Innlegg

Responsive søkeannonser er søkeannonser som Google tilpasser automatisk etter hva det søkes etter, og hva som fungerer best. Google anbefaler alltid å ha minst en responsiv søkeannonse i hver annonsegruppe, og nå er denne annonsetypen også blitt standardformatet når du skal sette opp søkeannonser i Google Ads.

Hva er egentlig en responsiv søkeannonse, og hvorfor bør du bruke det? Det skal vi fortelle deg her!

Hva er responsive søkeannonser?

Responsive søkeannonser (RSA) er tekstannonser som består av mange flere overskrifter og beskrivelser enn det er i vanlige tekstannonser. Google setter så sammen overskriftene og beskrivelsene som Google tror gir de beste resultatene i hvert enkelt søk. Dette baseres på hva Google anser som mest relevant, og også hva som tidligere har fungert best.

For den som søker vil annonsen se lik ut som en vanlig tekstannonse, men når du setter den opp kan du skrive inntil

 • 15 overskrifter
 • 4 beskrivelser

Responsive søkeannonser er nå den nye standarden for tekstannonser når du skal skrive nye annonser i Google Ads. Du kan fortsatt laste opp vanlige tekstannonser, men Google anbefaler at du alltid har minst en responsiv søkeannonse i hver annonsegruppe.

Det kan være inntil tre responsive annonser i hver annonsegruppe.

Fordeler med responsive søkeannonser

Det finnes mange fordeler med å bruke responsive søkeannonser. 

Først og fremst viser tidligere erfaringer at slike søkeannonser ofte har gode klikk- og konverteringsrater. Dette påvirkes av at relevansen mellom søketerm og annonse kan bli enda tydeligere når Google selv får matche søketerm og annonse-elementer. I tillegg får Google også teste og prioritere de kombinasjonene som fungerer best. 

Mange opplever også at Google ofte prioriterer å vise de responsive annonsene fremfor de vanlige tekstannonsene. 

Responsive søkeannonser gjør det også enklere å teste flere budskap, fordi du kan teste alle budskapene mot hverandre i en og samme annonsegruppe. Hvis du for eksempel ser at en overskrift har fått veldig lite visninger i forhold til de andre kan dette være et tegn på at Google mener den ikke fungerer så bra.

De responsive søkeannonsene gir også en mulighet til å ha flere ulike (men fortsatt relaterte) søkeord i samme annonsegruppe. Dette er mulig fordi du kan tilpasse en responsiv annonse til alle søkeordene i annonsegruppen.

I utgangspunktet anbefaler vi å samle søkeordene som har samme intensjon i samme annonsegrupper, men hvis du for eksempel ønsker å bruke automatiske budstrategier som krever en viss mengde data, kan det være en løsning å utvide hvilke søkeord du har med noe. Da er responsive søkeannonser en god løsning for å sikre god relevans.

Ulemper med responsive søkeannonser

Selv om det er mange fordeler med de responsive søkeannonsene er det også utfordringer knyttet til denne annonsetypen.

Med responsive søkeannonser har du ikke 100% kontroll på hvordan annonsen blir seendes ut og hvilke tekster som settes sammen. Dette kan gjøre at det er uaktuelt for noen annonsører og bedrifter. Vi mener likevel at det ikke er noe problem i forhold til brand safety, fordi du selv bestemmer alle tekstelementene.

Du får ikke detaljerte resultater for alle tekstelementer eller kombinasjoner, noe som er veldig dumt når du skal optimalisere annonsen. Du kan få en oversikt over antall visninger hvert element har hatt og du kan se hvilke kombinasjoner som har gjort det best, men dette baseres kun på visninger. Her må vi rett og slett stole på at Google faktisk viser de annonsene som også gir mest klikk og konverteringer.

Hvordan sette opp responsive søkeannonser

Å sette opp en responsiv søkeannonse i Google Ads er ganske enkelt, men det er noen ting du bør være obs på underveis.

Hvis du ikke allerede har en responsiv søkeannonse i annonsegruppen vil du få opp et forslag om å sette opp dette når du er i oversikten over annonser i en spesifikk annonsegruppe. Hvis ikke du får opp dette forslaget kan du klikke på den blå, runde knappen med plusstegn.

Slik ser det ut når du setter opp en responsiv annonse

Har du først kjørt vanlige tekstannonser i annonsegruppen din vil du se at Google allerede har lagt inn noen forslag til tekstelementer når du skal sette opp en responsiv annonse. Dette er basert på de andre annonsene i annonsegruppen og kontoen. Det er viktig å sjekke at dette stemmer, og du bør vurdere om det er noe du skal endre på eller legge til.

Feltene som skal fylles inn for å sette opp en responsiv annonse er følgende: 

Nettadresse og visningsadresse

Først fyller du inn endelig nettadresse og eventuelt en visningsadresse hvis du ønsker det. 

Overskrifter

Så kan du fylle ut inntil femten ulike overskrifter. Anbefalingen fra Google er at du har minst 8, men jo flere du får skrevet jo mer kan Google teste og jo bedre og mer relevant kan annonsen bli. 

Her står du fritt frem til å trekke frem det som er viktig med bedriften og produktene/tjenestene dine. Her er det fint å trekke frem flere ting som Google kan teste. Fungerer det for eksempel best å skrive “fri frakt” eller “gratis levering”?

Du bør passe på å få med søkeordet ditt i minst to av overskriftene, men også ha noen overskrifter uten søkeordene (helst minst tre). Det er mulig å ha ganske like overskrifter for å teste varianter av det, men minst fem av de bør være unike og ikke ha samme betydning som hverandre.

Husk at du bør ta med alle tre overskrifter du ville hatt med i en vanlig tekstannonse. Du bør ha med noen call-to-actions, noen overskrifter med søkeordet og noen med det du vil fremheve med bedriften.

I tillegg til vanlige tekstelementer kan du også teste overskrifter med innsetting av søkeord, lokasjon eller nedtellingsfunksjonen.

Beskrivelser

Etter at du har skrevet alle overskriftene du vil ha med kan du skrive inntil fire beskrivelser. Husk at du alltid bør ha minst to beskrivelser, da annonsene oftest vises med to.

For både overskriftene og beskrivelsene bør du tenke på at tekstelementene skal kunne stå godt alene og i kombinasjon. 

Feste et tekstelement 

Du kan også velge å feste et eller flere av tekstelementene for å sikre at dette alltid blir vist på valgt plassering. Dette gjør du ved å klikke på pin-ikonet bak tekstfeltet. Velg så hvilken plassering du vil feste elementet på.

Det er viktig å huske på at hvis du velger å feste et tekstelement vil du begrense Googles valgmuligheter, noe som kan gå utover annonsekvaliteten og relevansen. Men det er en veldig fin løsning hvis du har informasjon som alltid bør være med i annonsene.

Husk at hvis du fester noe i overskrift 3 har du ingen garanti for at denne alltid vil vises. Overskrift 3 er ikke alltid med på alle enheter og formater. Derfor bør du alltid bruke overskrift 1 og 2 hvis du skal feste noe. 

Du kan også feste flere overskrifter til samme posisjon, da vil det variere hvem av disse som vises for denne posisjonen. Hvis du har festet elementer til alle tre overskriftene og beskrivelsene vil du ikke kunne vise de tekstelementene som ikke er festet.

Klikk på pin-ikonet for å feste en overskrift eller en beskrivelse

Alternativer for annonsenettadresse

Til slutt kan du også legge til sporingstagger og andre alternativer for annonsenettadressen hvis du ønsker det. 

