Google AdWords Kontotilgang Legg til

Legg til flere brukere med epost og navn. Velg så hvilket tilgangsnivå de skal ha. Det vanligste er Administratortilgang eller Standard tilgang.