Innlegg

Lyst til å teste annonsering på LinkedIn, men usikker på hva som burde være på plass på bedriftssiden din før du setter i gang med annonsering? Her er våre beste tips! 

Hvorfor bruke LinkedIn? 

LinkedIn er en kanal for karriere og arbeidsliv. De fleste brukerne her inne har lagt inn sin digitale CV her inne, og bruker kanalen til nettverking, faglig diskusjon, jobbsøk, og til å holde seg opptatt på bransjeoppdateringer. I tillegg har de fleste bedrifter en side inne på LinkedIn, hvor man kan knytte seg opp til sine ansatte, gi oppdateringer på hva som skjer i bedriften og hvordan dere jobber. 

Nyeste innsikt fra Ipsos sin SoMe-tracker fra Q1 2021 viser at det er 1 249 000 nordmenn som har en profil på LinkedIn, hhv. 54 % menn og 46 % kvinner. Det som er mer interessant er bruken av kanalen. LinkedIn er absolutt ikke som Facebook og Snapchat, hvor man er inne flere titalls ganger daglig. LinkedIn er en kanal hvor 15% bruker den daglig og 31% bruker den ukentlig. De resterende 50% bruker kanalen månedlig eller sjeldnere. 

Skjermdump fra Ipsos SoMe-Tracker Q1 2021

Steg 1: Hvordan jobbe smart med organisk innhold på LinkedIn? 


På LinkedIn er det mulig å opprettholde en god rekkevidde, være aktuell og skape engasjement omkring bedriften og deres daglige virke, uten å legge for mange kroner på annonser. Det viktigste er å bygge et godt fundament med en innholdsrik bedriftsprofil og ha en plan for innholdet. 

Det er flere ting man kan gjøre på bedriftssiden på LinkedIn. Du kan blant annet:

 • Vise frem ansatte
 • Promotere egenprodusert innhold fra eget nettsted
 • Promotere saker som andre har skrevet om bedriften 
 • Promotere ledige stillinger i bedriften og lage egen karriereside 
 • Lage presentasjonssider for å trekke frem merkevarer, forretningsideer eller andre initiativ
 • Samle inn kundehistorier og/eller anbefalinger fra kunder

Noe av det viktigste er å engasjere de ansatte og få de til å ha lyst til å dele innholdet fra bedriften videre. Stolthet er nøkkelen her. Ansatte og kollegaer kan fungere som ambassadører for bedriften ved å dele innhold og delta i diskusjoner. Dette kan føre til økt spredning og bedre synlighet. Det kan derfor være lurt å ha dette i bakhodet når man jobber med å produsere innhold som de ansatte stolt kan dele og vise frem. 

Tenk over hvem du ønsker å snakke til og spiss innholdet:

 • Gi ansatte mulighet til å tilpasse profilen sin for å vise frem bedriften, som f.eks forsidebilde som er relatert til bedriften.
 • Del og lik innlegg som bedriften legger ut på bedriftsprofilen
 • Legge ut egne innlegg med høydepunkter fra arbeidshverdagen
 • Del egenprodusert innhold fra nettsiden eller fagbloggen.

Mer nysgjerrig? Les hele artikkelen Slik får bedriften din organisk synlighet på LinkedIn


Steg 2: Hvordan jobbe smart med betalt annonsering på LinkedIn?


Når du først har bygget en god bedriftsside på LinkedIn, men fortsatt har behov for at noe innhold skal nå litt lenger enn eget nettverk, så er annonsering noe du burde teste. 


Nå ut til en spisset målgruppe på LinkedIn

Kanskje noe av det beste med LinkedIn vs. andre sosiale medier, er at folk byr på seg selv og deler masse personlig informasjon  – helt frivillig. LinkedIn er jo en slags digital CV for mange, hvor de legger inn sin arbeidserfaring, studiested, fagområder, sertifiseringer og mye mer. Fordi de bruker kanalen til å bygge nettverk og holde hverandre oppdatert på hva de jobber med. 

På LinkedIn har du et hav av segmenteringsmuligheter. I tillegg til demografi og geografi, kan du målrette innholdet ditt mot spesifikke bransjer, folk som jobber i navngitte bedrifter, utdanning eller utdanningsinstitusjon, personer med mer enn f.eks. 4-års erfaring, basert på hvilke stillingstitler folk har og mye mer. 

