Eksempel på søkeresultat der rød boks markerer meta beskrivelsen i søkeresultatet

Eksempel på søkeresultat der rød boks markerer meta beskrivelsen i søkeresultatet