GA filter adm

Velg riktig Visning i Google Analytics Administrering og trykk på Filter.