Spiss målgruppen din og vær sikker på at det er disse personene du ønsker å nå ut til. Husk at mange stillingstitler kan være lange og kompliserte, og kommer i ekstremt mange varianter. Husk derfor å legge inn alle norske (og engelske) varianter dersom du målretter mot folk som jobber i konkrete stillinger.

Eksempel fra LinkedIn Ads og segmenteringsmuligheter. 

Pass på å ikke lage en for liten målgruppe
Dette gir mulighet for å nå veldig spisset med relevant innhold fra din bedrift. Spesielt hvis du har en langsiktig strategi på hvordan dere ønsker å jobbe med for eksempel employer branding og rekruttering. 

Bare pass på at du ikke segmenterer deg ihjel, altså snevrer målgruppen så mye inn at du nesten ikke får noen resultater på kampanjene dine. 

Pass på at du ikke segmenterer deg ihjel, altså snevrer målgruppen så mye inn at du nesten ikke får noen resultater på kampanjene dine. 

Mari A. Berg

La annonsene gå over en lengre periode 

På LinkedIn er det slik at folk ikke bruker kanalen like hyppig som Snapchat, Facebook eller Instagram. Derfor burde du la annonsene dine gå minimum 4 uker for å øke sannsynligheten for å nå flest mulig i målgruppen din. Dette gir deg også mer valid data enn ved å pushe noe en snau uke og konkludere med at innholdet ikke fungerte. 

Velg rett annonseformat

På LinkedIn som andre steder kan du kjøre forskjellige typer annonser. De mest unike annonseformatene, i tillegg til video, bilde, karusell og lenkepost, er nok message ads (tidligere kalt in-mail) og conversation ads. Disse  gir deg mulighet til å annonsere i innboksen til potensielle personer bedriften ønsker å komme i kontakt med. 

Her er noen av annonseformatene på LinkedIn. 

En stabil bedriftssitde på LinkedIn med godt innhold og jevnt aktivitetsnivå, i kombinasjon med betalte månedlige annonser, kan virkelig gi bedriften din et løft. Enten du har som mål å øke kjennskapen til bedriften i bransjen, skape interesse hos potensielle jobbsøkere, få inn nye leads eller bygge opp under en positiv bedriftskultur – Så er LinkedIn rett kanal for deg!

Lurer du på hvordan sette opp en LinkedIn bedriftsprofil eller opprette en annonsekonto? Kontakt oss i Digital Opptur så hjelper vi deg.


Begrepsforklaring: 

Organisk = måten du jobber med en kanal uten å legge noen annonsekroner bak 
Betalt = måten du jobber med en kanal med betalte annonser, målgrupper og optimalisering.  
Segmentering = det samme som målretting, målgruppestyring 
Employer branding = Merkevarebygging mot ansatte og potensielle jobbsøkere til din bedrift
Spredning = Rekkevidde, hvor mange unike brukere du når ut til med innholdet ditt

De fleste bedrifter har rekruttert noen ved hjelp av sosiale medier, men de aller færreste benytter seg av det store mangfoldet av muligheter man har til å drive sosial rekruttering. Vi lærer deg alt du trenger å vite!

Perfekt timing

I 2019 oppga 71% av dem som byttet jobb at de oppdaget jobben de byttet til i sosiale medier. Under pandemien har bruken av sosiale medier skutt i været.

Tallene for 2020 viser at bruken av sosiale medier har økt med 30%. For bedrifter er det viktig å være klar over at publikumet aldri har vært større i sosiale medier.

Hva er sosial rekruttering?

Sosial rekruttering er rekruttering av potensielle ansatte i sosiale medier. Det inkluderer alle forskjellige sosiale kanaler som LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok. Den skiller seg fra vanlig rekruttering ved at den benytter seg av fordelene til de sosiale kanalene, nettop ved å være sosiale.

Sosial rekruttering begrenses ikke til tradisjonelle utlysninger i form av annonser, men inkluderer en generell tilstedeværelse i sosiale medier. Det er derfor god grunn til å tro at nettopp din bedrift er god gang med dette allerede, uten å være klar over det!

