Mål og KPIer

Mål og KPIer gjør det mye lettere å oppnå det du ønsker og ikke minst kunne måle og analysere hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Her får du vite mer om hvordan vi tenker rundt det å sette mål.
Å sette gode mål og KPIer er for mange noe av det vanskeligste, men vi ser jevnlig hvordan det å starte med å sette målene gjør resten av arbeidet mye lettere.

Start med å stille deg de vanskelige spørsmålene og konkretiser hva du ønsker å oppnå. Deretter bør det konkretiseres ned i målbare KPIer.

KPI står for Key Performance Indicators og er kvantitative mål som det er mulig å telle eller måle f.eks. i Google Analytics.