Analyse er fundamentet i det meste innen digital markedsføring for å skape oppturen. Det er tallene som bestemmer, men da er det veldig viktig at tallene samles inn på riktige måte og at vi kan finne de tallene som betyr noe.

Analyse av trafikk, adferd, kanaler, konverteringer, salg og inntekt er bare noen av analysene vi jobber med og skriver om.

Her i denne kategorien har vi samlet alt vi har skrevet om analyse slik at du kan lese og forhåpentligvis lære.

Consent mode er kort forklart en samtykkeløsning som er utviklet av Google; for Google sine plattformer og tjenester. Den hjelper nettsider og brukere med å styre hva som skal spores og legger til et lag i Global Site Tag eller Tag Manager før potensiell sporing aktiveres. Samtykke blir ikke automatisk sendt til gtag eller Tag Manager, og må settes opp på nettsiden.

Google Consent Mode tillater deg å justere hvordan Google tags oppfører seg; basert på om brukerne på siden godkjenner eller avviser å bli sporet. Man bør alltid spørre etter samtykke for sporing. 

Dette handler om GDPR og ePR regelverket som har trådt i kraft. Videre verdsetter vi som annonsører og selgere av privatlivet til våre kunder. Dette gjør også at man blir mer “gjennomsiktig” ovenfor brukerne.

Man kan sende indikatorer om en bruker har samtykket til sporing eller ikke. Dette gjøres normalt sett via en samtykke-dialog. Google sine tags vil dynamisk justere seg basert på denne informasjonen.

Google Consent Mode støtter følgende plattformer for å inndrive dynamisk og aktivt samtykke:

 • Google Ads Remarketing
 • Google Ads Konverteringer
 • Google Analytics
 • Floodlight

GDPR-gyldig samtykke

Så lenge du via nettsiden din samler inn informasjon som defineres som personopplysninger så må dette gjøres i tråd med regelverket inkludert GDPR.

IP-adresser blir definert som personopplysninger og derfor må de aller fleste nettsteder be om samtykke til cookies som samler inn dette.

Kravet til samtykke for at det skal være innenfor reglene er

 • Ikke aktivere cookies / informasjonskapsler før samtykke er mottatt
 • Brukerne skal enkelt kunne si nei til sporingen
 • Tydelig informasjon om bruken av cookies / informasjonskapslene og hvilke data de bruker
 • Brukerne skal enkelt kunne endre sitt samtykke inkludert trekke det tilbake

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har presisert hvordan du kan oppfylle krav til samtykke her.

Hvordan funker Consent Mode?

Når du har implementert Consent Mode vil den justere oppførselen til flere typer “pings”. 

Et ping er en pakke med data som sendes mellom klienten (f.eks. din nettleser) og server (Google Tag Manager / Global Tag) som inneholder informasjon og data som benyttes til sporing.

 • Consent status ping (Google Ads & Floodlight): Sendes fra hver side en bruker er på. Denne innhenter til samtykkestatus (granted / denied)
 • Konverterings-ping: Sendes når en bruker har gjort en konvertering på siden
 • Google Analytics-ping: Sendes fra hver side hvor Analytics er implementert.

Basert på samtykket, vil Tag Manager i vårt tilfelle justere pingsene eller “hitsene” som blir gjort av sporingen (taggene).

Man kan implementere samtykke modus via global site tag eller Google Tag Manager. Vi anbefaler sistnevnte. 

Hvilken type samtykker har vi Google Tag Manager?

Det er flere samtykker i Google Tag Manager i dag, og dette vil kunne endre seg fremover.

For oss vil vi i hovedsak kun fokus

Samtykke typeBeskrivelse
ad_storageTillater lagring (cookies) relatert til annonsering.
analytics_storageTillater lagring (cookies) relatert til analyseverktøy og f.eks. innhenting av økt data.
functionality_storageTillater lagring relatert til funksjoner på en nettside eller en app.
personalization_storageTillater lagring relatert til personaliseringsalternativer. F.eks. video-anbefalinger. 
security_storageTillater lagring relatert til sikkerhet, slik som autentisering, bedrageri og annen brukerbeskyttelse. 

Hvordan setter man opp Google Consent Mode?

For å sette opp Google Consent Mode må du ha

 • Nettside som du har kontroll over (kildekode)
 • Tag Manager eller gtag.js
 • Samtykkedialog med støtte for Google Consent Mode

Før vi starter

Start med å velge hvilken måte du ønsker å implementere det på. Vi vil ta for oss implementering gjennom Google Tag Manager, ettersom det er vår anbefalte måte å implementere de fleste tags og sporingsverktøy.

Verifiser at samtykkedialogen på nettsiden din benytter seg av aktivt samtykke. Med dette menes at bruker selv kan velge hvilken type sporing de tillater. 

Vi benytter Expli.city på vår side som har støtte for dette. Du kan benytte hvilken som helst. Husk å  sjekke at det er støtte for Consent Mode.

Oppsett

Når du er sikker på at alt på nettsiden er klart for å innhente samtykke av brukerne, logger du deg inn i Google Tag Manager og legger til en ny variabel som innhenter granted / denied fra nettsiden. 

I vårt tilfelle benytter vi oss av nettlerenes innebygde “local storage”, men du kan også benytte førsteparts cookies.

Om du følger innlegget og benytter deg av Expli.city, slipper du å sette opp to “Tilpasset Javascript”-variabler. En for “ad_storage” og en for “analytics_storage”. Koden vi vil legge inn i variabel vil se slik ut:

(lag en tilsvarende variabel, men bytt ut “ad_storage” med “analytics_storage”)

Om du har en cookie widget som støtter Datalag (Data Layer Variable) vil vi anbefale å benytte det. Dette gjøres ved å sette opp en egendefinert DLV i Tag Manager. i vårt tilfelle vil vi lete etter variablene  “ad_storage” og “analytics_storage” i DLV hendelsen som heter “gtm_consent”. Her vil vi motta “granted” om bruker har godkjent sporing, eller “denied” om de ikke har samtykket til å spore de. Expli.city har denne muligheten.

Videre setter du opp en tag som heter “Consent Mode”, vi benytter en av Simo Ahva

Det finnes også egne maler for noen av samtykkedialogene som finnes på markedet. Finn den beste løsningen som passer for deg og din nettside.

Du blir så bedt om å sette opp variablene for samtykke. De kan settes statisk eller dynamisk, men ettersom Norden nå er underlagt GDPR & ePR regelverket fra EU, har vi ikke lov til å sette dette statisk. Det må gjøres dynamisk, via et aktivt samtykke. 

Vi vil benytte variablene vi satte opp tidligere. Merk at navnet vil variere basert på hva du lagret de som tidligere.

Du har nå lagt inn Consent Mode i Google Tag Manager. Du kan verifisere dette ved å

 1. Klikke på “Tagger”
 2. Klikk så på “Oversikt over samtykke” -knappen

Oversikten grupperer taggene inn i to kategorier:

 • Samtykkeløsning er ikke konfigurert
  • Tagger som ikke har blitt konfigurert opp for Consent Mode. “Not set” status
 • Samtykkeløsning er konfigurert
  • Liste over tags som er satt enten til “Ekstra samtykke kreves ikke” eller “Krev ekstra samtykke for at taggen skal utløses”

Om du ser at det er noen tagger som ikke er konfigurert kan du gjøre følgende:

 1. Klikk på taggen som ikke er satt opp i henhold til “Samtykkeoversikten”
 2. Gå ned til “Avanserte Innstillinger” og huk av for “Ekstra samtykke kreves ikke”

Oppsummering

Gratulerer! Du har nå lært deg det grunnleggende du burde vite om Google Consent Mode, og hvordan man setter dette opp i Google Tag Manager. 

Dette er viktig for  å overholde de lover og regler som gjelder om personvern, samt at du nå respekterer brukerne. Du vil kunne oppleve at du får mindre data, men dataen som kommer inn vil være bedre. 

Grunnen til dette er at en bruker nå må ta et aktivt valg til om de ønsker å spores, eller ei. De som da ønsker å bli sporet vil i større grad være åpen for videre markedsføring rettet mot dem. Eksempel på dette er remarketing.


Skulle du ha spørsmål eller trenger hjelp med dette eller lignende oppsett, er det bare å kontakte oss for en hyggelig prat!

For å vite mer nøyaktig hvor trafikken på nettsiden din kommer fra er det helt essensielt å spore kampanjer og linker. Det kan du gjøre ved å bruke UTM-tagger. 

I dette innlegget gir vi deg en kort innføring i UTM-tagger – Hva det er og hvordan du kan bruke det for å få bedre oversikt og kontroll. 

En viktig del av det å være en god markedsfører er å kunne analysere resultatene av markedsaktivitetene som har blitt utført. På den måten kan vi måle hva som gir gode resultater, og hva som ikke funker like godt.

I tillegg til å vite hvor trafikken kommer fra, er det alfa og omega å kunne forstå hvilke kampanjer, kanaler og innhold som gir best resultater. 

Og det er nettopp her at UTM-tagger kommer inn i bildet! 

Ved å legge til UTM-koder kan du måle kampanjenes resultater, og ha et bevis på hvordan de har prestert. UTM gir deg mindre spekulasjoner, og mer konkret data. 

I dette blogginnlegget lærer vi deg hva UTM-koder er, hvorfor man bruker det, hvordan de settes opp, samt hvordan du kan lese de av i Google Analytics.

Hva er UTM-tagger og hvorfor bruker vi det?

UTM står for “Urchin Traffic Monitor,”  og stammer fra Urchin Software – et selskap som Google kjøpte opp i 2005. 

Enkelt forklart så er det snippets og tekst som blir lagt inn i enden av en URL- linken for å hjelpe med å spore hvor trafikken på nettsiden kommer fra, og til å vurdere kampanjens resultater. 

Med andre ord legger man ekstra informasjon til en link som sendes til Google Analytics

En URL med UTM-tagger kan for eksempel se slik ut for Digital Opptur:

Så hva er egentlig poenget med å legge UTM-tagger til en link? 

Svaret på det er ganske enkelt. 

I tillegg til å hjelpe deg med å forstå hvor trafikken kommer fra, bidrar det til å gi en bedre oversikt over trafikk og konverteringer. Det handler om å organisere dataene på en enkel og oversiktlig måte, for å finne ut hvor strømmen av brukere kommer fra. 

Er det ikke bare å bruke Google Analytics? 

Det stemmer at mye ligger inne i Google Analytics fra før, men UTM-tagger tar det steget videre. 

Det tar rett og slett sporingen til et nytt nivå ved å “Drill down” til spesifikke sider og annonser/innhold innenfor de ulike trafikk-kildene. 

Det gjør det mulig å dedikere mer tid og budsjett til markedsaktivitetene som har fungert bra… 

…Og dermed mindre ressurser på det som fungerer mindre bra! 

Hvordan fungerer UTM-tagger?

For å forstå hvordan UTM-tagger fungerer er det viktig å forstå strukturen. 

En UTM-tag består av to ulike komponenter – UTM-paramater og sporingsvariabel. 

UTM-parameteret forteller hva som skal spores, og begynner med “utm_”. Det finnes fem ulike varianter av parameter: kilde,  medium, kampanje, søketerm og innhold. 

Sporingsvariabelen, derimot, er en unik variabel som identifiserer nettopp det du ønsker å spore. En enkel huskeregel her er at det er den som du fyller inn selv.

La oss gi deg en rask gjennomgang av de forskjellige parameterne, samt noen eksempler på sporingsvariabler. 

 • Utm_source handler om hvor trafikken kommer fra. Eksempler på sporingsvariabler er Facebook, Google, Twitter, Instagram og Bing. 
 • Utm_medium forteller hvilken markedskanal de besøkende kommer fra. Variabler her kan eksempelvis være paid, cpc, refferal eller affiliate. 
 • Utm_campaign er enkelt og greit navnet på aktiviteten/kampanjen som man ønsker å spore. For eksempel “sommer_21” eller “vintersalg_21”. 
 • Utm_content er valgfritt å legge inn, men kan for eksempel brukes dersom man har flere lenker som leder til samme landingsside. Det anbefales å legge inn sporingsvariabel under content hvis man vil skille mellom ulike målgrupper og annonseinnhold. 
 • Utm_term er også valgfri å legge inn, og benyttes sjeldent. Når det først brukes, er det gjerne for å spore søkeord – eksempelvis på betalte søkeannonser. 


Eksempler på bruk av UTM-tagger

La oss gi deg noen konkrete eksempler på bruken av UTM-tagger.

Her har vi skildret fire fiktive scenarioer hvor UTM-tagger er essensielt å bruke: 

Fine Ting AS ønsker å teste annonsering på både Snapchat, Facebook og Instagram. I hvilken kanal har annonsen(e) gitt best resultater?

utm_source=facebook, utm_source=instagram, utm_source=snapchat   

Medlemsorganisasjonen Fagforening AS kjører annonser på Facebook mot tre ulike målgrupper – anleggsarbeidere, hotellansatte og politiet. De ønsker å sammenligne resultatene mellom de ulike målgruppene.

utm_campaign=hotellansatte, utm_campaign=anleggsarbeidere, utm_campaign=politiet

Klesbutikken Kule Klær planlegger å sende ut et nyhetsbrev med oversikt over høstens bestselgere fra nettbutikken. De ønsker å vite hvor mange klikk bestselgerne fikk via nyhetsbrev. 

utm_medium=nyhetsbrev

Den veldedige organisasjonen Veldedighet AS har satt opp annonser på Facebook for en artikkel angående frivillig arbeid i utlandet. En viktig KPI her er hvor lang tid brukerne bruker inne på landingssiden. Veldedighet AS tester både med video- og bildeannonser. Utgjør annonseformat noen forskjell for hvor lang tid brukerne tilbringer inne på landingssiden?

utm_content=bilde1, utm_campaign=bilde2, utm_campaign=video1, utm_campaign=video2

Hvordan setter man opp UTM-tagger?

Nå som du forhåpentligvis forstår verdien av det å bruke UTM-tagger, er neste steg å vite hvordan man setter det opp. 

Som nevnt tidligere kan du enkelt sette opp UTM i en URL-Builder, og kan for eksempel bruke Google sitt egne verktøy for dette.  

For å få generert en URL må man fylle inn landingssiden man ønsker å spore, samt feltene markert med (*).  

Fyll inn variabelen du ønsker å spore for kilde, medium og kampanje. Som gjennomgått tidligere er både “term” og “content” frivillig å fylle inn. 

Deretter vil du få opp en lenke som det er viktig at du legger inn som link i annonseringsverktøyet. I dette tilfellet ser den slik ut:

PS! Husk å legge inn unike variabler/navn under “content” dersom du ønsker å skille mellom annonsene. 

Hvordan ser det ut i Analytics?

Etter hvert som du har fått samlet inn data fra kampanjen, blir det ekstra spennende å analysere resultatene av aktivitetene i Google Analytics! 

I skjermdumpen under har “Snapchat” og “Facebook” blitt lagt inn som kilde for en kampanjen/markedsaktiviteten, mens “paid” har blitt lagt inn som medium.

Nå er det for eksempel mulig å se at 516 brukere har kommet inn på nettsiden via betalte annonser på Snapchat, og at 444 brukere har kommet inn via betalte annonser på Facebook. 

Under “kampanjer” i Analytics, derimot, får du en oversikt over ulike kampanjer. 

For å differensiere mellom ulike annonser kan du trykke på en spesifikk kampanje, velge hvilken kilde/medium du ønsker å se mer på, og deretter legge inn “annonseinnhold” som en sekundær dimensjon. 

I tillegg til å se hvor mye trafikk som har kommet inn via annonsen, er det også mulig å se hvor mange konverteringer som den spesifikke annonsen har ført til. 

Og dette er bare en av mange muligheter! 

Ønsker du å lære mer om UTM-tagger eller Google Analytics? Kontakt oss her for en hyggelig prat om sporing av kampanjer eller analyse på nettsiden.

Eksperimenter i Google Ads er et verktøy for å teste ulike versjoner og innstillinger i en kampanje, hvor hensikten er å finne ut hva som gir de beste resultatene.

I dette innlegget viser vi deg det du må vite om eksperimenter i Google Ads for å komme i gang, starte å teste, og se resultatene.

Hva er eksperimenter i Google Ads?

Eksperimenter i Google Ads er et verktøy som gjør det enkelt å sette opp A/B-tester på kampanjene dine. En A/B-test er et randomisert eksperiment med 2 versjoner av en variabel som kalles versjon A og versjon B.

Det at A/B-testen er tilfeldig betyr at vi på forhånd ikke vet om det er versjon A, eller versjon B som vil vises i søkeresultatet til Google når en potensiell kunde gjør et søk. 

Målet med en A/B-test er å teste 2 versjoner av en Google Ads kampanje mot hverandre for å se hva som skaper de beste resultatene. Hvis resultatene fra A/B-testen er statistisk signifikante ved at det er nok data kan man forvente å oppnå tilsvarende resultater i fremtiden ved å fortsette å bruke innstillingene fra den versjonen som gjorde det best.

Med eksperimenter i Google Ads kan du endre forskjellige innstillinger som annonseutvidelser, budstrategier og lignende, og se om dette fører til bedre resultater enn om du ikke hadde gjort endringen.

Eksperimenter i Google Ads kan kun brukes på kampanjer i Søke- og Displaynettverket, i tillegg til at det nå også er mulig å sette opp eksperimenter på YouTube. I skrivende stund er det ikke mulig å opprette eksperimenter for, app- eller shopping-kampanjer.

Hvorfor jobbe med eksperimenter?

Hva fungerer best og hvor store endringer vil det føre til på resultatene hvis du endrer på en av innstillingene?

Det å prøve nye ting er en del av det å jobbe med betalt søk, og markedsføring generelt. Dessverre hender det at nye ting ikke fungerer etter hensikten, og det er her eksperimenter i Google Ads kommer inn i bildet. 

Det geniale med eksperimenter i Google Ads er at det gjør det mulig å kontrollere og overvåke en endring på en del av en eksisterende kampanje før man lanserer endringen fullt ut.  

Det å endre budstrategi, eller å skrive noen særdeles originale annonsetekster for å få økt oppmerksomhet kan fungere veldig godt, eller det kan føre til økte kostnader uten å gi noe særlig tilbake. Ved å sette opp et eksperiment får du svar på hva som kommer til å skje om du bytter budstrategi, eller om du skriver nye annonser.

Ofte vet vi ikke sikkert hva som vil fungere best, og det er en gjennomgående holdning hos oss i Digital Opptur å teste. Det anbefaler vi alle andre å gjøre også.

Hvordan jobbe med eksperimenter?

Du setter opp et eksperiment i Google Ads ved å først lage en blåkopi av en eksisterende kampanje. Denne blåkopien kalles et utkast, eller et kampanjeutkast. I dette utkastet endrer du de variablene du ønsker å teste virkningen av. Endringene du gjør i kampanjeutkastet vil ikke påvirke innstillingene til den originale kampanjen.   

Et eksperiment deler dagsbudsjett med den kampanjen den er basert på. Men du kan bestemme hvor stor andel av dagsbudsjettet som skal gå til eksperimentet. Hvis du har et dagsbudsjett på 100 kroner kan du bestemme deg for at 25% av budsjettet skal gå til eksperimentet. Da vil dagsbudsjettet for den originale kampanjen være 75 kroner, mens budsjettet for eksperimentet er 25 kroner.

Etter at du har bestemt deg for hvor stor andel som skal gå til eksperimentet må du bestemme deg for hvor lenge eksperimentet skal kjøre. Det viktigste å tenke på her, er at eksperimentet går lenge nok til å få et statistisk signifikant tallmateriale som du kan basere gode avgjørelser på. Det betyr at det må være mange nok visninger og klikk i kampanjene for å med stor sannsynlighet kunne si hva som er best.

Når du har stilt inn dette er det bare å sette i gang eksperimentet.  

Det er verdt å nevne at du ikke kan bruke delt budsjett i Google Ads sammen med eksperimenter. Hvis du ønsker å kjøre et eksperiment på en kampanje som benytter seg av et delt budsjett må du først fjerne kampanjen fra det delte budsjettet før du begynner å sette opp et kampanjeutkast.

Husk også at eksperimenter i Google Ads kun fungerer på kampanjenivået. Det betyr at hvis du for eksempel ønsker å teste nye annonser, må du kopiere en original kampanje og endre annonsene i det nye kampanjeutkastet.