Always on

Alt en bedrift gjør i sosiale medier er å regne som sosial rekruttering. Så lenge noe er synlig i sosial kanaler er dette noe en potensiell arbeidstaker vil kunne ta med i en vurdering av en arbeidsplass. For å skape et troverdig og representativt inntrykk er det derfor viktig å ha en always-on tankegang. Innhold i sosiale medier burde gjenspeile kulturen du prøver å skape innad i selskapet. Kulturen du vil potensielle nye arbeidstakere skal ta del i.

Strategi

Vi har laget en strategi vi anbefaler for hvordan man jobber med sosial rekruttering. Jobber dere med denne kontinuerlig er vi sikre på at også dere vil oppnå gode resultater!

Analyser følgerne dine

Samtlige av de sosiale kanalene gir oss idag tilgang på god innsikt når det kommer til hvem det er som følger oss. Kjønn, alder, bosted er som regel bare toppen av isfjellet av informasjon man har tilgang til om man vet å sette av tiden til å analysere.

Det er få som gir like mye informasjon som Facebook, men både LinkedIn og Snapchat er to kanaler som bare det siste året har gjort store steg når det kommer til å gi relevant informasjon om hvem følgerne dine er. En god strategi tar høyde for hvem eksisterende følgere er.

Det er bare på den måten man kan skape godt innhold som fenger – enten du ønsker å nå kunder, eller potensielle ansatte.

Bygg ditt drømmepublikum

God innsikt gir deg den beste anledningen til å bygge ditt drømmepublikum. Takket være de gode verktøyene i annonseadministrasjonene har vi mulighet til å skreddersy hvem det er vi ønsker å nå med innholdet vårt.

Vi anbefaler å begynne med brede publikum før man snevrer det gradvis inn.

Benytt deg av kundereisen (talentreisen)

Reisen en potensiell ansatt gjør fra idet hen hører om selskapet ditt til hen leverer søknad kan fint relateres til kundereisen – vi kaller den gjerne talent-reisen i denne sammenhengen. Denne reisen understreker behovet for en always on-strategi.

Tradisjonell rekruttering fokuserer gjerne på handlefasen i kundereisen ved å utlyse en stilling. Ved hjelp av en always on-tankegang begynner man lenge før med å bygge opp en relasjon til potensielle kandidater.

På den måten kan man være top of mind når dagen kommer da dere trenger nye talenter!

Test ulike variabler

Livet er fullt av vanskelige valg. Arbeidet i sosiale medier gjør det litt enklere, da man gjerne kan velge å teste alt istedenfor å velge bare én. Så lenge man tester konsekvent og analyserer resultatene i etterkant oppfordrer vi til å teste alle ulike variablene i forskjellige kanaler.

Bilder, video, budskap. Rommet for å prøve seg frem er uendelig og så lenge man tar repsonsen på alvor burde man ikke være redd for å gå opp nye veier. Selv små justeringer kan gjøre små utslag.

Involver dine ansatte

Dine ansatte er dine beste ambassadører for en god kultur, og et sted andre ønsker å være. De fleste bedrifter liker å hevde at de er et sted hvor ansatte trives, derfor er det ekstra viktig å vise frem at man nettop er det.

Bruk de sosiale kanalene dere er aktive på til å vise frem hva som skjer på arbeidsplassen av stort og smått.

   

Trenger du hjelp?

Vi hjelper mange kunder med sosial rekruttering og strategi i sosiale medier. Ta kontakt med oss dersom du trenger rådgivning!

Kilder:

Medietilsynet, Kampanje, Medietilsynet, Social Examiner, DN, LinkedIn,

LinkedIn er en kanal som er relevant for mange bedrifter. Det er mulig å oppnå både god rekkevidde og resultater uten å bruke så mye penger på annonsering. Her hjelper vi deg med hvordan du kan komme i gang med å gi bedriften en tilstedeværelse på verdens største profesjonelle nettverk.

Vi har tidligere kommet med tips til hvordan man kan komme i gang med annonsering på LinkedIn. Dersom du ønsker å maksimere bedriftens potensiale på den profesjonelle plattformen er det flere muligheter ved siden av betalt annonsering.

