Snapchat IPSOS Norge Q118

Tall for Ipsos over norske brukere pr starten av 2018. Kilde: Ipsos