4 ting det er viktig å huske på

#1 Hva skal testes?

Før du setter opp et eksperiment i Google Ads er det viktig å prioritere hva slags variabler du ønsker å teste og hvordan du ønsker å teste disse variablene. 

Det er lurt å begynne med å teste de variablene som mest sannsynlig vil påvirke resultatene dine i størst mulig grad. Budstrategier og annonseutvidelser er 2 åpenbare variabler du kan begynne med å teste først.

La oss si at vi har dynamisk søkeannonser i en DSA-kampanje som vi kjører med en manuell budstrategi. Resultatene er bra, men vi ønsker at resultatene blir enda bedre. Siden vi vet at valg av budstrategi kan påvirke resultatene i stor grad ønsker vi å begynne med å teste hva slags resultater vi får med en automatisk budstrategi før vi tester andre variabler. 

Vi bestemmer oss derfor for at vi ønsker å teste variabelen; budstrategi, og vi ønsker å gjøre det ved å sette opp et utkast som benytter budstrategien Maksimer antall konverteringer. 

Andre ting du kan teste er:

 • Budgivning
 • Annonsetekster
 • Annonseutvidelser

#2 Test få variabler av gangen

En annen ting det er viktig å tenke på når du skal sette opp eksperimenter er at du ikke tester for mange variabler på en gang. Tester du for mange variabler på en gang er det vanskelig å få oversikt over hvilke variabler som førte til hvilke resultater i ettertid når du skal analysere resultatene.   

Hvis vi tester både nye annonsetekster, nye landingssider og ny budstrategi i samme eksperiment er det vanskelig i ettertid å vite om hva det var som førte til de positive endringene. 

Ved å teste få ting samtidig er det lett å få et raskt overblikk over resultatene, samtidig som det tvinger en til å begynne med de viktigste eksperimentene først.  

#3 Overvåk resultatene fra eksperimentet

Etter at eksperimentet er satt i gang kan du overvåke og sammenligne resultatene eksperimentet oppnår med den opprinnelige kampanjen. Det kan du gjøre ved å se på resultatene i et resultatkort som du får tilgang til.

#3 Overvåk resultatene fra eksperimentet - eksperimenter i google Ads

Hvis du får bedre resultater med eksperimentet enn med den opprinnelige kampanjen, kan du vurdere å bruke innstillingene i eksperimentet i den opprinnelige kampanjen. Du kan også velge å konvertere eksperimentet til en ny kampanje med samme datoer og budsjett som den opprinnelige kampanjen, og sette den opprinnelige kampanjen på pause.

Hvis resultatene er dårligere kan du velge å avslutte eksperimentet. Uansett hva du velger å gjøre er det viktig at du har nok data til å ta en riktig avgjørelse.

#4 Analyser resultatene og bruk innsikten 

Et eksperiment bør vare lenge nok til at det er nok data for å kunne si noe sikkert om resultatet. Ofte innebærer det at eksperimentet bør vare i minst 30 dager før du begynner å trekke konklusjoner om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Gjerne lenger. 

Før du begynner å analysere tallmaterialet som eksperimentet har samlet inn, er det viktig at du har nok materiale å analysere. Derfor er det viktig at du venter med dataanalysen til tallene er statistisk signifikante. 

Det at tallene er statistisk signifikante betyr at resultatet du har oppnådd ikke er et resultat av tilfeldigheter, og at du kan forvente å få lignende resultater i fremtiden.

Google viser deg når tallene er statistisk signifikante ved å vise en blå stjerne ved siden av tallene du analyserer. Nedenfor kan man se at konverteringer og konverteringsfrekvens (Konv.frekv) er statistisk signifikante fordi disse tallene er markert med en blå stjerne. 

#4 Analyser resultatene og bruk innsikten - eksperimenter i Google Ads

Samtidig ser vi at verdi per konvertering ikke er statistisk signifikant fordi dette tallet mangler en blå stjerne. Da kan det være lurt å kjøre eksperimentet litt lenger slik at denne også blir statistisk signifikant. 

#4 Analyser resultatene og bruk innsikten 2 - eksperimenter i Google Ads

Når du har kjørt et vellykket eksperiment er det viktig at du utnytter kunnskapen du har tilegnet deg i nye fremtidige kampanjer. Hovedpoenget med å eksperimentere er å lære nye ting som kan ta annonseringen din til et høyere nivå og skape bedre resultater. 

Hvilke data kan du hente ut fra et eksperiment?

Liker du ikke å knuse tall, eller hater du statistikk, må du se bort nå. 

Etter at et eksperiment er avsluttet, er det viktig å forstå hvordan eksperimentet har gjort det i forhold til den originale kampanjen. Dette for å kunne ta en veloverveid beslutning om du skal bruke endringene, eller forkaste dem.

For å forstå hvordan det har gått er du nødt til å analysere resultatkortet og sammenligne tallmaterialet til eksperimentet mot den originale kampanjen. 

Igjen er det viktig at det er nok data til at du kan ta avgjørelsen på riktig grunnlag. Ved at tall har en P-verdi som er lavere enn eller lik 5% (0.05) så er de statistisk signifikante. Det betyr at dataene dine mest sannsynlig ikke kan tilskrives tilfeldigheter, og eksperimentet kommer til å oppnå lignende resultater i fremtiden hvis det gjøres om til en kampanje. 

I tilfellet nedenfor er P-verdien på 0,9% (0,009). Vi kan derfor stole på tallene siden de er statistisk signifikante..  

Hvilke data kan du hente ut fra et eksperiment? - eksperimenter i Google Ads

Det vi kan lese ut av denne dialogboksen er at eksperimentet har gitt 193 konverteringer, mens den originale kampanjen har gitt 245 konverteringer. Det betyr at eksperimentet fikk 21%  færre konverteringer enn den originale kampanjen i det aktuelle tidsrommet.  

Tallene som står i klammeparentes [-36%, -6%] viser konfidensintervallet. 

I dette tilfellet er den mulige rekkevidden for resultatforskjellen som kan forekomme mellom eksperimentet og den originale kampanjen en nedgang i antall konverteringer et sted mellom -36% og -6%.

Hvilke data kan du hente ut fra et eksperiment? 3- eksperimenter i Google Ads

Du kan endre hvilke beregninger du ser på i resultatkortet ved å bruke rullegardinmenyen du ser ved siden av navnet på bergningen.

Hvilke data kan du hente ut fra et eksperiment? 4- eksperimenter i Google Ads

Du kan hente ut informasjon om følgende beregninger i resultatkortet:

 • Visninger
 • Klikk
 • CTR
 • Gjennomsnitts CPC
 • Kostnad
 • Alle Konv
 • Konverteringer
 • Konverteringsfrekvens
 • Kostnad per konvertering
 • Konverteringsverdi / kostnad
 • Konverteringsfrekvns fra visninger (Visningskonverteringer)
 • Verdi/konvertering

3 tips til hva du bør teste 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva man bør teste, da alle bedrifter og organisasjoner har ulike behov og utfordringer. Men det er noen ting som både er mer naturlig og fornuftig å teste.
Ofte henger det sammen med at det kan gi betydelig forbedringer for resultatene dine. 

 Her er  3 forslag på hva du kan begynne å teste:

#1 Budstrategier

Google Ads tilbyr flere budstrategier som er skreddersydd etter hva slags mål du prøver å oppnå. 

Med eksperimenter i Google Ads kan du finne ut av hvilken budstrategi som gir deg best resultater med utgangspunkt i om fokus ligger på å oppnå flest mulige visninger, klikk eller konverteringer. 

Automatiske budstrategier kan hjelpe deg med å øke antall klikk eller antall konverteringer, men det hender også at de åpenbart bommer. Derfor er budstrategi noe av det første vi vil anbefale å eksperimentere med.

#2 Landingsider

Hvordan ulike landingssider responderer på trafikken som annonsene sender er også en test vi anbefaler som bør være høyt oppe på listen av hva man bør teste først. 
Kanskje problemet med Google Ads kampanjer som konverterer dårlig ligger i en dårlig landingsside. Hva med å teste en annen side?

#3 Annonseutvidelser

Ulike budskap i annonseutvidelser er også noe som du bør komme i gang med å teste. Hvilke landingssider skal annonseutvidelsene lede til og hva er den beste teksten for å oppnå målet ditt. 

Sett opp et eksperiment og begynn innsamlingen av data i dag. 

Hvordan kommer jeg i gang?

Det å komme i gang med eksperimenter i Google Ads krever litt innsats, og her er noen tips for å hjelpe deg på vei.

Har du satt opp noen eksperimenter som har feilet og har du samtidig klødd deg i hodet og blitt overrasket over at resultatene ikke ble som forventet? Da har du kommet godt i gang.

Det viktigste er dog at man alltid tester så mye som mulig og aldri slår seg til ro med at nå kan ikke kampanjene mine prestere bedre. 

Når du skal komme i gang med eksperimenter i Google Ads, har vi følgende tips for hjelpe deg med å komme i gang.

 • Eksperimenter trenger en innkjøringsperiode for å prestere bra
 • Velg kampanjer som har mye trafikk slik at du får raskere resultater
 • Velg tester som kan påvirke resultatene
 • Test få variabler på en gang.
 • Test jevnlig for å se resultater over tid
 • Gå gjennom eksperimentene – både de som går bra og de som går dårlig

Å jobbes systematisk og jevnt med å teste vil over tid gi deg bedre resultater. Vi anbefaler at du tester på både Google og andre kanaler du bruker.


Ta kontakt med oss om du ønsker å komme i gang med eksperimenter i Google Ads.

Rapportering blir stadig bedre takket være Google Data Studio. Det ble lansert i Norge i starten av 2017 og har siden utviklet seg til å ha stadig flere funksjoner og muligheter. Én av mulighetene er å rapportere tall og resultater for Google Ads som vi skal se nærmere på her.

En klar fordel med Data Studio er muligheten til å kunne samle flere datakilder og vise de i samme rapport. Hvis du har en Google Ads-konto anbefaler jeg at du legger til den i Data Studio slik at vi kan vise tall derfra. Nå skal jeg vise deg hvordan du gjør det.

Slik legger du til Google Ads som kilde

Trykk på menyen Ressurs og så på Administrer datakilder som er lagt til. Her ser du alle datakildene du allerede har lagt til, samt at vi kan legge til nye.

Hvis du trykker på “Legg til datakilde” får du opp oversikten hvor du kan legge til nye kilder og hvor det ligger en rekke “connectors”. For å legge til Google Ads velger du Google Ads under Google Connectors. Du får da opp en oversikt over de Google Ads-kontoene du har tilgang til.

Velg den kontoen som du ønsker og legge til. Du må trykke deg bort til kolonnen Rapport hvor det står “Felt for hele kontoen”. Da kan du trykke på “Legg til” nede til høyre.

Google ads datakilder Data Studio

Dermed har du koblet sammen dataene i Google Ads og Data Studio. Du kan nå starte å vise tallene i rapporten.

Tenk gjennom hva du ønsker å vise, men det vil være naturlig å trekke frem både de viktigste tallene, samt noen grafer for utviklingen.

Gjør rapporten bedre

Når du skal rapportere så er kanskje det aller viktigste rådet å ikke samle for mye data på samme side. Jeg vet det er fristende å ønske å vise frem en rekke tall, grafer og oversikter – men blir det for mye kan det fort virke mot sin hensikt.

I tillegg er det ofte lurt å ha litt variasjon i hvordan tall vises. Ikke bare lag tabeller, eller samle alt i grafer.

I tillegg kan du gjøre ganske mye med hvordan tallene skal se ut.

Trykk på et element for å få opp valgmulighetene. Du vil da sa til høyre at du kan velge mellom Data og Stil.

Data gir deg valg rundt hvilken datakilde du skal bruke, hvilke tall fra kilden som skal vises, samt tidsperiode og sammenligning. Jeg anbefaler å legge inn en datoperiode på rapporten og at hvert element settes til “Standard datoperiode – Automatisk”. Det gir alle brukere av rapporten mulighet til selv å endre tidsperioden det skal vises data fra.

Når du sammenligner med f.eks. forrige periode eller året før, så vil du se endringen under. 

Google ads data sammenlignet data studio

Som standard er tallene vi sammenligner med grønn når det går opp og rød når det går ned. Men det er jo ikke alle tall som stiger som nødvendigvis er positivt. Sånn som f.eks kostnader. I bildet over ser du at “Snitt CPC” – som står for gjennomsnittlig kostnad pr klikk – har steget med nesten 53%. Derfor ønsker du at den skal være rød.

Trykker du på Stil får du anledning til å endre både farger, skriftstørrelser, antall desimaler og mange andre ting. Det kan være lurt å bruke litt tid her til å gjøre rapporten mer pedagogisk.

Data Studio er en god mulighet til å vise frem tall og resultater. Den har allerede mange fordeler og muligheten til å skape bedre rapporter enn mye annet. Trenger du hjelp med Data Studio, Google Ads eller analyse er det bare å kontakte Digital Opptur her.

Hva er målet ditt i Google Ads? I denne bloggen viser vi deg hvordan du konfigurerer mål i Google Ads når målene er importert fra Google Analytics. I tillegg viser vi deg hva du må tenke på og hvorfor. 

Gode mål hjelper deg med å forstå hvordan det går med annonsene dine, og hva du kan gjøre for å få enda bedre resultater av annonseringen din i Google. Etter at målene fra Google Analytics er importert til Google Ads må disse konfigureres i Google Ads.

Viktig å konfigurere riktig

Det er viktig å konfigurere målene i Google Ads i forhold til hva du ønsker å måle, og for at målingene skal bli så riktige som mulig i forhold til dette ønsket. Grunnen til at det er viktig med nøyaktige målinger er at du kan bruke denne informasjonen til å forbedre resultatene av annonseringen din i Google.

Slik går du frem for å konfigurere målene dine i Google Ads.

Klikk på innstillingen som heter “Verktøy og innstillinger”, og deretter på “Konverteringer”.

Verrktøy og innstillinger i Google Ads

Skjermbildet som nå åpnes er et oversiktsbilde over målene som er tilknyttet denne Google Ads kontoen og hvordan de er konfigurert.

Oversiktsbilde over mål i Google Ads

I dette tilfellet ønsker du å konfigurere målet “Mail klikk” som registrerer hvor mange som klikker på lenken, og som dermed sender inn en henvendelse via e-post. 

Videre kan vi lese av innstillingene at målet er satt opp i Google Analytics (Kilde) og kategorisert som Henvendelse (Kategori). 

Vi skal også gå gjennom kolonnene og innstillingene “Telling”, “Konverteringsvindu for klikk” og “Ta med i Konverteringer” i denne bloggen sammen med en del andre viktige innstillinger.

Konfigurering av mål i Google Ads

For å begynne prosessen med å konfigurere målene som er lastet opp, så må må du klikke på det målet du ønsker å begynne med.

Klikk på navnet på målet for å konfigurere akkurat dette målet.

Nedenfor ser du oversikten over de innstillingene som gjelder for akkurat dette målet. Har du ikke gjort noe vil det være standardinnstillingene som gjelder, men de kan det være lurt å endre. For å gjøre det  klikker du på “endre innstillingene” som er markert i den røde firkanten.

Konfigurering av mål i Google Ads

Skjermbildet som åpner seg ser slik ut.

Konfigurering av mål i Google Ads 2

Du kan nå begynne prosessen med å konfigurere innstillingene på målene du har lastet opp fra Google Analytics til Google Ads.

Konverteringsnavn

Konverteringsnavn er navnet på målet i Google Ads. Dette navnet er det samme som navnet du ga målet i Google Analytics.

Du kan gi dette målet et eget navn i Google Ads som er forskjellig fra navnet på målet i Google Analytics hvis du vil, med det anbefales ikke å gjøre det. Ved å ha forskjellige navn på samme mål kan man fort skape forvirring om det er det samme målet med forskjellige navn, eller om det er snakk om to ulike mål med ulike navn.   

Det beste er å gi målet et selvforklarende navn i Google Analytics og ikke endre navnet etter at det er lastet opp til Google Ads.

Kategori

Kategori er en innstilling som du bruker til å samle målene dine i ulike kategorier. 

Ved å samle målene i ulike kategorier gjør du det lettere for deg selv i ettertid å se hva slags handling du faktisk måler. I tillegg kan du se resultatene fra alle målene som tilhører samme kategori.

Du kan klassifisere målene dine i 3 hovedkategorier med hver sine underkategorier:

 1. Salgskategorier
  • Kjøp
  • Legg i handlekurven
  • Start betalingsprosessen
  • Abonner
 2. Kategorier for potensielle salg
  • Henvendelse
  • Skjema for potensielle salg sendt inn
  • Avtale bestilt
  • Registrering
  • Pristilbud etterspurt
  • Få veibeskrivelse
  • Klikk ut av domenet
 3. Flere kategorier
  • Sidevisning
  • Annen

Hva er det verdt?

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi. 

Fordelen med å gi oppnåelsen av et mål en verdi, og gjerne en pengeverdi, er at det er lettere å se effekten av hva annonseringen gir deg i form av kroner og øre. i tillegg er det lettere å snakke med utenforstående om verdien av annonseringen når du med sikkerhet kan si at vi brukte X kroner og fikk Y kroner tilbake.

Men det å sette en pengeverdi på fullføring av et mål kan være en vanskelig øvelse med mindre man driver en nettbutikk hvor man selger varer som har en bestemt transaksjonsverdi. 

Siden det er vanskelig å si hva verdien er av at en bruker sender oss en e-post, gir vi ikke dette målet en verdi. Vi har heller ikke satt opp noen verdi på dette målet i Google Analytics, så vi bruker bare innstillingen derfra. 

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi.

Telling

Telling er en innstilling hvor du stiller inn hvordan målfullføringene dine skal telles etter at en potensiell kunde har klikket på annonsen din.

Du kan velge om du vil at målene skal telles per klikk, eller per interaksjon.

I innstillingen verdi velger du om du vil gi fullføring av dette målet en verdi. 2

Innstillingen “Alle” anbefales der alle fullførte konverteringer har en pengeverdi. Et typisk eksempel her er salg i nettbutikker, hvor du ønsker å måle alle transaksjoner (salg av varer).

Innstillingen “En” anbefales der bare en handling per klikk på en annonse er verdifull. Typiske eksempler på dette er innsending av kontaktskjemaer fra potensielle kunder og klienter. Det som er interessant å måle er at en potensiell kunde har tatt kontakt, ikke hvor mange ganger den potensielle kunden har tatt kontakt.    

I dette tilfellet ønsker vi å måle om en potensiell kunde sender inn en henvendelse via e-post. Ikke hvor mange ganger den potensielle kunden henvender seg via e-post.

Vi velger derfor innstillingen “En”. Dette er et godt valg hvis du ikke er interessert i antall hendelser som genereres, men i stedet vil finne ut hvorvidt det ble generert en bestemt hendelse, eller ikke.

Konverteringsvindu for klikk

I innstillingen “Konverteringsvindu for klikk” stiller du inn hvor lang tid det kan gå fra at et annonseklikk fører til at konverteringshandlingen som er definert som en målfullføring registreres som en gjennomført konvertering. 

Konverteringsvindu for klikk

Problemstilingen er at en bruker kan klikke på en Google Ads annonse i dag, men utføre selve konverteringshandlingen på et senere tidspunkt. 

La oss si at du ønsker å måle innsendelse av et kontaktskjema fra en potensiell kunde. 

Hvis du stiller inn konverteringsvinduet på 30 dager, betyr det at om kontaktskjemaet sendes inn før, eller når det har gått 30 dager, så vil innsendelsen bli registrert som en konvertering. 

Hvis den samme kunden sender inn kontaktskjemaet etter 31 dager med konverteringsvinduet stilt inn på 30 dager, så vil handlingen ikke telles som en konvertering fra Google Ads fordi konverteringsviduet var for kort. Hvis vi derimot hadde satt konverteringsvinduet til 31 dager, så ville innsendelsen av kontaktskjemaet blitt registrert som en konvertering.

Kundereiser

Har man lengre kundereiser, bør man også ha lengre konverteringsvinduer slik at man fanger opp de som har blitt påvirket av Google Ads annonsen og som konverterer på et senere tidspunkt. På samme måte som man bør ha lengre konverteringsvinduer ved lengre kundereiser bør man ha kortere konverteringsvinduer ved kortere kundereiser slik at man er sikker på at konverteringene kommer direkte fra Google Ads annonsene. 