Å ha en organisk tilstedeværelse – både ved å opprette og vedlikeholde en bedriftsprofil, men også ved å oppfordre de ansatte til å engasjere seg på sine private profiler vil hjelpe bedriften.

Opprett en bedriftsprofil

Å opprette en egen profil for bedriften på LinkedIn kan være lurt av flere grunner. Dette er en gyllen mulighet til å få vist frem bedriftens kompetanse i tillegg til å vise tilstedeværelse i ulike digitale kanaler. 

Dersom man velger å opprette en profil er det viktig at profilen fremstår profesjonell med relevant profil- og forsidebilde, og oppdatert innhold. Til syvende og sist så ønsker man jo at ideelle og eksisterende kunder skal trykke på «følg»-knappen.

Det er flere ulike ting man kan gjøre på bedriftssiden. Du kan blant annet:

 • Vise frem ansatte
 • Promotere egenprodusert innhold fra eget nettsted
 • Promotere saker som andre har skrevet om bedriften 
 • Promotere ledige stillinger i bedriften og lage egen karriereside 
 • Lage presentasjonssider for å trekke frem merkevarer, forretningsideer eller andre initiativ
 • Samle inn kundehistorier og/eller anbefalinger fra kunder
Kilde: Skjermbilde av INMA sin bedriftsprofil på LinkedIn.

Her er det et utdrag fra INMA – IAB Norway sin bedriftsprofil. Den inneholder blant annet:

 • Beskrivelse av bedriften
 • Ansatte
 • Innlegg og oppdateringer fra bedriften
 • Link til nettsted
 • Størrelsen på selskapet
 • Beliggenhet
 • Type selskap
 • Når selskapet er stiftet
 • Hva selskapet spesialiserer seg på
 • Eventuelle stillingsutlysninger

Man kan også dele ulike innlegg på samme måte som på en Facebook-side. Her kommer det eksempler på noen typer innlegg som bedriften kan legge ut:

Oppdateringer rundt hva som foregår i bedriften viser både hva dere gjør, men også hvordan det er å jobbe der. Dette kan være alt fra store eventer og konferanser til mindre, hverdagsøyeblikk.

Egenprodusert innhold fra nettsiden eller bloggen som handler om relevant innhold som vi som bedrift ønsker å dele med andre som har samme interesse. Dette er ypperlig å dele og vise frem både kunnskap og meninger dere har.

Saker om bedriften som er produsert av andre er gode innlegg å legge ut. Dette er en glimrende måte å vise frem hva andre skriver om dere og hva de sier. Det er ofte mer effektivt når andre beskriver dere enn å gjøre det selv.

Kilde: Skjermbilde av innlegg fra INMA – IAB Norway sin bedriftsprofil på LinkedIn

Oppdateringer rundt de ansatte, for eksempel introduksjon av nye ansatte i bedriften, er også noe som er naturlig å legge ut på LinkedIn. Det som handler om jobb, utdanning og karriere passer godt og kan ofte få bra rekkevidde.

Kilde: Skjermbilde av innlegg fra Digital Opptur sin bedriftsprofil på LinkedIn 

I følge LinkedIn når du i gjennomsnitt ut til 25% av følgerne dine med en bedriftsprofil. Du kan også engasjere de ansatte til å like og dele slik at innleggene får en enda større spredning.

Engasjer de ansatte

Det er stor sannsynlighet for at flere av dine kollegaer har en profil på LinkedIn. I Norge har over 1,3 millioner profil, og cirka 40% av disse er innom nettverket ukentlig (Ipsos 2020, Q3).

Det kan derfor være en god idé å orientere seg om hvem av de ansatte som har egen privatprofil og deretter oppfordre til engasjement.

Faktisk så er det ofte slik at innhold som deles av en ansatt kan gi mer engasjement enn innhold som deles fra bedriftens egne konto. Det er viktig å merke seg at det å dele ting på sosiale plattformer ikke nødvendigvis er noe for alle, så det er viktig å forhøre seg om de har noe imot det eller ikke. Gi de ansatte en frihet til å dele fra sin egen konto.

Slik kan ansatte engasjere seg på LinkedIn

Dersom kollegaer fungerer som ambassadører for bedriften ved å jevnt og trutt like og dele poster kan dette føre til god spredning og bedre synlighet. Det kan derfor være lurt å ha dette i bakhodet når man jobber med og produsere innhold som de ansatte stolt kan dele og vise frem.