Følg med på annonsekvaliteten

På høyre side kan du se eksempler på hvordan annonsen blir seendes ut underveis i arbeidet. 

Her får du også en oversikt over annonsekvaliteten. Denne er viktig å følge med på når du setter opp annonsen, da denne endrer seg underveis. Kvaliteten går på en skala fra ufullstendig til utmerket. Du bør sørge for at kvaliteten på annonsen minst er “god” for å sikre at annonsen presterer best mulig.

Ved annonsekvaliteten kan du også se forslag til hva du kan gjøre for å forbedre annonsen.

Følg med på annonsekvaliteten når du skriver annonseelementene.

Resultater for ulike tekstelementer

Når annonsene har gått en stund og har fått samlet data, kan du se på resultatene fra de ulike elementene. 

For å få oversikt over dette klikker du på “se informasjon om elementene” under den responsive søkeannonsen.

Se informasjon om de ulike tekstelementene for den responsive søkeannonsen

Hvis du har mange visninger (som regel over 5000) over en periode på 30 dager har du en kolonne for resultater per tekstelement. Her kan du se hva som har fungert bra og hva som fungerer mindre bra, og som du bør vurdere å bytte ut. Hvis du ikke har så mange visninger får du kun oversikt over hvor mange visninger hvert enkelt element har.

Du kan også klikke på fanen for kombinasjoner, for å se hvilke kombinasjoner av elementer som er blitt vist mest. 

Bruk disse resultatene for å optimalisere annonsen ved å bytte ut de tekstelementene som fungerer dårligst. Du kan også bruke disse resultatene for å finne tekstelementer som du ønsker å sette sammen og teste i vanlige tekstannonser.

Har du noen spørsmål om responsive søkeannonser, eller er det noe annet i Google Ads du trenger hjelp med? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg! 

Anbefalinger i Google Ads kan nå bli aktivert automatisk. Er det smart eller får du dårligere relevans og resultater? Vi går gjennom hva «Auto-Apply Recommendations» (AAR) er for noe og hva vi tenker om dette.

Helt siden 2018 har det ligget innstillinger som automatisk aktiverer anbefalinger i Google Ads, men det har vært enten AV eller PÅ. Nå får du muligheten til å velge hva slags anbefalinger som skal gjøre endringer i kontoen automatisk, og hva slags endringer som ikke skal gjøres automatisk.

For de fleste som jobber tett med Google Ads er det en viss skepsis til de automatiske anbefalingene. Spesielt innenfor søkeord – på norsk – har vi sett eksempler som ikke vil øke relevansen.

Hva er anbefalinger i Google Ads

Anbefalinger er et eget område inne på Google Ads som har vært tilgjengelig i alle kontoer de siste årene. Her dukker det stadig opp anbefalinger og forslag til endringer du kan gjøre, og som Google da anbefaler basert på data fra kontoen din.

Anbefalingene oppsummeres med Optimaliseringspoeng som går fra 0% til 100%. Dette tallet gir deg en indikasjon på om kontoen utnytter sitt fulle potensiale i henhold til Google. Optimaliseringspoeng brukes ikke av kvalitetspoengene dine eller AdRank.

I tillegg til poengsummen ser du en listen med anbefalinger som det foreslås at du gjør. De anbefalingene som har størst påvirkning på kontoen din ligger normalt øverst. Du kan også se en %-sum som sier noe om forventet effekt på kontoen. Disse anbefalingene kan du enten Avvise eller Godkjenne.

Slik ser noen anbefalinger ut på en konto i Google Ads.

Anbefalingene har blitt automatiske

Google har nå gjort det mulig for deg å velge inntil 17 typer anbefalinger som kan bli skrudd på automatisk hvis du vil. Disse kan deles inn i følgende kategorier

 • Budgivning og budsjetter (6 anbefalinger)
 • Søkeord og målretting (9 anbefalinger)
 • Annonser og utvidelser (2 anbefalinger)

Under hver kategori kan du velge mellom forskjellige anbefalinger som altså kan aktiveres automatisk. Her ser du de ni som nå er tilgjengelig for søkeord og målretting.

Disse 9 områdene kan du automatisk aktivere anbefalinger på – hvis du ønsker.

I tillegg til disse anbefalingene som ligger i Google Ads nå, er det en rekke flere som er på vei og tilgjengelig på noen kontoer. Gjennom en egen løsning hos Google har vi tilgang til 19 flere anbefalinger som kan skrus på for automatisk aktivering. Men mange av valgene som er knyttet til søkeord og språk er ikke tilgjengelig på norsk.

Vi savner noe funksjonalitet og har spilt inn det som tilbakemeldinger til Google.

Bør du bruke automatiske anbefalinger?

Vi tror svaret er både ja og nei.

Men det som er helt sikkert er at vi – og du – bør teste hvertfall noen av anbefalingene for å se hvordan det påvirker resultatet i kontoen. Utgangspunktet vårt er at vi ikke vet før vi har testet det. I tillegg tror vi det vil være forskjell mellom kontoer i Google Ads. Det vil si at det kan fungere noen steder, men ikke alle.

Vi tror også det er noen anbefalinger som alle bør teste. Det inkluderer «Bruk optimalisert annonserotasjon», «Bruk datadrevet attribusjon» og «Vise annonser i Googles søkepartnere».

Det er også relevant å teste utvidelser og annonser – som da bruker tekst du allerede har i kontoen – for å se om det gir bedre relevans og resultater.

Vi tror ikke du automatisk bør legge til nye søkeord, og mange av alternativene rundt søkeord er ikke tilgjengelig på norsk (enda).

For flere av Google Ads-kontoene har vi startet tester for å se hvordan noen av disse automatiske anbefalingene påvirker kontoen, resultater, kostnader og konverteringer. Vi følger tett med på hvilke endringer som blir gjort og resultatet av disse.

Har du spørsmål om automatiske anbefalinger i Google Ads, eller trenger hjelp til å få bedre resultater fra digital markedsføring – kan du kontakte oss for en hyggelig prat.

For mange er annonsering i søk det samme som annonsering på Google. Det er ikke så rart, når over 85% av søkene som gjøres globalt i søkemotorer i dag er på Google (statista.com, 2020). 

Men, det betyr ikke at alle bruker Google. Synlighet i andre søkemotorer er også viktig. En av disse andre søkemotorene er Microsoft Bing, som du viser annonser på gjennom annonseringsplattformen Microsoft Advertising.

Er du usikker på om annonsering på Bing er noe for din bedrift? Her gir vi deg 5 gode grunner til hvorfor du bør teste annonsering på Microsoft Advertising.

Hva er Microsoft Advertising?

Microsoft Advertising er en annonseringsplattform, som frem til april 2019 het Bing Ads. Gjennom Microsoft Advertising kan du blant annet annonsere i Microsofts egen søkemotor, Bing. 

Les også: Annonsering på Bing – Hvem treffer du?

Globalt har Bing over 13 milliarder månedlige PC-søk, og i Norge gjøres ca. 17% av søkene fra PC på Bing (Microsoft.com). En stor grunn til dette er at Bing er standardsøkemotoren for de som bruker nettleserne Internet Explorer og Microsoft Edge.

Hvorfor bør du også annonsere på Microsoft Advertising?

For de aller fleste er det naturlig å starte med annonsering på Google når de skal begynne med betalt søk (søkemotorannonsering). Dette er tross alt søkemotoren “alle bruker”. I tillegg får du raskere svar og ser tydeligere søkevolumer.