Ta med i Konverteringer

Du bruker denne innstillingen for å kontrollere hvilke mål du skal optimalisere mot når du byr på søkeord ved hjelp av automatiske budstrategier, og for å tilpasse hvordan rapportene dine i Google Ads vises med hensyn til “Konverteringskolonnen” og “Alle konverteringer kolonnen”.

Denne innstillingen forteller Google Ads systemet om hvilke mål det skal optimaliseres mot når du bruker automatiske budstrategier, og hvilke mål som skal telles og registreres, men som det ikke skal optimaliseres mot når du bruker de samme automatiske budstrategiene.

Grunnen til at det er forskjell på resultatene i de to kolonnene ovenfor er at i den første kolonnen er det kun de viktigste konverteringenene som er tatt med, mens i den andre kolonnen er alle konverteringer som er satt opp i Google Ads tatt med. 

I dette tilfellet ønsker vi at de automatiske budstrategiene skal optimalisere på de søkeordene og søketermene som fører til at potensielle kunder sender e-post henvendelser. Derfor krysser vi av i boksen ved siden av “Ta med i Konverteringer”. Da vil det stå “ja” i kolonnen “Ta med i Konverteringer” for dette målet. 

Sammenlign dette med Konverteringshandlingen “Time on site (180 sec) som forteller oss når en potensiell kunde har befunnet seg 3 minutter på nettstedet. Dette er en konverteringshandling vi ikke ønsker at de automatiske budstrategiene skal optimalisere mot. Derfor fjerner vi avkryssingen ved siden av “Ta med i Konverteringer” for dette målet. Da vil det stå “nei” i kolonnen “Ta med i Konverteringer” for dette målet. 

Det å få potensielle kunder til å kontakte oss via telefon, mail eller å sende inn kontaktskjema er viktigere enn hvor lenge en kunde befinner seg på nettstedet vårt. Derfor er mål som går på hvor lenge en potensiell kunde befinner seg på nettstedet vår ekskludert fra å tas med i konverteringer, mens konverteringshandlinger som går på å få kontakt med potensielle kunder er inkludert. 

Grunnen til at vi har mål på hvor lenge potensielle kunder befinner seg på nettstedet vårt, er at dette er et mikromål på veien mot å oppnå et makromål.

Eller for å si det på godt norsk. Det er et middel for å oppnå et mål som er å få potensielle kunder til ta kontakt med oss.

Budgivning ved automatiske budstrategier

Når du bruker automatiske budstrategier tar Google Ads systemet seg av det kompliserte arbeidet med å bestemme hvilke bud du skal gi på de ulike søkeordene dine for at du best skal nå resultatmålene dine. 

De ulike budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå bestemte mål for bedriften din til en bestemt konverteringskostnad. Men for at strategiene skal virke optimalt er det viktig at du har gått gjennom målene dine og at disse er konfigurert riktig i henhold til slik du ønsker.

Innstillingen “Ta med i Konverteringer” styrer hvilke mål som Google Ads optimaliserer mot når du bruker følgende automatiske budstrategier: 

 • målkostnad per handling (CPA)
 • mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS) 
 • utvidet kostnad per klikk (ECPC) 

Budstrategiene fungerer ved at budene på søkeordene dine angis automatisk for å oppnå så mange konverteringer som mulig og er basert på avansert maskinlæring.

Hvis du ikke bruker automatiske budstrategier for å optimalisere for konverteringer, har ikke denne innstillingen innvirkning på budgivningen din. 

Standardinnstillingen for de fleste konverteringshandlinger er at dataene blir tatt med i «Konverteringer»-kolonnen.

Attribusjonsmodell

Attribusjonsmodell er en innstilling som avgjør hvor mye av konverteringskreditten som skal tilskrives de ulike klikkene.

På veien mot en fullføring av et mål eller en konvertering kan det hende at en kunde ser på flere annonser. Ved hjelp av ulike attribusjonsmodeller kan du angi hvor stor del hver annonseinteraksjon har å si for konverteringene dine.

Ved hjelp av ulike modeller kan du få en bedre forståelse av resultatene dine  

Du kan velge mellom disse attribusjonsmodellene:

 • siste klikk
 • første klikk
 • lineær
 • tidsrelatert verdifall
 • posisjonsbasert 
 • databasert 

Hver av disse modellene har ulike fremgangsmåter for å beregne hvordan verdien av en konvertering skal fordeles. De ulike modellene forteller deg ulike ting om hvordan annonseringen din gjør det.

Det er vanskelig å si at en modell er mer riktig enn en annen. For å forstå hvordan annonseringen din gjør det, bør du se på ulike modeller, og gjerne sammenligne disse mot hverandre over tid.

For å få et bedre bilde av hvordan annonseringen i Google Ads gjør det i samspill med andre kanaler som organisk trafikk, trafikk fra sosiale medier osv er det lurt å se på ulike attribusjonsmodeller i Google Analytics.   

Innsikten som dette gir er viktig for å lykkes med den digitale markedsføringen.

Oppsummering

Når man måler forskjellige konverteringshandlinger i Google Ads er det lurt å ha et bevisst forhold til hva man faktisk måler ved de ulike konfigurasjonene.

Denne bevisstgjøringen gjør at man får et bedre utgangspunkt for å forstå hva som fungerer med annonseringen og hvor godt det fungerer, noe som igjen fører til at man kan ta bedre avgjørelser og få bedre resultater.

Det er viktig at målene i Google Ads er satt opp riktig og ønsker du hjelp med å konfigurere målene dine er det bare å ta kontakt med oss.

Attribusjon handler om hvem og hvor verdiene for et salg eller konvertering skal tilskrives. Hva er det som fikk oppmerksomheten din første gangen, eller det siste du klikket på før du betalte?

Det har lenge vært en bred enighet om at måten vi måler verdi og konverteringer på innen digital markedsføring ikke er god nok eller viser det sanne bildet.

Allerede i 2017 lanserte Google produktet Google Attribution som skulle ta oss alle et stort steg videre. Men for mange er det fortsatt standard rapporter som både blir presentert og brukt som grunnlag for beslutninger. Da går du glipp av mer presise tall og kan i verste fall ta avgjørelsen basert på feil grunnlag.

Hva er attribusjon

Attribusjon handler om at  brukere ofte er innom flere kanaler og punkter før vi gjør et kjøp eller konverterer.

Det har vært vanlig å se på det siste klikket og gi verdien dit. Dette er fortsatt standarden i Google Analytics, som brukes av veldig mange. 

Men kundereisen er så mye mer enn det siste klikket. Vi ser ofte at det er mer vanlig å være innom flere kanaler og kampanjer, enn bare via én.

Derfor bør du se på ulike attribusjonsmodeller for å bedre forstå hvordan kundene dine finner deg, og hvilke kanaler og kampanjer de er innom.

De mest vanlige attribusjonsmodellene er:

 • Siste klikk (last click)
 • Første klikk (first click)
 • Plasseringsbasert (position-based)
 • Tidsrelatert verdifall (time decay)
 • Linær (linear)

Google Analytics bruker fortsatt siste klikk som standard på rapportene du får si i Analytics, og det kan gi store forskjeller. Her er et eksempel:

Siste klikk vs Første klikk

For en nettbutikk har vi undersøkt forskjellen på resultatene basert på de ulike attribusjonsmodellene slik at de får et mer nyansert bilde av hvilke kanaler som bidrar til salg.

Vi har sammenlignet Siste klikk med Første klikk og Plasseringsbasert. Det viser at det er store forskjeller.

Direkte-trafikken har -50% konverteringsverdi i første klikk sammenlignet med siste klikk. Det er altså en kanal som i stor grad bidrar til at kunden gjennomfører kjøpet.

Motsatt er det for Betalt Søk som har 348% høyere konverteringsverdi ved å bruke første klikk, enn siste klikk. Her bidrar altså annonsene på Google Ads til å få oppmerksomhet og brukerne til å vurdere produktene i denne nettbutikken. Men de er ikke like aktivt med på å få kunden til å gjennomføre selve kjøpet.

Attribusjon-prosjekter

Det har lenge vært mulig å sammenligne attribusjonsmodeller i Google Analytics, men med begrenset data. Google Attribution er lansert som et beta-program med prosjekter som er knyttet mot Google Analytics-kontoer. 

Du kan opprette prosjekter her: https://analytics.google.com/analytics/attribution/projects 

Prosjektene gir deg enda bedre mulighet til å sammenligne modeller og se på ulike “reiser” som kundene gjør før de konverterer. Det har også kommet en egen mulighet for å analysere resultatene fra Google Ads på både konto- og kampanjenivå.

Ved bruk av datadrevet attribusjonsmodeller kan du få oversikt over hvordan de forskjellige kanalene jobber sammen med å skape verdier, og balansen mellom de. Det kan være nyttig når du skal fordele budsjetter og prioritere kampanjer.

Hvilken attribusjonsmodell skal du velge?

Det er en rekke ulike attribusjonsmodeller som du kan velge mellom, og det er mulig å lage enda flere.

Vi er ikke nødvendigvis opptatt av at du må velge én modell og bare bruke den. Men heller sammenligne de og se hvordan data og resultater forandre seg med de ulike modellene.

Som i eksempelet over er modellene for både første klikk og siste klikk “feil”, men når vi sammenligner de får vi et bedre bilde av hvordan ulike kanaler bidrar tidlig og sent i en kundereise.

Slik informasjon er nyttig når du skal optimalisere og finne de beste kombinasjonene for dine kampanjer.

Synes du det er vanskelig å velge eller forstå dataene er det bare å ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg. Innsikten som dette gir kan være viktig for å lykkes med digital markedsføring.

Bot, crawlere og spam er elementer som vi som jobber med Google Analytics, kjemper mot hver dag. Dette er trafikk som ikke er relevant, og ikke mennesker. Dette er trafikk vi ønsker fjernet før det eventuelt ødelegger den dataen vi allerede har. Hvis du ignorerer det, så kan det i verste fall gjøre dataen din ubrukelig.

Hva er bot trafikk?

Boter (forkortelse for roboter) er programmer som besøker nettstedet ditt mest sannsynlig for å kartlegge URLer og innhold. Søkemotorer gjør dette ofte for å evaluere deg til rangering (SEO) og synlighet. Dette er jo noe vi egentlig ønsker skal skje, men det er faktisk ganske mange av disse og noen av disse er ikke like ønskede.

I tillegg, er det noen boter som påvirker sporingen på nettstedet. Disse forårsaker feil statistikk og data. De ønsker vi å ha fjernet.

Innebygget bot filter

Google Analytics har faktisk en innebygget funksjon for å fjerne kjente bot og «spiders». Det er viktig at denne funksjonen er aktivert for å ta bukt med de fleste kjente boter som kan påvirke statistikken.

Den kalles for «bot filter» og ligger under «view settings» (innstillinger for datautvalg).

Bot filter funksjonen i view settings i google analytics

Spam-data

I tillegg til boter, så kan det hende du også erfarer å få rare URLer og kilder av trafikk til nettstedet. Dette kalles spam og bør lukes ut, før det påvirker beslutningsgrunnlaget ditt i stor grad. Den innebyggede funksjonen for boter, fjerner ikke spam. Så dette er noe som må håndteres eksplisitt.

Spam dukket opp for 4-5 år siden og har vært mye hodebry for mange siden den gang.

Hvordan fjerne spam

I Google Analytics har du mulighet til å legge opp flere «views» (datautvalg). Det vil si, vi anbefaler sterkt å benytte flere views.

Vi anbefaler følgende standardoppsett av views:

 • V.01. – Hovedprofil – domene.no
  • Det er denne du benytter hver dag.
  • Inneholder filter som:
   • Ekskluder interne
   • Lowercase filter
 • V.04. – Backuprofil – domene.no
  • Ufiltrert. Benyttes til backup og sikkerhet.
 • V.02. – SmartGoals – domene.no
 • V. 03. -Testprofil – domene.no (kopi av Hovedprofil)

I hovedprofilen ligger filter som ekskluderer trafikk og boter som kan være til skade for dataen.

Hvordan ekskludere spam

Det er flere måter å fjerne spam på, men det er kun 1 måte som fjerner dette permanent, hvilket er filter. Noen benytter Segmenter til å fjerne disse, men det betyr kun at du filtrerer bort spam når du skal se på utvalgt data. Det fjerner ikke spam fra datagrunnlaget ditt totalt, slik filtrer gjør.

Spamfilter 1

Den ene måten er å lage et eget filter som ekskluderer de kilder som spam-trafikken kommer fra. Da benyttes «ekskluder» og «kampanjekilde» i oppsettet. Filter er ofte basert på Regex, hvor vi da kan benytte | til å skille mellom flere kilder. Vi anbefaler å opprette færrest mulig antall filter for ekskludering og inkludering, da det er enklere å ha kontroll på disse på ett sted.

Det er viktig å presisere at det skal benyttes kampanjekilder (Campaign source) og ikke henviser (referral) i oppsettet, da dette ikke fjerner spammen helt.

Spamfilter1 ekskluderer spesifiserte spam-kilder

Spamfilter 2

Et annet filter du kan benytte, er å inkludere kun din egen domenetrafikk. I dette filteret så spesifiserer vi hvilket domene vi ønsker å samle data fra, nemlig ditt. Alle andre datakilder og domener blir da ekskludert.

Spamfilter 2. Inkludere kun eget domene som datakilde.

Vi hjelper deg

Skulle du synes at det er vanskelig å gjøre dette selv, kan vi hjelpe deg. Vi har lang erfaring med både Google Analytics og webanalyse.

Ta kontakt her for å få bukt med spam og uønsket trafikk-data.

Når du jobber med et nettsted eller digital markedsføring, kan det være greit å ha noen ekstra hjelpeverktøy tilgjengelig for å effektivisere og gjøre jobben enklere til tider. Noen slike hjelpeverktøy er skreddersydde rapporter i Google Analytics.

I Digital Opptur bruker vi mange slike rapporter for å effektivisere hverdagen for oss selv, og får våre kunder. Her har vi tatt ut 5 stykker som kan være med på å effektivisere og hjelpe deg med økt innsikt.

Vertsnavn (hostnames)

I «vertsnavn» rapporten vil du få en oversikt over alle domener som sporingen din fanger opp. En viktig rapport å bruke for å påse at det ikke foreligger noen «kopi-domener» ute på internett som har kopiert ditt nettsted, med rubbel og bit.

I tillegg, hvis du har sporingen på flere domener, så er dette en god oversikt på hvilket domene som fanges opp i gjeldende datautvalg (profil/view).

Denne rapporten kan også benyttes til en «hit sjekk», der du ser hvor mange hits Google Analytics har samlet fra nettstedet innenfor en måned. Noen nettsteder har mye trafikk og kan komme opp i grenseland for hva Google Analytics har som begrensning innenfor en måned.

Google Analytics har 10 millioner hits per måned per område (property), i sin gratis versjon. Hvis antall hits overgår dette, vil Google Analytics gi deg varsel på dette.

Det betyr at overskytende kan resultere i å ikke bli fanget opp.

Parametere (Parameters)

Denne rapporten lister opp alle URLer besøkt av besøkende som inneholder parametere. En viktig rapport når du skal drive datavask.

Det finnes flere scenarioer der nettstedet produserer parametere. Noen av disse er viktige for innholdet som skal vises på nettsiden, mens andre ikke er det. Det er sistnevnte vi ønsker til livs.

Vi ønsker å gruppere URLer mest mulig, for å unngå feil og støy i dataen.

Eksempel:

Internsøk på siden gjøres som regel via en parameter. I søkefeltet putter du inn søkefrasen «søkefrasen1» som legges i en parameter i URLen.

domene.no/sok/?parameter=søkefrasen1

Her lager systemet en parameter, i dette tilfellet kalt «parameter» og tilsetter verdien av hva vi søker etter «søkefrasen1». Hvis du nå lar dette stå og vi har 1000 forskjellige søkefraser, vil vi også få 1000 unike URLer. Her ønsker vi å kunne gruppere samtlige til kun 1 URL, for å se hvordan søkesiden i sin helhet fungerer, ikke bare for ett enkelt søk, men for alle søk.

Derfor ønsker vi å fjerne noen parametere. Ved å fjerne «parameter» i URLen, så står vi igjen med «domene.no/sok/». Spørsmålstegn og = og verdien deretter, fjernes når vi tar bort parameteren i Google Analytics innstillingene. Dermed har vi mulighet til å se gruppert på hvodan /sok/ -siden faktisk presterer og hvordan den benyttes opp mot andre sider på nettstedet.

Hvis du legger ut URLer på facebook, så vil samtlige klikk ut fra facebook og inn på din side, få en parameter satt av facebook. Denne parameter, kalt fbclid, er en av de parameterne vi trenger å vaske bort.

Eksempel:

domene.no/?fbclid=12345

Men det er noen URLer med parametere som ikke skal fjernes. Det er de parameterne som har påvirkning på hva som vises av innhold på en side. 

Hvis du er usikker, så kopierer du URLen til din nettleser og endrer verdien i parameteren du vil teste. Hvis innholdet på siden endres, er ikke dette en parameter du skal fjerne. 

For å fjerne parametere

Hvis parameteren du ønsker å ta bort er for internsøket på nettstedet, så skal denne i eget felt under 

“Admin” -> “view settings” (øverst i høyre kolonne) ->“Site Search Settings” -> “Query parameter”

Andre paremetere:

“Admin” -> “view settings” (øverst i høyre kolonne) -> “Exclude URL Query Parameters”

innstillinger hvordan fjerne parametere fra Google Analytics

Lenke til «parameter»-rapporten

Daglige konverteringer (Daily Conversions)

Rapporten med daglige konverteringer, vil gi deg en oversikt over hvilket dager det konverteres mest. I skreddersydde rapporter så sorteres rapporten på den første beregningen (metric), som i denne rapporten er satt til “Goal completions”. 

Det er fullt mulig å endre dette i etterkant for å tilpasses ditt behov. For eksempel kan “Ecommerce conversion rate”, eller “transactions” være gode alternativer å sortere på. 

Det er viktig å ha god konverteringsmåling på nettstedet, for at denne rapporten skal gi deg innsikt. 

Denne rapporten kan også kopieres til “Daglige besøk” hvor første beregning settes til “sessions” (økter) for å se hvilke dager det besøkes mest. Det kan gi en pekepinn på når du skal legge ut artikler og drive kampanjer for eksempel. 

Lenke til «daglige konverteringer» -rapporten

ROAS (lønnsomhet) per måned

ROAS (en. “Return on Advertising Spend”) er kalkulert ved å dele konverteringsverdien (basert på e-handelsinntekten og/eller målverdien) på annonsebruk. På den måten vil vi kunne se hvor mange kroner vi får igjen per krone. 

Eksempel

Hvis bruker 2000 på en måned på en kampanje, og denne kampanjen tjener inn 10 000, så har vi en rate på 5 til 1. 10 000 / 2000 = 5. Det tilsvarer en ROAS på  500%. 

Ikke forveksle med ROI, som er netto avtjening etter at du har trukket fra annonsekostnader. Som regel vil du benytte ROI på flere kampanjer, og se markedsføringen i sin helhet, inntjening mot kostnader til slutt. 

ROAS-rapporten gir deg ROAS prosenten per måned. Når du åpner rapporten, sorterer du oppadgående på “Month of the year”, for å sortere riktige måneder. 

Lenke til «ROAS» -rapporten

404 rapport

Mange nettsteder har egen tittel for 404 sider, altså “side ikke funnet” eller på engelsk “page not found”. Denne rapporten er basert på nettopp dette, sidetittel. 

Her må du kanskje endre vilkåret til å passe din tittel som dukker opp på dine 404 sider. 

Det er viktig å presisere her, at det må foreligge sporing på 404 siden, hvis ikke vil du ikke kunne spore 404 sidene i det hele tatt. 

Vår anbefaling er å ha en 404 som er lik vanlig utseende, men kanskje med et søkefelt midt på siden, som gjør det enkelt for brukerne å eventuelt søke seg videre til dit de skal, eller bruke navigasjon via menyen på siden.

Rapporten er sortert etter sidevisninger for at du skal kunne jobbe deg gjennom de viktigste sidene først.

Rapporten er også bygget opp slik at hvis du klikker deg inn på en av URLen i denne listen, vil du få servert hvilke sider brukerne kom fra da 404 feilen ble produsert. 