Tenk over hvem du ønsker å snakke til og spiss innholdet mot bedriftens ideelle kunde.

 • Gi ansatte mulighet til å tilpasse profilen sin for å vise frem bedriften, som f.eks forsidebilde som er relatert til bedriften.
 • Del og lik innlegg som bedriften legger ut på bedriftsprofilen
 • Legge ut egne innlegg med høydepunkter fra arbeidshverdagen
 • Del egenprodusert innhold fra nettsiden eller fagbloggen.

LinkedIn har også en funksjon hvor du kan “Varsle ansatte” som lar de ansatte få vite når du har postet en viktig oppdatering på bedriftsprofilen. Du kan bare sende ut ett varsel pr 24 timer.

Her er noen enkle eksempler på innlegg som vi i Digital Opptur deler på vår egen private profil:

Oppdateringer rundt eventer og arrangementer. Vi delte innlegget til INMA hvor to ansatte snakket om muligheter for annonsering på Snapchat.

Egenprodusert innhold – Trine skrev et veldig bra blogginnlegg som hun både delte med sin profil, men som vi også delte via bedrifsprofilen vår.

Innhold produsert av andre om bedriften. Høyskolen Kristiania skrev om hvordan vi tar inn studenter, ansetter og trener de til å bli Digitale MarkedsOperatører (DMO) for så å gi de relevant erfaring ute hos bedrifter.

I dette eksempelet så ser man at innlegget har fått 759 organiske visninger.

Det er selvfølgelig mange andre muligheter og typer innlegg som man kan dele på bedriftens og sin egen private LinkedIn-profil.

 Kontakt oss dersom du ønsker veiledning til hvordan bedriften kan maksimere sitt potensial på LinkedIn – enten det er gjennom betalt annonsering eller organisk tilstedeværelse!

Nå ditt ideelle publikum gjennom annonsering på verdens største profesjonelle nettverk. Slik kommer du i gang!

LinkedIn er, i følge Business Insider Intelligence Digital Trust Survey (2019), den sosiale plattformen som folk flest stoler på. Det er vel og merke ikke selvsagt at LinkedIn er riktig plattform å annonsere på for alle typer bedrifter. Før man går i gang med annonsering blir det derfor spesielt viktig å ta en vurdering på om dette er rett plattform for din bedrift og for å nå bedriftens definerte mål.

Ønsker du for eksempel å…
– Styrke merkevare?
– Øke salg?
– Bli anerkjent som attraktiv arbeidsgiver?
– Eller rett og slett kun være til stede.

Da er det stor sannsynlighet for at annonser på LinkedIn kan være en passende kanal for din bedrift!

Det som muligens skiller LinkedIn fra andre annonseringsplattformer for sosiale medier er muligheten til å nå ut til B2B-markedet. Nettopp fordi LinkedIn er et profesjonelt nettverk hvor yrkesaktive publiserer statuser som angår deres profesjonelle liv og bedrifter deler nyheter og blogginnlegg. Kanalen passer ypperlig for rekruttering og for å komme i kontakt med spesifikke roller og fagfolk.

Hvem når du på LinkedIn?

– 1,31 millioner nordmenn har profil
– 61% er menn og 39% kvinner
– 35% av de med profil er mellom 30-39 år
– 44% av menn mellom 30-39 år har profil
– 1 av 4 av de med profil er innom LinkedIn ukentlig
Kilde: Ipsos Q3 2020

Har du tatt en vurdering og kommet frem til at LinkedIn er en kanal du ønsker å teste? Slik kommer du i gang med annonsering!

Visste du at LinkedIn er den sosiale plattformen hvor folk blir minst irritert av annonsering? Kun 1% oppgir at de blir irritert over annonsering på denne kanalen.

Kilde: Business Insider Intelligence Digital Trust Surveys 2019

Slik kommer du i gang

LinkedIn har åpnet muligheten for å annonsere på verdens største profesjonelle nettverk gjennom verktøyet LinkedIn Campaign Manager. 

Vi skal nå ta deg gjennom de fire steg du må gjennom for å opprette en annonse.

