Digital MarkedsOperatør (DMO)

Digital MarkedsOperatør er en “hybridløsning” som gir deg effektiv tilgang til dyktige personer, handlekraft og fagkunnskap – uten å ansette.

Med denne løsningen så får du en dyktig person hos deg hver uke, samtidig som du kan være trygg på at denne personen blir ivaretatt og fulgt opp faglig – hver uke. 

Dermed kombineres det beste fra både in-house og byrå.

Kontakt oss i dag om Digital MarkedsOperatør (DMO)