Lenke til «404» -rapporten

Det er godt mulig du må gjøre noen endringer for at rapportene skal kunne tilpasses dine behov og ønsker. Hvis du trenger hjelp til å enten sette opp eller gjøre om på disse rapportene, så ta kontakt med oss her.

Lær deg triksene og metodene i Google Analytics som ekspertene holder tett til brystet.

Google Analytics er verdens mest populære webanalyseverktøy i verden og det estimeres at det benyttes idag på mer enn halvparten av alle nettsteder i verden. 

Siden Google Analytics så dagens lys i 2005 (Urchin 1995), har verktøyet gjennomgått en enorm utvikling og benyttes i dag til digital markedsføring og å optimalisere digitale bedrifter.

Verktøyet har blitt så stort at det kan være vanskelig å finne de gode rapportene og bruksområdene, hvis man ikke er godt kjent med Google Analytics gjennom daglig bruk.

Urchin, før Google Analytics ble til

Som nettstedseier, markedsfører eller webansvarlig så dreier dagen seg til syvende og sist om å løfte inntekter, redusere kostnader og øke kundetilfredshet. Webanalyse og et verktøy som Google Analytics, kan hjelpe deg med samtlige. 

Etter å ha jobbet med webanalyse og Google Analytics gjennom mange år, opparbeider man seg noen tips og triks for å finne rask innsikt om et nettsted.Vi skal vise deg noen av dem.

Google Analytics fra 2007

Bruk tallene som er (v|r)iktige for ditt nettsted

Veldig mange gjør den feilen at de rapporterer på tall, visninger og klikk uten noen form for kontekst. Bruk mindre tid på tall som alle andre mener er viktige, og se på de tallene som er viktige for ditt nettsted. Hvor ofte har du sett følgende rapportering?

«Oktober:
– besøk: 2200
– visninger: 2330″

Hva betyr egentlig disse tallene? Her er vi nødt til å se tallene i sammenheng med noe annet. Hvordan er utviklingen? Var det mer enn tilsvarende periode i fjor? Eller forrige måned?

Og det er nettopp det som er viktig: kontekst.

La oss se på et par eksempler til:

 • Er 42 et bra tall?
 • 50% økning i betalt søk. Er det bra?
 • Organisk trafikk har gått fra 5 plass til 3 plass i kanalrapporten. Er det bra?
 • Antall besøk er økt med 150% , oktober kontra november. Er det bra?

La oss bryte dette ned litt.

42 et bra tall?

Douglas Adams skriver i “The Hitchhikers Guide to the Galaxy” at 42 er “svaret til det ultimate spørsmålet om liv, universet og alt”. Så da må jo tallet være svært bra.

Eller?

Hva sier egentlig dette tallet? Svært lite.

42 er “svaret til det ultimate spørsmålet om liv, universet og alt”

Det er viktig å sette tallene i riktig kombinasjon med et andre tall, helst i relasjon til det tallet som sier noe om suksessgrunnlaget for nettstedet ditt.

50% økning i betalt søk. Er det bra?

Hvis tallet egentlig er 2 besøk og du øker til 3, så er ikke dette spesielt bra.

gammelt google analytics bilde om betalt søk trafikk
Gmmelt google analytics bilde om betalt søk trafikk

I tillegg, volum kontra rate er også viktig å ta med i denne relasjon. En konverteringsrate er lik på 1 av 5 og 100 av 500, men sistnevnte har høyere volum. 

Sist, men kanskje viktigst av alt, er den økte trafikken verditrafikk? 

Altså, økt trafikk kan være vel og bra det, men hvis de besøkende, gjennom den økte trafikken, ikke foretar seg de ønskede handlinger (konverteringer), så er ikke trafikken like verdifull som de som faktisk konverterer.

Organisk trafikk har gått fra 5 plass til 3 plass i kanalrapporten. Er det bra?

Her er konteksten gitt plasseringen i listen, hvilket ikke gir noen god innsikt. 

Hva med de kanalene som organisk trafikk nå har passert? 

Kanskje organisk faktisk er på samme nivå, mens to kanaler plutselig har droppet under nivået til organisk trafikk. Se det store bildet.

Antall besøk er økt med 150% , oktober kontra november. Er det bra?

Det kan godt hende at en måned kan være bedre enn forrige måned, men her er det viktig å se på hvilke måneder vi har med å gjøre. I November, er det black friday og cyber monday. Dette er typiske handelsperioder der økningen i trafikk og konverteringer er forventet for mange bedrifter. Her bør kontekst være sammenligning med fjoråret, samt eventuell forventet økning fra ifjor i tillegg.

Måneder er ikke like, med tanke på type dager. Det kan være flere helgedager i den ene måneden enn i den andre, og kan dermed også påvirke statistikken på grunn av det. I tillegg, black friday er ikke på en spesiell dato, men siste fredag i november. Og cyber monday den påfølgende mandagen. Det betyr at black week og black friday må sammenlignes med faktiske dager disse kom på i fjor, og ikke på dato.

Og bruk gjerne siste 28 dager, med forrige 28 dager (gitt at det er uten sesongbaserte aktiviteter i den gitte tidsperioden), for å kunne ha bedre sammenligningsagrunnlag med tanke på dager.

Nettstedets hensikt

Ved å beytte KPIer og nøkkeltall i kombinasjon eller relasjon til det som er suksessgrunnlaget for nettstedet, vil du få mer ut av tallene. 

Les mer om viktigheten av konverteringssporing her

Hvis du finner et nøkkeltall som er korrelert med verdigrunnlaget til bedriften/nettstedet, så har du et godt utgangspunkt for en KPI.

Analyser atferden på sidene dine

Det første og kanskje noe av det viktigste vi lærer våre kursdeltakere i Google Analytics, er å se på sitt eget nettsted og de forskjellige sidetypene nettstedet har. 

Her er det mye innsikt å hente. Ikke alle sider er like og de har forskjellige hensikter. 

Vi skal se på et utdrag av dem.

Innholdsside

Dette er typiske sider som skal formidle innholdet på siden, som oftest en tekstbasert side, som for eksempel en artikkel. 

En tommelfingerregel innen SEO er at en innholdsside bør inneholde minimum 300-500 ord for å kunne rangere i søkeresultatet hos søkemotorene. 

Dette har sin bakgrunn i at det krever innhold av god kvalitet for at søkemotorene skal evaluere siden som relevant for et eller flere søkeord.

Det sier seg selv at det bør foreligge mer enn 300 ord for å kunne rangere godt. 

Se for deg et tjenesteområde din bedrift selger og sammenligne det med sider fra din konkurrent. 

 • Hvor mange ord benyttes?
 • Hvordan rangerer dine konkurrenter på sine sider?

Her lønner det seg å ta opp kampen både på kvantitet og på kvalitet, hvis du skal utkonkurrere på innhold.

En innholdsside maner frem til at brukeren skal lese det som står på siden, kanskje se en video og kanskje til slutt foreta en ønsket handling (konvertering). 

Her ønsker vi å se atferd, som relateres til innholdssider, hvor brukerne benytter lenger tid på nettstedet enn 30 sekunder. 

Med mindre det er tiden det faktisk tar å lese innholdet og utføre de handlinger som er forventet på denne siden.

Hvis du tar antall ord på siden og deler på 250 (gjennomsnittlig lesehastighet) vil du få en omtrentlig tid brukeren bruker på å lese innholdet. 

eksempel på estimert lesetid på en nettside

Enkelte nettsteder har tatt i bruk kalkulering av lesetid med denne formelen for å vise et estimat på hvor lang tid det faktisk tar å lese innholdet på siden. Man skulle kanskje tro at dette ville forhindre brukerne å lese siden, hvis lesetiden estimeres til 5 minutter eller mer. Men det er faktisk motsatt. 

Flere setter pris på at det foreligger et estimat på lesetid, slik at de får muligheten til å ta et valg på å lese her og nå, eller senere. For hvis innholdet (kvaliteten) er godt nok, så vil brukeren både ta seg tid og komme tilbake for å lese.

I april 2009 benyttet journalist Mark Armstrong seg av hashtaggen #longreads på twitter. Han ønsket at brukerne skulle kunne finne frem til lengre artikler online. Han trodde at det kanskje ville resultere i færre brukere lesere, men det motsatte skjedde.

Hvis du tar deg en titt i “Alle sider” rapporten (som ligger under “Atferd->Nettstedsinnhold->Alle sider”), og ser på listen over sider som er innhold, bør du se på “gjennomsnittlig tid på side” og bounce. 

Ettersom Google Analytics kalkulerer tid på side fra du åpner en side, til du åpner en annen side (eller ved noen eventer som finner sted), så blir tidsdifferansen mellom første side og neste side(eller event) den tiden som registreres som tid på side.

Alle sider rapporten som viser fargekode basert på tolkning av tallene

Og ettersom “bounce” er besøk som kun ser 1 side, så kan dermed høyere bounce for en side gi et unøyaktig bilde av hvor lang tid brukerne egentlig bruker på denne siden. 

Kjapp fiks for å se litt tydeligere: Bruk et segment som kalles “brukere som ikke forlater nettstedet” (en: “non bounce sessions”), for å kunne se tydeligere tid brukt på siden. Dette er ikke nøyaktig tid, ettersom siste siden i besøket ikke vil ha lesetid (med mindre den siste siden innehar en event som har innstillingen “non-interaction” = false). 

Hvis denne tiden er langt i fra (antall ord / 250) (dvs minimum:: +-50% i forskjell) så bør siden kanskje gjennomgås på nytt.

Vi ønsker å se følgende om innholdssider:

 • Innholdssider bør være sider brukerne starter sine besøk på (organisk synlighet)
 • Innholdssider har som regel minimum 1 minutts tid på side.
 • De kan ha høyere andel bounce, ettersom brukerne kanskje fant det de lette etter.
 • Høyere andel exitrate (selv om vi ønsker at de skal foreta en eller annen konvertering)
 • Innholdssider ønskes å finne blant de beste landingssidene.

Navigasjonsside

Navigasjonssider er sider hvis hensikt er å ta brukeren videre dit h*n vil. Vi har flere typer navigasjonssider:

 • Forsiden
 • Kategorisider
 • Søkeresultatsiden internt på nettstedet
 • Produktlister

Disse sidene skal sørge for at brukerne kommer dit de skal. 

Forsiden brukes både som “startside” og som “tilbake til start.

Kategorisider, bør inneholde litt innhold i tillegg til å kunne gi en god videre navigasjon dit brukeren skal.

Den interne søkeresultatsiden er en side som gir nettstedet en ny sjanse til å navigere brukeren dit h*n skal, der vanlig navigasjon ikke har vunnet frem. Exitraten her er det svært viktig å få ned. For det betyr at brukerne gir opp.

I de fleste tilfeller er dette også en side som ikke skal ha noe særlig bounce. Hvis det foreligger bounce på denne siden, betyr det at brukerne finner denne siden i Google eller andre søkemotorer og kommer til nettstedet til et søkeresultat og forsvinner ut igjen. Dette tyder på svært dårlig brukeropplevelse.

Produktlister kan ha noe høyere exitrate, men bør holdes lav. Her ønsker vi at brukerne skal finne produktet de leter etter i listen av mange produkter. Ofte benyttes et søk/filter for å gjøre navigasjonen enklere, så her ønsker vi ikke høy bounce eller exitrate.

Vi ser etter følgende atferd på navigasjonssider:

 • Lav bounce rate
 • Lav exit rate
 • Lavere tid på side 

Landingssider og exitsider

Det er kanskje ikke ofte man tenker på det, men dine landingssider er brukernes første møte med ditt nettsted. Det betyr at det hviler et stort ansvar på disse sidene om å fange brukerens oppmerksomhet.

Ta en titt på dine landingssider for å se om det er sider her som kanskje ikke burde vært en del av denne listen. Da ser vi etter sider som “takkesider” og “kvitteringssider”. Dette er sider som kun skal vises når det har skjedd en konvertering og skal ikke kunne lenkes til utenfra. 

En betalingsside og handlekurvside er også to sider som ikke burde være en del av denne listen.

På lik linje er exitsider ganske like landingssidene, der det er flere sidetyper som ikke burde være en del av topp 10 exitsider. For eksempel handlekurv og intern søkeside.

Derimot, det er vanlig å se “takkesider”,kvitteringssider” og forside som existside, der brukerne allerede har gjennomført både ønsket handling og det de kom for å gjøre på nettsiden.

Internsøk

Hvis nettstedet ditt har internsøk. Det vil si, et søkefelt der brukern kan søke etter sider og innhold på ditt nettsted, så er dette en gullgruve av innsikt om hva brukerne leter etter.

Her gjelder det å gjennomgå de søkefraser som brukerne søker etter, for dette kan være en indikasjon på at navigasjonen til de elementene, ikke er god nok.

I tillegg, det kan være seg produkter brukerne kanskje forventer at ditt nettsted fører, man kanskje ikke gjør det, så er kanskje dette en indikasjon på at nettstedet kanskje burde tilby akkurat dette.

Hvis du ser på andelen brukere som benytter seg av internsøk, og denne øker over tid, så kan det være en indikasjon på navigasjon som ikke svarer til forventningene hos brukerne og er i negativ retning.


internsøkrapport i google analytics

Lastetid

På slutten av 90 tallet så aksepterte vi en lastetid på over 8 sekunder. I dag så er “benchmark” satt til 3 sekunder, men det er grunn til å tenke at dette også er for tregt.

Tidligere i 2019 så etablerte Google selv en benchmark for lastetid av deres egne sider til 1 sekund. Vi kommer til å se en strengere anbefaling på nærmere 1.5 sekund som anbefalt høyeste lastetid. 

Det betyr et skifte innen det som er anbefalt lastetid av en side. Med den kommende 5g så kommer Google til å stille strengere krav til lastetid, ettersom flere kommer til å ha teknologi kjapp nok for de fleste sider. 

Google Analytics har en fin integrasjon mot PageSpeed Insights på akkurat dette. 

Sidelastetidrapporten i Google Analytics
Sidelastetidrapporten i Google Analytics

Hvis åpner opp rapporten “Page Timings” som ligger under “Atferd -> Nettstedshastighet”, og velger “Avg. Page Load Time (sec)” vil listen sorteres etter de “verste” sidene på lastetid.

Streken i midten til høyre, viser gjennomsnittet. Tallene til høyre er altså prosentvis avvik fra gjennomsnittet.

Bemerk også at Google Analytics ikke måler lastetid på alle sider, men kun et utdrag (sampling). Hvis du ønsker at Google Analytics skal gjøre dette for hver eneste visning, må dette konfigureres eksplisitt i oppsettet. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til dette.

Litt statistikk:

 • 79% av netthandlerne sier de ikke vil returnere til en side som laster tregere enn 3 sekunder. 
 • 73% av internettbrukerne på mobil, sier at de har besøkt sider som har vært for trege/dårlige.
 • 44% sier at de ville fortalt venner om deres dårlige brukeropplevelse
 • 51% av internettbrukerne på mobil, sier at de har besøkt en side som har kræsjet, fryst eller fått feilmelding.
 • 38% av internettbrukerne på mobil, sier at de har besøkt en side som ikke var tilgjengelig.
 • 47% av forbukerne forventer at nettsiden skal ta mindre enn 3 sekunder å laste
 • 40% av brukerne vil forlate nettstedet hvis den tar lenger enn 3 sekunder å laste
 • En 1 sekunds forsinkelse i lastetid kan resultere i 7% nedgang i konverteringer.
 • Hvis en ehandelsside omsetter for 100 000 per dag, vil 1 sekunds forsinkelse potensielt føre til et tap på 2.5 millioner per år.

Ref: https://neilpatel.com/blog/loading-time/

Navigasjonssammendrag

Navigasjonssammendrag er en skjult skatt i Google Analytics. Du finner den over grafen på “alle sider” rapporten.

Dette er en enkeltnivå stianalyse der du kan se atferd basert på en spesifikk URL på ditt nettsted. 

Her vil du kunne:

 • Identifisere andel av besøk som starter på den utvalgte siden
 • Se andelen hvor mange som avslutter besøket på denne siden
 • Hvilke sider de kom fra, av de som kom fra en annen side
 • Hvilke sider de går til, av de som går til en annen side.
Navigasjonssammendrag, en rapport med mye innsikt

Segmentering

Segmenter er virkelig en kilde til innsikt. Vi har skrevet et mer detaljert innlegg om segmentering i Google Analytics tidligere, hvis du ønsker å ta et dypdykk i betydningen og bruken av segmentering.

Her vil jeg gi deg et par forslag til segmenter du kan benytte, slik at du kjapt kan få en forståelse og innsikt om dine brukere.

Besøk som bruker 10 sekunder eller mindre på nettstedet.

Bounce sider kun noe om hvor mange som har sett 1 side i besøket, men ved å ta et segment som tar for seg besøk under 10 sekunder, så vil tallet bli et helt annet. 

Er besøk under 10 sekunder verdifulle? I de fleste tilfeller, er de nok ikke det, med mindre de får foretatt en konvertering innenfor den tiden. Det skal godt la seg gjøre.

Husk at dette segmentet også tar med seg brukere med 0 sekunder, altså bounce trafikken din.

Dette er et segment som har gjort flere ansikter hvite av skrekk.

Last ned dette segmentet

Besøk som bruker lenger tid enn 10 sekunder

Dette er viktigere brukere og viser mer interesse for innholdet på siden. Her kan du riktignok justere tiden hvis du selv ønsker det.

Last ned dette segmentet

Besøk som ikke startet besøket på din forside

Dette gir en pekepinn på hvordan dine underliggende sider klarer å tiltrekke seg besøk. Vi håper på høyere andel her.

Last ned dette segmentet

Andre segmenter du kan benytte:

 • Brukere som har meldt seg på nyhetsbrev
 • Brukere som ikke har konvertert men vært innom spesifikke viktige sider
 • Brukere som har besøkt en gitt viktig side 2 ganger eller mer utover flere besøk.
 • Brukere som leser bloggen
 • Brukere som ikke leser bloggen

Det listes flere gode segmenter i artikkelen som er lenket til i begynnelsen av dette avsnittet, hvis du ønsker å se fler.

Kombinasjon

Husk at du kan også kombinere flere ting i segmenter. Ved å ta noen av de gitte segmentene, kan du for eksempel legge til spesifikke kanaler for å se hvordan disse kanalene presterer på gitte definerte målgrupper.

Occam’s Razor Awesomeness

Avinash Kaushik (Google Analytics Evangelist) har laget en samleliste av segmenter, rapporter og dashboard som kan være verdt å ta en titt på. Disse vil kanskje være interessante.

Last ned fra Solutions Gallery

Sammendrag

Jeg har ofte sett rapporter med oppramsing av forskjellige tall. Ofte er unike brukere en del av disse. (Bonus tips: Ikke bruk unike brukere). Som nevnt i denne artikkelen, kan det være flere ting som påvirker tallene, og for å kunne se om et tall er bra eller dårlig, trenger du noe å sammenligne det med.

Naviasjonssammendrag er fint for sider som er av høyere viktighet enn andre sider (Pages of interest).

«Segment or die, there is no try» – som Avinash Kaushik sier. Innsikten ligger i å isolere målgrupper og atferdsgrupper i egne segmenter for å lære om deres atferd og hvordan nettsstedet klarer servere løsninger og brukeropplevelse.

Kurs i Google Analytics

Alt dette inngår også i vårt Google Analytics kurs, som vi anbefaler alle som jobber med Google Analytics å ta. Her er det mye materiale som er basert på lang erfaring innen webanalyse og arbeid med Google Analytics. Du får flere gode tips for dyp innsikt, metoder og rapporter som du kanskje ikke var klar over fra før.

Uten konverteringssporing driver du digital markedsføring i blinde. Konverteringssporing er grunnlaget for all digital virksomhetsoptimalisering. Uten en konvertering, er det ikke mulig å drive målrettet optimalisering av hverken annonser eller nettsider.

De tre pillarene innen all virksomhet er:

 • Kundetilfredshet
 • Kostnadreduksjon
 • Inntjening

Konverteringssporing gir mulighet for optimalisering av samtlige av disse pillarene. Dessverre er det altfor mange nettsteder og bedrifter i dag som faktisk ikke har konverteringssporing. 

Nå er det slik, at samtlige nettsteder har en eller flere suksesskriterier. Hvis du tror du ikke har suksesskriterier, så spør deg selv. Kan du slå av nettstedet og fjerne den uten videre konsekvenser for din bedrift? Hvis ja, trenger du ikke lese videre i denne artikkelen.

