Google Ad Grants - gratis annonsering for veldedige organisasjoner

11.08.21


7 minutter

Siden 2003 har Google tilbudt annonsering på Søk helt gratis for veldedige organisasjoner gjennom det som heter Google Ad Grants. De tilbyr nå dette til mer enn 35 000 ideelle organisasjoner. Det kom til Norge i 2014, men siden da har alle bedrifter som oppfyller Google sine krav hatt muligheten til å søke om å få dekke markedsføringen på Google.

For de som blir godkjent er dette svært lønnsomt siden du kan annonsere for opptil 10.000 dollar pr måned - betalt av Google. Det betyr at du potensielt kan vise annonser for rundt 1 million kroner pr år uten å betale for det.

Til tross for at mange veldedige organisasjoner blir godkjent for Ad Grants, skal det litt til å bruke opp hele beløpet. De vi har jobbet med, ligger ofte litt lavere, men de får fortsatt dekket betydelige beløp og kostnader for annonsering på Google. 

Google Ad Grants fungerer i utgangspunktet veldig likt som vanlige Google annonser. Du legger inn søkeord og annonser som vises når noen søker etter det. Dermed kan du komme opp når noen leter etter det dere tilbyr.

Den største forskjellen er at alle beløp er i dollar, samt at det er en del regler med hensyn til hvordan du må sette opp kampanjene, hvor mye du kan by pr klikk og hvilke søkeord du kan bruke. Det stilles også krav til nettsiden din, men dette kommer vi tilbake til.

Det er bare mulig å vise tekstannonser i Ad Grants, så dersom du skal vise videoannonser eller display-annonser så må du gjøre det i en annen konto. 

Men Ad Grants kan brukes av både store og små ideelle organisasjoner. Dette er en glimrende løsning som alle som oppfyller kravene bør benytte seg av.

Hvem kan søke og bli med i Google Ad Grants?

Google Ad Grants er laget for å hjelpe veldedige organisasjoner, så det er jo derfor et krav om at du er veldedig og ikke kommersiell for å søke her.

For å få bli med i Google Ad Grants må du oppfylle en del krav og kriterier. Litt forenklet så kan vi si at du må være en veldedig organisasjon, som driver med veldedig arbeid, oppfører deg ordentlig og har en nettside som gjenspeiler det.

De som ikke er kvalifisert er alle offentlige institusjoner og organisasjoner, sykehus og legesentre, skoler, barnehager, akademiske institusjoner og universiteter, med unntak av filantropiske deler av utdanningsinstitusjoner som kan bli kvalifisert.

Du vil heller ikke bli godkjent om du diskriminerer når det gjelder ansettelser, eller viser annonser som fremmer hat, intoleranse, diskriminering eller vold. I tillegg er det begrensninger rundt politiske budskap.

Det er også et krav om at organisasjonen må være med i Frivillighetsregisteret.

Som du skjønner er det en rekke krav som gjør at du ikke blir godkjent, men de aller fleste veldedige organisasjonene i Norge er godt innenfor dette, og blir godkjent. Ofte kan den største utfordringen være tiden søknaden tar, samt at nettsiden av og til må oppdateres med f.eks. hva pengene dere mottar blir brukt til.

Ett av kravene er også at du har en “nettside av høy kvalitet”. Det betyr bl.a. at det er organisasjonen som selv må eie domenet. Nettsiden må også ha en “klar beskrivelse av organisasjonen, målsetning og aktiviteter.” Informasjonen må også være oppdatert, laste raskt og bruke https.

Det er også en del krav rundt “kommersiell aktivitet” siden dette er laget for veldedige organisasjoner. Du kan ikke bruke AdSense-nettverket til Google på nettsiden din, og hvis du har noe annonsering på nettsiden din må det støtte opp under målsetningen din og ikke være for påtrengende.

Som du ser ER det en del regler, men min erfaring er at de fleste er godt innenfor dette. Det tar dog litt tid å fylle ut alt, men det er det verdt,  og det er muligheter for å få hjelp fra noen som har gjort det før.

