Metode

Metode er ofte brukt i forskning og definert som en systematisk fremgangsmåte. Vi skiller gjerne mellom kvantitative og kvalititativ metode.

Hvis du ønsker å få generell oversikt over holdninger, oppfatninger og meninger om en merkevare raskt og effektivt blir kvantitativt brukt gjennom et spørreskjema.

Derimot hvis du ønsker å få en dypliggnede innsikt om kunders holdnigner, oppfatnigner og meninger kan det være mer hensiktsmessig med kvalitativt metode gjennom dybe- og gruppeintervju.

Her kan du lese alle blogginnleggene som omhandler metode med spesielt fokus på hvordan vi bruker metode i praksis for våre kunder.

Bra søk logo
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Alle rettigheter reservert 2022