Hvis nei, da er grunnen(e) for å ikke slå av, en del av suksesskriteriene for nettstedet. 


Webanalysens hellige gral

Les hvordan du finner den dype innsikten

Hva er en konvertering?

Rent teknisk er det prosessen ved å endre eller sørge for en endring fra en form til en annen. I denne relasjon snakker vi om at bruker utfører en ønsket handling, da i form av en bestilling, kjøp, nedlasting eller annen utvalgt handling som er av verdi for nettstedet.

Det finnes mange mulige konverteringer og noen av disse kan være:

 • Salg av varer og tjenester
 • Leads
 • Nyhetsbrevregistreringer
 • Skjemainnsendinger

Det kan også være enda “mindre” som:

 • Nedlastinger
 • Klikk på lenker
 • Tid på en side
 • Antall besøk

Det er derfor vi deler konverteringer opp i to forskjellige kategorier;
Makrokonvertering og mikrokonvertering.

Hva er en Makrokonvertering?

En maktrokonvertering er nærmere å påvirke bunnlinjen til en virksomhet/nettsted. Vi snakker da om direkte salg, bestillinger, bookinger ol. Det handler om det som er nærmest faktiske penger og pengeverdier i seg selv.

Beste eksemplet på en makrokonvertering er en fullført kjøpstransaksjon.

Hva er en Mikrokonvertering?

En mikrokonvertering er deimot en fullført aktivitet/handling som indikerer at brukeren er ett skritt nærmere en makrokonvertering, som for eksempel en epostregistrering. 

Disse konverteringene kan kalles supporterende eller assisterende konverteringer til en makrokonvertering, med det formål om at sannsynligheten for en makrokonvertering på senere tidspunkt øker. 

Suksesskriterier

Alle nettsteder er unike. Selv om et nettsted selger samme produkter, med samme software som en konkurrent, er faktisk nettstedet annerledes. Alle nettsteder med ambisjon om vekst, salg og trafikk, må identifisere hvilke suksesskriterier de har.

I Digital Opptur så bruker vi blant annet nettstedskategorisering i våre metoder, for å hjelpe kunder med å identifisere hvilke suksesskriterier de har. 

5 triks for å jobbe bedre i Google Analytics


Noen utvalgte nettstedskategorier:

 • Informasjonsnettsteder
  Suksesskriterie: Selvbetjening, besøk
 • Innholdsnettsteder
  Suksesskriterie: Visninger, besøk
 • Merkevaresider og Leads
  Suksesskriterie: Innsendte skjemaer, nedlasting av ebøker osv
 • Sosiale Medier
  Suksesskriterie Aktive brukere, registreringer
 • Ehandelssider
  Suksesskriterie: Kjøp av varer

Det handler om å finne de aktiviteter og handlinger som nettstedet er bygget for å generere.

Hvorfor konverteringssporing?

Det starter med en ambisjon om å gjøre det bedre, øke trafikk, øke inntekter og slå konkurrentene og ikke minst “seg selv”. For å kunne se hvilke kampanjer, tiltak, forbedringer og endringer som fører til hva av resultat, så må det foreligge noe å måle det på. 

Konverteringssporing sørger for mulighet for helhetlig vurdering.

Konverteringssporing måler den ønskede handlingen, hvor du som nettstedseier, markedsfører eller webansvarlig, kan se resultatet av det som er gjort for å påvirke suksesskriteriene i positiv retning. 

ABC (Acquisition, Behaviour, Conversion)

Google Analytics introduserte for noen år siden ABC, som oversatt betyr “trafikkervervelse”, “atferd” og “konvertering”.

Dette er en metode som er ment å tvinge oss til å se det hele bildet. 

Vi kjører kampanjer og annonser (trafikkervervelse), i den hensikt å sende dem videre til nettstedet hvor de finner produkt og tjenester de ønsker å kjøpe eller bestille (atferd) og dermed gjennomfører selve kjøpet eller bestillingen (konvertering).

Uten siste ledd i denne kjøpsreisen, er det vanskelig å finne hvilke kanaler og kampanjer som sørger for ønsket resultat. Eller hvilke produkter eller produktkategorier som gjør det bedre eller dårligere enn andre. Eller om det er sider på nettstedet som har dårligere konverteringsevne enn andre sider. Eller om det er steg i kjøpstrakten som er vanskelige for brukerne, slik at salgene på nettstedet ikke oppnår ønsket nivå.

Konverteringssporing i Google Analytics er ikke automatisk implementert

Dette er et veldig viktig punkt. Jeg har selv snakket med bedrifter og kunder som sier de har Google Analytics eller et tilsvarende webstatistikkverktøy implementert og tror de har konverteringssporing implementert deretter.

Det er slik at konverteringssporing er så individuelt per nettsted, at det må settes eksplisitt per nettsted. 

I Google Analytics er det to typer konverteringspunkter. Den ene er “mål” (Goal) og den andre er “transaksjon” (ecommerce). 
Les mer her om hvordan du setter opp mål i Google Analytics.

Og det er her ting fort kan bli teknisk. Måloppsett i GA kan gjøres på handlinger (eventer), sider, tid på side og eventuelt antall sider per besøk. Ved handlinger så må det opprettes handlingssporing (event tracking) på nettstedet, enten gjennom en kodesnutt eller gjennom bruk av Google Tag Manager.

Hvordan sette opp Google Analytics riktig


Transaksjon er kun mulig gjennom implementering av et eget transaksjonsscript som implementeres i kildekode på nettstedet og eventuelt i Google Tag Manager.

Hva vil konverteringssporing gi deg?

For å hjelpe deg litt på vei med tanke på hva konverteringssporing faktisk kan gi deg, så har vi gitt noen eksempler på dette.

Hvilke kanaler genererer mest inntekt?

Hvilke kanaler genererer inntekt og hvorfor, likeledes hvilke kampanjer og annonser bør endres/forbedres for å redusere kostnad.

konverteringssporing for kanaler

Hvilke mobile enheter konverterer best? Eller minst?

Vi har sett eksempler der nettstedet feiler på enkelte mobiltyper, og vi kan derfor fikse eventuelle problemer med plattformspesifikke hindringer ved å ha konverteringssporing. 

Konverteringssporing for enheter
Konverteringssporing på mobile enheter

Hvilken dager konverterer kundene på?

Det kan være svært innsiktsfullt å vite hvilke dager kundene som oftest kjøper på nettstedet. Hvis du vet at fredager er dagen der flesteparten foretar kjøp på nettstedet ditt, kan du være i forkant med både kommunikasjon, tilbud og også serverkapasitet. 

Hvis vi identifiserer at det som regel foreligger 20% økning i besøk på Black friday, fra år til år, så kan det estimeres hvor mange besøk nettstedet kommer til å ha på neste Black Friday, og vil kunne unngå at nettstedet “kneler” på grunn av for mange besøk. 

Et eksempel på det var Elkjøp sin nettbutikk som måtte foreta “kø” for sine kunder i nettbutikken. Slik overbelastning kan føre til at verdier i millionklassen mistes i potensielt salg.

Konverteringer per dag

Hvilke produktkategorier og produkter konverterer best?

Ved å kunne følge med på konverteringstrendene til enkelte kategorier og produkter, vil du kunne ta affære for optimalisering tidligere og raskere. 

Konvertering per produkt og produktkategori

Traktanalyse

En av mine favoritter er traktanalyse, som visualiserer trakten for kjøp av produkter og tjenester. Ved en slik visualisering vil du kjapt kunne identifisere hvor i trakten kjøperne faller fra, og du har dermed muligheten til å forbedre det. 

Når det er sagt, vil du fort oppleve at en trakt aldri oppfører seg om en trakt. Her vil brukerne entre og gå ut av trakten. Og det er her mye av konverteringsoptimaliseringsarbeidet legges for å optimalisere stegene frem til et kjøp eller ønsket handling.

Trakt og traktanalyse som leder frem til konvertering

Hvilken del av kjøpsreisen som trenger optimalisering

Scenario:

Produktliste – produktvisning – handlevogn – Utsjekk – Betaling – Kvittering

Kan det oppstår flaskehalser. Uten konverteringssporing er det dessverre ekstremt vanskelig å finne flaskehalsene i denne prosessen. 

Gjennomsnittlig ordreverdi
En viktig KPI som benyttes både til prediksjon og som “helsemåling”, io den forstand at hvis den synker over tid, så finnes det som regel en god grunn til det. Da har du en mulighet til å ta affære mye tidligere,  enn ved at utviklingen fortsetter i negativ retning til det blir forretningskritisk.

Gjennomsnittlig handlekurvverdi.
En Hvor mye verdi tillegges handlekurv, kontra hvor mye som faktisk kjøpes for. Hvor mange verdier er til enhver tid i handlekurven, kontra hva som til enhver tid blir solgt for.

Gjennomsnittlig produktverdi..
Et produkt som kjøpes sjeldnere og sjeldnere kan bli kostbart hvis man opprettholder like stort inntak av denne varen. Til slutt kan man brenne inne med produkter man ikke får solgt.

Avkastning – ROAS (en: Return On Ad Spend)
ROAS. en av de absolutt viktigste KPIene innen annonsering, som forteller  hvor mye man får igjen per brukte annonsekrone. Et selskap som bruker 2000 på digital markedsføring og har en inntjening på 10 000, vil ha en ROAS på 500%. Det tilsvarer en rate på 5 til 1. For hver brukte krone, får du 5 tilbake.

Dette er den viktigste rapporten i Google Analytics


Hva er dine suksesskriterier?

Hvilke(n) suksesskriterie er viktigst for ditt nettsted? Måler du den/de? 

Hvor ofte sjekker du om hvordan nettstedet leverer på akkurat dette suksesskriteriet?

Ta kontakt med oss, hvis du ønsker å sjekke om du har konverteringssporing på plass og eventuelt hvilket måltall du kan benytte for å rapportere på dette.

Som digital markedsfører bruker vi tid på webstatistikk for å finne informasjon, muligheter og eventuelle avvik. Jeg husker tilbake til mitt første møte med Google Analytics og den frustrasjon som oppstod da jeg bare skulle «finne innsikt«.

Google Analytics har heller ikke fått færre rapporter og tall med tiden. Jeg kan forestille meg at oppgaven med å sette seg inn i Google Analytics for første gang i dag, kan være både skremmende, frustrerende og irriterende.

Webanalyse er noe vi ikke kommer unna om vi ønsker å drive datadrevet markedsføring. Og det kan være vanskelig å finne et utgangspunkt og jobbe seg derfra.
Derfor har jeg skrevet en liten innføring i hvordan du kan komme i gang med segmenter du også.

Oversiktsrapport, tidligere

Tidligere, når du logget deg inn i Google Analytics, ble du presentert for følgende oversikt.

I denne rapporten fikk du servert «økter«, «brukere«, «sidevisninger«, «sider per økt«, «gjennomsnittlig besøkstid«, «fluktfrekvens» og «nye økter«.

Så, er dette gode tall, eller ikke? Vanskelig å si?

Oversiktsrapport, I dag

I dagens oversiktsrapport du møter når du logger inn, er forbedret og mer detaljert enn den forrige, og nå også med sammenligningsgrunnlag. Så, hva med denne rapporten? Er det gode tall?

Det kan fortsatt være utfordrende å lese tallene, om du ikke vet hva du skal se etter. Rapporten er ment til å gi et oversiktsblikk, slik at det kan være enklere for deg å vite hvilke rapporter du bør se på deretter. Men for mange, kan dette være et vanskelig utgangspunkt også.

Jeg husker selv tilbake da jeg startet med webanalyse, den umulige oppgaven med å analysere tallene, for hvordan kunne disse tallene evalueres som gode eller ikke?
Følelsen av at det manglet noe, var definitivt tilstede.

Og det er faktisk en ganske umulig oppgave uten noen kontekst. Det blir litt som å spørre, «hvor lang er en kjeppp?»
Kjent konsulentsvar, «det kommer an på..«

Det kommer faktisk også an på flere ting.

Det var ikke før litt senere, etter at jeg hadde jobbet med web i et par år at jeg ble kjent med muligheten for segmentering og det å bryte ned dataen for å isolere deler av den, som beskrev målgruppebasert atferd isteden for aggregert og samlet. Da Google Analytics introduserte segmentering som ny funksjonalitet i 2008, var lykken stor.

Kontekst

Det er faktisk helt avgjørende at du benytter tallene i en kontekst. Det vil si, hvordan er utviklingen over tid for disse tallene? Hvis antall økter i dag er 40 og det var 30 i går, så er utviklingen positiv. Men hvis antall økter i går var 50, så er utviklingen negativ.

Hvis du har til formål å doble antall besøk, så er 40 økter sammenlignet med 30 økter, så har vi fortsatt ikke riktig utvikling, til tross for at tallet er høyere. Hvis konteksten er at du skal doble antallet, er ikke 33% tilfredsstillende. Det er derfor viktig å se tallene i sammenheng med både utvikling og mål.

Tanke-eksperiment:

Måned 1 har du 17% mer besøk, måned nr 2 har du 15% prosent mer besøk, og måned nr 3 har du 13% mer besøk. Hvilken vei går denne utviklingen? Ja, du har flere besøk for hver måned, men den prosentvise utviklingen, går feil vei. På et tidspunkt, kommer denne utviklingen til å gå i 0%, og etter det, er det kun minus. Det er faremomentet.

I bildet ser du en blå linje som viser klar positiv vekst, basert på besøk. Den orange linjen viser den prosentvise endring fra måned til måned, som viser en klar negativ vekst.
I bildet ser du en blå linje som viser klar positiv vekst, basert på besøk. Den orange linjen viser den prosentvise endring fra måned til måned, som viser en klar negativ vekst.

Det er derfor veldig viktig å se på mer enn bare 1 ting av gangen. Flere kunder av meg har trodd at de har hatt en god utvikling hvor de har hatt stegvis økende antall besøk, men den prosentvise utviklingen har vist noe annet. Da er det viktig å kunne ta affære før du taper mer. Her kan da innsikt være med på å spare penger. Penger spart, er penger tjent!

Aggregerte tall

Hvis vi ser tilbake på bildet over, så er dette tall for hele nettstedet. Og hva er galt med det?

Tanke-eksperiment:

Er det naturlig at en person som kommer på nettstedet, skal bestille varer, søke jobb, finne kontaktinformasjon, lese nyheter og bli medlem av kundeklubben samtidig? I de aller fleste tilfeller, er svaret nei. (Med mindre du er en av mine kverulerende venner som liker å motbevise meg på slike ting).

Hvis vi da rapporterer på disse aggregerte tallene, vil det da gi innsikt i om nettstedet presterer godt i de forskjellige oppgavene som kan utføres?

For å kunne optimalisere og finne viktig informasjon, er det helt essensielt å isolere deler av dataen. For å kunne optimalisere kjøpsprosessen, så lønner det seg å benytte seg av dataen som er relatert til kjøpsprosessen, hvilket kan være brukere som viser kjøpsatferd på nettstedet. Da bruker vi segmenter.

Den hellige gral – Segmentering

Avinash Kaushik sier; «Segment or die». Og det er en grunn til det. Segmentering kalles webanalysens hellige gral, for det er der mye av den gode innsikten finnes. For å finne mest ut om atferd som omhandler nettbutikken, så prøver vi å isolere den delen av statistikken, slik at ingen andre atferdsgrupper kan påvirke den dataen vi ser på.

Vi kan se tendenser til slike innsiktsbehov i Google Analytics kontoer som benytter egne datautvalg (views/profiler) som tar utdrag av kun deler av datasettet, som for eksempel en nettbutikk.

Det er som regel ikke i datautvalgene vi skal drive segmentering, det er i rapportene. (Finnes selvsagt noen avvikende tilfeller). Vi ønsker muligheten til å drive segmentering med hele datagrunnlaget som utgangspunkt. På den måten kan vi både leke oss og fordype oss i deler av dataen, som beskriver mindre utdrag av områder vi ønsker å se nærmere på.

Eksempel:

Brukerne som er interessert i produkter i nettbutikken besøker sider som inneholder «shop» i seg. Da kan vi bruke denne fellesnevneren til å bygge et segment.

På denne måten isolerer vi den delen av besøkende til nettstedet som besøker nettbutikken.

I artikkelen til Avinash, som daterer seg tilbake til 2006, nevner han det som kommer til å bli den hellige gral innen webanalyse for mange år fremover, nemlig segmentering. «Do or die, there is no try», skriver han. Må også nevne at, det er noen år siden sist jeg leste dette blogginnlegget og det er fortsatt detaljer i hans innlegg, 13 år tilbake,som gir meg fortsatt frysninger på ryggen.

For å nevne et eksempel; brukere som ikke er på nettsiden mer enn 5 sekunder, kan ekskluderes. De er rett og slett ikke «in the game» i det hele tatt. Nettstedet hadde ingen sjanse.

Så hvorfor er dette et briljant eksempel? Jo konteksten. For hvis du kombinerer det med markedsaktiviteter du har gjort, for eksempel betalt annonsering via Adwords, Facebook annonsering eller andre aktiviteter, hvor du da kan se hvor mange som faktisk går ut fra nettstedet igjen innen 5 sekunder? Det er viktig informasjon! Det er innsikt!

Hvis du mot formodning skulle ha 80% av en kampanje der brukerne klikker seg videre fra annonsen og inn til nettstedet, for så å forlate det innen 5 sekunder, så er det mye penger kastet bort. Det er slik innsikt vi trenger for å kunne optimalisere hyppig.

Hvordan finne segmenter

Jeg starter ofte med brukeroppgavekartlegging for kunder som skal bygge segmenter for første gang. Brukeroppgavene beskriver hvilke mulige oppgaver som kan gjennomføres på et nettsted og vil umiddelbart gi et utvalg av segmenter som kan benyttes.

Lag gjerne eget dokument på dette, for denne kan videreutvikles over tid.

Eksempel:

 • Brukere som skal finne kontaktinformasjon
 • Brukere som skal kjøpe produkt
 • Brukere som er interessert i nyheter
 • Brukere som skal søke jobb
 • osv.

Hovedmenyen på nettstedet er ofte en god kilde til å kartlegge hvilke brukeroppgaver et nettsted har. Finn frem til hvilke fellesnevnere disse segmentene har, og test ut ved å bygge segmenter i Google Analytics.

liste over Segmenter du kan bruke

Her er en liste av segmenter du kan starte med.

 • Organisk trafikk med konverteringer
 • CPC med konverteringer
 • Social med konverteringer
 • Bloggtrafikk
 • «Enhanced Bounce Segment» – Brukere som har brukt mindre enn 5 sekunder på nettstedet.
 • Brukere som har brukt mer enn 5 sekunder på nettstedet (denne ekskluderer automatisk all bounce)
 • Brukere som har lagt varer i handlekurven, men ikke konvertert.
 • Brukere som har besøkt nettstedet 2 ganger eller mer
 • Brukere som har besøk samme produktkategori 2 ganger eller mer
 • Google Trafikk
 • Facebook Trafikk
 • Demografiske Segmenter (Personas) – basert på alder, kjønn, lokasjon
 • Teknologisegmenter – Nettleser, Enhetstype, skjermoppløsning
 • Brukere som har kjøpt/bestilt/booket 2 ganger eller mer
 • Brukere som har besøkt 2 sider eller mer i ett besøk
 • Brukere som har kjøpt for mer enn 20% av toppkjøpene
 • Brukere som har brukt mindre enn 1 dag før konvertering
 • Brukere som har besøkt nettstedet 2 ganger eller mer, sett på produktsider men ikke konvertert
 • Brukere som har produktsider som landingssider
 • By-lokaliserte brukere
 • Besøk hvor antall hits er > 450 (bra for å sjekke at du ikke når over hit-grensen)
 • Brukere som nådde frem til nest siste steg i trakt
 • Brukere som nådde halvveis i trakt
 • Brukere som startet trakt, men ikke fullførte
 • Brukere som fikk servert 404 side

Google Analytics ABC – Segmentering

Når du har gjennomført kartlegging av brukeroppgavene, så ta en titt på selve ABC (Acquisition, Behaviour, Conversion). Definer segmenter som tilhører disse forskjellige kundefasene. Det vil si:

 • Et eller flere segmenter som omhandler trafikk til nettstedet
  • Eksempel: Hvilke markedsaktiviteter bruker vi mest penger og tid på? Segmenter disse!
 • Et eller flere segmenter som omhandler trafikken på nettstedet
  • Eksempel : Hva kan du lære av brukerne som ser mer enn 3 sidevisninger?
  • Eksempel :Hva kan du lære av brukerne som besøker nettstedet mer enn 3 ganger?
 • Et eller flere segmenter som omhandler verdigenerering og suksesskriterier på nettstedet.
  • Eksempel : Har du lojale kunder som har kjøpt mer enn 2 ganger av deg? Hvem er disse?
  • Eksempel : Hvor kommer de beste kundene fra som har kjøpt for mer enn XX i verdi?