Søkevolumet på Bing er lavt når du sammenligner med søk på Google, men Bing er absolutt en søkemotor du ikke bør glemme når du vurderer annonsering i søk. Her forteller vi deg hvorfor. 

1. Du kan treffe de du ikke treffer på Google

Hovedgrunnen til å annonsere på Microsoft Advertising, i tillegg til Google Ads, er at du kan være synlig i søk for de som kun bruker Bing, eller de som bruker Bing i tillegg til andre søkemotorer.

For eksempel kan mange ha en PC på jobb og bruke søkemotoren Bing der, mens de bruker Google hjemme. Det betyr ikke at de ikke søker når de er på jobb. Synlighet i begge søkemotorene gir derfor større sannsynlighet for å vise annonser uavhengig av når de søker.

Ved å annonsere på både Microsoft Advertising og Google Ads vil du rett og slett være synlig i flere relevante søk. Og det er jo akkurat synlighet, på flest mulig relevante søk, betalt søk handler om.

2. Enkelt å komme i gang hvis du allerede har annonser på Google

Har bedriften aldri benyttet søkemotorannonsering er det en god idè å starte med annonseringen på Google. Større søkevolum gjør at du fortere får opparbeidet deg resultater, noe som gir bedre grunnlag for optimalisering av annonser og søkeord.

Fordi annonsering i Microsoft Advertising fungerer omtrent helt likt som i Google Ads kan du enkelt importere hele, eller deler av kontoen fra Google Ads til Microsoft Advertising. Dette betyr at du kan bruke samme søkeord og annonser som du allerede har i Google Ads, noe som gjør terskelen for å teste annonsering i Microsoft Advertising mye lavere.

Du kan selv manuelt importere kontoen, eller du kan sette på en jevnlig, automatisk import som gjør at Microsoft Advertising alltid er oppdatert når du gjør endringer i Google Ads. 

Du må selvfølgelig alltid følge opp og optimalisere annonsene på Microsoft Advertising også, men mye av denne optimaliseringen kan overføres fra Google Ads. 

Når du etterhvert har resultater fra annonsering i Microsoft Advertising er det mulig du ønsker å gjøre endringer i søkeord eller annonser kun på Microsoft Advertising, fordi du her får andre resultater enn på Google Ads. Da kan du selv velge hva du vil importere og oppdatere fra Google Ads, og hva du ikke vil gjøre endringer på. 

Denne importfunksjonen gjør det veldig enkelt å komme i gang med annonsering på Microsoft Advertising. 

3. Færre annonsører gir billigere klikk

En fordel med at det er lavere søkevolum på Bing er at det også er færre annonsører. Det er altså mindre konkurranse, som i mange tilfeller gir billigere klikk. 

Dette betyr at du betaler mindre for å ligge over det organiske søkeresultatet på Microsoft Advertising enn du gjør på Google Ads. Samtidig er søkene på Bing like viktige og relevante som søkene på Google. 

4. Målgrupper fra LinkedIn

Etter at Microsoft kjøpte det sosiale nettverket LinkedIn, har det blitt mulig å bruke data fra LinkedIn til å optimalisere annonsene i Microsoft Advertising. 

Du kan optimalisere annonsene dine ved å bruke målgrupper basert på firma, stillingsfunksjon og bransje. Finner du noen målgrupper som er relevante for deg kan du legge til en budjustering på disse. Budjusteringen viser at du er villig til å betale litt mer for å treffe disse relevante målgruppene.

Du finner de nye målgruppene i alle kontoer, men de er kun tilgjengelige for målretting hvis du annonser i markeder som blant annet USA, Canada og Australia. 

Dette er likevel en målrettingsmulighet som har mye potensiale, og som blir veldig spennende å teste når det blir tilgjengelig i Norge.

5. Vis annonser i andre søkemotorer

Hovedpoenget med å annonsere på Microsoft Advertising er å vise annonser på Bing. Men Microsoft har mange samarbeidspartnere, så hvis du annonserer på Microsoft Advertising viser du også automatisk annonser i andre søkemotorer som for eksempel Yahoo, DuckDuckGo og Ecosia. 

Disse søkemotorene har en del lavere søkevolum enn Google og Bing har, men det er ikke mindre viktig å være synlig her når det er potensielle kunder som søker. 

Det er selvfølgelig flere enn fem grunner til å annonsere på Bing, men dette er kanskje de viktigste grunnene til at du også bør ha annonser her. Sagt på en annen måte, det er vel egentlig ikke så mange grunner til å ikke teste annonsering på Bing.

Er du fortsatt usikker på annonsering på Microsoft Advertising er noe for din bedrift eller ønsker du hjelp til å komme i gang? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med det du lurer på.

Etiketter er et «multi-tool verktøy» som gjør at du kan jobbe mer effektivt med kampanjene dine i Google Ads. Etiketter kan brukes til å organisere kampanjer, grupper, søkeord eller annonser i egendefinerte kategorier, eller til å automatisere enkelte oppgaver. I dette blogginnlegget går vi gjennom 4 bruksområder for etiketter som vil forenkle arbeidsdagen din.

Hvordan lager du etiketter?

Det er samme fremgangsmåte for å lage etiketter i Google Ads, enten du skal lage disse for kampanjer, annonsegrupper, søkeord eller annonser.  

Nedenfor viser vi hvordan du lager nye etiketter som skal brukes på noen kampanjer.

Huk av i boksen ved siden av kampanjene for å lage nye etiketter.

Du lager nye etiketter ved å krysse av i boksen ved siden av de kampanjene du vil merke med en etikett.

Klikk på menypunktet Etikett for å åpne dialogboksen. Så klikker du på NY ETIKETT.

Deretter klikker du på menypunktet “Etikett” etterfulgt av “NY ETIKETT” i dialogboksen.

Slik velger du navn, farge og beskrivelse på etiketter i Google Ads.

Så velger du navn, farge og beskrivelse. Til sist klikker du på “OPPRETT” for å lage den nye etiketten. Kampanjene er nå merket med etikettene du nettopp lagde

For å bruke etiketter som er opprettet fra før, så huker du av i boksen ved siden siden av de kampanjene du ønsker å merke.

Så klikker du på “Etiketter” og dialogboksen med ferdige etiketter åpner seg. Så markerer du i firkanten ved siden av etikettene du ønsker å bruke og klikker på “OPPRETT”. 

Hva brukes etiketter til?

Etiketter i Google Ads er som en sveitsisk lommekniv. De hjelper deg med mange arbeidsoppgaver. 

Oppsummert kan vi si at etiketter har 4 bruksområder:

 1. Få bedre oversikt
 2. Kategorisering og organisering
 3. Rapportering på segmenterte elementer
 4. Automasjon og regler 

Få bedre oversikt

Når man jobber med Google Ads eller Microsoft Ads håndterer man mye informasjon. 

Hvorfor man pauset et søkeord som konverterer bra er vanskelig å huske 4 uker etter at søkeordet ble pauset. I ettertid husker man ikke om det ble pauset av en god grunn, eller om det er pauset fordi noen gjorde en feil og søkeordet egentlig burde være aktivt.

Ved å bruke etiketter til å loggføre viktige handlinger reduserer man sannsynligheten for feil og usikkerhet i ettertid. Det er også lurt å bruke en kort og selvforklarende tekst på etikettene fordi dette gjør det lett å ha oversikt i kontostrukturen.

Hvor mange etiketter bør jeg ha? 