Når du skal søke og kommer i gang er det et par punkter du må oppfylle for å bli kvalifisert:

  • Organisasjonen din må være registrert i Google for ideelle organisasjoner
  • Organisasjonen din må ha et nettsted som gjenspeiler formålet ditt
  • Nettstedet ditt må være sikret med HTTPS
  • Nettstedet ditt må overholde alle retningslinjene for nettsteder for Ad Grants

Dette må passe på

Google gir bort annonsering for inntil 10.000 dollar pr måned, men tilbakestiller en del krav til de som er kvalifisert for dette. Dette er regler som du må følge for å kunne fortsette å være en del av Ad Grants-programmet og få annonsere gratis.

Litt overordnet så handler dette om at du må følge best practice og ha en konto av god kvalitet. La oss se litt nærmere på hva dette betyr.

Som vi var innom i forrige leksjon kan du maks bruke 10.000 dollar pr måned, dvs 329 dollar pr dag for alle kampanjene dine. 

Du må målrette deg mot det landet eller området hvor du befinner deg iht søknaden. Hvis f.eks personer i lokalsamfunnet er hovedmålgruppen din, bør annonsene dine kun vises i byen eller lokalområdet.

Hvis du driver med humanitær nødhjelp i Vietnam, men hovedmålet ditt på nettet er å skaffe donasjoner og giverne dine er i Norge, så skal du vise annonsene dine i Norge.

Hver kampanje må ha minst 2 aktive annonsegrupper, og hver annonsegruppe må inneholde et sett med nært beslektede søkeord og 2 aktive og unike tekstannonser, samt minst 2 unike utvidelser for nettstedslinker.

Det er også et krav om at du opprettholde en klikkfrekvens på 5% hver måned. Dette er på kontonivå, og ikke nødvendigvis for hvert søkeord. Hvis kravet for klikkfrekvens ikke oppfylles for to påfølgende måneder, blir kontoen din midlertidig deaktivert. 

Det er også et krav om at du må konfigurere konverteringssporing for kontoen din som er beregnet for ideelle organisasjoner. Eksempler på meningsfulle konverteringsmål inkluderer donasjoner, kjøp, billettsalg, medlemsregistreringer, e-postregistreringer, registreringer av frivillige, utfylte skjemaer av nye medlemmer og signerte underskriftskampanjer. Men det er også godkjent å måle fullførte quizer, forespørsler om innhenting av informasjon, anrop til organisasjonen din eller tid brukt på å lese innhold på nettstedet ditt.  

Kravet er at du oppnår minst én konvertering per måned.

Det er også krav til hvilke budstrategier du kan bruke. Google krever at du bruker konverteringsbasert smart budgivning for alle kampanjer. Det vil si at alle kampanjene må bruke enten Maksimer antall konverteringer, Maksimer konverteringsverdien, mål-CPA eller mål-ROAS-budgivning. 

Google sender også en årlig undersøkelse som du må fylle ut, så dette ligger også inne som et krav.

Krav til søkeord

Søkeordene er kanskje den mest sentrale delen av søkeannonsene i Google Ads, og det er intet unntak i Ad Grants.

Søkeordene du kan bruke her må være både relevante, men også oppnå gode resultater. 

I tillegg kan ikke søkeordene være for brede, som vil si at du ikke kan ha med “single keyword”.

Det betyr at søkeordet du legger inn må bestå av minst 2 ord. For eksempel så er søkeordet “donasjon til flyktninger” helt greit, men “donasjoner” alene ikke blir godkjent. Unntaket her er Merkevarenavnet deres, men det hender at det aktivt søkes om å bli godkjent.

Søkeordene må også ha OK eller bra Kvalitetspoeng, som betyr at Søkeord med 1 eller 2 kvalitetspoeng ikke er tillatt og må pauses. Du må derfor følge med på at søkeordene dine har minst 3 i Kvalitetspoeng.

Et annet krav med hensyn til søkeord er at du må ha minst 5% klikkrate som stiller strenge krav til at søkeordene du tar med oppleves som relevante for dere. Kravet er på kontonivå, og ikke nødvendigvis for hvert søkeord. Det betyr bl.a. at det er lurt å by på navnet til organisasjonen din og merkevarebyggingsprofilen din. I tillegg kan du skru av søkeord som er for generiske og jobbe med negative søkeord for å øke klikkraten.

Google Ad Grants er en glimrende mulighet for mange organisasjoner, men det krever at du jobber kontinuerlig med kontoen og vedlikeholder den. Hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med Google Ad Grants er det bare å ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

På utkikk etter mer lesestoff?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 
Alle rettigheter reservert 2024