Brått har du en lengre liste med segmenter du kan benytte til å hente innsikt fra. Du lærer mer og mer om dine målgrupper og kjenne. Du lærer nettstedet bedre å kjenne og du kan fortere benytte enda mer taktiske og strategiske kampanjer ved å utnytte denne innsikten du nå har tilegnet deg.

Det trenger ikke stoppe der! Hva med å bygge mikrosegmenter? Segmenter som underbygger og fragmenterer større segmentgrupper. For eksempel innenfor segmentet «brukere som besøker nettbutikk«, så kan du bygge mikrosegmenter på produktkategorier og deretter også produkter. Her er det kun kreativiteten og fantasien som setter en stopper.

Mikro og Makrokonvertering

Men hva om du kunne legge til ytterligere parametre? For eksempel ved å legge til mikro og makrokonverteringene. Makrokonverteringene, er de store konverteringene som gir deg direkte verdi, mens mikrokonverteringene er de som er av lavere verdi og ofte kan føre til makrokonverteringer i senere tid. Mange kaller mikrokonverteringer for supporterende konverteringer.

Det finnes utallige mange måter å bygge segmenter på, og jeg håper jeg har kunnet gi deg noen ideer om hva du selv kan gjøre for ditt nettsted.

Segmentene er kun utdrag av statistikken og vil ikke endre, fjerne eller ødelegge statistikken på noen måte. Hvis du er usikker på om du har satt opp segmentet riktig, er det bare å ta kontakt med oss, så vil vi kunne hjelpe deg med dette. Men jeg anbefaler at du prøver ut.

Hvilke segmenter bruker du? Og har du funnet noen segmenter som er «din hellige gral» av innsikt? Hvis du ønsker hjelp til å både finne og sette opp segmenter for din bedrift, så kontakt oss gjerne i dag for en hyggelig prat.

Hvor lenge siden er det du sjekket kvaliteten på dataen din? Hvor lenge siden tok du en datavask?

Det er ingen forutsetning at din data er “ren” selv om du hadde en gjennomgang av den for ett år siden. Data er ferskvare, og den kan fort bli ødelagt av små og ukjente faktorer.

Få gratis skreddersydd parameterrapport.

Hva er god datakvalitet

Innen digital analyse (tidl. “webanalyse”), er det viktig med et godt datagrunnlag. Tolkningen av dataen gir informasjon, som igjen er vårt utgangspunkt for beslutninger.

Wikipedia definerer datakvalitet til å være:

“God datakvalitet innebærer at dataene har evne til å støtte de informsjonsformål de brukes til. Dette innebærer at de må tilfredsstille krav til:
– Korrekthet
– Kompletthet
– Tidsriktighet
– Konsistens”

https://no.wikipedia.org/wiki/Datakvalitet

I dag måler de fleste bedrifter atferd tilknyttet nettstedet sitt for å kunne optimalisere både på lønnsomhet, brukervennlighet og service. Det mest benyttede verktøy for dette er Google Analytics.

Uansett hvilket analyseprogram du benytter, er du nødt til å forholde deg til datakvalitet.

Jeg hørt frasen “Big Data” nå i en årrekke, og det er en universell enighet om at “Big Data” er viktig. Derimot, er det få som snakker så mye om korrekt data, smart data, riktig data.

Datavask – Hva er det?

Datavask handler om å ta bort data som forstyrrer eller ødelegger grunnlaget og sørger for at de dataene vi ser er korrekt. Dette er noe vi gjør for våre kunder med jevne mellomrom og vi bruker betydelig med tid på å gå gjennom kunders data og «vasker» feil vi finner mens vi jobber med en kunde.

Når vi får inn nye kunder, gjør vi alltid en datavask for å sørge for at datagrunnlaget vi skal jobbe med er sjekket, fikset og klart. Da vet vi at vi kan ta avgjørelser basert på riktig data.

Dette inngår i vår Google Analytics kontorevisjon, hvor vi gjennomår mer enn 200 punkter for å sikre at du kan stole på tallene.

Prosessen innebærer at vi (re)konfigurerer datainnsamling, databehandling og datarapportering. For selv om innsamlingen er korrekt, så må både behandlingen og rapporteringen også være korrekt.

Da sjekker vi hele ABC (Acquisition, Behaviour, Conversion), som innebærer å se på alt som har med trafikk til nettstedet å gjøre, atferd på selve nettstedet og hvilke verdier som genereres av denne trafikken.  

Dette kan du sjekke selv

Det kan være lurt å ta en titt innimellom for å se etter tegn om din data trenger datavask. Noen typiske steder å finne tegn er på kanaler og URLer

Kanalsjekk

Hvis du går inn på Trafikk >> All trafikk >> Alle kanaler får du en tabellvisning av samtlige kanaler som Google Analytics har allokert trafikken til tilhørende kategorier.

Hvis du i listen oppdager “other”, som betyr “andre”, så er dette trafikk som Google Analytics ikke har klart å identifisere. Denne kanalen ønsker vi egentlig ikke å se i denne tabellen overhodet, da dette dreier seg om at dataen blir feilidentifisert.

Typiske eksempler på dette er sosiale kanaler eller kampanjer som ikke har blitt identifisert. Vi ser ofte “facebook” som et typisk eksempel her.

Det bør også bemerkes at “other” også kan være et symptom på feilmåling.

Avvik

Det kan lønne seg å følge med på trender og diagrammer. Et nettsted har ofte trender som går igjen, hvilket vi kaller puls. Nettsteder med lite trafikk har ikke opparbeidet seg slike gjentakende trender, og kan derfor være vanskelig å identifisere avvik basert på trender.

Sidevisninger og besøk er gjerne trendbasert og følger ofte samme rytme dag for dag, uke for uke og måned for måned. Derimot så kan vi ha normale avvik, som er basert på sesonger. Eksempel på dette kan være ferier og helligdager som kan ha påvirkning på tallene, om de går opp eller ned.

Derimot, har du en helt vanlig uke, med vanlige dager og tall, så skal trenden gjerne følge samme mønster.

Det er også viktig å bemerke at ikke alle nettsteder har klare trender, slik som dette eksempelet.

Volumet er stort, men trendene har ikke et mønster.

På neste eksempel ser vi klare tydelige ukentlige trender, der helgene har lavere andel trafikk, mens ukedagene har økt andel.

På samme bilde, ser vi også at vi har et positivt avvik i slutten av mars måned. Det kan være fristende å trekke litt på smilebåndet, før vi fortsetter med vår søken etter andre avvik, men vi anbefaler å prøve å identifisere hvilke aktiviteter, hendelser, kampanjer eller annet som kan ha forårsaket økt trafikk.

Du ønsker tross alt økt trafikk? En slik lærdom er viktig å ta med seg videre.

Parameter-URL’er

Mange nettsteder har paremtere i URL’ene. Ikke alle parametere er negative og har også en viktig betydning for at nettstedet skal fungere. Derimot kan det være paremetere som er kun ment for internt bruk, og så ikke har noe å si for innholdet på siden å gjøre.

Et typisk eksempel på dette er ID’er i forskjellige varianter. I gamle nettstedssystemer opereres det med sessionID, som er en parameter som tillegges samtlige URLer og er unik ID for hvert eneste besøk på nettstedet.

Når Google Analytics da samler inn denne dataen med slike parametere, så vil det i sessionID tilfellet vise minimum like mange forskjellige URL’er, som antall besøk nettstedet har hatt.

Et kjapt tanke-eksperiment: En nettside har 4 sider, med tilhørende 4 URL’er.

 • domene.no/url1.html
 • domene.no/url2.html
 • domene.no/url3.html
 • domene.no/url4.html

Når sessionID legges til får du:

 • domene.no/url1.html?sessionID=xxxxxx
 • domene.no/url2.html?sessionID=xxxxxx
 • domene.no/url3.html?sessionID=xxxxxx
 • domene.no/url4.html?sessionID=xxxxxx

Verdien xxxxxx vil være unik for hvert eneste besøk nettstedet har. Hvis nettstedet har 4000 besøk, så vil du ha 4000 unike xxxxxx verdier. Hvis samtlige 4000 besøk har sett samtlige sider, så har du 4000  x 4 = 16 000 URL’er.

Dette gjør til at kvaliteten på dataen går kraftig ned. Vi får ikke sett hvordan sidene i sin helhet fungerer samlet for alle besøk. Derfor er det viktig å skille og luke ut enkelte parametere for å sikre bedre datagrunnlag.

I dag er det få systemer som benytter seg av sessionID, men problematikken står fortsatt.

Regelen for om en parameter bør vaskes bort eller ikke, er som følger:

Hvis du kan åpne siden med tilhørende parameter, og endre denne uten at innholdet på siden endrer seg, så kan denne fjernes fra datagrunnlaget.

I bildet, så listes mange URL’er som innehar parametere. Ta en titt på dine parameter-URL’er for å se om du også har URLer som burde vaskes.

Jeg har laget en egen skreddersydd rapport for dette, ettersom Google Analytics ikke har egen rapport for akkurat dette. Det er fullt mulig å søke opp dette via avansert søk i “Alle sider” rapporten, men bruk gjerne denne skreddersydde rapporten for å sjekke dine data.

https://analytics.google.com/analytics/web/template?uid=Kl2a13YdQtiagwZXNebvdw

Google Analytics kontorevisjon

I Digital Opptur så har vi gode rutiner for kontorevisjon i Google Analytics. Det er et arbeid som ikke nødvendigvis tar så lang tid, men er viktig for å sørge for at datagrunnlaget kan stoles på. Vi bruker tross alt dette datagrunnlaget for det meste vi gjør innen digital optimalisering, digital markedsføring, rapportering med mer.

google analytics meme

Hvis du er usikker på ditt eget datagrunnlag eller om du ønsker hjelp til en datavask kan du alltid kontakte oss i Digital Opptur.

Vi tilbyr også jevnlig kurs i Google Analytics slik at du kan bli bedre kjent med både egne data og digital analyse.

I Google Analytics kan du aktivere Smarte Mål (Smart Goals) som da vil telle som en målfullføring. Her går vi gjennom hva som kreves for å kunne aktivere det, hva det innebærer og hvordan du kan bruke det.

Smarte Mål skal gjøre det enklere for bedrifter å sette opp målsporing selv om de ikke har eller måler det på nettsiden. Det er altså en måte å måle konverteringer på uten å ha satt opp konverteringer.

Hva kreves for Smarte Mål

For å kunne bruke Smarte mål i Google Analytics må du oppfylle disse kravene:

 1. Google Analytics og Google Ads må være koblet sammen
 2. Minst 500 klikk fra Google Ads siste 30 dager
 3. Datadeling må være slått på i Analytics-kontoen din

Du kan ikke ha mer enn 10 millioner økter i løpet av de siste 30 dagene for å kunne bruke Smarte Mål. Smarte mål er ikke tilgjengelige for datautvalg som mottar over 1 million treff per dag.

Hvordan sette opp Smarte Mål

Oppfyller du kravene til Smarte Mål kan du sette opp dette på samme sted som du setter opp andre mål i Google Analytics.

Velg Nytt Mål og så Smarte Mål. Gi det et navn og det er det.

Etter at det er satt opp kan du koble det med Google Ads hvis du vil.

Hva er Smarte Mål

Google opplyser ikke nøyaktig hva som er inkludert i Smarte Mål.

Men vi vet at det brukes maskinlæringsteknikker for å vurdere en rekke signaler og variabler for å finne ut hva som har størst sannsynlighet for at vil gi en konvertering. Dette kan være ting som

 • Tid på siden
 • Sider pr økt
 • Enhet
 • Nettleser

Hver økt blir gitt en poengsum hvor de med høyest poengsum blir registrert som en konvertering av Smart Mål. Utgangspunktet er trafikken du får fra Google Ads og rundt 5% av den beste trafikken danner grunnlaget for vurderingen av trafikk fra også andre kanaler.

Hvor smart er Smarte Mål?

Det er ingen tvil om at det er delte meninger rundt Smarte Mål.

På den positive siden er tilgang til Google sin datakraft og muligheten for å se hvor mange av brukerne dine som oppfyller positive signaler en spennende mulighet. Det gir også muligheten til å skape en målgruppen med brukere som kan gi gode resultater på annonseringen.

På den andre siden er begrensningene i innsikt og det at vi faktisk ikke vet nøyaktig hva som skal til for at en bruker konverterer som Smart Mål noe som ofte oppleves negativt. Det som er sikkert er at konverteringsraten blir mye høyere for Smarte Mål enn noen av de andre konverteringene du har i Google Analytics. Det kan komplisere analysearbeidet med å se hvor mange konverteringer du har og hvor de kommer fra.

Konverteringer blir ofte knyttet med inntekter til bedrifter, mens Smarte Mål kan utløses uten at det har gitt noen direkte inntekter eller salg til bedriften.

Smarte Mål er som sagt hovedsaklig tenkt til Google Ads-kunder som ikke måler konverteringer. Hvis du kan sette opp dine egne konverteringer og måle hva brukerne gjør av ønskede handlinger vil det være å foretrekke.

Har du spørsmål om Smarte Mål, analyse eller annonsering så er det bare å kontakte oss i Digital Opptur for en hyggelig prat.

Mengden av data og muligheter til å måle og samle inn informasjon blir stadig mer avansert. Men ofte er det begrenset til å se aggregerte og anonymiserte data. Men med LinkedIn sin Insight Tag får du se mer data og informasjon om de som besøker nettsiden din.

Krav på forhånd

For å få tilgang til denne dataen kreves det at du legger ut LinkedIn Insight Tag på nettsiden din. Dette er et lite javascript som du må legge på nettsiden din, helst via Tag Manager eventuelt rett før </body> på nettsidene.

Brukere som er logget inn på LinkedIn – og besøker nettsiden din – vil da bli registrert og du får data på bransje, bedrift, stillingstittel, bedriftstørrelse osv.

LinkedIn demografi for nettsted

Se hvem som har vært på nettstedet ditt

Etterhvert som nettsiden din får besøk og trafikk vil det komme data i LinkedIn på de brukere som er logget inn der samtidig som de har besøkt nettsiden din.

Du vil da kunne se informasjon som

 • Bedriften de jobber i
 • Bransje til bedriften
 • Ansiennitet
 • Stillingsfunksjon
 • Bedrifstørrelse
 • Beliggenhet og Land

Du kan filtrere dataene på både tid og målgrupper som gir deg et innblikk i hvem som besøker nettsiden din.

Jobber du med leads kan det være veldig nyttig å se både hvilke bedrifter som er innom nettsiden din, og om det er selgere eller daglig leder som er innom.

LinkedIn Insight Tag oppsyller kravene til GDPR siden det ikke blir knyttet eller vist noen personopplysninger.

Ønsker du hjelp med innsikt og analyser av nettsiden din, eller hvordan du kan nå ut og skape resultater med digital markedsføring er det bare å kontakte oss.

Lurer du på hvor gamle de som besøker nettsiden din er? Eller om det er flest menn eller kvinner?

Her viser vi deg hvordan du kan finne demografiske data, det vil si kjønn og alder på de som besøker nettsiden din.

Les også: Styr AdWords etter kjønn, alder og inntekt

Hvor kommer disse dataene fra? Google Analytics samler inn demografiske data gjennom informasjonskapselene hvis det er tilgjengelig. Verken analytics.js eller AMP-sporing samler inn demografiske og interessebaserte data.

Demografiske data

Forutsetningen for å kunne se kjønn og alder på de som besøker nettsiden din er at du har lagt inn Google Analytics.

I tillegg må du ha aktivert innsamling av demografiske data. Dette gjør du i Områdeinnstillingene under Administrator på Google Analytics.

Demografiske data i Google Analytics
Her fra oversikten i Google Analytics over demografiske data som viser kjønn og aldersgrupper på nettsiden i perioden.

Du vil da etterhvert få inn disse dataene:

 • Alder (18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+)
 • Kjønn (Mann, Kvinne)

Analysere data

Når du har samlet inn demografiske data får du opp rapporter i Analytics som viser deg 

 • Oversikt
 • Aldersgruppe
 • Kjønn

For hver rapport kan du se detaljer i forhold til økter, fluktfrekvens og konverteringsfrekvens. På den måten blir det letter å se ulike resultater for  aldersgrupper og kjønn på nettsiden din.

Kanskje innholdet treffer best til en bestemt aldersgruppe eller det er en stor overvekt av det ene kjønn som kommer tilbake til nettsiden din.

Dette er nyttig data og ta med når du skal lage innhold og for å jobbe med annonsering og målgrupper.

Ønsker du hjelp til å finne, analysere og bruke data fra nettsiden din kan vi hjelpe deg med både innsamling og bruk. Kontakt oss i dag for en hyggelig prat.

Google Analytics er et gratis og enkelt webstatistikk verktøy som gir deg innsikt i trafikk til nettstedet ditt, hva brukerne gjør på nettstedet og hvilke verdier det skaper.

Alle som har en nettside bør bruke et statistisk-verktøy som Google Analytics for å vite hvem som besøker nettsiden og om de kommer fra f.eks. sosiale medier, YouTube eller betalt søk.

Google Analytics er verdens mest brukte webstatistiske verktøy. Da Google Analytics oppdaterte sin kodebase fra klassisk versjon til universal versjon, så gikk Google ut og sa at hvis samtlige nettsteder som benytter Google Analytics, oppdaterer til nyeste versjon, vil båndbreddebruken av internett reduseres med 15%.

Google Analytics Oppsett

Her viser vi deg hvordan du setter opp Google Analytics helt fra starten – enten du har en ny nettside, eller ønsker å starte på nytt.

 1. Logg deg inn på analytics.google.com. Hvis du aldri har satt opp en Google Analytics konto før, så gjør du det her, ved å trykke på registrering:
  google analytics opprette konto
 2. Neste vindu blir du bedt om å fylle inn informasjon om ditt nettsted. Husk å bruke riktig domene og sett tidssone for Norge.
  Google Analytics kontoregistrering
 3. Når du har fylt ut informasjon om nettstedet ditt og godtatt bruksvilkårene, kommer du rett til sporingskoden. Følg anvisningene til Google Analytics for å implementere denne koden på ditt nettsted. Denne koden skal plasseres på samtlige sider på nettstedet ditt. Dette kan være en teknisk avansert oppgave, så hvis du ikke har kunnskap og kjennskap til hvordan du gjør det, så ta kontakt med den/de som har satt opp nettstedet ditt. Hvis du har et WordPress nettsted kan du benytte deg av flere plugins, her er noen utvalgte:
   – Google Analytics fra ShareThis (anbefalt)
   – Google Analytics Dashboard for WP by ExactMetrics (formerly GADWP)
   – Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress by MonsterInsights
   – WooCommerce Google Analytics Integration

  Ved å søke etter «google analytics» i «Legg til utvidelser» i WordPress, vil gi deg en lang liste.Google analytics implementering av sporingskode

Konfigurasjon av Google Analytics

Selv om Google Analytics nå er satt opp og implementert, er det fortsatt en del konfigurasjoner som må til.

Internsøk

 1. Hente interne søk på nettstedet ditt. Brukerne er vant til å søke etter informasjon på internett, og ditt nettsted er intet unntak. Internsøk er en gullgruve av informasjon.Der forteller brukerne deg i klartekst hva de leter etter. Gå til admin >> og deretter visningsinnstillinger (eng: View Settings)Hvordan sette opp internsøksporing i Google AnalyticsUnder Visningsinnstillinger scroller du ned som anvist i bildet:
  Hvordan sette opp internsøksporing i visningsinnstillingerFørst aktiverer du funksjonaliteten, deretter setter du inn søkeparameteren fra ditt eget nettsted. Hos WordPress nettsteder, er dette som regel S. Du skal ikke ha med ?, eller = tegnene, kun søkeparameteren.

