Google Attribution

Google Attribution er et nytt verktøy fra Google som skal hjelpe deg å forstå kundereisen og hvilke kanaler som har bidratt til en konvertering eller salg. Gjennom attribusjonsmodellering kan du se hvordan kanaler som epost, sosiale medier, søk, direkte trafikk og andre kanaler har bidratt.

Google Attribution blir gjort tilgjengelig fra sommeren 2017 og er gratis å bruke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024