Du kan ha så mange etiketter du vil ha. Likevel er det lurt å ikke ha for mange da dette lett fører til at du ikke bruker dem fordi du mister oversikten. Da mister etikettene sin funksjon med å være et konrollverktøy.

Vi foreslår å bruke følgende etiketter for å få bedre oversikt:

Pauset

Å pause elementer som ikke fungerer er en viktig del av arbeidet med Google Ads. Derfor er det lurt å ha en etikett med beskrivelsen “Pauset” som kan brukes når man pauser en kampanje, annonsegruppe, søkeord eller annonse. 

Konsulent

Er det flere konsulenter som jobber på en konto er det lurt å bruke etiketter for å vise hvilke konsulenter som har ansvar for de forskjellige områdene. 

Nedenfor er eksempler på hvordan man kan navngi slike etiketter. Man kan gjerne bruke forkortelser for å spare plass.

Konsulent: Nicholas Karlsen

Konsulent: NK

Konsulent: Trine Lium

Konsulent: TL

Start & sluttdato og Budsjetter

Hvis det er knyttet bestemte datoer til når ulike kampanjer skal starte og stoppe er det lurt å merke disse kampanjene med egne etiketter. Er det også satt av unike budsjetter for disse kampanjene bør dette også merkes med en etikett.

Kategorisering og organisering

Det å kategorisere elementer med etiketter er lurt fordi du får bedre oversikt. I tillegg blir det lettere å rapportere på de segmenterte elementene du ønsker mer innsikt om.

Noe du kan kategorisere og segmentere med etiketter er: 

Testing av annonsebudskap

Etiketter er et flott verktøy når det gjelder å teste og optimalisere ulike annonsebudskap opp mot hverandre. 

La oss si at du ønsker du å teste hvordan annonser som fokuserer på “Fri frakt” gjør det kontra annonser som fokuserer på “Gratis frakt”. Fremgangsmåten er like enkel som den er genial. Du lager en etikett som heter “Fri Frakt” og en etikett som heter “Gratis Frakt”. Så merker du de ulike annonsene med hver sin etikett avhengig av hvilken kategori annonsen tilhører. 

Etter at annonseringen er over filtrerer du annonsene etter hva slags etikett de er merket med. Da er det lett å se om det samlet sett er annonsene med “Fri frakt” i teksten eller “Gratis frakt” i annonseteksten som samlet sett har gjort det best.

Sommerannonser & Høstannonser

La oss si at vi driver et hotell og ønsker å fokusere på ulike budskap i annonsene avhengig av om det er sommer eller høst. 

Om sommeren ønsker vi å fokusere på hotellets “fantastiske bademuligheter” i annonsene og om høsten ønsker vi å fokusere på “gode turmuligheter”. 

Når sommeren går over til høst, så setter du annonsene med sommerbudskap på pause og starter annonsene med høstbudskap.

Ved å tilpasse annonsebudskapet i forhold til sesong får du hyperrelevante annonser istedenfor “kjedelige og generiske” annonser som er like hele året uavhengig av sesong.

Ved å merke annonsene med etiketter avhengig om de fokuserer på “fantastiske bademuligheter” eller “gode turmuligheter” så kan vi sammenligne resultatene fra de ulike sesongene mot hverandre og se hvilken sesong som ga det beste resultatet.

Kampanjeperioder

Mange annonser skal kun vises i kortere perioder, for eksempel med et spesifikt kampanjebudskap.

Det er nettopp ved slike scenarioer at etiketter kommer til sin rett. 

Nedenfor er eksempler på etiketter du kan lage for å bruke på ulike annonser som skal vises i ulike kampanjeperioder: 

“Kampanje: 01.01.20 – 31.08.20”

“Kampanje: 1.januar – 31 august”

“Helg” 

“Ukedager” 

“Julekampanje”, 

“Påskekampanje” 

Ulike annonsetyper

Etiketter kan også brukes til å sammenligne ulike annonsetyper mot hverandre. Ved for eksempel å merke dynamiske søkeannonser (DSA) med etiketten “DSA” og vanlige tekstannonser som på engelsk kalles for Expanded Text Ads med “ETA” kan vi sammenligne hvordan disse typene gjør det mot hverandre. 

I tillegg til å kategorisere annonser og sammenligne resultater i forhold til kampanjeperioder kan disse etikettene brukes til å starte og stoppe annonser automatisk.

Rapportering på segmenterte elementer

Å gruppere kampanjer, grupper, søkeord og annonser i egne kategorier ved hjelp av etiketter gjør det lett å analysere og finne innsikt om disse segmenterte kategoriene i etterkant. Du kan raskt filtrere og opprette rapporter om de kategoriene du synes er mest interessante.   

Etiketter gjør det mulig å sammenligne de segmenterte kategoriene med hverandre.

I det følgende eksempelet ser du hvordan du bruker etiketter for å sammenligne resultatene til annonser som har kjørt i 2 ulike kampanjeperioder. 

Nedenfor ser du hvordan du går frem for å finne informasjon om de annonsene som er merket med etikettene “Kampanje: 03.03.20 – 26.03.20” og “Kampanje: 03.10.19 – 03.11.19”

For å finne frem til disse etikettene følger du følgende fremgangsmåte.

Slik bruker du filter på etiketter i Google Ads for å finne bestemte annonser.

Klikk på “LEGG TIL FILTER”.

For å finne etiketter i Google Ads klikker du først på Attributter og så på etikett.

Så klikker du på feltet som heter “Attributter” og scroller deg ned til feltet som heter “Etikett”.

Deretter må du velge hvilke betingelser eller filtre som skal gjelde for de etikettene du er interessert i å finne informasjon om.

Slik bruker du filter i Google Ads for å finne informasjon.

For å finne annonser som er merket med bestemte etiketter må du først velge hvilket filter du ønsker å bruke for å finne annonsene du er interessert i. I bildet ovenfor står filteret på “inneholder noen”.   

Deretter må du finne de annonsene som er merket med de etikettene du ønsker å rapportere på. Du kan enten søke etter etikettene i søkefeltet, eller finne disse manuelt ved å scrolle deg gjennom listen med etiketter .

Filtrering av annonser

Du kan velge mellom 3 filtre som vil gi ulikt resultat: 

For å finne frem til etiketter i Google Ads kan du bruke 3 filtertyper.

De 3 filtrene du kan velge mellom er:

 1. Inneholder noen
 2. Inneholder alle
 3. Inneholder ingen

Inneholder noen

“Inneholder noen” er en “Eller-funksjon”. Hvis du bruker dette filteret når du har huket av for flere etiketter i dialogboksen, så holder det at en annonse er merket med en av disse etikettene for å bli vist.  

Ved å bruke filteret “inneholder noen” så filtrerer man på de annonsene som enten inneholder den ene etiketten eller den andre etiketten.

Slik bruker du filtertypen "inneholder noen" på etiketter i Google Ads.

I dette tilfellet vil filteret “inneholder noen” ta med seg alle annonser som enten er merket med “Kampanje: 03.03.20 – 26.03.20 eller annonser som er merket med “Kampanje: 03.10.19 – 03.11.19”. 

Inneholder alle

“Inneholder alle” er en “Og-funksjon”. Hvis du bruker dette filteret når du har huket av for flere etiketter i dialogboksen så må annonsene som skal vises være merket med alle etikettene for å bli vist.

Hvis en annonse bare er merket med en etikett vil den ikke vises når vi bruker dette filteret.

Slik bruker du filtertypen "inneholder alle" på etiketter i Google Ads.

