Google gjør meta beskrivelsene lengre

Google gjør meta beskrivelsene lengre