Steg 1: Opprette konto
Steg 2: Opprett en kampanjegruppe
Steg 3: Opprett kampanje
Steg 4: Opprett annonse(r)

Figur 1: Annonsestrukturen på LinkedIn

Steg 1: Opprett konto

Det første steget er å opprette en annonsekonto. Her må du legge inn kontonavn, valuta og eventuelt tilknytte en LinkedIn-side til kontoen.

Steg 2: Opprett en kampanjegruppe

Neste steg er å opprette en kampanjegruppe. Her kan du kontrollere budsjettet, kjøredatoer, status og rapportering av flere kampanjer. Lanserte kampanjer kan ikke flyttes over til andre kampanjegrupper.

Legg inn navn på kampanjegruppe, status (aktiv versus utkast) og tidsplan. Du kan også velge å legge inn budsjett, men vi anbefaler og heller sette begrensninger på kampanjenivå. Videre anbefaler vi og ikke sette begrensinger på budsjett og tid.

Steg 3: Opprett kampanje

Når du skal opprette en kampanje i kampanjegruppen må du gjennom flere trinn.  

 • Målsetting
 • Målgruppe
 • Annonseformat
 • Plassering
 • Budsjett og tidsplan
 • Konverteringssporing

Husk at målsetting og format ikke kan endres i etterkant av kampanjen.

Målsetting

Under målsetting kan du velge mellom bevissthet, overveielse og konverteringer. Dette må tenkes nøye gjennom på forhånd.

Ønsker du å for eksempel å nå ut ut til flest folk til lavest mulig pris så kan det lønne seg med merkevarebevissthet.

Dersom du skal rekruttere nye ansatte burde man gå for konverteringer og jobbsøkere.

Skal du promotere en video hvor det er viktig med høy avspillingsrate? Da burde du velge videovisninger.

Målgrupper

Her kan du velge mellom å opprette en helt ny målgruppe, bruke en lagret målgruppe eller velge blant LinkedIn sine ferdig definerte målgrupper.

Ved å opprette en ny målgruppe kan du velge mellom en rekke målgruppeattributter, som selskap, demografi, utdanning, arbeidserfaring og interesser. Du kan også målrette deg mot ulike typer bransjer.

Det viktigste er å tenke hvilken persona du ønsker å nå med annonseringen.

Dersom du ønsker å ansette en ny markedsfører til et byrå med et ungt arbeidsmiljø kan man eksempelvis målrette seg mot personer mellom 22-28 år som har hatt markedsføring som studiegrad.

Husk at du også kan velge å ekskludere folk du ikke ønsker å nå fra målgruppen.

Annonseformat

Velg mellom bilde, karusell, video, tekst, spotlight-annonse, følgerannonse eller samtaleannonse.

Med merkevarebevissthet som målsetting, for eksempel, kan du velge mellom 7 ulike annonseformat. Karusell fungerer bra til en visuell story-telling.

Plassering

Her kan du velge å inkludere LinkedIn Audience Network – partneres apper og nettsteder.

Budsjett

Velg mellom dagsbudsjett eller livsstilsbudsjett. Livsstilbudsjett må være på minst USD 320, mens dagsbudsjettet må være på minst USD 10.

Du kan også velge mellom å kjøre kampanjen kontinuerlig eller å ha en start- og sluttdato.

Budtype

Det kan ofte være lurt å starte med automatiske bud.

Du kan også velge mellom automatisert budgivning, målkostnadsbud eller makskostnadsbud.

Automatisk bud lar systemet bruke historisk data for å sette bud for kampanjen og anvender maskinlæring for maksimal effekt. På denne måten brukes budsjettet på mest mulig effektiv måte og antall eksponeringer blir sannsynligvis høyere enn ved andre budgivningsstrategier.

Ved å benytte deg av målkostnadsbud kan du oppgi en målkostnad. Systemet vil deretter automatisk legge inn bud og optimalisere kampanjen innenfor kostnaden som er satt.

Makskostnadsbud lar deg manuelt stille inn bud for kampanjen. Spesifiser det maksimale beløpet du er villig til å by for å oppnå resultatene dine. Denne typen budgivning gir mer kontroll, men ikke nødvendigvis samme resultater som ved de andre budgivningsstrategiene.