Inneholder alle vil ta med seg alle annonser som er merket med “Kampanje: 03.03.20 – 26.03.20” og “Kampanje: 03.10.19 – 03.11.19”

Inneholder ingen

Contains None er en “ikke-funksjon”. Dette filteret tar med seg alle annonser som ikke innholder en av disse etikettene. Resultatet som da vises er alle annonser ekskludert de annonsene som er markert med minst en av de valgte etikettene. 

Automasjon og styring av regler 

Etiketter kan også brukes til å starte og stoppe kampanjer, grupper, søkeord eller annonser på forhåndsbestemte tidspunkt ved hjelp av automatiserte regler. Regler er en funksjon i Google Ads som gjør det mulig å automatisere ulike handlinger når unike betingelser som du selv har valgt er oppfylt. 

Ved å bruke etiketter på bestemte annonser kan du planlegge at disse annonsene kun skal vises på bestemte tidspunkt. Dette gjør det mulig å tilpasse annonsebudskapet i annonsen i forhold til til sesongmessige faktorer. 

Eksempel 

La oss komme tilbake til eksemplet med hotellet vårt som tilbyr “fantastiske bademuligheter” om sommeren og “gode turmuligheter” om høsten.

Siden vi allerede har markert annonsene som skal vises om sommeren med etiketten “sommerannonser” og annonsene som skal vises om høsten med “høstannonser” er det lett å sette opp en automatisert regel som stopper annonsene som fokuserer på fantastiske bademuligheter den 31. juli, og starte annonsene som fokuserer på gode turmuligheter den 1. august.

Oppsummering

Etiketter er et fantastisk multi tool verktøy som har mange bruksområder. De to viktigste bruksområdene til etiketter er å hjelpe til med å få bedre oversikt i kontoen og automatisering av arbeidsoppgaver i Google Ads.

Det finnes ikke en måte å organisere bruken av etiketter på som passer for alle. Derfor er det viktig at du finner et system som fungerer for deg og måten du arbeider på.    

For å hjelpe til med organisering av etiketter bør du bestemme deg for en navnekonvensjon og holde deg til dette formatet. I tillegg kan du bruke forkortelser og fargekoder for lett å gjenkjenne bruksområder som er beslektet. 

Men det aller viktigste er å lære seg de grunnleggende egenskapene til etiketter og komme i gang. Jo mer du bruker etiketter, jo mer lærer du og kan bruke disse til mer avanserte arbeidsoppgaver.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe i forhold til å bruke etiketter i Google Ads, vi hjelper deg gjerne.

Digital markedsføring kan være helt sentralt i å få flere kunder til butikkene, også de fysiske. Her skal vi vise deg hvordan du jobber med lokale kampanjer på Google for å få flere kunder til dine butikker.

Det er ingen hemmelighet at mange søker etter og undersøker produkter og butikker på nett, for så å avslutte handelen i en fysisk butikk. Så selv om vi selvfølgelig ønsker å øke salg og trafikk til en nettbutikk gjennom annonsering i Google Ads, må vi også tenke på hvordan vi kan være synlige for de som ønsker å oppsøke en fysisk lokasjon. 

En god løsning for dette kan være å bruke lokale kampanjer. 

Hva er lokale kampanjer?

Lokale kampanjer er kampanjer som har som mål om å få flere folk til din fysiske lokasjon, og er derfor en god løsning for blant annet butikker og restauranter. 

Kampanjene består av annonser som kan vises når noen søker på Google, som bannere på utvalgte nettsider, på Google Maps og på Youtube. 

Eksempel på annonse på Google Maps
Eksempel på annonse på Google Maps. Pin’en på kartet kan inneholde din logo og viser avstanden fra butikken din til brukeren.

Annonsene består av forskjellige elementer, som tekst, bilder og videoer. Det er Google som setter sammen de beste og mest relevante elementene. Annonsene viser brukeren hvor nærmeste butikk er eller hvor langt unna det er, alt ettersom hva som passer annonseformatet best.

Krav for lokale kampanjer

For å kunne sette opp en lokal kampanje i Google Ads er det noen krav som må være oppfylt. 

 • Du må ha flere lokasjoner som er tilknyttet Google Min Bedrift 
 • Du må ha koblet Google Min Bedrift til Google Ads for å vise lokasjonen gjennom en adresseutvidelse
 • Du må ha mange klikk og visninger i kontoen, og allerede måle butikkbesøk, for å ivareta personvernet

Fordi kampanjen har en automatisk budstrategi anbefaler Google at den kjøres i minst 30 dager, og med minst 10 lokasjoner. Dette er fordi Google tar bedre beslutninger og får bedre resultater etter en innlæringsfase. Lokasjonene kan være fordelt på ulike kampanjer.

Det at man må ha flere lokasjoner tilknyttet Google Min Bedrift og mye klikk og visninger, gir dessverre en begrensning for hvem som kan bruke lokale kampanjer. Men oppfyller bedriften kravene, og dere har som mål å få flere til deres fysiske lokasjon, da er det bare å sette i gang.

Hvordan bruke lokale kampanjer

Lokale kampanjer settes opp i Google Ads. Du må legge inn hvor butikkene ligger, hva slags budsjett du vil ha for kampanjen og laster opp annonseelementer. 

Så vil Googles teknologi optimalisere bud, annonseplassering og kombinasjonen av elementene. 

For å benytte lokale kampanjer må du først koble til Google Min bedrift- kontoen din eller velge samarbeidsbedrifter hvis du selger produktet ditt gjennom større kjeder. Dette gir Google tilgang til butikkenes fysiske lokasjoner. Dette gjør du når du setter opp adresseutvidelser, som er et krav for å få mulighet til å sette opp en lokal kampanje. 

Når du har samlet inn nok data med adresseutvidelser eller butikkbesøk, og oppfyller de andre kravene, får du muligheten til å sette opp en lokal kampanje. 

Oppsett av annonse i lokal kampanje

Når du lager en annonse i en lokal kampanje skal du fylle inn flere (maks 5) overskrifter, beskrivelser og handlingsfremmende oppfordringer. Du må også ha med minst ett bilde, en logo og en video. 

Alle disse elementene gir Google mulighet til å velge hvordan annonsen skal se ut, ut i fra det aktuelle formatet og hva som er mest relevant for brukeren.

Du setter opp en annonse i hver annonsegruppe, så når du har lagret denne annonsen er kampanjen klar. Du kan ha flere annonsegrupper, for eksempel hvis du vil teste forskjellige budskap. Du kan også ha flere lokale kampanjer, for å skille ut ulike beliggenheter i ulike kampanjer.

Resultatene fra lokale kampanjer

Resultatene fra de lokale kampanjene kan måles med ulike parametere, og også her er det viktig å se på det som er viktig for din bedrift og hva som er målet for kampanjen. Er målet å få folk inn i butikken er butikkbesøket og veibeskrivelser kanskje det viktigste, men er du en restaurant ønsker du kanskje at folk skal ringe og reservere bord eller bla i menyen og da er anropsklikk og klikk på menyen det som er viktig for deg.  

På annonsegruppenivå kan du se de vanlige parameterne for resultatene, som visninger og klikk. Ser du på butikkrapporten (som du finner når du klikker på steder), får du resultater for de forskjellige butikkbeliggenhetene. 

Disse resultatene er andre parametere enn de vi ellers bruker og finnes i to varianter. Den ene er konverteringer som baseres på klikk på annonsen, og den andre er visningskonverteringer og baseres på visninger av annonsen.

