GA filter velg ny og navn

Når du skal legge til et nytt filter bør du gi det et navn slik at du skjønner hav dette filteret gjør.