Nye Google AdWords - Hjelp og Innstillinger

Hjelp og innstillinger i det nye designet på Google AdWords ligger fortsatt oppe til høyre, men nå bak tre prikker.