Hvordan sette opp lowercasefilter i Google Analytics

Hvordan sette opp lowercasefilter i Google Analytics