  På Digital Opptur sine nettsider, er denne søkeparameteren S, ettersom vi kjører vårt nettsted på WordPress plattformen.Hvis vi søker etter Google Analytics, blir URLen som følger:
  digitalopptur.no/?s=Google+Analytics. Her forteller WordPress at søkefrasen brukeren leter etter er verdien av S, derfor henter vi ut denne parameteren.

  Hvordan hente ut søkeparameteren i internsøk

 2. Husk å alltid huke av for å ekskludere søkefrasen. Det er sjekkboksen rett under feltet der du legger inn søkeparameteren. Denne skal være huket av, slik som anvist i bildet over.
 3. Etterhvert vil du kunne se hva brukerne søker etter, på ditt eget nettsted gjennom rapporten:
  Hvordan finne internsøkrapporten i Google Analytics

Filteroppsett

Google Analytics er et svært fleksibelt verktøy, som gjør at vi er nødt til å ta litt eierskap over dataen som blir samlet inn. Dette gjøres blant annet, gjennom filter.

Google Analytics er sensitiv på store og små bokstaver, og behandler da for eksempel URLer som unike, hvis de skrives med store og små bokstaver, selv om URLen egentlig er den samme.

Eksempel:

domene.no/index.html  – domene.no/Index.html

I eksempelet er det kun 1 bokstav som skiller, Index med stor eller liten forbokstav. Dette behandles av Google Analytics, som to forskjellige URLer, selv om det i utgangspunktet er samme.

Det betyr at vi er nødt til å ta større kontroll over det brukerne kan påvirke av data som samles, ved å bruke «lowercase» filter. Vi ønsker å gruppere alle URLer i 1 URL, som i realiteten er samme URL.

Hvordan sette opp lowercasefilter

Hvordan sette opp lowercasefilter i Google Analytics

Liste med lowercasefilter

liste med lowercasefilter i Google Analytics

Sammendrag

Når de ovennevnte punkter er gjennomført, anbefaler vi at du bruker litt tid til å se på statistikken jevnlig.

Bli kjent med hvilke kilder og kanaler som genererer trafikk. Se hvilke sider som brukerne er mest interessert i og likedan hvilke sider som rangerer dårligst, hvor de kanskje trenger oppussing.

Ønsker du hjelp med analyser eller oppsett av Google Analytics kan du alltid kontakte oss i Digital Opptur for rådgivning og hjelp.

Rapporter er helt sentralt for å vise frem resultatene fra Google Ads, analysere data for å finne ut av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Før var det tidkrevende å lage rapporter, men nå blir utvalget av forhåndsdefinerte rapporter stadig bedre slik at du raskt kan vise frem resultater og detaljer fra kampanjene dine.

Her viser vi deg hvilke muligheter som finnes og tips til noen rapporter du bør bruke.

Ferdig rapporter

Det er selvfølgelig masse data i Google Ads, men ved å bruke rapporter kan du både vise frem og velge hvilken data du vil inkludere utover det som du finner til vanlig.

Øverst i høyre hjørne finner du «Rapporter» som gir deg muligheten til å velge «Forhåndsdefinerte rapporter».

Fiks ferdig rapporter i Google Ads toppmeny

Her finner du en rekke ferdig oppsatte rapporter enten det er søkeord, geografi eller konverteringer du ønsker å se nærmere på.

To anbefalte rapporter

Som du ser er det en rekke ferdig rapporter som du kan bruke, så også her gjelder det å vite hva du skal se etter å finne data som kan brukes som et besluttningsgrunnlag til å optimalisere.

I et stolpediagram har vi satt opp alle klikk og konverteringer gjennom dagen, og sammenligner en periode med en annen for å se på resultater av det som er gjort.

Fiks ferdig rapporter i Google Ads tid på dagen stolpediagram sammenliget

Her ser vi på tidspunkt på døgnet som det kommer klikk og konverteringer, sammenlignet med en annen periode. Legg merke til hvor mye bedre kl 09 er blitt.

Vi har også satt opp et sektordiagram som viser fordelingen mellom ulike aldersgrupper og verdien på konverteringer, samt en som viser fordelingen mellom mobiler, datamaskiner og nettbrett.

Fiks ferdig rapporter i Google Ads sektordiagram verdi

Mengden data vokser for hver dag og det er fort gjort å gå seg bort i søken etter svar og forklaringer. Trenger du hjelp til å finne de riktig tallene fra annonsering eller i Google Analytics slik at du får grunnlaget til å ta beslutninger basert på data kan vi hjelpe deg. Kontakt oss i dag for en uforpliktene prat.

Google Signaler er et spørsmål som for mange dukker opp i Google Analytics og her gir vi deg en forklaring på hva det er for noe og hva du bør gjøre. I tillegg viser vi deg hvordan du aktiverer det – hvis du ønsker det etter å ha lest dette innlegget.

Hva er Google Signaler

Google Signaler – eller Google Signals – er en utvidet bruk av data fra Google-brukere som har slått på personlig tilpasning av annonser.

Det betyr altså at Google samler og gjør tilgjengelig mer data på disse brukerne som du kan bruke til både analyse og digital markedsføring. Det inkluderer større presisjon rundt én brukers bruk av ulike enheter, samt en rekke adferdsbaserte kategorier.

Eksempler på slik informasjon er brukerens posisjon, søkelogg, YouTube-logg og data fra nettsteder som samarbeider med Google. På dette grunnlaget utarbeides samlet, anonymisert statistikk for brukernes atferd på ulike enheter.

Det inkluderer blant annet at du kan se et mer helhetlig bilde av hvordan en bruker besøker nettsiden din fra flere nettlesere og flere enheter. Du kan f.eks. se hvordan brukere ser gjennom produkter i nettbutikken din via mobilen, og senere kommer tilbake for å fullføre et kjøp via en datamaskin.

Som standard utløper data fra Google-påloggede brukere etter 26 måneder, men dette kan du endre i innstillingene.

Google Signaler funksjoner

Aktivér Google Signaler

Hvis du ønsker å rapportere om brukerreiser for flere enheter og/eller bruke remarketing mot påloggede Google-brukere, må du aktivere Google signaler i Google Analytics.

For å kunne skru det på så må du ha redigeringstillatelse for det aktuelle Google Analytics-området.

 1. Logg på Google Analytics
 2. Gå til Område-kolonnen > Sporingsinfo > Datainnsamling
 3. Velg områdene du ønsker å aktivere Google signaler for (alle områdene for kontoen, bare dette området, eller et bestemt delsett av områder i kontoen).
 4. Klikk på Aktiver

Når du har aktivert Google signals, er bryteren for funksjonen satt i PÅ-posisjon. Når Google signals er aktivert, kan du vise remarketingannonser for flere enheter til Google-brukere som har slått på personlig tilpasning av annonser se nye brukerbaserte data i rapportene for flere enheter.

Vær oppmerksom på at de nye dataene er tilgjengelige fra og med datoen da du aktiverer Google-signaler.

Du kan endre innstillingen ved å navigere til Område-kolonnen > Sporingsinformasjon > Datainnsamling.

Google Signaler innstillinger

Hva er Google Tag Manager?

Google Tag Manager (ogsåp kjent som GTM) er et gratis tag management-verktøy fra Google. Gjennom dette verktøyet kan du publisere forskjellige målinger, kodesnutter, script på et nettsted, uten å måtte gjennomgå en omfattende publiseringsyklus. På denne måten kan du samle for eksempel Adobe Tracking, Adwords målinger, Google Analytics, Facebook piksler, på samme sted kjapt og enkelt.

Hva er en tag?

En «tag» er en liten kodesnutt som samler og sender data til et analyseprogram. Ordet «tag» benyttes i mange forskjellige formeninger, men når det gjelder Google Tag Manager, så gjelder det

Hvorfor bruke et Tag Management system?

Det finnes mange forskjellige programmer som samler data om nettstedsbruk, såkalte webstatistiske verktøy. Google Analytics er slikt verktøy som samler statistikk om bruken av ditt nettsted. I tillegg finnes det verktøy for å måle klikk på nettstedet for å gjengi et fargekart av oppmerksomhet, såkalt Heatmaps. Det finnes faktisk mange forskjellige verktøy som har forskjellige intensjoner og muligheter for å kunne samle inn data for å kunne tilby bedre brukeropplevelser, optimalisere prosesser og funksjoner på nettstedet. Det blir slutt en del javascript og andre kodesnutter som skal inn på nettstedet.

Det er her Google Tag Manager kommer inn. Google Tag Manager er i utgangspunktet ett stykk JavaScript kode som legges på nettstedet 1 gang. Gjennom brukergrensesnittet, vil du kunne publisere alle disse webstatistiske programmene eller andre kodesnutter fra andre markedsføringsprogrammer, slik at alt samles på ett sted og kan dermed publiseres uten videre programmering og produksjonssetting fra webleverandørs side.

Dette gjør muligheten for å drive analyse og optimalisering betraktelig bedre, da veien til sporing foregår mye raskere enn før, da det ofte måtte gjøres kodeendringer som måtte publiseres gjennom webleverandør eller IT avdeling.

Google Tag Manager tags

Hvordan bruke Google Tag Manager?

Google Tag Manager uttaler selv at terskelen for bruk av Google Tag Manager er mye enklere da dette er et grensesnittverktøy og ikke et verktøy rettet mot utviklere, og dermed er det rettet mot markedspersoner som ikke nødvendig har god teknisk kompetanse, som før nesten var et krav for å få sporet nettstedet.

Opprett en Google Tag Manager konto

Opprett konto

Lag en beholder (container)

Konfigurer beholder

Legg GTM scriptet på nettsiden din

Legg script på nettsiden din

Implementere GTM i WordPress

WordPress har flere utvidelser (plugins) som kan benyttes for Google Tag Manager implementering. DuracellTomis Google Tag Manager for WordPress Plugin er en god utvidelse som faktisk gir deg mye data å hente ut, skulle du trenge det.

Hva er en tag i Google Tag Manager

En tag i Google Tag Manager er annerledes enn det vi vanligvis kaller en tag. Mange forskjellige verktøy snakker om tagger som javascriptsnutter, mens i Google Tag Manager er det rett og slett en konfigurasjon

Hva er en Trigger?

En trigger bestemmer når Google Tag Manager taggen skal kjøres. Det finnes mange forskjellige triggere. En trigger kan bestemme at en tag skal vises på samtlige sider, når en bruker klikker på et element, når en bruker besøker en spesifikk side eller eventuelt om bruker sender inn et skjema etter utfylling.

Typisk bruk av triggere:

 • Nedlasting
 • Skjemainnsending
 • URL-klikk
 • Element-klikk
 • Varekjøp (E-handel)
 • Videoavspilling
 • Scrolling

Så og si alle handlinger som kan utføres på et nettsted, kan som regel måles og dermed benyttes til trigger.

Hva er en variabel?

En variabel er på mange måter en liten beholder av informasjon. En variabel gir oss muligheten til å gi den en verdi, enten det er verdien på en handling, summen på et salg eller URLen på en side, så kan denne informasjonen puttes i en variabel for så å benyttes andre steder eller til å samles inn.

Hvem kan bruke Google Tag Manager?

Alle med et nettsted, kan benytte Google Tag Manager. Google Tag Manager er ikke begrenset til en spesifikk teknologi, leverandør eller system og kan brukes på sider som kjøres i Windows, så vel som Linux. Det gjør til at Google Tag Manager er svært anvendbart og benyttes av flere og flere bedrifter hver dag, samtidig som programvaren Google Tag Manager blir utviklet og forbedret til stadighet av Google.

Anonymisering av IP adresse i Google Analytics forklaringBruk av Google Analytics og andre lignende webstatistiske verktøy kan innebære innsamling av personopplysninger, eller det som kalles for personidentifiserbar informasjon. Samtlige norske virksomheter må derfor overholde regler for innsamling av data, i henhold til Datatilsynets regler for bruk av webstatistiske verktøy. En av disse reglene er å anonymisere IP adressen.

IP adressen

En IP (kort for Internet Protocol) adresse er en unik serie med tall. Når en datamaskin, tablet eller telefon, kobler seg til internett får samtlige enheter en IP adresse for å identifisere enheten som kobler seg opp til nettverket.

En IP adresse kan spore en datamaskins lokasjon, hvilket i ytterste tilfelle kan identifisere personen. Derfor har Datatilsynet godtatt anonymisering som tilstrekkelig tiltak for å ivareta brukernes personvern.

Hvordan anonymisere IP adressen i Google Analytics?

Når vi anonymiserer IP adressen, så fjerner vi den siste oktetten, hvilket er den delen av IP adressen som vil kunne identifisere lokasjonen. Når denne innstillingen er aktivert, vil Google Analytics gjøre om siste oktetten i IPv4 versjonen til bare nuller, og det samme med siste 80 bits av IPv6. Dette gjøres så tidlig som overhodet i innsamlingsprosessen hos Google Analytics, og den originale adressen vil aldri bli lagret i sin helhet.

Eksempel:

IP adresse: 192.168.2.1

Denne adressen blir anonymisert ved å «fjerne» tallene som kommer etter det siste punktumet.

Anonymisert IP adresse: 192.168.2.xxx

Dette kan gjøres på forskjellige måter:

Anonymisering av IP adresse i Google Analytics sporingskode

I Google Analytics sporingskode versjon gtag.js, vil anonymiseringen se slik ut:

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
<script async src=»https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-xxxxxxxx-1″></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-xxxxxxxx-1’,{ ‘anonymize_ip’: true });
</script>


For eventer:

gtag(‘event’, ‘your_event’, { ‘anonymize_ip’: true });

I Google Analytics sporingskode versjon analytics.js, vil anonymiseringen se slik ut:

ga(‘set’, ‘anonymizeIp‘, true);

I Google Tag Manager, vil anonymisering se slik ut:

anonymisering av IP adresse i Google Tag Manager

Google support har mer informasjon om emnet, om du skulle trenge ytterligere informasjon.

Ta gjerne kontakt om du skulle ha behov for ytterligere hjelp med denne implementeringen, eller andre Google Analytics relaterte spørsmål.

 Vi er ofte så opptatt med å skape trafikk til nettstedet vårt at vi glemmer å sørge for at de som kommer på nettstedet vårt, konverterer eller utfører de handlinger som vi ønsker at de skal gjøre.  Konverteringsoptimalisering har blitt stadig viktigere og bedrifter har fått mer og mer fokus på akkurat det å utnytte mer av den trafikken som ankommer nettstedet.

Hva er fluktfrekvens (bounce rate)?

Fluktfrekvens (en: Bounce rate), også tidligere kalt transittstoppfrekvens (..av en eller annen grunn..), er et måltall som viser hvor mange besøk på nettstedet ditt, som har kun sett 1 side før de har forlatt nettstedet igjen.

Definisjon på engelsk:

Bounce: “a single-page session on your site”
Bounce Rate: “single-page sessions divided by all sessions”.

Dette skriver Google selv om fluktfrekvens

hva er bounce rate

Hvordan oppstår fluktfrekvens?

For å bryte ned dette ytterligere:

En bruker finner en lenke i søkeresultatet i Google til ditt nettsted som korresponderer med det han eller hun er ute etter og har en forventning om at siden kommer til å svare til hans eller hennes ønske og behov. Vedkommende klikker så på denne lenken og kommer på nettstedet ditt.

Den første siden vedkommende kommer på, kaller vi landingssiden. Alle sider som besøkende starter deres besøk på, kalles landingssider. For fluktfrekvensbesøk sees kun denne ene siden, og ingen andre sider, før de forlater nettstedet igjen. Såkalte ensidesbesøk. Prosentandelen av disse ut i fra totalt antall økter/besøk/sesjon (kjært barn har mange navn), danner det vi kaller for fluktfrekvens.

Derfor er også fluktfrekvens nokså omdiskutert. Spørsmålet om fluktfrekvensen  er negativ eller positiv er mye diskutert i bransjen og blant de lærde. Diskusjonen viser tydelige og gode argumenter for begge perspektiver.

Positiv fluktfrekvens

En bruker som søker etter åpningstider til et kjøpesenter i google søkemotor, og som da får opp en lenke til en side som gir svar på akkurat dette, vil gi brukeren tilfredsstillelse i forhold til motivet bak besøket. Nemlig å finne åpningstidene.

I dette eksemplet vil brukeren kun besøke 1 side på nettstedet og dermed  fant det han eller hun søkte etter, forelå det ikke noen ytterligere behov for å andre sider på nettstedet.

Negativ fluktfrekvens

Til tross for den kjente argumentasjonen om positiv fluktfrekvens hevder mange at det bør manes til ytterligere handling og konvertering, i tillegg til å levere informasjon om åpningstider.

Kanskje kunne kjøpesenteret konvertert brukeren til å bli medlem av nyhetsbrevet for å kunne motta nyheter og publiseringer som kan være av interesse for brukeren. På den måten så kan man se på fluktfrekvens som en indikasjon på at nettstedet ikke klarte å konvertere ytterligere enn bare å gi informasjon, og dermed er negativ.

Sidetype og intensjon

I Digital Opptur prøver vi å se fluktfrekvens fra flere sider. Vi er enig i argumentene om både negativ og positiv fluktfrekvens, men poengterer at det finnes flere dimensjoner til denne problematikken, blant annet sidetype og brukerintensjon.

Samtlige sider på nettstedet har en intensjon om et eller annet. En side kan ha intensjon om å levere informasjon, mens en annen side har intensjon om å drive konverteringer i langt sterkere grad enn andre sider.

I mange tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å spørre seg selv, hvorfor, istedet for hvordan og hva.

Ved å spørre seg selv hvorfor brukerne klikker seg inn på siden, vil man kunne identifisere noen punkter som gir brukerne verdi for deres besøk, istedet for å tenke seg hvordan brukerne kan gi verdi til deg som nettstedseier.

Det kan tenkes at det finnes svært mange grunner til hvorfor en bruker klikker seg inn på nettstedet ditt, men i dette tilfellet skal vi se på de brukerne som allerede kommer på nettstedet ditt. De har klikket på lenken i søkeresultatet og er nå på en side på ditt nettsted. Hva nå?

Analyse

For å kunne jobbe med fluktfrekvensen på en side og generelt på et helt nettsted, trenger vi å bli kjent med de som besøker nettstedet. For å kunne gjøre det på best mulig måte, trenger vi besøksstatistikk fra brukerne som besøker nettstedet. De fleste benytter Google Analytics til dette.

Vi utfører da analyse for landingsidene for å finne ut:

 • Mobil, desktop eller tablet
 • Lesbarhet og brukervennlighet
 • Engasjementsdriver
 • Hindringer og distraksjoner
 • Lastetid
 • Design
 • Strukturert data

Det handler om en total brukeropplevelse.

Mobil

Vi ser ofte store andeler av mobile besøkende til nettstedet. Disse brukerne har klart en annen modus og tålmodighet enn brukere via desktop.

Per idag er det flere internettilkoblede via mobiltelefon, enn det er via desktop (pcer og laptoper). Dette skjedde i 2016.

Google har oppdatert sin søkemotor til å prioritere mobilvennlige sider ved søk fra mobiltelefoner.

Det betyr i realiteten at ditt nettsted, ja alle dine sider på ditt nettsted, må kunne tilpasses til mobile brukere, ellers vil du kunne falle bakover i køen om å være relevant resultat for brukeren i søkemotoren.

Et absolutt behov for nettsider i dag er at sidene er responsive. Det betyr at de tilpasser innhold og struktur i henhold til hvilken enhet brukeren benytter for å besøke nettstedet.

Lesbarhet og brukervennlighet

Du kan ha verdens beste innhold på siden, men hvis det ikke er lesbart, spiller det liten rolle. Brukerne vil falle fra. For liten tekst, eller for liten linjeavstand, for store tekstområder uten noe særlig luft i mellom, gjør det vanskelig for brukeren å lese og få med seg innholdet.

Brukerne er da kjappe med å finne en annen side som kan levere en bedre brukeropplevelse.

Og for guds skyld, ikke bruk «good’ol» popups. Slike vinduer som plutselig «popper» opp i midten av nettleservinduet. Det er med på å bryte både modus og tålmodighet hos brukeren og oppleves svært forstyrrende. I tillegg har Google gitt beskjed om at bruken av slike, vil ikke føre til særlig gode brukeropplevelser som kan deretter påvirke din synlighet og rangering i søkemotorer også.

Så tenk praktisk, både på design, navigasjon og brukeropplevelse. Bare fordi ting ser pent ut, trenger ikke nødvendigvis innby til en god brukeropplevelse.

