Google AdWords Legg til bruker

Legg til flere brukere med epost og navn. Velg så hvilket tilgangsnivå de skal ha. Det vanligste er Administratortilgang eller Standard tilgang.