Konverteringssporing

Dette er valgfritt. Her kan du måle de handlingene som utføres på nettsiden etter at de har klikket på annonsen på LinkedIn.

La oss si at du har et kontaktskjema på landingssiden som du sender trafikken til. Da kan du legge inn «Tatt kontakt» som en konvertering.

Steg 4: Opprett annonse(r)

Velg mellom å opprette en ny annonse eller å bla i eksisterende innhold.

I eksempelet under har vi valgt trafikk til nettsted som målsetting og lagt inn annonse-navn, innledende tekst, landingsside, annonsemateriell, overskrift og beskrivelse.

Og slik ble resultatet:

Dette er bare en av mange muligheter for annonsering på LinkedIn! Hvis du ønkser å teste dette for din bedrift kan du kontakte oss for videre veiledning.

Visste du at 81% av alle nordmenn nå bruker sosiale medier når de tar en kjøpsavgjørelse? Stadig flere aktører er klar over dette. Konkurransen strammer seg derfor til. Her har vi samlet våre beste råd for at dine annonser skiller seg ut i feeden!

1. Bruk hashtags

Hashtags har eksistert lenge og fungerer godt til å gjøre innlegg synlig for nye målgrupper. Det ikke alle er klar over er at hashtags også kan brukes i annonser.

Hashtags kan brukes på annonsene dine på både Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Tik Tok og Jodel. Vi anbefaler å prøve deg forsiktig frem med hvilke du bruker. Et nøkkelord er relevans.

Vi har skrevet om hvor mange hashtags du burde bruke på Instagram her.

Bruk hashtags i annonsene dine for å nå nye målgrupper

2. 14 ord

Mulighetsvinduet for å nå frem med et budskap i sosiale medier er kort. Det må man ta på alvor dersom man skal lykkes. Du kommuniserer med bilder, tekst, eller video gjelder det å fatte seg i korthet. En god annonse på Facebook og Instagram burde helst ikke inneholde mer enn 14 ord, mens en overskrift burde ikke helst ikke overgå 3 ord.

En annonse i sosiale medier burde ikke inneholde mer enn 14 ord.

3. 15 sekunder

Vi anbefaler alltid å bruke video på sosiale medier. Gjort riktig er det det mediumet som kommuniserer mest effektivt. Fristelsen for å ville fortelle alt er stor, men også her gjelder det å fatte seg i korthet. Videoer på opptil 15 sekunder som går best på Facebook og Instagram, mens 10 sekunder på Snapchat. I likhet med Facebook er 15 sekunder også lengden vi anbefaler for LinkedIn, Twitter og Pinterest.

Vi har skrevet mer om hvorfor videoen din ikke skal være lenger enn 15 sekunder her.

Fatt deg i korthet med video i sosiale medier.

4. Ikke glem Snapchat

Norges nest største sosiale medium slutter ikke å vokse. Hverken i antall brukere, eller hvor godt det fungerer. Det er nå 45% av norges befolkning som er aktive på kanalen, og gjennomsnittskostnaden for alle registrerte konverteringer er nede i 16 kroner.

På tross av kanalens sterke posisjon er det fremdeles mange bedrifter som ikke har benyttet seg av de mange mulighetene som ligger der.

Snapchat er nå norges nest største sosiale medier. Ditt mediebudsjett burde speile denne utviklingen.

5. Benytt deg av Story

Snapchat var den kanalen som innførte sosialt innhold med en utløpsdato. I dag story også en stadig mer sentral plass både på Facebook, Instagram, YouTube og Twitter. En story varer i 24 timer før den forsvinner, og er mer populær enn noen sinne på samtlige plattformer. Som en bedrift kan man både annonsere og selv publiserer på plattformen.

Naturlig nok er det en krevende plattform å opprettholde. Heldigvis er også gevinsten for høy innsats stor. Story engasjerer brukere i en større grad enn noe annet format. Både Facebook, Instagram og Snapchat lar deg lage annonser hvor brukere kan interagere. Nedtellinger, avstemminger og direktesalg er bare noen av de mange spennende mulighetene man kan benytte seg av.