 

verdens verste nettside

Dette er kanskje «overkill» som eksempel på en nettside som ikke er så veldig lesbar. Og denne bildeteksten er faktisk ganske nærme som godt eksempel på dårlig lesbarhet i seg selv.

Hindringer og distraksjoner

En av de vanskeligste områdene innen det vi kaller for konverteringsoptimalisering er distraksjoner. Ofte ønsker man som nettstedseier eller designer eller webansvarlig, å gjøre tilgjengelig ytterligere poenger som tjenester, produkter eller andre ting, for brukeren. Dette er ofte av god intensjon, men kan føre til distraksjoner og føre moduset vekk fra det som er hovedintensjonen til brukeren.

Det er her vi må veie elementer som distraksjoner eller ikke, ut i fra om det vil kunne gi ytterligere verdi i henhold til den modusen og intensjonen som brukeren allerede er i.

En bruker som besøker en side om badekar, vil kunne kanskje være interessert i armatur i tillegg, men fliser vil nok være for langt unna modus og intensjon. Vi må være klare på hvilke elementer vi ønsker å benytte for å kunne drive ytterligere engasjement hos brukeren, uten å bryte for mye med modus og intensjon.

Lastetid

Lastetid er nå blitt en rangeringsfaktor i henhold til Google. Hvis dine nettsider lastes tregere enn 3 sekunder, vil det være potensiale at du kommer lengre bak i køden om synlighet i søkemotorene.
La oss være veldig tydelig her; Du vil ikke bli straffet for en lastetid på 15 sekunder, men søkemotoren vil nok heller rangere raskere sider foran deg for å levere best mulig brukeropplevelse hos brukeren.

Ved å nedskalere bilder, javascript og css filer, vil vi kunne gjøre nettstedet enda raskere. Og i tillegg benytte seg av gzip, som mange nettsteder gjør idag, vil det også være med på å gjøre nettstedet enda raskere.

For sider som ikke nødvendigvis oppdateres eller endres så ofte, vil jeg anbefale caching (lagring i nettleseren) slik at siden vil kunne laste raskere når brukeren besøker nettsiden på nytt på senere tidspunkt.

Svar brukerne før de kommer på nettsiden

De siste par årene har bruken av strukturert data økt kraftig, og søkemotorene integreres ytterligere med innholdet på nettstedene. I eksemplet om søk etter åpningstider kan i mange tilfeller, besvares av nettstedet ditt uten at brukeren besøker nettstedet overhodet. Dette skjer ved hjelp av strukturert data, som søkemotorene indekserer og registrerer.

Eksempel:

åpningstider grevlingen svømmehall

Slike svar direkte i søkemotoren gjøres mulig ved bruk av strukturerte data. Et eget kodeoppsett i kildekoden som forteller søkemotorene hva innholdet handler om og på den måten kan servere svar på brukernes spørsmål, kjapt og tidlig. Dette resulterer i god brukeropplevelse.

Sammendrag

Ved å følge noen av disse rådene, vil du kunne redusere fluktfrekvensen på ditt nettsted ytterligere.

Hvis du trenger hjelp til å identifisere elementer og områder på ditt nettsted, kan vi i Digital Opptur hjelpe deg med det.

Når brukere kommer til nettsiden eller nettbutikken ønsker vi at de skal konvertere. Men de fleste gjør ikke det og går ut igjen uten at de gjør det vi aller helst ønsker.

Men hva om du viste hvem som hadde størst sannsynlighet for å konvertere slik at du kan være sikker på at du får de inn på nettsiden din. Det er nøyaktig det Google Analytics nå kommer med i rapporten Sannsynlighet for konvertering

Hva er det du får vite

Rapporten viser deg en oversikt slik du ser under her over brukere og økter hvor sannsynligheten for at de skal konvertere er innenfor intervallene i kolonnen helt til venstre.

Sannsynlighetene beregnes på de samme metodene som brukes for smarte mål og smarte lister i Google Analytics. Hver transaksjon for brukere evalueres og sammen med en rekke andre variabler danner det grunnlaget for en sannsynlighet mellom 0 og 100.

Sannsynlighet for konvertering i Analytics oversikt

Krav og forutsetninger

Når det benyttes mye data er det også her krav til antall for at du skal få tilgang til denne rapporten. Hovedkravene er:

 • At du er nettbutikk med sporing av netthandel
 • Over 1000 transaksjoner på én måned
 • 30 dager til å analysere dataene

Det forventes at det på et senere tidspunkt også vil være mulig å generere disse rapportene basert på målfullføringer og konverteringer, men enn så lenge så er det netthandel og transaksjoner som kreves.

Hvordan bruke disse dataene

Det viktigste du kan bruke disse dataene til er å sette opp segmenter som kan brukes videre i både analyser og markedsføring.

Ved å bruke segmenter kan du for eksempel se hvilke kanaler, søkeord og kampanjer som skaper engasjement og resultater blant brukerne.

Er søkeordene og kampanjene som sender trafikk til nettsiden og brukere som har mindre sannsynlighet for å konvertere, annerledes enn søkeordene og kampanjene som sender trafikk med brukere som har større sannsynlighet til å konvertere? Er det da lurt å bruke en mindre av budsjettet på disse søkeordene og kampanjene?

Sannsynlighet for konvertering i Analytics segmenter

Remarketing

Muligheten til å kommunisere forskjellige budskap til ulike brukere er en av de store fordelene med digital markedsføring.

Segmentene du bygger opp her kan hjelpe deg til å bruke annonsebudsjettene smartere og mer lønnsom.

Ved å opprette remarketingmålgrupper basert på data om brukerne som har stor sannsynlighet for å konvertere, og publisere disse målgruppene på  Google AdWords kan du styre bud og budskap til disse.

Ønsker du jobbe mer avansert med Google AdWords-annonsene dine kan du kontakte oss for en hyggelig prat.

Det finnes mange gode rapporter i Google Analytics, og det kan være vanskelig noen ganger å finne frem til riktige og beste rapport. Mange spør oss om hvilken rapport som er den beste, og her viser vi deg hvilken rapport vi rangerer som den beste.

Alt kommer ned til hva slags informasjon og innsikt du ønsker. Bare spør deg selv, “hva er det jeg egentlig lurer på”?.

Derimot, vil det ofte være lurt å ha et holdepunkt du ofte starter med. For mange er dette holdepunktet, “alle sider” rapporten. Denne inneholder statistikk omkring alle sider som er besøkt, innenfor valgt tidsperiode.

Alle Sider- rapporten

Alle Sider rapporten gir URLen til alle sidene som har blitt besøkt i den aktuelle tidsperioden. Her blir hver side URL vist som en dimensjon med følgende beregninger:

 • Sidevisninger 
 • Unike sidevisninger 
 • Gjennomsnittlig tid på side 
 • Innganger 
 • Fluktfrekvens (Bounce rate)
 • Exitrate (Utgangsfrekvens)
 • Sideverdi (Page Value)

alle sider rapporten i google analytics

Det nærmeste vi har “besøk” i “alle sider” rapporten, er unike sidevisninger. Denne rapporterer hvor mange besøk som har vært innom den spesifikke URLen. Men det blir feil å kalle det besøk, for det er snakk om at det er en unik sidevisning per besøk, så den summerte verdien blir da det totale antallet unike sidevisninger.

 

Hvor finner jeg Alle sider- rapporten

hvor finner jeg alle sider rapporten i google analyticsDette er en standardrapport i Google Analytics, så du trenger ikke sette opp denne for å kunne nyte fruktene som denne rapporten gir deg.

Den er lokalisert under

“Atferd” (Behaviour) – > Nettstedsinnhold (Site Content) og deretter “Alle sider”.

Rapporten viser deg de mest brukte sidene i rangert sortering, der de sidene med flest sidevisninger, vises på topp.

 

Topp 10 sider vs helheten

Topp 10 sider er ofte en del av rapporteringen, der du ser på hvor mye av det totale bildet som de 10 beste sidene står for. Hvis du benytter deg av kakediagrammet, vil du se en grafisk visning av hvor mye topp 10 sider står for i forhold til alle andre sider.

Svært ofte ser vi at topp 10 sider kan stå for opptil 70-80% av trafikken. Dette vil da berike oss med den innsikten at topp 10 sider, har svært mye å si for bedriften og dens virksomhet på internett.

Bildet viser rapporten i kakediagramsvisning og det grå feltet, som er anvist ved den sorte pilen, representerer alle andre sider enn topp 10 sider.

I dette tilfellet så står topp 10 sider for halvparten av nettstedets trafikk, og har dermed en særdeles viktig oppgave. Optimalisering av topp 10 sider her, vil være å optimalisere halve nettstedet. Legg merke til fargekodingen der alle innenfor topp 10 sider har farge, mens resterende underliggende sider går under «grå» farge og «other» i bildet.

Hvis topp 10 sider, står for mindre enn 25%, så er det underliggende sider, som er av størst interesse for folk.

Kombiner med sekundær dimensjon, for å se oppkoblingen mot andre dimensjoner.

Hvor kommer trafikken fra

En hyppig brukt sekundær dimensjon er “kilde / medium”. Her vil du kunne se fordelingen av trafikkilder til de forskjellige sidene.

Vær oppmerksom på at dette vil utvide rapporten med mange flere rader.

Hvordan legge til sekundær dimensjon?

Her kan du kanskje avdekke at enkelte kanaler genererer mer trafikk til enkelte sider enn andre kilder.

Dette er verdifull informasjon, ettersom dette forteller noe om hvordan de forskjellige sidene på nettstedet blir benyttet av dine brukere. Noen sider har kanskje mer trafikk fra søkemotorer enn andre.

Sideverdi og lønnsomhet

Hvis du har et nettsted som har konverteringer i form av enten transaksjoner eller mål (GOALs) med verdier, så vil du kunne få opp sideverdi (Page Value).

Dette er altså verdi som den enkelte siden har vært med på å skape. Desto mer verdi, desto større rolle og utbytte har siden vært med på å skape.

Det anbefales derfor sterkt at en Google Analytics installasjon alltid har en eller annen form for mål med verdier, om ikke faktisk pengeverdi så sett vekting mellom de ulike målene.

Helt øverst i sideverdikolonnen har du gjennomsnittlig verdi. Denne kan også benyttes som en retningssnor i forhold til hvordan de enkelte sidene ligger an i forhold til gjennomsnittet. Ligger de over, drar de lasset, eller ligger de under og trenger kanskje større fokus for optimalisering.

Kombinere dette opp med sekundærdimensjon på mobil vs desktop, organisk trafikk vs sosiale medier osv. Her kan du virkelig hente ut verdifull innsikt.

Profit Index

Himanshhu Sharma introduserte en rate, som jeg (red. Krister Melandsø Ross) for lenge siden adopterte som et nyttig verktøy. Det er en enkel kalkulering, men krever at du har satt opp sporing med verdibaserte mål og/eller ehandelssporing med transaksjoner.

Formelen:

(Antall sider med pagevalue mer enn 0 / antall sider) * 100 = Profit index

Det er rett og slett en prosentvis andel av dine sider som bringer verdi til nettstedseier, mer enn 0. Det vil si, x-% av nettstedet skaper faktisk verdi.

I kombinasjon med bruk av segmenter er dette et kraftig verktøy for å gi rask innsikt i områder av nettstedet som genererer verdi.

Sidetyper

Det er forskjellige sidetyper på nettstedet som har forskjellige funksjoner. Det er derfor greit å kjenne litt til disse når man skal lese tallene i de forskjellige beregningene som listes opp i rapporten.

I Digital Opptur har vi flere kategorier på sidetyper, og to av disse er:

 • Innholdsside
 • Navigasjonsside

Dette er to viktige typer å kjenne til, da disse kommer til å dominere sidene dine og danne grunnlag for mye av hvordan du leser tallene i rapporten.

Innholdsside

Dette er en side som brukeren ofte navigerer til, enten via nettstedet eller via andre kanaler. Ofte er innholdssiden en destinasjonside (siste side i besøket, fordi brukeren skal dit) eller en landingsside (fordi innholdssider får synlighet i søkemotorer på grunn av dets innhold og autoritet på innholdet).

Her kan vi forvente en lesetid mer enn 40 sekunder. Ofte mer enn 1 minutt hvis innholdet på siden er bra. Vi kan også forvente høyt tall på utgang (exit), fluktfrekvens (bounce) og innganger (entrances).

Har vi for eksempel lav fluktfrekvens kan det bety, hvis siden ikke inneholder masse lenker og konverteringsmuligheter, at siden ikke svarte til forventning, og dermed navigerer seg videre.

Typisk eksempel:

 • Gjennomsnittlig tid på side: 1min 30 sek
 • Fluktfrekvens: >=50%
 • Innganger: >=50%
 • Utganger: >= 50%

Merk at en side som har høyt tall på fluktfrekvens (bounce) bør ikke bety at siden ikke er optimal.

En bruker som er ute etter et telefonnummer, og søker etter dette i Google, og dermed klikker seg inn på “kontakt” siden og dermed får det han eller hun leter etter og dermed avslutter besøket på den siden, fører til at vi har med en positiv kundeopplevelse der brukeren faktisk fikk det han eller hun skulle.

Navigasjonsside

En navigasjonsside har til formål å sende brukeren videre dit han eller hun skal. Vi kan dermed forvente lavt tall på lesetid (ca 30 sekunder), lavt tall på innganger (ettersom siden ikke har innhold til å rangere i søkemotorer), lavt tall på bounce  (fordi hensikten er å sende brukeren videre) og lavt tall på utgang (fordi brukeren skal videre).

Hvis tallene på en navigasjonsside du har, avviker fra dette, så kan det tyde på at navigasjonssiden ikke presterer i henhold til hensikt. Det er derfor viktig å se nærmere på hvorfor.

Typisk eksempel:

 • Gjennomsnittlig tid på side: 30 sek
 • Fluktfrekvens: <15%
 • Innganger: <15%
 • Utganger: <15%

Skrotet bakerst

Bakerst i rapporten, finner vi de sidene som ofte har hatt få sidevisninger. Dette kan være en gullgruve for å finne eventuelle sporingsfeil eller andre elementer som kan være med på å tilføye “støy” i statistikken din.

Enkelte nettsteder har parametere som kan påvirke statistikken for dine sider, og dermed vil det være lurt å ta en titt bakerst i rapporten.

Her kan det være lurt å ta en ekstra sjekk på de parametere som blir registrert. Kanskje kan det lukes ut noen parametere som ikke har noe å si for innholdet.

Ofte blir eksterne måleparametere synlig her, i systemer som ikke har noe med Google Analytics å gjøre. Disse kan da legges til på ekskluderingslisten.

Gode analyser er helt sentralt for å ta riktig avgjørelser og hvis det er noe du lurer på angående denne eller andre rapporter i Google Analytics, så ta kontakt med oss.

Hjelp til Google Analytics?

Trenger du hjelp med Google Analytics? Ta kontakt med oss, så vil vi raskt hjelpe deg.

 

Google Analytics er verdens mest brukte analyseverktøy for nettsider og nettbutikker. Her viser vi deg hvordan du kan invitere flere brukere til å se hele eller deler av dataene dine i Google Analytics.

Hvem bør ha tilgang

Hvem som skal ha tilgang til din Google Analytics bestemmer du helt selv.

I utgangspunktet mener vi at det bør være mange som har tilgang slik at de kan se, analysere og bruke disse datene i arbeidet sitt.

I tillegg til ansatte i bedriften er det vanlig at også eksterne samarbeidspartnere og byråer har tilgang. Ofte er de avhengig av å se dataene for å gjøre en god jobb på f.eks. Google AdWords.

Hirarkiet i Google Analytics

Google Analytics er bygget opp med et hirarki som består av KontoOmrådeVisning.

Konto er normalt for hver bedrift, mens områdene består av ett nettsted. Visning (vis) er ulike måter å vise dataene i et område.

Det er mulig å legge til brukere på hvert nivå i Google Analytics slik at det kan være

 • Konto bruker
 • Område bruker
 • Se bruker

En konto bruker vil se alle områdene og visningene som ligger i kontoen. Mens en område bruker bare vil se data for det området.

Dermed kan du begrense og kontrollere hvem som skal se hvor mye.

Tilgangsnivå og rettigheter

Brukere du legger inn i Google Analytics kan få ulike tilganger og rettigheter. Dermed kan du begrense hvor mye en bruker kan gjøre i tillegg til hvor i hierarkiet de ser.

Les også: Slik gir du trygt tilgang til Google AdWords-kontoen din

Brukere legges inn med en epost-adresse som er den de logger seg inn med.

Legg til bruker i Google Analytics

Les og analysér

Brukere med Les og analysér tilgang kan se alle data og har muligheten til å analysere dataene ved å legge på sekundære dimensjoner, filtrere rapporter og lage segmenter.

De kan ikke samarbeide om delte ressurser.

Samarbeid

Brukere med Samarbeid tilgang kan også se alle data og rapporter, men kan i tillegg dele ressurser som oversikter og annonteringer som da vil bli synlig for andre brukere.

Endre

Brukere med Endre tilgang kan se alle data og rapporter, men kan også gjøre endringer på Google Analytics slik som å legge til kontoer, områder, visninger, filter og mål.

Det kreves redigeringstillatelse på kontonivå for å kunne opprette filtre. For å kunne bruke filtre kreves det redigeringstillatelse på nivået for rapporteringsvisninger. Denne tillatelsen inkluderer samarbeidstillatelse.

Bruker med Endre tilgang kan ikke legge til eller ta bort brukere.

Administrer brukere

Brukere med rettigheten til å administrere brukere får da lov til å legge til eller ta bort brukere. Men får ikke se noen av dataene i rapportene.

Har brukeren ikke noen av rettighetene over vil ingen data eller rapporter være synlig.

Les også: Slik gir du tilgang til Facebook-sider og annonsekontoer

Ikke del bruker

En av grunnene til å legge til flere brukere er for å unngå å dele påloggingsinformasjon. Det er flere grunner til at det ikke er lurt, selv internt i en bedrift.

Både prinsipielt, men også av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lurt å dele brukernavn og passord.

Med egen bruker for hver person er det letter å se hvem som har gjort hva i endringsloggen. I tillegg er det lettere å ha en god oversikt over hvem som har tilgang til kontoen når du kan se hver enkelt bruker.

Så legg heller til hver bruker som skal ha tilgang.

Er du usikker på hvordan du skal legge til brukere er det bare å kontakte oss i Digital Opptur. Vi kan også hjelpe deg med analyser, digital markedsføring og annonsering på blant annet Facebook.

Her finner du oversikten over kursene vi har i Facebook og kurs i Google AdWords.

Hvis du annonserer på Bing så bør du legge ut en UET tag for å måle effekt og resultater av annonsering. Det gir deg også mulighet til å jobbe med remarketing i Bing.

Her går vi gjennom hvorfor og hvordan du setter opp og legger ut Bing sin UET kode på nettsiden din.

Hva er Bing UET tag

Bing sin UET (Universal Event Tracking) tag er en kode som de ønsker at du legger ut på nettsiden slik at de kan måle effekt og resultater av det du gjør av annonsering i Bing.

Når den er lagt ut kan du bruke den til å samle inn data på samme måte som Facebook sin pixel eller Google Analytics sitt script.

Dataene som samles inn via UET blir tilgjengelige rett i Bing sitt annonsesystem.

Hvorfor bruke Bing UET tag

Når du annonserer – enten det er på Bing, Google Ads eller på Facebook – så er det alltid en fordel å vite hvilke resultater du skaper.

Er det lønnsomt eller ikke? Bør du gjøre mer eller mindre av det?

For å svare på slike spørsmål er det viktig at du kan måle og Bing sin UET tag bidrar til å samle inn data for å finne svar på slikt.

Bing UET tag gir deg også mulighet til å sette opp måling av konverteringer, samt bygge remarketing-lister via Bing.

Hvordan legge ut Bing UET tag

Logg deg inn på Bing Annonse-kontoen din. Nederst i venstre hjørne finner du «UET tags» under «Conversion Tracking».

Trykk på knappen «Create UET tag» og gi den et navn.

Da får du en kode enten som javascript eller non-javascript fil som må legges inn på alle sidene på nettstedet ditt.

Vi anbefaler Google Tag Manager og at du limer inn UET taggen som html kode som fyrer av på alle sider.

Hvis du er usikker på om du har gjort det riktig kan du legge til Bing UET Tag utvidelse (for Chrome) og kjøre den på nettsiden.