Tell ned i annonsene på Google Ads

26.12.20


5 minutter

Noe som brukes mye i markedsføring er argumenter som at et tilbud varer i begrenset tid eller at siste frist for påmelding til et arrangement nærmer seg. Dette oppfordrer kunden til å handle med én gang, for å unngå at varene blir utsolgt eller plassene fylt opp. Dette er også noe vi kan bruke i annonsene på Google Ads.

Du kan godt skrive “få dager igjen” eller manuelt legge til hvor mange dager det er igjen av tilbudet, men for å gjøre dette mer dynamisk, og automatisk, kan du bruke nedtellingsfunksjonen i Google Ads. Her viser vi deg hvordan.

Hva er nedtellingsfunksjonen i Google Ads?

Det finnes flere ulike annonsetilpasninger du kan bruke i tekstannonsene i Google Ads, som kan gjøre annonsene mer interessante, og mer relevante for søkeren.

En av disse tilpasningene er en nedtellingsfunksjon, som rett og slett automatisk teller ned til et gitt tidspunkt. Dette kan for eksempel være et arrangement, en påmeldingsfrist eller sluttdatoen for et tilbud. 

Funksjonen legges i annonseteksten og vil automatisk telle ned antall dager til den spesifikke sluttdatoen du har satt. Når det er timer igjen vil den telle ned i timer, og den siste timen vil den telle minuttene. 

Denne nedtellingen kan brukes i både overskrifter og beskrivelser, og fungerer derfor i både vanlige utvidede tekstannonser, responsive annonser og dynamiske søkeannonser.

Hvordan får du nedtelling i tekstannonsene dine?

Å legge til nedtellingsfunksjonen i tekstannonsene dine er enkelt.

1. Lag en ny annonse, kopier en eksisterende annonse eller bruk en annonse som allerede er aktiv.

2. Velg hvilket felt du vil ha nedtellingen i. Du kan ha nedtellingen i både overskriftene og i beskrivelsene.

3. Skriv inn en klammeparentes { i feltet du vil ha nedtellingen i. Da får du opp noen valg.

4. Velg nedtelling og fyll ut informasjonen.


Først fyller du ut når nedtellingen slutter. Her kan du velge om det er begynnelsen eller slutten av dagen, eller du kan velge et spesifikt klokkeslett (skrives i 24-timers format). Tidspunktet du velger her er tidspunktet annonsen vil telle ned til.

Så kan du velge hvor mange dager før sluttdatoen du vil at nedtellingen skal begynne å telle ned. Her har vi ingen fasit på hvor tidlig det er lurt å starte nedtellingen, og det avhenger nok også av hva du teller ned til. Er det et event som annonseres for kan det for eksempel være ideelt å telle ned ganske mange dager i forveien, mens med et tilbud er det kanskje bedre å kun bruke nedtellingen de siste dagene. Lar du dette feltet stå tomt vil nedtellingen vises fem dager før sluttdatoen. 

Velg så om du vil bruke tidssonen der annonsen blir vist, eller om du vil bruke tidssonen for kontoen.

Hvis du velger tidssonen der annonsen blir vist, telles det ned til det angitte tidspunktet, tilpasset tidssonen til søkeren.  

Bruker du tidssonen for kontoen vil du telle ned til et tidspunkt som samsvarer med tidspunktet i kontoen din. Det vil si at gjenværende dager/timer/minutter vil være lik uansett hvilken tidssone søkeren er i. Det kan være lurt å bruke dette alternativet hvis du har et arrangement som holdes på et spesifikt klokkeslett eller et tilbud som gjelder frem til et spesifikt klokkeslett i din tidssone.

Til slutt må du velge riktig språk i forhold til annonsene dine, slik at det på for eksempel norske annonser vil stå dager, timer og min, og ikke days, hours og mins. Legg merke til at når du bruker nedtelling i en responsiv søkeannonse får du ikke mulighet til å endre språket, det vil tilpasses automatisk.

Klikk så på bruk, slik at funksjonen legges til i annonsen. Gi nedtellingen en kontekst ved å legge til tekst foran eller bak nedtellingen. I nedtellingen vil det f.eks stå “3 dager”, også må du legge til resten. 

Husk at når du legger til tekst må du fortsatt holde deg innenfor tegngrensen. Ta derfor høyfe for at funksjonen bruker opptil 8 tegn. 

Noen ting å huske på

Når du setter opp annonsen vil du legge merket til at i forhåndsvisningen av nedtellingen i annonsen ikke nødvendigvis stemmer helt overens med nedtellingen du har satt opp. Dette er kun fordi forhåndsvisningen kun viser et eksempel, det er ikke fordi du har satt det opp feil. 

Det er også viktig å huske på at når nedtellingen er ferdig må annonsene pauses, eller endres, slik at du ikke sitter igjen med en tilbudsannonse hvor det står 0 dager igjen av tilbudet.

Som alle andre annonser du kjører, og spesielt når du tester noe nytt, bør du alltid følge med for å se om det gir ønskede resultater.

Hvis du har noen spørsmål om nedtellingsfunksjonen, eller ønsker hjelp med annonsering i Google Ads er det bare å ta kontakt med oss i Digital Opptur

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024