Resultatalternativer for lokale kampanjer
Data som er tilgjengelig i lokale kampanjer på Google Ads.
 • Lokal rekkevidde
  • Antall visninger av butikkens stedsbaserte annonse
 • Butikkbesøk
  • Besøk til butikken etter å ha klikket på en annonse
 • Anropsklikk
  • Klikk på ring-knappen etter å ha klikket på en annonse
 • Veibeskrivelser
  • Klikk på “få veibeskrivelse” knappen etter å ha klikket på en annonse
 • Besøk på nettstedet
  • Klikk inn til butikkens nettadresse etter å ha klikket på annonsen
 • Bestillinger
  • Folk som har bestilt noe etter å ha klikket på en annonse
 • Meny
  • Klikk på butikkens meny etter å ha klikket på en annonse 
 • Annen samhandling
  • Andre konverteringer, som å lagre butikkens posisjon eller publisere en anmeldelse, etter å ha klikket på annonsen

Resultatenes nøyaktighet

Når det kommer til resultater fra butikkbesøk er det viktig å huske på at de lave tallene ikke er helt presise. Tallene er anonymisert, så at et resultat på for eksempel 1 betyr ikke at èn person har sett annonsen og så besøkt butikken. Dette betyr heller at det er en verdi i nærheten av 1, eller en gjennomsnittlig verdi på 1. 

Dette gjøres av hensyn til personvern. Tallene blir mer nøyaktig når de er større, og det vil derfor være lurt å ha en viss størrelse på den innsamlede dataen før det gjøres evalueringer. 

Gir lokale kampanjer verdi? 

Vi har satt opp lokale kampanjer for kunder som både har nettbutikk og fysiske butikker. 

Noen varer og annonser gir få salg i nettbutikken, men annonsene er likevel en del av kundereisen for mange av de kundene som handler i fysiske butikker, og bidrar til verdifulle butikkbesøk. En lokal kampanje, med fokus på disse verdifulle butikkbesøkene, kan derfor være lønnsomt.

I tillegg til at kampanjene har gitt butikkbesøk, anropsklikk og veibeskrivelser har de også bidratt til besøk på nettsiden. Dette viser at det å fokusere på de fysiske lokasjonene også kan bidra til besøk i nettbutikk, på samme måte som annonsering for nettbutikken bidro til besøk i fysisk butikk. 

Det er viktig å tenke på synergien vi får ved å annonsere for både nettbutikk og fysiske lokasjoner, og gjøre kundereisen så enkel som mulig, uansett om det innebærer besøk til en fysisk butikk eller handel i nettbutikken.

I den spesielle tiden vi er inne i nå er nok nettbutikken hovedfokuset for mange, men det kommer en dag hvor vi skal tilbake til normalen og da er det kanskje enda viktigere med fokus på å igjen få kundene inn i de fysiske butikkene. Dette tror jeg lokale kampanjer kan hjelpe til med.

Tror du lokale kampanjer er noe for din bedrift eller ønsker du hjelp med annen annonsering i Google Ads? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

I september 2019 ble kolonnen og den statistiske beregningen “Gjennomsnittlig Plassering” avviklet i Google Ads. Her forklarer vi hvorfor Google tok livet av gjennomsnittlig plassering og hva den nye statistikken faktisk viser. 

Vi forteller deg også hva du må passe på i overgangen fra gjennomsnittlig plassering til “Toppvisningsandel” og “Absolutt Toppvisningsandel”.  

Hva var egentlig gjennomsnittlig plassering? 

Gjennomsnittlig plassering var en statistisk beregning som indikerte hva slags posisjon annonsene hadde i søkeresultatet til Google. Posisjon 1 kunne bety at annonsen din var det første treffet i søkeresultatet, men det kunne også bety at annonsen ble vist først av alle annonsene, men at den lå under de organiske søkeresultatene.  

I motsetning til hva mange trodde så viste ikke “Gjennomsnittlig plassering” hvilken plassering annonsene hadde i søkeresultatet til Google, men hvordan de gjorde det i forhold til andre annonser. Det statistikken sa noe om var organiseringen av en annonse i forhold til en annen annonse, og ikke selve plasseringen i søkeresultatet til Google. 

I klartekst betydde det at posisjon 1 ikke sa noe som helst om hvor i søkeresultatet annonsen ble vist, men kun at det var den første annonsen som ble vist i konkurranse med mange andre annonser.

På mange måter kan man si at gjennomsnittlig plassering ble en indikator på hvordan annonsene dine i gjennomsnitt gjorde det i forhold til andre annonser i Google. Men gjennomsnittlig plassering sa ikke noe om annonsens plassering i forhold til organiske treff.  

Hvorfor forsvinner “Gjennomsnittlig plassering”?

Hvorfor “Gjennomsnittlig plassering” forsvinner er det bare Google som vet, men det er naturlig å peke på to mulige årsaker. 

Den ene mulige årsaken til at “Gjennomsnittlig plassering” forsvinner er at den skapte mer forvirring enn innsikt da mange markedsførere trodde at resultatet viste hvordan annonsene ble vist i søkeresultatet i konkurranse med andre annonser og andre organiske treff, noe beregningen altså ikke viste. 

Google sier i en kunngjøring datert den 26. februar 2019 at de “…nye beregningene gir deg mye bedre oversikt over hvor fremtredende annonsene dine er på siden enn det gjennomsnittlig plassering gjør.” De nye beregningene viser hvilken prosentandel av annonsene dine som vises øverst på siden og helt øverst på siden.

Med de nye beregningene blir det lettere å forstå hvor i søkeresultatet annonsene faktisk vises, og ikke bare i hvilken rekkefølge de vises i forhold til andre annonsører.

Likevel er det mange digitale markedsførere som kommer til å savne “Gjennomsnittlig plassering”. Ved å se på den statistiske beregningen “Kostnad per konvertering” sammen med “Gjennomsnittlig plassering”  var det mulig å se om det var lønnsomt å ligge på førsteplass, eller om man fikk mer for pengene ved å ligge på andre-, eller tredjeplass. 

Denne muligheten har man nå mistet på grunn av endringene til Google.

Den andre årsaken til at “Gjennomsnittlig Plassering” forsvinner er at dette er nok et steg i strategien til Google om innføring av enda mer automatisering på bekostning av manuell kontroll.

“Toppvisningsandel” og “Absolutt Toppvisningsandel”

Fra og med september 2019 erstattet Google “Gjennomsnittlig plassering” med de statistiske bergningene “Toppvisningsandel” og “Absolutt Toppvisningsandel”. I følge Google 

vil disse beregningene gi et bedre bilde av hvor i søkeresultatet annonsene dine vises.

De nye beregningene er:

Absolutt Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket (egne annonser)

Dette er prosentandelen av hvor ofte annonsen din vises på absolutt første plass over de organiske resultatene i søkeresultatet av alle visningene dine. 

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket (egne annonser)

Det er prosentandelen av hvor ofte annonsen din vises over de organiske resultatene i søkeresultatet av alle visningene dine, uavhengig av plassering.

Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket

Dette er prosentandelen av hvor ofte annonsen din vises på absolutt første plass over de organiske søkeresultatene, delt på det beregnede antall visninger du var kvalifisert for å motta.

Toppvisningsandel i Søkenettverket

Det er prosentandelen av hvor ofte annonsen din vises over de organiske søkeresultatene uavhengig av plassering, , delt på det beregnede antall visninger du var kvalifisert for å motta.

Nedenfor ser du en grafisk fremstilling av hva de nye beregningene refererer til. Ved å bruke de nye beregningene blir det lettere å se hvor i søkeresultatet annonsene vises i forhold til de organiske treffene.

