Snapchat IPSOS Norge Q417

Tall for Ipsos over norske brukere pr utgangen av 2017. Kilde: Ipsos