Nye Google AdWords - Navigasjonspanelet

Det nye designet på Google AdWords er blant annet laget for at det skal være raskere å navigere.