Flere statistiske beregninger 

I tillegg til disse fire nye beregningene kommer det beregninger som viser årsakene til hvorfor en annonse vises, eller ikke i søkeresultatet til Google. Den nye serien med beregninger er som følger: 

Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)

Det er et estimat på hvor ofte annonsen din ikke fikk absolutt toppvisningsandel fordi budsjettet var for lavt.

Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)

Det er et estimat på hvor ofte annonsen din ikke ble vist over de organiske resultatene fordi budsjettet var for lavt.

Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)

Er et estimat på hvor ofte annonsen din ikke ble vist helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene på grunn av lav annonserangering.

Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)

Er et estimat på hvor ofte annonsen din ikke ble vist ovenfor de organiske søkeresultatene på grunn av lav annonserangering.

Hva betyr det at “Gjennomsnittlig plassering” forsvinner?

Kortversjonen på hva det betyr at “Gjennomsnittlig plassering” forsvinner er at annonsører mister oversikten over hvordan annonsene ligger an i forhold til andre annonser, men samtidig får en annonsør mer oversikt over hvordan annonsene fremstår i selve søkeresultatet. 

For å se hvilke aktører man konkurrerer med i søkeresultatet kan man bruke “Auction insights”.  

Det at “Gjennomsnittlig plassering” forsvinner betyr at det ikke lenger blir mulig å se hva en konvertering koster på en plassering kontra kostnaden på en konvertering ved å ligge på en annen plassering. 

I samme slengen så mister man muligheten til å se om det lønner seg å øke et bud med det formål å gi en annonse en bedre plassering i forhold til andre annonsører. 

Hva må du passe på?

I forbindelse med endringen av gjennomsnittlig plassering avvikles også følgende fra 30. september 2019. 

 • regler basert på gjennomsnittlig plassering
 • egendefinerte kolonner basert på gjennomsnittlig plassering
 • lagrede rapporter filtrert etter gjennomsnittlig plassering 
 • lagrede filter med gjennomsnittlig plassering

Hvis du kjører Google Ads skript der du bruker gjennomsnittlig plassering, vil det være lurt å sjekke at disse fungerer som de skal etter september 2019.   

Ønsker du hjelp med annonsering i Google Ads? Ta kontakt for en hyggelig prat

Dynamiske søkeannonser (DSA) er en annonsetype i Google Ads hvor Google hjelper deg med både innholdet og hvilke søkeord annonsene skal vises på. De dynamiske søkeannonsene vises i søkeresultatet til Google som en kombinasjon av tekstinnholdet på nettstedet, teksten i annonsen og søketermen som ble benyttet i søket for å generere visningen. Dynamiske søkeannonser kan gi billige konverteringer, men også treff på mye rart hvis du ikke passer på.

Vi viser deg hva du må tenke på for å oppnå gode resultater med dynamiske søkeannonser.

Hva er Dynamiske Søkeannonser (DSA)?

Dynamiske søkeannonser (DSA) er annonser som Google lager mer eller mindre automatisk. Annonsene blir lagd ut i fra innholdet som finnes på nettstedet og hva slags søketerm som ble benyttet for å generere søket. Hvilke nettsider som blir til landingssider for annonsene baseres på hva Google tror vil være mest relevant for brukeren.

Dynamiske søkeannonser fungerer ved at Google har skannet innholdet på nettstedet ditt fra før. Når noen gjør et søk med en søketerm som er beslektet med innholdet som finnes på nettstedet, finner Google den nettsiden med det tekstinnholdet som best matcher søketermen som ble benyttet. Google genererer også automatisk en overskrift for annonsen basert på søketermen som ble benyttet og innholdet på nettstedet.

Det at annonsene er dynamiske betyr at du ikke trenger å tenke på hva slags søkeord du skal målrette annonsene mot. Du trenger heller ikke tenke på hva slags fengende overskrifter du skal skrive da disse genereres automatisk ut i fra innholdet på landingssiden.

De dynamiske annonsene kan målrettes med utgangspunkt i hele nettstedet, spesifikke kategorier eller spesifikke nettsider.

Slik setter du opp Dynamiske Søkeannonser (DSA)

Oppsett av dynamiske søkeannonser har mange likhetstrekk med det å sette opp annonser for en vanlig søk-kampanje. En kampanje med dynamiske søkeannonser består på samme måte som en vanlig søk-kampanje av grupper, målretting og annonser.

På grunn av disse likhetstrekkene deler de 2 annonseformatene også de fleste av de samme innstillingene som geografi, språkinnstillinger, budsjett, start- og sluttdato osv. Den eneste forskjellen mellom en vanlig søk-kampanje og en kampanje bestående av dynamiske søkeannonser er at en ordinær søk-kampanje målrettes ved hjelp av søkeord mens en kampanje med dynamiske søkeannonser bruker innholdet på nettstedet som målretting.   

For å sette opp dynamiske søkeannonser må du først opprette en søk-kampanje. Deretter stiller du inn de innstillingene som er relevante i forhold til de dynamiske søkeannonsene som hvilket språk nettstedet ditt er på og hva slags targeting source du ønsker å benytte.

Det finnes 3 måter du kan målrette de dynamiske søkeannonse på.

 • Googles egen indeksering av nettstedet.
 • Spesifisere med en feed nøyaktig hvilke nettadresser du ønsker å annonsere for.
 • Både Googles indeksering av nettstedet og en feed som spesifiserer hvilke nettsider det skal annonseres for.

Når du laster opp en sidefeed med landingssidene dine til Google Ads, blir det enklere å få vist sider som ikke nødvendigvis er indeksert hos Google.

DSA innstillinger target source

Etter at du har stilt inn de andre innstillingene du ville ha stilt inn ved en vanlig søk-kampanje lagrer du og går videre til neste trinn.

Dynamiske annonsemål – URL, Alle sider eller Kategori

Nå skal du opprette de dynamiske annonsemålene. Bildet som du ser nedenfor åpner seg.

Du velger “dynamisk” under annonsegruppetype og gir gruppen et navn. Gi gjerne gruppen et navn så det er lett å forstå hva slags målretting som er valgt.  

Alternativene for målretting er:  

 • Kategorier
 • Målretting mot nettadresser
 • Alle nettsider
DSA - Oversikt over målretting for Dynamiske Søkeannonser

Kategorier

En kategori kan defineres som flere nettsider som samsvarer med et bestemt tema.

Med dynamiske søkeannonser blir nettsidene dine automatisk organisert i kategorier (eller sett av landingssider) tilpasset produktene og tjenestene du tilbyr på nettstedet ditt. Det at Google kategoriserer nettstedet automatisk gjør det lett å annonsere for det som er viktig for deg å annonsere mot. Når man jobber med dynamiske søkeannonser er det lurt å organisere oppsettet slik at hver kategori for sin egen annonsegruppe. Dette gjør det lettere å skrive gode og relevante annonsetekster, da annonsetekstene kan spisses mot kategorien det annonseres for.   

Hvis du selger båter, biler og motorsykler kan en gruppe av annonser målrettes mot kategorien båter, en gruppe målrettes mot kategorien biler og en gruppe målrettes mot kategorien motorsykler.

Nettadresser og sideinnhold

Du kan også målrette mot bestemte nettsider på nettstedet ditt. Dette kan du gjøre ved å sette opp bestemte regler for når en nettside skal vises.

