du skal snakke til og hva du skal si til de ulike målgruppene. Ofte skal det koordineres med kampanjer i andre kanaler, og det er lurt å bruke tid på dette i forkant.

Her kan vi hjelpe deg med forslag og innspill til hva du bør starte med og hvordan du går videre. Enten om vi gjør alt eller om du ønsker å gjøre noe av arbeidet selv.

Vi tilbyr også Instagram annonsering kurs som gir deg en grundig innføring i hvordan lykkes i sosiale medier. Kontakt oss for å ta en prat.

Lurer du på noe?


    På utkikk etter lesestoff?

    Meld deg på vårt nyhetsbrev
     
    Alle rettigheter reservert 2024