Blogg Mer kvalitetspoeng i Google AdWords

Nå får du totalt 8 kolonner med informasjon om Kvalitetspoengene dine i Google AdWords.