6. Direktesalg

Som forbrukere modnes nordmenn i rekordfart. Kjøp direkte via Instagram og Snapchat ble tilgjengelig for bare for et par år siden, men er idag den største selvfølge for mange forbrukere. Rene nettbutikker kommer nok ikke til å forsvinne med det første, men det er liten tvil om at sosiale medier kommer til å bli et enda sterkere konkurrent til den tradisjonelle nettsiden i 2020.

7. Spill på sesong

Tiden for generiske annonser som varer ut året bør for lengst være over. Her er mange veldig flinke, men desverre ser vi at mange faller for fristelsen for lettvinte løsninger. Undersøkelser viser at engasjementet i sosiale medier øker med 40% under høytider og festdager. Innholdet i gode annonser benytter seg av dette. Enten det er jul, påske, st.hans, fastelaven, eller Valentines.

8. Mål engasjement

Det er fristende å fokusere kun på fanen med konverteringer, klikk og resultater i de ulike annonse-verktøyene. Men sosiale suksess kan måles i mye mer enn dette. Engasjement er et parameter altfor mange markedsfører ignorerer i for stor grad. De aller fleste annonseverktøyene gir deg en god oversikt over dette idag. Her er noen av parameterne du burde ta en ekstra titt på ved neste kampanje:

 • Likerklikk og kommentarer
 • Delinger
 • Fullførte visninger av en video
 • Prosentvis visninger
 • Posetive tilbakemeldinger
 • Negative tilbakemeldinger
Mål alt av engasjement

9. Geografisk markedsføring

Vi blir stadig mer vant til å få relevant lokalt innhold. Det er fordi målretting-alternativene blir stadig mer avanserte. Det er nå mulig å annonsere mot spesifikke områder med en radius på inntil 1km. Det gir store muligheter for å skreddersy kampanjene dine.

Skreddersy markedsføringen til den geografiske stedene du annonserer

10. AR-og VR-teknologi

En annonse er ikke lenger bare en video, et bilder, eller en spennende skrevet tekst. Annonser i form av 3D-filtre og linser er ikke lenger bare en spennende idé, eller noe man ser på film. Linser og filtre på snapchat og Instagram-story burde være et selvsagt alternativ for alle som ønsker å nå ut til mange med et budskap. Som med all annonsering, er en god idé avgjørende for hvorvidt kampanjen blir en suksess.

Med Snapchats Lens Studio kan man lage egne filtre til Snapchat-annonsering

Trenger du hjelp med å din sosiale medier strategi? Meld deg på et av våre kurs her. Eller ta kontakt med oss her for mer hjelp!

Mengden av data og muligheter til å måle og samle inn informasjon blir stadig mer avansert. Men ofte er det begrenset til å se aggregerte og anonymiserte data. Men med LinkedIn sin Insight Tag får du se mer data og informasjon om de som besøker nettsiden din.

Krav på forhånd

For å få tilgang til denne dataen kreves det at du legger ut LinkedIn Insight Tag på nettsiden din. Dette er et lite javascript som du må legge på nettsiden din, helst via Tag Manager eventuelt rett før </body> på nettsidene.

Brukere som er logget inn på LinkedIn – og besøker nettsiden din – vil da bli registrert og du får data på bransje, bedrift, stillingstittel, bedriftstørrelse osv.

LinkedIn demografi for nettsted

Se hvem som har vært på nettstedet ditt

Etterhvert som nettsiden din får besøk og trafikk vil det komme data i LinkedIn på de brukere som er logget inn der samtidig som de har besøkt nettsiden din.

Du vil da kunne se informasjon som

 • Bedriften de jobber i
 • Bransje til bedriften
 • Ansiennitet
 • Stillingsfunksjon
 • Bedrifstørrelse
 • Beliggenhet og Land

Du kan filtrere dataene på både tid og målgrupper som gir deg et innblikk i hvem som besøker nettsiden din.

Jobber du med leads kan det være veldig nyttig å se både hvilke bedrifter som er innom nettsiden din, og om det er selgere eller daglig leder som er innom.

LinkedIn Insight Tag oppsyller kravene til GDPR siden det ikke blir knyttet eller vist noen personopplysninger.

Ønsker du hjelp med innsikt og analyser av nettsiden din, eller hvordan du kan nå ut og skape resultater med digital markedsføring er det bare å kontakte oss.