Hvis du har en dynamisk søkeannonse som går på salg av røde motorsykler kan du vise denne annonsen for alle URL’er som inneholder frasen “røde motorsykler”. Ved å sette opp gode regler for når annonsene dine skal vises for produktene og tjenestene dine, sikrer du god relevans mellom annonsene og produktene du ønsker å selge.  

Du kan sette opp regler på mange forskjellige måter som du ser av bildet nedenfor.

DSA oppsett av regler for målretting

Alle nettsider

Når du målretter mot “Alle nettsider” kan annonsene vises mot alle nettsidene på nettstedet ditt som er indeksert av Googles søkeroboter. Skal du bruke denne innstillingen er det viktig at du skriver generelle annonsetekster fordi du har ikke kontroll på hvilken landingsside som annonsen kommer til å lede trafikk til.

Slik lager du Dynamiske Søkeannonser

Når du skal begynne å skrive dynamiske søkeannonser er det 2 ting det er lurt å tenke på. Det første er å ta hensyn til hva slags målretting du har valgt. Har du valgt en generell målretting som for eksempel “Alle nettsider” er det viktig at tekstene i de dynamiske annonsene ikke er for spesifikke, da du ikke vet hvilken nettside på nettstedet ditt Google kommer til å bruke som landingsside.

Har du valgt å målrette mot en nettside på nettstedet ditt som tar for seg “røde motorsykler” kan annonseteksten du skriver ta opp dette i selve annonseteksten. Da kan du være mer spesifikk i budskapet ditt, fordi du vet hvilken nettside annonsen kommer til å lede trafikken til, eller til kategorien av nettsider.

Det andre du bør tenke på når du skal skrive dynamiske søkeannonser er å lage ulike variasjoner av annonsene, slik at du får testet ulike budskap opp mot hverandre. Over tid vil du se hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Da gjør du mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer.

Nedenfor ser du trinnet hvor du setter opp selve annonseteksten for de de dynamisk søkeannonsene.

DSA-Oppsett-av-dynamiske-søkeannonser-

Etter at du har målrettet annonsene må du skrive selve teksten. En dynamisk søkeannonse består av 2 tekstfelt hvor hvert felt har 90 karakterer til disposisjon. Hvilke nettsider på nettstedet som kommer til å bli benyttet som landingssider for de dynamiske søkeannonsene kommer ann på hva som er benyttet som målretting. Hvordan overskriftene i de dynamiske søkeannonsene blir seende ut i søkeresultatet til Google kommer ann på innholdet på landingssiden.

Les også: Slik jobber du effektivt med negative søkeord i Google Ads

Hvordan lykkes med Dynamiske Søkeannonser (DSA)?

For å lykkes med dynamiske søkeannonser er det viktig at nettstedet har tekstinnhold som holder høy kvalitet og en logisk URL-struktur.   

Grunnen til dette er at de dynamiske søkeannonsene henter innholdet fra nettstedet og bruker det i overskriftene i annonsene som vises i søkeresultatet. En god URL-struktur gjør det lettere for Google å forstå hva nettsidene handler om, og således vise den mest relevante landingssiden i forhold til et søk.

Sagt på en annen måte kan dynamiske søkeannonser blir så gode som innholdet og URL-strukturen på nettstedet er.  

Videre er det viktig at alle annonsegruppene inneholder flere og helst minimum 3 ulike annonser slik at Google kan teste de ulike annonsene opp mot hverandre og se hvilket budskap som konverterer best.      

Bruker du kategorier som målretting er det lurt å sette disse opp slik at de gjenspeiler strukturen på nettstedet. Ved å organisere på denne måten blir det lettere å skrive relevante annonser til hver kategori. Det er også viktig å legge til negative søkeord som du ikke ønsker skal trigge visninger av annonsene dine. Det er også viktig å ekskludere irrelevante nettsider på nettstedet som du ikke ønsker at annonsene dine skal lede trafikk til.

Fordeler med Dynamiske Søkeannonser (DSA)

En fordel med dynamiske søkeannonser er at man ikke trenger å målrette annonsene ved hjelp av søkeord. Dette gjør at man sparer tid ved oppsett i forhold til oppsett av en vanlig søk-kampanje. Andre fordeler er at endringer på nettstedet fanges automatisk opp av de dynamiske søkeannonsene, noe som igjen gjør at man slipper å skrive nye tilpassede annonser hvis man oppdaterer nettstedet med nye produktsider.

Det betyr også at du slipper å skrive nye annonser til nye produkter som kommer til på nettstedet siden overskriftene forandrer seg i tråd med innholdet på nettstedet og hva slags søketerm som er benyttet.  

Videre er det lett å kontrollere når annonsene ikke skal vises ved hjelp av negative søkeord, samt at man kan ekskludere nettsider som man ikke ønsker at annonsene skal lede trafikk til.

Siden dynamiske søkeannonser målrettes på bakgrunn av innholdet på nettstedet er dette også en bra måte å fange opp trafikk som man ikke ville klare å få ved hjelp av å målrette med søkeord. Det betyr at en DSA-kampanje kan vise annonsene dine på søk som det aldri har vært søkt på tidligere og som du derfor heller aldri kunne ha målrettet mot ved hjelp av å by på søkeord.

Dette er også en av grunnene til at dynamiske søkeannonser kan gi mange billige konverteringer. Det er liten konkurranse på de søketermene som annonsene dine vises på, fordi termene har “aldri” blitt benyttet i et søk før og er derfor unike i forhold til innholdet du har på nettstedet ditt.

Den aller største fordelen er kanskje at det kundene søker etter i Google er det de ser i annonsen, og det landingssiden handler om. Denne tette relevansen mellom det som står i annonsen og det landingssiden er ofte grunnen til at dynamiske søkeannonser konverterer veldig godt og at kostnadene per konvertering er lav i forhold til vanlige søk-kampanjer.

Ulemper med Dynamiske Søkeannonser (DSA)

Noen av ulempene med dynamiske søkeannonser er at annonsene kan trigges av mange rare søketermer hvis du har en dårlig strukturert nettside eller har lagt ut innhold som ikke er veldig relevant.

I tillegg mister du litt kontroll over formuleringene som brukes i overskriftene og hvilke søketermer som trigger de dynamiske  søkeannonsene. Det gjør at annonsene kan oppleves som litt rart skrevet.

Hvis du for eksempel har en nettside med oversikt og beskrivelser av referansekunder, så kan annonsene trigges på navnene til disse kundene. Dette unngår du ved å legge disse nettsidene til som negative landingssider. Da vil ikke annonsene trigges på disse søketermene.

Bruk Dynamiske Søkeannonser (DSA) på en best mulig måte

For å få mest mulig utbytte av dynamiske søkeannonser er det viktig at nettstedet ditt har en logisk URL-struktur med godt redaksjonelt innhold. Videre er det viktig at du ekskluderer de nettsidene på nettstedet ditt du ikke ønsker at annonsene dine skal lede trafikk til.  

Det er også viktig at du overvåker DSA-kampanjene over tid og at du ekskluderer de søkeordene du ikke ønsker å generere visninger for ved hjelp av negative søkeord.

Sett også opp flere annonsegrupper med ulik målretting og tilpass annonsetekstene etter hvordan du har målrettet annonsegruppene. Videre er det lurt å ha flere annonser med ulike variasjoner slik at du får testet annonsene mot hverandre slik at du over tid kan se hvilket budskap som responderer best hos målgruppen du annonser mot.

Hvis du ønsker hjelpe til å teste eller sette opp Dynamiske Søkeannonser så kan du alltid ta kontakt med oss i Digital Opptur for en uforpliktende prat.